Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 26 november 2016

oldtimers NASH 1931 gravure


De tekening en de zwart/witte tekst uit: "L'Illustration", 18 juillet 1931, annoces p. XVII
De middenprent uit WIKIPEDIA

In het "Interbellum" was het automerk in volle ontwikkeling en we lezen in bovenstaande tekst hun troeven:
een gesynchroniseerde versnellingsbak, een dubbele verlichting, een stille tweede versnelling. Alle nieuwe 6 en 8 cilindermodellen hadden deze vernieuwingen en bovendien was er nog de 'elegante' carrosserie.

Zij hadden vertegenwoordigers in: Frankrijk, Denemarken, Portugal, België, Oostenrijk, Hongarije Roemenië, Estland, Spanje, Zwitserland, Finland, Noorwegen, Engeland, Zweden, Nederland, Tsjechië - Slovakije, Griekenland en Duitsland. Allemaal (- Zwitserland) landen van de Europese Unie nu.

Nash Motors Company was an American automobile manufacturer based in Kenosha - Wisconsin, in the United States from 1916 too 1937. From 1937 too 1954, Nash Motors was the automotive division of the  Nash - Kelvinator Corporation . Nash production continued from 1954 to 1957 after the creation  of the American Motors Corporation.

Nash pioneered some important innovations; in 1938 they debuted the heating and ventilation system which is still used today, unibody construction  in 1941, seat belts in 1950, a US built compact car in 1950, and muscle cars in 1957. (Wikipedia)

De maatschappij Nash maakte auto's in Kenosha -Wisconsin (U.S.A.) van 1916 tot 1936. Van 1937 tot 1954, was 'Nash Motors' een onderdeel van Nash - Kelvinator Corporatie. De productie  ging verder van 1954  tot 1957 na het ontwikkelen van 'American Motors Corporation'.

Nash ontwikkelde enkele belangrijke vernieuwingen; in 1938 begonnen zij met een verwarmings- en een ventilatiesysteem dat tegenwoordig nog wordt toegepast , compakte constructie vanaf 1941, veiligheidsgordels in 1950, en de ontwikkeling van alles-in-een model in 1950, en een zogenoemde gespierde wagen in 1957.

Nash Motors was founded in 1916 by former General Motors  president Charles W. Nash who acquired the Thomas B. Jeffrey Company. Jeffery's best-known automobile was the Rambler whose mass production from a plant in Kenosa - Wisconsin began in 1902.
The 1917 Nash Model 671 was the first vehicle produced to bear the name of the new company's founder. Nash enjoyed decades of success by focusing its efforts to build cars "embodying honest worth ... [at] a price level which held out possibilities of a very wide market."(Wikipedia)


In 1916 stichtte  voormalig 'General Motors' president   Charles W. Nash  'Nash Motors'.  Hij verwierf de 'Thomas B. Jeffrey Company'. De wagen geproduceerd door Jeffery die het best in de markt lag, was de 'Rambler', die in Kenosa - Wisconsin sedert 1902 in massa geproduceerd werd.
Het Nash model 671 uit 1917 was het eerste model dat de naam droeg van de oprichter van de nieuwe maatschappij'. Nash genoot tientallen jaren van van het bouwen van auto's " door het ontwikkelen van een waardevol product aan een prijsniveau dat mogelijkheden creëerde op een grote wereldmarkt."

maandag 21 november 2016

Jo Haazen: DE meester BEIAARDIER een uitzonderlijk IDEE in de contekst van het KINDERRECHTENVERDRAG
"Vrije Tribune"


Jo Haazen te Mechelen op de Grote Markt, de "speakers corner", een viertal jaren geleden t.g.v. een andere 'hot' item.


KNACK 20/11/16 om 08:32 - Bijgewerkt om 08:31

'Een overheid moet haar plicht ten aanzien van haar jongste burgers opnemen'.

Op de 27ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag zijn kinderrechten belangrijk op alle beleidsniveaus, schrijft kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Maar we zijn er nog niet…

Jo Haazen:
Waarom steeds het accent leggen op "rechten" zonder te spreken over "plichten"? Zijn plichten soms minderwaardig? Vullen rechten en plichten elkaar niet aan, zoals in- en uitademen, krijgen en geven, dag en nacht, op en neer, warm en koud, overeenkomstig de wet van de dualiteit die het leven in stand houdt? In onze materialistisch rijkelijk bedeelde maatschappij gaat de aandacht evenwel hoofdzakelijk uit naar het (op)eisen van rechten - psychologisch gezien een introverte, defensieve en egocentrische beweging (-). Plichten daarentegen zijn extrovert en bewust gericht op het belang van het individu en van de hele maatschappij (+). De "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" komt dan ook erg onevenwichtig over zolang het begrip "Plichten" niet expliciet mee in de titel opgenomen wordt, ondanks juridische opvattingen waaruit zou moeten blijken dat plichten in deze verklaring voldoende ingebed zijn. Waarom dan niet eerlijk spreken over de "Rechten en de Plichten van de Mens"?

Jan Verstraete:

 @Jo Haazen:  schitterend geformuleerd. De vergelijking tussen de eerder introverte en egocentrische rechten, versus de meer extraverte en geëngageerde plichten, heb ik nog nergens gelezen. Ook de Universele Verklaring van de 'Rechten en Plichten' van de mens, getuigt van een knap staaltje denkwerk. Mijn respect.

zondag 13 november 2016

Over politici ... een onthulling over geloofwaardigheidOp zondagvoormiddag is er een panelgesprek op NPO I in samenspraak met een vijftal mensen waar soms een politicus bijzit.

Daar viel de volgende uitspraak van de panelvoorzitter:
"Wij deden onderzoek naar onze kijkcijfers en de mensen die daar inzitten. We stellen vast wanneer er een politicus in ons panel zit de kijkcijfers dalen."

De geloofwaardigheid van de beleidsmakers is ver zoek en Trump heeft er nog een grote schep bovenop gedaan. Het gaat er bijvoorbeeld ook niet in dat er nog 45 % vrouwen voor Trump stemden na de platte praat die hij er uit sloeg. En dat hij verkozen is met minder stemmen dan zijn tegenstander, dit wijst er op dat dat het in de V.S. niet over democratie gaat, maar over heel iets anders.

zaterdag 5 november 2016

lied/ gedicht per maand: "Tot den afgunstigen LESER" van Azevedo, 1947.

UIT:
Titel:      Korte chronycke van vele gedenckweerdige geschiedenissen: soo in de principaele steden van het hertoghdom van Brabant als in de stadt en provincie van Mechelen, Volume 1
Korte chronycke van vele gedenckweerdige geschiedenissen: soo in de principaele steden van het hertoghdom van Brabant als in de stadt en provincie van Mechelen
Auteur:               Gerardus Dominicus Azevedo Coutinho y Bernal

Uitgever:              J. Jacobs, 1747
Uitgegeven:          in Leuven

Om het leesbaarder te maken  voor de leek de tekst in modern lettertype:

TOT DEN AFGUNSTIGEN

              L E S E R

Seght eens hoe het kan geschieden
   Dat men ieder sal voldoen;
d' Een die sal u soo gebieden,
   d'Ander wilt op syn fatsoen:
d'Een wat krommer, d'een wat rechter,
   d'Een wilt leegh, en d'ander hoogh:
d'Een wat beter, d'ander slechter,
   d'Een wat nat, en d'ander droogh.
't Gaet met lesen als met eten,
   Ieder spreckt naar synen mondt:
k' Soud den Kock wel willen weten,
   Die 't eenieder passen kondt.
Ieder wilt sijn vonnis wysen,
   Dit te suer, en dat te soet:
En dat d'een sal wonder prijsen.
   Stoot een ander met den voet.
Veel die liever Fabels lesen,
    Als de waerheyt, die baert nydt.
Het gaet nu, gelyck voor desen,
   Momus vindt sijn werck altijdt.


Momus: god der spotternij; spotter.


De titelpagina:woensdag 2 november 2016

Arie HÖLSCHER (OLVWaver) publiceert trilogie "Rozen voor Andrea", wedervarens voor, in en na WO II

Arie HÖLSCHER
° 26 juli 1931

Zij woonden tijdens WO II in de streek van Hoogboom-Ekeren.
Hij is nog steeds zaakvoerder  van Hölscher-Severins bvba (fabricatie van veevoederspecialiteiten en handel in enkelvoudige grondstoffen voor veevoeding).
Hij maakte ook prachtige schilderwerken  w.o. een groot over het Belgische koningshuis.
Arie is al zeker 20 jaar voorzitter van "Kunstencentrum De Kweekelinghe vzw".
Nu publiceerde  hij zijn lijvig boek over WO II dat gebaseerd is op levenservaringen.
arie.holscher@telenet.be 


HET BOEK


Arie HÖLSCHER, Rozen voor Andrea,trilogie in één boekdeeleigen drukwerk, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 2016. 462 bladzijden.

Inleiding van de inhoud

"Victor is de zoon van Petrus, landbouwer in het kleine Vlaamse dorp Groenbeek.In Duitsland komt Hitler aan de macht.
  In de lagere school komt het grote schilderstalent van Victor tevoorschijn. Hij is bevriend  met Paul, de buurjongen van de Nachtegaalhoeve en diens zusje Andrea.
  Tussen Victor en Andrea ontstaat een romance. Op een keer portretteert hij haar in de vrije natuur.
Petrus is lid van het VNV, een Vlaamse partij in het unitaire België, die er voor ijvert de rechten van de Vlamingen als volk te doen erkennen. Tegelijk wordt in heel Europa de democratie in vraag gesteld. Er ontstaan nationalistische partijen die dictoriaal regeren. Het VNV is één van die partijen die bovendien financiële steun krijgt van het fascistische Duitsland...." Tekst overgenomen  van de kaft van het boek.

Data

Het boek beschrijft de omstandigheden van voor, in en na WO II.
De streek waar het verhaal zich afspeelt is te situeren ten noorden van Antwerpen tussen Hoevenen, Ekeren, Kapellen, Putte-Kapellen, Stabroek, Brasschaat-Hoogboom en Merksem.

Een levensecht geschreven boek met een romantische noot.
Een V-1, die terreur zwaaide in de Antwerpse regio op het einde van WO II. Foto gemaakt door een bewoner van Hoogboom-Ekeren.

Getuigenis van de auteur:
Op een keer ontplofte er een vlak boven ons en werd het dak van ons huis gewoon ingedrukt met de
nodige stukken als resultaat. Op kerstavond 1944 kwam er een schuin-recht naar beneden op ons af en voor ik op de grond lag buiten was hij al beneden en ontploft. Op een honderdtal meter. Ik werd hard tegen de grond gesmakt en had er kapotte knieën en kapotte ellebogen van en een zere kop. Een hele hoop brokstukken en stenen kwamen dan ook nog aangevlogen en vielen naar beneden op en rondom ons."

WAARDERING 

Het boek is een historisch document voor de periode waarover het schrijft en verdient een vaste plaats in de galerij van de waardevolle boeken.