Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

woensdag 28 mei 2014

Een gedicht / een lied... per maand: "Mooi Grietje" van G. De Mey en Em. Hullebroeck

Hier hebben we dan ons "Mooi Margrietje", een oude postkaart, waarschijnlijk uit 1939. Uit het bezit van Kado.Merknaam: RTB 5572, Fabrication Belge.
Als adres vinden we op de kaart:
"M-elle Jeanne Pérard
Rue du Château, Bois-de-Breux"

Afzender: "Ton amie Augusta."
Deze kaart werd ogenschijnlijk verstuurd voor de verjaardag van Jeanne.

      MOOI GRIETJE

Mooi Grietje staat op liefdewacht,
te middernacht, te middernacht;
ze tuurt aan 't open vensterkijn.
Mooi Grietje staat te middernacht,
           Op liefdewacht.

Het goede vol gezicht der maan,
staart Grietje uit den hoogen aan;
't schijnt wel of om haar breeden mond,
een meelijtrek te lezen stond.
Het goede vol gezicht der maan
            Staart Grietje aan.

Mooi Grietje tuurt, mooi Grietje wacht,
't Wordt later, later in de nacht;
De mane pinkt haar deernis weg,
glijdt verder over haag en heg,
De nachtuil krast een spottend lied:
            "Die arme Griet!"

Tekst: G. De Mey
Muziek; Emiel Hullebroeck


Verwijzing:

"Het Vlaamse lied", meer dan 100 der best gekende Vlaamse liederen, Patria, Antwerpe, s.d., p.45.

LEVENSWIJSHEDEN" Er zijn drie trouwe vrienden:
  een oude vrouw, oude hond en contant geld."  (p.84)

"Het kind is de vader van de man." (p.7)

"Driemaal verhuizen is even erg als een brand." (p.11)

"Als de raad van een dwaas eenmaal goed is,
  moet een verstandig mens hem volgen."  (p.31)

"Wat men niet weet heeft men juist nodig,
  en wat men weet, kan men niet gebruiken..." (p.16)

"Wat men schijnt weet iedereen,
  wat men is weet niemand." (p.16)

"De gelukkigen zijn rijk,
  niet de rijken gelukkig." (p.35)

"Er zijn dingen waarin een vrouw altijd scherper ziet dan honderd mannenogen" (p.45)
Verwijzing:

"Wie zingt ? er mee",  keus van meer dan 100 der beste en meest bekende Vlaamsche liederen, N.V. Patria, Antwerpen, s.d.

maandag 19 mei 2014

Efficient "paardemiddel" bij moeilijke stoelgangEnkel dagen geleden had ik een verstoppende stoelgang. Na een dag of drie verschenen de uitdrijvingskrampen, maar zonder het verhoopte resultaat. De krampen bleven met golven aankomen.
Het was zondag en dokters en apothekers waren dicht.

Toen ging mijn vrouw om hulp bij de buren. Niemand had een lavement;
maar de kat kwam uit de mouw toen een dame van tachtig zei "Ik eet in dat geval een vijftal speculazen die in zwarte koffie gedoopt worden, en ik heb altijd al goed resultaat gehad."Ik probeerde dat ook en na een kwartuur was het resultaat er. De stoelgang verliep zoals een fluitje van een cent. De volksgeneeskunde  haalde het op...

EREUKa!

woensdag 14 mei 2014

Gevleugelde woorden: globalisatie / heden / toekomst / spiegel / levenVISIE

differentiatie  / diversiteit

Uit ons doortastend begrip van het verleden
ontstaat het goedbedoelde heden
en de beloftevolle toekomst ...
of de chaos van de globalisatie ...

H.F.E. VERMEIR 14.03.2011


Zal ik je vergelijken met een zomerdag?
Je bent lieflijker en gemoedelijker...

SHAKESPEARE


Vrouwen doen al eeuwen dienst als spiegels,
met het magische en heerlijke vermogen
om een man op twee keer zijn ware grootte 
te weerspiegelen.

Virginia WOOLF


Het ware geheim van het leven is niet een probleem 
dat opgelost moet worden,
maar een werkelijkheid die moet worden ondergaan.

J.J.VAN DER LEEUW


Verwijzing:

Priya HEMENWAY, De Geheime Code , de gulden snede als goddelijke verhouding in kunst, natuur en wetenschap, Librero, 2010. (p. 6 , 2x, p.143.


woensdag 7 mei 2014

De "Groote Oorlog": het verlies aan mensenlevens en goederen tijdens WO I

De oorlog 1914-1918 was een wereldramp.
De wijze waarop machthebbers omgingen met mensenlevens om hun economische belangen veilig te stellen was misdadig. Ik stel voor dat men de standbeelden of straatnamen van deze machthebbers en een aantal hogere officieren verwijdert en ze postuum veroordeelt. Bovendien slaagden zij er in om een aantal soldaten die hysterische werden in de loopgraven te doen fusilleren....

Bewapening Duitsland en Frankrijk. Uit: Punch, in: zie onderaan (1)


Een zachtaardig voorbeeld uit: "In Flanders Fields Museum, getuigen van de Grote Oorlog", vertaalgids van citaten, Ieper, 1998, p.5.
"In hun goed verwarmde kantoren werken de generaals erg eenvoudige plannen uit: de artillerie bestookt de Duitse loopgraven tot ze leeg zijn, de genie blaast de versperringen op, de infanterie voert een bajonetaanval uit. Jammer genoeg doken er op het terrein een paar hindernissen op die niet op de kaart van de generaals te zien waren. Het resultaat is dat er doden en gewonden zijn gevallen, maar dat niemand onze loopgraven heeft verlaten. Met mijn compagnie begon ik toen met een plan wat minder snel is dan dat van de generaals, maar dat wel wérkt. We zullende Duitsers naderen door loopgraven aan te leggen."
Oorlogsdagboek, Maurice Laurentin, Luitenant van het 77ste infanterieregiment, bos van Herenthage, 19 december 1914.

VERLIES AAN MENSENLEVENS

Mobilisatie

In het geheel werden 68.822.463 manschappen gemobiliseerd, door de betrokken mogendheden.
Rusland stond aan de spits met 15.700.000 manschappen;
Duitsland met 13.125.000 manschappen;
Oostenrijk-Hongarije met 9.000.000 manschappen;
Frankrijk met 7.935.000 manschappen;
Engeland met 5.704.000    "                 ;
Italië met 5.615.000 manschappen;
De V.S.A. met 4.272.000  "          ;
Turkije met 1.6000.0000 manschappen;
Indië met 1.440.000 manschappen; (Groot-Brittannië bezette toen dat gebied)
Japan met 800.000  manschappen, enz...

Begin:
de Triple Alliantie bestaande uit Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië
kwam te staan tegenover
de Triple Entente bestaande uit Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland.


Als we deze cijfers wat in context zetten dan werden er door Duitsland en bondgenoten de volgende manschappen ingezet:
Duitsland  :                 13.125.000
Oostenrijk-Hongarije:   9.000.000
Italië :                           5.000.000
Turkije:                         1.600.000
Japan:                              800.000
Dus in het totaal           29.525.000 manschappen
De Roemenen en de Italianen deden een groot deel van de oorlog mede met de Duitsers tot ze de nederlaag van de Duitsers in Stalingrad vaststelden. Ook nog enkele andere volkeren verleenden hand- en spandiensten wegens oorlogsomstandigheden.En de geallieerden:
Frankrijk :                       7.935.000
Engeland:                         5.704.000
Russen:                          15.700.000
V.S.A.                             4.272.000
Indië                                 1.440.000
Dus in het totaal:              35.051.000 manschappen
Ook Canadezen, Ieren, Polen en Australiërs, e.a. deden een forse inspanning voor de geallieerden.
Vanaf 1917 waren de geallieerden in het overwicht daar toen de V.S. mee in de oorlog ging.
De V.S. zag het spook van de Communisten opdoemen en was waarschijnlijk daardoor beter gemotiveerd om deel te nemen aan de oorlog. In 1917 werd de tsaar in Rusland afgezet door de Communisten en in Oostenrijk-Hongarije ging de keizer ook ten onder aan meutes en opstanden die waarschijnlijk beïnvloed waren door Communisten.

Inzet van de verschillende landen

Deze landen telden samen 966 miljoen inwoners
d.w.z. dat 14 percent van de mannelijke bevolking en 7 procent van de totale bevolking werd gemobiliseerd.
De percentage van land tot land verschilde soms aanzienlijk.
In Frankrijk werd 59,4 procent van de mannelijke bevolking onder de wapens geroepen;
in Duitsland 64,9
in Oostenrijk 55,4
in Italië 46,3
in Engeland 39,3
in de V.S.A 13,2
en in België 15,5 procent van de mannelijke bevolking.De sluizen van de haven van Nieuwpoort in  december 1917.De Vlaamse kust was voor de Duitse oorlogsvoering van groot belang, daar van hieruit de U-boten aanvallen in het kanaal uitvoerden. Groot-Brittannië probeerde door lucht- en marineaanvallen dit steunpunt tevergeefs uit te schakelen.

Menselijke verliezen

Duitsland verloor 2 miljoen mensen  d.w.z. doden of vermisten, t.t.z. 9,8 percent van de mannelijke bevolking. Rusland 1.700.000..
Oostenrijk-Hongarije 1.542.000 of 9,5 percent;
Frankrijk 1.400.000  of 10,5 percent;
Roemenië 11 percent;
Italië 750.000 of 6,2 percent:
Engeland 744.000 of 5,1 percent;
België 1,7 percent;
V.S.A.  0,2 percent.

Ca. 20 miljoen doden...

Hierbij moeten nog de burgerlijke slachtoffers geteld worden, en dan nog de miljoenen verminkten en mensenwrakken.

OORLOGSKOSTEN
Naar een schatting in 1919  door stafoversten in het Amerikaanse leger gedaan, beliepen de gezamenlijke oorlogsuitgaven meer dan 1.000 miljard goudfrank. Frankrijk gaf meer dan 300 miljard uit. Engeland 203 miljard, de V.S.A. 152 miljard en Italië 65 miljard.

Voor België wordt het volgende gesuggereerd:

Vernietiging van landbouw areaal en industriële uitrusting.(2)

Verwijzing:

Foto: "Unser Jahrhundert im Bild", im Bertelsmann Lesering, Güterloh, 1964, p.207.
Prent: (1) : in: "Tijdstroom 3, door R. Maes, J. Parrein en J. Van Der Hoeven, Deurne/Antwerpen, 1972, p.125.
Tekst:
Joriz Prim, "Handboek der Algemene Geschiedenis", dl. II, De Procure , Brussel, s.d., p.319/320.
(2) Agnes Claeys, G. De Corte, e.a., Onze industriële samenleving tussen gisteren en morgen , 1900-2000, Antwerpen/Amsterdam, 1985, p.27.


vrijdag 2 mei 2014

VAKANTIE/ op reis naar MALLORCA - Cala Millor : vakantieparadijs in Middellandse Zee. (april 2014)

De maan, vanuit het vliegtuig. Foto: H.F.E. Vermeir, eigenaar van de foto.
OP WEG

Mijn vrouw en ik werden om 3 uur opgehaald en vervoerd naar Zaventem.
Daar verliepen de formaliteiten vlot.
Om stipt 7 uur vertrok het vliegtuig en 1u45 later landden we op het vliegveld van Palma "Son Sant Joan", een luchthaven met de allure van Zaventem. We werden door buschauffeurs en hun bussen opgewacht en vervoerd naar Cala Millor (The better bay) aan de oostkust van het eiland. Eerst kregen we nog info in drie talen door het meisje van Neckermann. Daarna reden we naar onze bestemming en kwamen ca. 11 uur  in het "smartline MILLOR SOL" hotel, drie sterren, aan. Onderweg vielen me de meestal verwaarloosde windmolens op die vroeger het water oppompten. Het landschap leek mij bij eerste zicht niet zo aantrekkelijk.

Om het wat duidelijker te maken een kaartje van de toeristische dienst van het eiland.Cala Millor aan de rechterzijde, zie de omcirkelde woorden.  De webstek van de dienst voor Toerisme: www.sonserver.es

ALGEMENE INFO

Majorca is het grootste eiland van de Balearen, met een oppervlakte van 2.667 vierkante km.
De natuur bestaat zowel:
uit bergen, vooral in het noordwesten, met de bergketen Tramuntana die als hoogste bergtop de Puig Major (3.640  meter) heeft;
uit vlakkere delen in het binnenland, die op het eerste zicht niet zo aantrekkelijk zijn;
en uit een 550 km lange kust  met inhammen, stranden en grotten.
Het klimaat is aangenaam zowel kwa temperatuur als zonneschijn. In de maan april is het in elk geval zeer aangenaam met temp. rond de 20 graden en veel zon.
De officiële talen zijn het Spaans (Castiliaans) en het Catalaans (Mallorquin). Wij kwamen er heel veel Duitsers tegen. Men noemt eiland zelfs de 17 (?) de regio van Duitsland.
Majorca telt ca. 615.000 inwoners, waarvan de helft in Palma. In de zomer komen er er dubbel zoveel, vooral Duitsers bij.


Terug naar CALA MILLOR

In het hotel met all-in-formule werden we eerst ingecheckt.  De ruime  kamers bevielen ons en waren goed gelegen. Eén ding was er niet een haardroger.

De rest van de dag kregen we de tijd om te acclimatiseren.
Langs de "Avda Joan Servera Camps" wandelden we zo'n 1,5 km naar zee. Het ging naar beneden.
Toen kwamen we aan een pleintje aan zee met het toeristisch bureau.

Cala Millor. Foto: H.F.E. Vermeir, eigenaar.
Bloemen trokken ons aan. Deze foto in één van de dwarsstraten naar zee. Een palmboom, de gele kust , het blauwe water en de wat lichtere lucht.

Ook de volgende dag verkenden we Cala Millor en genoten van een stemmig terras aan zee.

Foto: eigendom H.F.E. Vermeir


Zicht op zee met boom en dame, die een foto maakt van iemand op het strand.

De volgende dagen genoten we van het mooie weer en maakten ook nog een tocht met een glasboot. Die boot zette passagiers op en af in een aantal haventjes. Een tocht van 2u15 en een infiltratie in een grot vanop het water met de boot. Het water was er zoals in de "Blue Lagoon".Hier de catamaran: Foto: eigendom van H.F.E. VERMEIR
Op zondag Pasen bezochten wij de Eucharistieviering van de "Bruine Paters". Om 10 uur was er een viering voor de Duitssprekenden. De kerk zat overgeladen vol. Om 11 en 12 uur  was nog een viering voor de Spaans- en Catalaanssprekenden.


Het altaar was reeds sedert "Witte Donderdag"  opgetuigd met koren en brood.DE EILANDTOCHT
Op dinsdag maakten we een grote eilandtocht  met bus, schip, houten tram en houten trein.
We vertrokken om 9 uur uit Cala Millor met een bus die vijf hotels aandeed om mensen op te halen. We hadden een Nederlandstalige gids, die het ook nog uitlegde in 't Frans, Engels en Duits. We reden langs Sineu naar  Inca, waar er een stop was in een commerciële onderneming. Een niet zo goede start, maar de rest van de dag zou veel goed maken. Langs Selva en Caimari belandden we in het Tramuntanagebergte.


In een vallei van het gebergte het klooster Lluc(te bezoeken). Foto eigendom van H.F.E. VERMEIR

langs haarspeldbochten en wielertoeristen  daalden we vanaf 1100 meter  naar "La Calobra" 'zeeniveau)waar we onze meegenomen lunch verorberden. De lege  bussen mochten slecht na 13u30 de weg terug. Wij namen hier de boot  naar de haven "Soller". Daar belandden we in een toeristisch gebeuren met veel volk.

We namen daar de toeristische tram langs oranje-, citroen- en kiwiplantagen naar het spoorwegstation van de stad "Soller".


HUISWAARTS

De volgende dag moesten we huiswaarts. Pas om 12 uur van de kamer, wat we zeer aangenaam vonden.
En we kregen om 12 uur ook nog eten ter plaatse.
Om 13 uur met de bus de rondrit met de bus naar de luchthaven, waar het vliegtuig om ca. 17 uur opsteeg  en we waren om 19 uur in Zaventem.


Foto: eigendom van H.F.E.VERMEIR
Op het vliegveld namen we welgemeend afscheid van onze vrienden. Het was GOED GEZELSCHAP.

VERMELDINGEN
Ik wens ook een bloemetje zonder bloempot te geven aan het "smartline MILLOR SOL" hotel, drie sterren, voor de goede ontvangst, accomodatie en lekker eten.
Ook Neckermann deed wat ze beloofden, ook daarvoor dank.
De Duitsers in het algemeen deden hun reputatie eer aan en waren niet vriendelijk.
De Spanjaarden in het algemeen en het personeel  en de kelners van het hotel waren wel vriendelijk en assertief. Ik heb hen dan ook bedankt.