Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

maandag 26 augustus 2013

Koning Boudewijn - HANSWIJKPROCESSIE - CAVALCADE - OMMEGANG folders en gedenkboeken

Hier probeer ik een beeld te geven van de publicaties over ons thema in het verleden, voor zover in ons bezit. Indien er zijn die dit mee willen aanvullen dat is mogelijk.

cavalcades en ommegangen 

1838 


Gedenkboek Geestelijken Praeltreiyn ter gelegenheid van het 80 JARIG JUBILé gevierd met grooten luyster tot lof van O.LV. van Hanswijck te Mechelen de laatste dagen van de Ooogstmaand, 1838, met tekeningen verwijzend naar J. Vervloet, afm.: 27,5 x 25.5 cm,  19 afbeeldingen.Een tekening uit het boek:Het Rosbeyaerds-peerd door de vier Heemskinderen omringd door zijne veulekens, prent 18..

1863

1888


1913

Gedenkboek van 1913, 988 - 1913 Cavalcade Praalstoet, Jubelfeestenvan O.L.V van Hanswijk, afm.: 36 x  25 cm, 66 p.

De titelpagina van het gedenkboek 1913.

Op deze pagina's worden de twee commissies voorgesteld:

a) de Commissie, die uitsluitend de feesten in hare bevoegdheid had, was samengesteld uit:
    Vz. Schepen M. Van Hoorenbeeck
     leden: Cortvrient Arthur, nijveraar; Dessain Francis, advokaat; Du Trieu de Terdonck Jozef,                          grondeigenaar; Huyghebaert Jan, handelaar, voorzitter van "Mechelen -
     Aantrekkelijkheden";   enz...

b) de Commissie der plaatselijke tentoonsstelling van Handel en Nijverheid, met:
     Vz. Hertssens Gabriel, schepen en provincieraadslid; Broeckaert Gustaaf, meubelmaker; ...; Du Trieu de       Terdonck Jozef, grondeigenaar;  Louis Eugeen, bloemist; Van Boxmeer Filip, stadsbouwmeester;  enz ...

Aan deze Commissie werd de taak opgedragen in al de wijken van de stad waar de praalstoet moest doortrekken, comiteiten samen te stellen  om de straten te versieren. Deze oproep werd door de burgers met geestdrift beantwoord. Zo ontstonden 28 comiteiten.

In 2013 ontbrak het daar wel aan en op de enkele vlaggen van één reus boven niet alle straten was geen versiering. Behalve bij een aantal handelaars in hun vitrine. Men toverde in allerijl zo'n drie weken voor 25.08.2013 nog wel een vlag van een reus en een vlag van OLV, kwestie van de ideologische strekking in evenwicht te houden.

1938

Gedenkboek 988 - 1938 der Jubelfeesten van O.L.Vrouw van Hanswijk te Mechelen, afm.: 30,5 x 22,5 cm, 72 p.

Titelpagina van het hiervoor gepubliceerde boek uit 1938.
Hier is er naast een Erecomité, met als Vz. Ridder Dessain, burgemeester
nog een ganse plejade comités:
een Hoofdcomité met als Vz. Jozef De Marré, notaris:
Subcomités:
  Comité der Jubelprocessie: Vz H. Kennes, pastoor van O.L.V. van Hanswijk;
  Financieel Comité: Vz Emiel Dieudonné, doctor in de Rechten;
  Praalstoetcomité: Vz. Raymond Van aerde, stadsarchivaris,
  Muziekcomité: Vz. Staf Nees, leraar Lemmensinstituut organist van Hanswijk en stadsbeiardier;
  Propagandacomité: Vz. Leo Moensn vz. van A.O.C. '14 - '18;
  Tentoonstellingscomité: Vz. Karel Peeters ;
   Wijkcoomites

We kunnen hier vaststellen dat er dat jaar een goede organisatie was.

1963

Jubelfeesten 1963 O.LV. van Hanswijk, afm. 27,5 x 22 cm, 106 p.
Titelpagina van het hiervoor gepubliceerde boek 1963.Inhoud:
De comités: zelfde als voorgaaand
Steunende instellingen en personen
Hanswijk en zijn cavalcades
De Jubelprocessie 1963
De culturele omlijsting v/d jubelfeesten 1963
De tiende cavalcade
De lijst van deelnemersOp de titelpagina staat
Kardinaal Suenens
¨"Zijne Eminentie
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel
Primaat van Belgie"Foto van de ere-tribune in 1963.
van l. naar r. : Kardinaal Suenens, Koning Boudewijn, Minster De Saeger en zijn vrouw, de Apostolisch Nuntius,...
1988

Jubelfeesten Hanswijk 1000, 1988,  afm.: 27.5 x  21.5,  142 p.INHOUD

De comités
Steunende instellingen, ondernemingen en personen
Historisch overzicht
De pastorale Mariadagen
De jubelprocessie
De elfde Cavalcade
DeMechelse Ommegang
De MariacantateAUTEUR/ KADO

Titelpagina  van Hanswijk 1988.


FOLDERS

over  Geschiedenis - Hanswijkprocessies -Cavalcades - Ommegangen 

1963


Brochure: R.T., O.L.Vrouw van Hanswijk Mechelen, 1963, 16 p.
Inhoud: oorsprong v/d godsvrucht tot O.-L.-Vrouw van Hanswijk;
             beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk;
              kerk;
Het gaat hier om technische en historische gegevens, niet alleen over de devotie.

Processievaantje  naar een tekening van Alfred OST
Ost was een temperamentvolle tekenaar die graag paarden tekende. Feitelijk draait zijn tekening rond het steigerend paard. Rechts zien we een jongen met een hond, een vrouw met een kalf en een ezel. Her zwarte bereden steigerend paard met erachter een wit boerenpaard in het midden, onder deze twee zijn er geitjes. In de top de Hanswijkkerk. Hij beeldde op zijn manier de bedevaarders uit.1989
Eén van de mooiste folders die uitgegeven werd met mooie tekeningen. Van de tekenaar geen vermelding.

2001     
20122013 De folders van 2012 en 2013 hebben dezelfde structuur, schijnbaar door dezelfde persoon gemaakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten