Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

woensdag 29 januari 2014

ABRACADABRA bezweringsformule?

Het woord heeft een ver teruggaande traditie in magie en bijgeloof. Het wordt in de huidige tijd ook wel eens gebruikt door kinderen die goochelen of door amateurgoochellaars.

De schrijver Q. Serverus Sammonicus vermeldde het waarschijnlijk in zijn gedicht Praecepta de Medicina uit de tweede eeuw van onze tijdrekening.

Het wordt als woord wel eens weergegeven in een gelijkzijdige  driehoek. Hier door de typografische setting zijn er twee zijden even lang. De driehoek komt ook als siervoorwerp voor en wordt dan met een kettinkje rond de hals gedragen, omdat abracadabra  helende krachten zou bezitten.

Het ABRA zou kunnen verwijzen naar het Hebreeuws : Ab, Ben & Rauch Acadosh, wat betekent, de Vader, de zoon en de Heilige Geest.

Verwijzing:

Ben Schott, Schotts Curiositeiten, Het Spectrum, Utrecht, 2003, p.133.

donderdag 23 januari 2014

Programmed Graphic Art H.F.E. VERMEIR Geprogrammeerde Grafische KunstHarry F.E. VERMEIR ( 1943) woont te Sint-Katelijne-Waver publiceerde o.a. over kunst in de "Galerij Krant" van J. Hellemans te Mechelen. Hij bezocht gedurende zes jaar de academie te Mechelen, dit onder begeleiding van Stella Van der Auwera (+). Hij gaf 33 jaar  les in het middelbaar onderwijs: Nederlands, geschiedenis en economie. Hij is gefascineerd door constructieve grafiek en ontwikkelde daarvoor eigen modellen. Hij stelde zijn werk ten toon te Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Antwerpen, Bonheiden, Rumst ... en heeft een aantal werken in privébezit.

Van betrekkelijk figuratief ging het over naar abstract constructief werk.H.F.E. VERMEIR, evenwicht op beweging.


de overgang naar de volgende fase.

Het grondvlak werd in één richting reeds  in evenwijdige afwisselende vlakken ingedeeld. De belijning werd met de vrije hand en een  stift in zwart aangebracht. We zien op de rand van de vertikale belijning het randeffect ontstaan en tussen de horizontalen ontstaat dynamiek.H.F.E. VERMEIR, persoonlijke raster. Basis van het volgend concept


" De basis is een raster door mezelf opgebouwd. De lijnen, zowel horizontaal als verticaal verdichten of verbreden volgens een bepaalde verhouding.Binnen de huidige vierkantjes of rechthoekjes worden diagonaal volgens een bepaald systeem lijnen aangebracht zo ontstaan specifieke vlakken, die met zwart/wit worden opgevuld, ofwel met complementaire kleuren, ofwel een bepaalde kleur volgens een degressieve waardeschaal.   Zo ontstaat een esthetisch werk dat vibreert of bepaalde vlakken naar voor of naar achter schuift. deze vlakken kunnen door het oog van de kijker worden beïnvloed zodat er een dynamisch kijken ontstaat."                                                                                                                                                                                                                                        

H.F.E. VERMEIR, blokkenstructuur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
H.F.E. VERMEIR, dynamisch ruimtelijk.

"Most of these programs are composed of small, irregular, angular,  titled elements spreading over the areas of the respective pictures in an arrangement radiating harmony and creating esthetic fascination. This compositions are evidently based on a mathematical system which is not immediately recognisable, however. Some of the elements seem to float in the air, others touch each other ore are superimposed. The arangement of these elements subdives, limits, restricts, moves and transforms the picture. They produce the impression of motion and depth; the compositions acquire a life of their own."(1)
En dan zijn er ook nog varianten:

Verwijzing:

"Programmierte Grafik Arbeiten von Hans-Dieter Schrader", in: Gebrauchsgraphik International Advertising Art", mei 5/1970, p.36 e.v.

woensdag 22 januari 2014

SINT-KATELIJNE-WAVER in het verleden... "het wapen" ook van ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER
Dit is het wapen van de gemeente zoals het na de samenvoeging van gemeenten ontstond.
De inzet voor O.-L.-V.-Waver en het veld voor St.-Katelijne-Waver.
"In goud drie palen van keel en een schildhoek van goud,
  beladen met een aanziende adelaar van sabel, gebekt en gepoot van het veld."(2)

Vastgelegd bij gemeenteraadsbesluit van 14 december 1987,
bekrachtigd door het ministrieel besluit van 1 maart 1988.(2)Voor O.-L.-V.-Waver: "Van goud met een adelaar van sabel, met aanziende kop, gebekt en gepoot van goud." Het wapen dat aan de vroegere gemeente  in 1965 werd toegekend, gaat terug op een  schepenzegel uit 1747.(1)Voor St.-Katelijne-Waver was het: "In goud drie palen van keel met het vrij kwartier van hermelijn met vijf vlokjes, schuin kruiselings geplaatst." Het wapen dat in 1932 aan de voormalige  gemeente werd toegekend, is dat van de heren van het nabijgelegen Duffel, tak van het huis Berthout.(1)Het helemaal hierboven afgedrukte gemeentewapen herinnert aan de Berthouts, de voormalige machthebbers  in het Waverwoud, en de familie van Ruysschen, de laatste heren van O.-L.-V.-Waver.(1)

De  vlag van deze gemeente is een evenbeeld van het gemeentewapen.(1)


"Zeven even lange banen van geel en van rood met een geel verkleind kanton,
  beladen met een zwarte aanziende adelaar, geel gebekt en gepoot."(2)

Vastgelegd bij gemeenteraadsbesluit van 14 december 1987,
bekrachtigd door het ministrieel besluit van 1 maart 1988. (2)


Maar ca. 2005 vond men dat men moest meedoen met het modernisme, d.w.z. nieuw, nieuw, anders...
maar niet beter (?). Bekijk maar eens het logo dat toen werd ingevoerd:


Hier het bedoelde logo met gemeentehuis en tomaat, die verwijst naar de "groentegemeente".De gemeente ontleende haar naam aan het Waverwoud, dat zich oorspronkelijk uitstrekte van de Schelde tot de Kempen, van Baasrode tot de Kleine Nete. Er is ook nog Putte, Sint-Niklaas-Waver.

"Waver" zou kunnen betekenen: moerasachtige zompige grond, of bewoonde plaats in een bos.
Toponiemen als "Midzele" en "Be(r)moorter" wijzen op Frankische nederzettingen.
In de twaalfde eeuw hadden de Berthouds, door voor hun talrijke kinderen hoeven te bouwen, alle heerlijkheden in en rond het Waverwoud in hun bezit. geleidelijk werd dat woud in cultuur gebracht en nam de bevolking toe.

In 1260 werd voor de parochie van O.L.V.W. en kerk gebouwd in laat-romaanse stijl
In 1293 was er op het grondgebied van Sint-Katelijne-Waver, een parochie, een bidplaats toegewijd aan de heilige Katarina, een pastoor.

Sint-Katelijne-Waver was toen een gedeelte van Duffel, dat ook Land van Duffel werd genoemd. Duffel in zijn geheel: Hoogheid, Voogdij, Perwijs en Arkel, behoorde tot het Land van Mechelen, dat deel uitmaakte van het Land van Mechelen.De Vrouwvliet en de Boerenkrijgstraat vormden de grens tussen het Land van Mechelen en Heerlijkheid Mechelen, dAT in de Middeleeuwen behoorde aan de prins-bisschop van Luik.

Pas in 1572 worden de schepenbanken van Duffel - Perwijs en van Sint-Katelijne-Waver van elkaar gescheiden.(3)

('t vervolgt later met een nieuwe aflevering, in principe één per maand)

Verwijzing:

Lieve Viaene-Awouters en Ernest Warlop, Gemeentewapens in België, Vlaanderen en Brussel,Dexia, Dl.II, p.226 en 227.(1)
Van Evers en Heiligen, Antwerpen, 1998,p.152 en 153.(2)
"Sint-Katelijne-Waver groeide uit het Waverwoud", geen vermelding van auteur, in: De Gazet van Mechelen, 30 juli 1981.(3)


zaterdag 18 januari 2014

Een gedicht / een lied ... per maand: "De uil die op de perenboom zat"
JH BOSCH, "Een uil in een holle boom" (ca.1516), pentekening: bruin, Berlijn-Dahlen, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen, nr. 549, Berlijn. (1)

"Midden voor een woud vol bomen staat een knoestige holle boom waarin een grote uil zit; op de kale takken fladderen links twee papegaaien, rechts kijkt een andere vogel toe. Tegen de boom hangt een specht. Aan de voet heeft zich een vos genesteld, met naast zich een haan. In het bos staan twee grote oren opgesteld, terwijl het grasveld op de voorgrond bezaaid is met ogen.
  De betekenis van de voorstelling is dat de mens ten opzichte van de omringende wereld op zijn hoede moet zijn, beter zijn mond niet voorbij kan praten, wil het kwade geen vat op hem krijgen." (2)
Hebben we het hier te doen met een perenboom?
Perenbomen waren tot voor 80 jaar hoogstammen. Sommige bomen hadden als vrucht de kweepeer of ook nog "gatwringers" genoemd.


HET LIED VAN DEN UIL

                     1

Den uil die op den pereboom zat (bis)
En boven zijn kop een katje zat
Van sieperdondijne van faladera
En boven zijn kop een katje zat,
Den uil viva, hahaha, den uil viva.

                        2

Den uil die schoot in eenen lach (bis)
Omdat hij dat katjen zijn smoelken zag
Van sieperdondijne, enz.

                          3

Den uil die schoot in eenen droom (bis)
En hij tuimelde van dienen pereboom
Van sieperdondijne, enz.

                            4

Men bracht den uil bij een doktoor (bis)
De mevrouw die kwam zelve voor
Van sieperdondijne, enz.

                             5

Men trok den uil drij oncen bloed (bis)
't Is jammer dat 't beestjen sterven moet
Van sieperdondijne, enz.

                              6

De pastoor was daar ook omtrent (bis)
Hij kreeg er den steert voor een present.
Van sieperdondijne, enz.

                               7

De koster was daar ook genood (bis)
Men gaf er hem een heetebrood.
Van sieperdondijne, enz.

                                 8

En als den uil begraven wierd (bis)
Dan waren al de straten versierd.
Van sieperdondijne, enz.
                 (meegedeeld door Jozef De Cock, uit Meetjesland)   (3)


Er is hier geen sprake van een deftige begrafenis, maar enkel een verwijzing naar pastoor en koster die een geschenk kregen. De straten ware versierd bij de begrafenis.
Mij lijkt het een tekst die lang mondeling is overgeleverd en aldus enkel varianten kent.

Uitleg bij de tekst:
once:  twaalfde gedeelte van het vroeger gebruikte medicinaal pond (gewicht)
Meetjesland: gelegen in het N.O. van de provincie  Oost-Vlaanderen, ca. 1/4 van die provincie. Streek waarin hoofdzakelijk de wedervarens van "van den Vos Reynaerde" zich afspelen.

Een andere versie:

DEN UUL

1

Den uil die op den peer'boom zat. (bis)
Van boven zijn hoofd daar zatter ien kat.
- Van soeberdondeine, van falidera! -
Van boven zijn hoofd daar zatter ien kat.
                Den uul vivat! (bis)

2

Het beestje schoit in ienen droom: (bis)
Het vielvan boven neer den boom.
- Van Soeberdondeine, enz.
Het viel, enz.

3

't Was daar dat hij zijn poitsje brak: (bis)
Zij stak'n hem in den rouwzak.
- Van Soeberdondeine, enz.

4

Zij ging'n daarmee naar den doktoor: (bis)
't Was juffrouw die kwam zelve voor.
- Van Soeberdondeine, enz.

5

Zij steld' het beestj' op eenen stoel: (bis)
't Was juust op zijn verstuukten poit.
- Van Soeberdondeine, enz.

6

Zij leien daar ien plaaster op, (bis)
Van aan zen stêrt tot aan zen kop.
- Van Soeberdondeine, enz.

7

Ze trokken nog zes oncen bloed: (bis)
't Is jammer da' 't beestje sterven moet.
- Van Soeberdondeine, enz.

8

Het beestje die gaf zijnen giest: (bis)
De vrienden kreschen al voor 't miest.
- Van Soeberdondeine, enz.

9

De vrienden waren al genoid: (bis)
Ze kregen nog elk een wittebroid.
- Van Soeberdondeine, enz.

10

De koster kwam daar oik ontrent: (bis)
Hij kreeg den stêrt voor een present.
- Van Soeberdondeine, enz.

11

Hij verkocht den stêrt al aan Michiel (bis)
Hij draaid' hem wel zesmaal rond zijn wiel.
- Van Soeberdondeine, enz.

(Alb. Blyau meldde deze versie die uit het Ieperse zou stammen)  (4)


De tweede versie lijkt ons wat jonger dan de vorige door het akedotische en door het gebruik van bepaalde begrippen. Hier waren de vrienden genodigd en zij kregen een wit brood. In de andere versie kreeg de koster een "heet" brood, hier krijgt hij een staart. De pastoor is in deze versie verloren gelopen.
De "i" in een aantal woorden kan wijzen op de verlenging van de er voorkomende klank.
Bv.: "schoit" wordt dan schoot
De "i" vinden we nog terug in: "ien","ienen"  voor een, enen.
De dubbele "uu" staat voor de hedendaagse "ui":  "juust" voor juist.
Het bloed trekken sluit waarschijnlijk aan bij het aderlaten uit vroegere tijden.

En daar kwam een puit
Van singelinge luit
En mijn vertelselken is uit.

(Denderleeuw en Denderbelle)


Bron:

(1) verscheen in "De  wereld van de Symboliek: de uil (met of zonder spiegel)", op tekst van Harry Vermeir, p.34, in:het Gouwtijdschrift van Heemkunde Gouw Antwerpen, jg. 43, 2006, nr.4
(2) Catalogus: JHeronimus Bosch, expositie 17.12 te.m. 15.11.1967, 's-Hertogenbosch, Ederland.
(3) A. De Cock, Volkskunde: Vlaamse Volksliederen, in: "Volkskunde", tijdschrift voor Nederlandse Folklore" , door Pol De Mont en A. De Cock, jg. 10, Gent / Deventer , 1897 - 98, p.173.
(4) o.c., p.171.            

Mechelse Beiaardschool Benefietconcert voor "Mobiele Beiaard" 27.02.2014
maandag 13 januari 2014

SERVUS op tocht in de Elzestraat op zondag 5 jan. 2014Op vrijdag 3.01.2014 had Servus de traditionele "stammtisch" in de kelder van het parochiehuis van St.-Pieter. Met "verloren maandag worstenbrood" en driekoningentaart was er heel wat volk opgekomen.

Daar werd ook meedegedeeld door Fred dat op zondag de tweemaandelijkse wandeling van Servus in de Elzestraat zou doorgaan.


Op die zondag stond er  om 13u30, 41 man klaar aan de Sint-Augistinuskerk  om deel te nemen aan de 12 km wandeling. Men startte in de Groenstraat en liep het Kasteel Sint-Michiels voorbij; maar er wachtte reeds iets lekkers in het kasteel Zorgvliet en daardoor werd er spoorslags naar daar gelopen.


De bar in open lucht in de voortuin van het kasteel Zorgvliet
Er werden lekkere gebakjes aangeboden en "gluhwein".

Hier gaf Harry F.E. Vermeir, voorzitter Erfgoedraad St.-Katelijne-Waver, uitleg over het historisch gebeuren van de Elzestraat. Hij vertelde o.a. over baron  Augustin van Reynegom de Buzet die woonde in en eigenaar was van  Zorgvliet en St.-Michiel. Hij vertelde ook over een reis die hij maakte met zijn vrienden naar St.-Petersburg. Op de terugweg was de zee zo woelig dat hij beloofde een kerk te zullen oprichten in de Elzestraat  vandaar dan ook de naam van de patroonheilige van die kerk Augustinus. Oprichting: 4 juni 1886. Toen telde de parochie 1500 inwoners.De heer De Cuyper eigenaar van het kasteel Zorgvliet aan het woord
Links vooraan op de foto Fons De Leus en naast hem de partner van de heer De Cuyper, die hier aan het woord is.
Tussendoor kwamen er nog drie verklede mannekes op bezoek.De Driekoningen telden het geld op de rooster.
Daarna werden de stoute schoenen aangetrokken en werd de wandeling terug op gang getrokken.

Langs Zorgvliet onder de bruggen van de spoorweg , op de Spoorweglei , richting Mechelen, door het natuurgebied en langs het woonwagenpark, over de "zavelenberg". De oude zate van de spoorlijn Antwerpen-Zuid werd dan gevolgd richting Ekelenhoek, Albertstraat, Liersesteenweg. Aan het kerkhof werd uitleg gegeven over het gerestaureerde grafmonument van de voormalige eigenaars van het kasteel Kauwendaal.
Daarna aan de Liersesteenweg terug de voormalige spoorwegberm op.De berm is een overblijfsel van de goederenspoorlijn die van Antwerpen-Zuid richting Mechelen liep. Toen we bijna aan de Kuikenstraat waren zagen we rechts het kasteel Rozenhout, waarvan de huidige bezitter Nathan is, de modeontwerper die voor Koningin Mathilde werkt. Daarna werd het laatste stuk van de berm genomen tot aan de Lange Zandstraat. En dan tussen het lage bos recht naar het café van de Abdij Rozendaal. Daar had Erf en Heem z'n stek de laatste drie weken.

Daar aangekomen wees de ster naar het café "Bij Suske Wiet" en de kerststal links.De kerststal van Erf en Heem, gemaakt door Renilde Bellens en Guido Op de Beeck, hier mooeir dan ooit.

Maar ook hier was de herberg vol, maar de 41 wandelaars geraakten toch nog aan hun natje en droogje, meestal buiten.

Om 16u50 werd de wandelstok terug opgenomen en we begaven ons naar het noorden langs boswegels en de Nededijk, deze laatste verlieten we ter hoogte van de Beukendreef. Langs de Heidestraat, Kalkoenstraat, Kuikenstraat, bereikten we de landweg tussen Kalkoenstraat en Liersesteenweg. Vandaar ging het verder door Schouwvelden naar de Clemenceaustraat. Recht over de zwemdok werd er ontbonden na nog een hartig woordje van Fred.


Servus is terug op de goede weg....