Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

dinsdag 20 maart 2018

* old-timers VW kever 1967 * 1995 *


1967
VW [kever]1300 DM 5150,- a. W
Weiswandreifen extraReclamebladzijde uit "Westermanns monatshefte", jg. 108, heft 1 , 1967, p. 99.

1995Een prototype op ware grootte van de VW "Beetle" [kever],
een stalen, houten, hardschuim en kleimodel, Volkswagen
Design Center, Wolfsburg, Duitsland, 1995,
59 1/2 in. (151,1 cm.) hoog; 68 1/8 in. (173,2 cm.)
breedte, 160 12 in. (408,2 cm.) lengte.
Schatting: 70.000 - 90.000

In: "Christies magazine", New-York,june-aug 2000, p.172. http://www.christies.com

zaterdag 10 maart 2018

'n lied / 'n gedicht "Lente" W. Estor

in opbouw

Sonnet:   "Lente"

Wanneer de Lente zonnig-warme dagen
bestaan doet en de koude vlugger wijkt
naar hoger Noorden, dan het ijs bezwijkt
voor zomerwarme zon, of vleugelslagen

van vogels , die met Lente keren, jagen
vol groot verlangen naar het land, dat prijkt
met ander leven, - leven in Lente lijkt
de grote zee, als woeste storremvlagen

het water verrë over 't land heen dragen
al maar en al nog meer, maar eindlik komt 
de rust en is het zomer..... - Als zÓ komt

het voorjaar met veel vroege, warme dagen
vol strijd en leven is haar woeste zijn
gans menschlik liefdeloos en  menschlik klein.

W. ESTOR

Rotterdam, April 1900In:   " De Vlaamse School ", J.E. BUSCHMANN, Antwerpen, 1900, p.131.

Over de dichter en het dichtwerk zijn schijnbaar  alle sporen verloren gegaan...
In de eerste twee strofen beschrijft hij/zij met enkele prachtige beelden  hoe de lente de overhand neemt op de winter. En als het dan bijna zover is, wordt er "menschlik" strijd geleverd  voor het beter bestaan.

Wie weet waar er data zijn over deze dichter?


donderdag 1 maart 2018

* * Geheime codes en getallen : bij Grieken, Romeinen...

IN OPBOUW

POLYBIUS , Grieks militair en historicus.     22 eeuwen geleden

matrix

Sedert het computertijdperk begon zijn we ons des te meer bewust geworden van allerlei codes (0/1) en een veelheid aan wachtwoorden die onze data moeten beschermen en ons de indruk moeten geven dat deze wachtwoorden ons uitermate goed beschermen. Niets is minder waar. Er waren in de loop der eeuwen vele matrixen, bij Grieken en Romeinen,  in WO I en II verstuurde men vele gecodeerde boodschappen en probeerde men mekaar af te snoepen. Dat lukte aanvankelijk moeilijk, later gemakkelijk. Men ontwierp Siemens snelschrijvers die gecodeerde berichten stuurden van de ene militaire eenheid naar de andere.
Nu hebben we nog een stap verder gezet en er kwam "tabula rasa". Alle andere systemen werden de computercode opgeslorpt.
In de wereld waarin we nu leven vormen codes de sleutels tot onze huizen, auto's, computers, mobiele telefoons, e-post en bankrekeningen. Het is alsof we in een magisch sprookje(?) leven  waarin we met een 'Sesam open u", rotsen openen en deuren openen.

Soorten
 Een ethische code, een esthetische code, een erecode of een kledingcode, ze verschaffen helderheid en richtlijnen. Een geheime code wordt gebruikt om de betekenis van een boodschap  geheim te houden voor iemand die niet over dezelfde code beschikt


Misschien kunnen jullie al eens proberen met bovenstaande matrix de onderstaande getallenreeks te ontcijferen.

12 53 34 54 15 43 51 12 11 15 53 34 44 54 32 51 21 53 23 14 

Het hierboven afgebeelde voorbeeld kon ontcijferd worden volgens het Polybiusvierkant hierboven.
Het is een gezegde van Scipio Africanus. De wreedaardige romein die de Carthagers afslachtte.

FORTUNE FAVORS THE BOLD

Het geluk is aan de dapperen. 

GRIEKEN en ROMEINEN

Polybus had in de 2de eeuw voor Chr. geprobeerd de Griekse stadstaten te verenigen om weerstand te bieden aan de Romeinen. Zij werden overwonnen en meegevoerd, ook Polybus, naar Rome. Hij was formeel gevangene en gijzelaar van Scipio Africanus, maar in feite nam hij volwaardig deel aan het Romeinse leven.

De boven afgedrukte matrix van Polybus  daarvoor had men 10 fakkels nodig.
De partij die een boodschap wil doorgeven, stelt twee reeksen van vjif fakkels op die duidelijk van elkaar gescheiden zijn en voor de ontvangende partij goed waarneembaar zijn. Wanneer de fakkels niet worden gebruikt, worden ze aan het zicht onttrokken.

Ontcijfer :
de boodschap van Cato de Oudere aan de Romeinse senaat:

31  11  34  54  32  11  22  51  44  54  21  51 

15  54  54  51  34  23  45 


41  51  44  54  34  53  45  51  41


CARTHAGE MUST BE VTTERLY DESTROYED

Carthago moet met de grond worden gelijkgemaakt.

Machtswellust van het niveau vaneen aantal  huidige machthebbers in de wereld.
Kijk maar naar de wedervarens van Syrië..

Caesar Julius ondernam in 55 voor Chr. een expeditie naar Engeland, nadat hij bijna heel Gallië op een brutale wijze had veroverd.  In zijn Bello Gallico (Verslagen van de Gallische oorlog) lezen we dat hij toen ze Engeland binnendrongen  als eerst Romein voet op Britse wal zette. Volgens zijn boek werk riep hij volgende legendarische tekst, hier gecodeerd.

OHDS, IHOORZ VROGLHUV, BRX ZLVK WR EHWUDB

BRXU DJOH WR WKH HQHPB. L, IRU PB SDUW,

ZLOO SHUIRUP PB GXWB WR WKH FRPPRQZHDOWK

DQG PB JHQHUDO

LEAP, FELLOW SOLDIERS, VNLESS YOU WISH TO BETRAY YOUR EAGLE
TO THE ENENMY. I, FOR MY PART,
WILL PERFORM MY DUTY TO THE COMMENWEALTH AND MY GENERAL.

Caesar sprak al heel goed Engels!

Spring, mijn medestrijders, tenzij jullie het vaandel aan de vijand willen verliezen.
Ook ikzelf zal mijn plicht jegens het rijk en het leger trouw vervullen.

Die plicht zou er in bestaan zijn heerszucht te bevredigen en daarvoor  mochten er vele duizenden slachtoffers vallen. De adelaar was het embleem van het Romeinse Rijk en stond op een standaard.


Oorspronkelijk was de tekst niet gecodeerd.
Hierboven werd de zogenaamde Caesarcode gebruikt.
Elke lette die een afgesproken aantal plaatsen (bijvoorbeeld drie) verder in het alfabet staat.
De A wordt dan bijvoorbeeld geschreven als D, de B als E, enzovoort.
Omgekeerd wordt bij het ontcijferen D gelezen als A en E als B.
Voor het weergeven van de X, Y en Z wordt weer bij het begin van het alfabet aangehaakt, zodat A de codeletter is van X, B van Y, en C van Z.

BRON/

Pierre BERLOQUIN, Geheime Codes en Getallen, Libero, 2012.donderdag 22 februari 2018

Lachen is gezond ZWEETVOETEN inwoners van Idegem (Oost-Vlaanderen)                                             " ZWEETVOETEN"

Hoe zijn de inwoners aan dien spijtigen bijnaam gekomen?
Wel, de pastoor had tot zijn groot misnoegen bemerkt, dat de jongedochters de kapsels der steedse dames zochten na te apen en zich op de koop toe nog parfumeerden. 
Toen hij op zekeren zondag aan 't preken was, zag hij al dadelijk dat zij meer acht gaven op de hoofdtooi hunner buurvrouwen dan op zijn sermoen, waarom hij verontwaardigd uitriep:
" Al de vrouwen van Idegem die hunne hoofden met reukwater bevochtigen, doen dit om de geur van hun zweetvoeten te verdrijven!"

In: Jozef CORNELISSEN, Nederlandsche Volkshumor op stad en dorp, land en volk, dl. II, de Sikkel, Antwerpen, s.d., p.62.

donderdag 15 februari 2018

POËZIE " De Feesten van Angst en Pijn" VERS 6
De dichtbundel van Paul VAN OSTAYEN 51869-1928), prent uit het Modernisme

Vers 6

Ik kan geen postzegels verzamelen
ik kan geen vrouwefoto's verzamelen
ik kan geen amourettes kollektioneren
en geen wijsheid
 ik kan niets meer

    ik  kan  niets  meer

Waarom doof ik de lamp niet
       en ga ik niet te bed

Ik wil beproeven
       naakt te zijn
       bloot wie weet wel gevroren purper
                                            en bleekheid

Is zo niet het gans beginnende begin

Ik wil niets weten
ik wil niet vragen
      waarom
       ik niet werd een postzegelkollektioneur

Ik zal beginnen mijn débâcle te geven
ik zal beginnen mijn faljiet te geven
ik zal mij geven een stuk gereten arme grond
                               een vertrapte grond
                               een heidegrond
                               een bezette stad

Ik wil bloot zijn

In: Stefaan EVENEPOEL, Paul van Ostayen, Spiegel van Eenzaamheid, Davidsfonds, Leuven, 1988, p.36.

maandag 5 februari 2018

lachen is gezond

IN OPBOUW

DRIE VRIENDINNEN

" Drie vriendinnen komen bij een auto-ongeval samen om het leven. 
  Aan de hemelpoort waarschuwt Sint-Pieter hen:
- Hier in de hemel geldt slechts één regel: niet op de eendjes trappen!
De dames treden de hemel binnen en,jawel eendjes alom. Het is haast onmogelijk er niet op één te trappen , en hoewel zij ongelooflijk hun best doen, trapt één van de vrouwen tenslotte toch op een eendje. Prompt komt Sint-Pieter  aangesneld met de lelijkste man die de vrouw ooit te zien kreeg, ketent hen aan elkaar en spreekt:
- Als straf zul je voor eeuwig aan deze lelijke man geketend blijven.
De volgende dag stapt de tweede vrouw op haar beurt op een eendje. Sint-Pieter, die alles merkt, komt meteen aanzetten met een andere allerlelijkste man, die hij met dezelfde veroordeling aan de tweede vrouw ketent.
De derde vrouw, door dit gebeuren behoorlijk voorzichtig geworden, slaagt er maandenlang niet op een eendje te trappen. Op een dag komt Sint-Pieter op haar toe met een uitzonderlijke knappe man. Jong en lenig, groot en slank, lange zachte wimpers en heldere ogen... De prachtigste kerel die ze ooit zag. Sint-Pieter ketent beiden aan elkaar en gaat zonder een woord ervandoor. Verwondert vraagt de vrouw aan de man:
- Wat heb ik in godsnaam gedaan om voor eeuwig aan jou geketend te worden?
Antwoordt de man:
- Van jou weet ik het niet,  maar ik trapte op een eendje'"

"De Vrome kudde" ingezonden door Katrien Vanden Abbeele
"Kerk+Leven", nr. 52, 26 december 2007, p.4.

zondag 28 januari 2018

1933 .... "De mens in wording" J. BRONOWSKI Leo SZILARDHet boek:

"De mens in wording" van J. BRONOWSKI

oorspronkelijke titel: The ascent of man,
uitgegeven door Scienze Horizons Inc. 1973
uitgegeven door W. Gaade b.v., Amerongen,1978
ISBN 90 6017 827 0
Hier wordt overgenomen van p. 368-374.

" Leo SZILARD was een Hongaar en had in Duitsland gestudeerd. In 1929 publiceerde hij een belangrijk, baanbrekend artikel over de informatie-theorie: de relatie tussen kennis, natuur en mens. Szilard wist toen al zeker dat Hitler aan de macht zou komen en dat oorlog onvermijdelijk was.  Hij had altijd twee koffers klaar staan in zijn kamer en in 1933 heeft hij ze gesloten en vertrok ermee naar Engeland."

" Hij logeerde in het Strand Palace Hotel ... Op een wandeling naar Bart's Hospital moest hij op Southampton Row wachten voor een rood stoplicht. ... voordat het licht op groen sprong, bedacht hij dit: als je een atoom met een neutron raakt en het breekt in tweeën dan heb je een kettingreactie. Hij maakte een omschrijving voor een patent met het woord "kettingreactie". Het werd verleend in 1934."

" Hij droeg het patent over aan de Britse Admiraliteit die ervoor zorgde dat het pas na de oorlog werd gepubliceerd."

"De oorlog zelf leek onvermijdelijk. Hitler en de kernfysica rukten gelijk op,... In 1939 vroeg Szilard per brief aan Joliot Curie of hij de publicatie kon tegenhouden. ..."
 " Roosevelt stierf, juist op de dag dat Szilard hem een memorandum toezond. Hij wilde dat de bom eerst voor een internationaal publiek, ook voor de Japanners, zou worden gedemonstreerd zodat Japan de kracht van het nieuwe wapen zou inzien en zou capituleren voor dat duizenden mensenlevens verloren gingen."
"De eerste atoombom viel op Hiroshima in Japan op 6 augustus 1645, 's morgens om 8u15. ..."

De wetenschap voor schut gezet...

"Er zitten twee kanten aan het menselijk dilemma.
De ene is de overtuiging dat het doel de middelen heiligt. Die druk-op-de-knop-filosofie, die opzettelijke minachting voor het menselijk leed, is het monster dat de oorlogsmachine bestuurt.
De andere kant is het verraad aan de menselijke geest, de onderwerping van de geest aan het dogma, dat een natie, een beschaving deformeert tot een regime spoken - gehoorzame, gefolterde spoken.."
...
" We moeten genezen van onze honger naar absolute kennis en macht. We moeten de afstand overbruggen tussen kadaverorde en menswaardig optreden. We moeten de mensen tot mens  maken."


Pieter van der Heyden | Zottenkermis, Pieter van der Heyden, weduwe Hieronymus Cock, 1570 - 1601 | Een groot aantal narren dansen en springen. Ze ‘zottenbollen’.
Louis Lebeer schrijft deze gravure toe aan Pieter Bruegel de Oude , maar waarvan de burijngravure wel gemaakt is door bovengenoemde.[1]
[1] Louis LEBEER, “Catalogue raisonné des estampes de Bruegel l’ancien », Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, 1969, p.19/20 en 87-89.


HISTORISCHE REFERENTIE

30.01.1933 / President Hindenburg benoemt op aanraden van Franz von Papen Adolf Hitler tot rijkskanselier. Von Papen wordt vicekanselier, en ook verder zitten er voornamelijk niet-NSDAP-leden op de sleutelposities.
27.02.1933 / Het Rijksdaggebouw gaat in vlammen op. Als dader wordt de Nederlander Marinus van der Lubbe aangewezen. De regering-Hitler maakt van de gelegenheid gebruik om verregaande maatregelen tegen de communisten te nemen. Zie: Rijksdagbrand.
28.02.1933 / Deze maatregelen van de nazi-regering, die een eind zullen maken aan vele vrijheden in het Duitse Rijk, treden in werking.
05.03.1933 / De verkiezingen voor de Rijksdag leveren een overwinning op voor de NSDAP, die 288 van de 647 zetels behaalt. Omdat de zetels van de communistische KPD niet worden meegeteld, is dit zelfs een absolute meerderheid.[waarschijnlijk gemanipuleerde verkiezingen]
21.03.1933 / Het eerste concentratiekamp Dachau voor politieke gevangenen is gebruiksklaar.
23.03.1933 / De nieuwe Rijksdag stemt in met de machtigingswet van 1933 (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich), waarmee de parlementaire bevoegdheden aan Hitler worden overgedragen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/1933


Wie de cultuur manipuleert, centraliseert en ze afhankelijk maakt van de financiën van boven, van de regerende partij, is bezig de maatschappij aan het manipuleren en beoogt daarmee een ander politiek doel.
Van zo'n centralisatie wordt de maatschappij niet beter, maar wel  een aantal 'rabiate' kapitalisten en 'misplaatste' politiekers.

De politiek probeert in Vlaanderen op cultuur gebied de mensen tot nummers te maken, door financiële bevoogding en ondermijning van diversiteit....

De toekomst van de mens is diversiteit en creativiteit.

maandag 22 januari 2018

ophopend vertelsel

IN OPBOUW

Van een man die een huis had
en een vrouw Naberouw
en verder ....

Welbemind heet mijn kind,
Heitepeteit heet mijn meid,
Krom en recht heet mijn knecht,
Vlasstaart heet mijn paard,
Hobbeldebobbel heet mijn kar,
Preis heet mijn hennetje,

daar ook van

't varken Pingel, dat zijn hok weer in wilde;
maar eindelijk ging

de kat achter de muis aan,
de muis achter de galg,
de galg achter de man,
de man achter de os,
de os achter het water,
't water achter het vuur,
't vuur achter de knuppel,
de knuppel achter de hond,
de hond achter Pingel,
en Pingel ging het hok in
en hij is er nooit weer uit geweest.

In:  "Folklore en volkswijsheden in Nederland en in Vlaanderen", K. TER LAAN, het Spectrum, Utrecht, 2005.   p.303.

vrijdag 19 januari 2018

Groot-Brittannië: Dorset Dorchester PiddletrenThide aquarel Harold SHEILDAQUARELS van Harold SHEILD


Het zicht naar beneden langs "Gold Hill" toont St.-Jameskerk.
Shaftesbury ontwikkelde zich van de Saksiche heuvel en is omringd door een middeleeuwse muur.
Het stadje bezit twee te bezoeken musea.
PIDDLETRENTHIDE - DORSET

Het dorp Piddletrenthide ("Upper Longpuddle" in Thomas Hardy's boeken) ligt een "mijl" te noorden van Dorchester in de Piddle vallei. de tekening toont de Allerheiligenkerk met de westtoren. De Piddle(rivier) loopt onder het bruggetje door op de voorgrond.DORCHESTER  - DORSET

Dorchester is de streekhoofdplaats van Dorset.
Het kwam al voor in de voor-Romeinse tijd.
Het dorp werd vermeld in het boek "Casterbridge" van Thomas Hardy, die hier waarschijnlijk woonde. 
Het aquarel toont de straat "High West".
zaterdag 6 januari 2018

* Driekoningen. "Geef mij nen nieuwen hoed, mijn vader telde het geld op de rooster!!!" *


"Aanbidding van de Koningen", uit het archief van van het Keulse broederschap van de "Driekoningen". Midden 13de eeuw, Kestner-Museum Hannover.


Driekoningen zingen:

Driekoningen, Driekoningen,
Geef mij 'n nieuwen hoed,
M'ne oude is versleten,
Ons moeder mag 't nie weten,
Ons vader heeft het geld,
Op de rooster geteld.

Gezongen te Mechelen.
Dezelfde versie kwam voor in Duffel,
behalve de laatste lijn:

Met de duiven verspeld.


Felix Timmermans verving, de koningen, de wijzen uit het oosten, in  "Waar de sterre bleef stille staan" door:
Suskewiet, een schaapherder,
Pitje Vogel, een palingvissser,
en Schrobberbeek, een bedelaar.

Felix haalde zijn inspiratie bij het Lierse volk en het Driekoningen zingen van de kinderen.