Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

dinsdag 26 juli 2016

Kasteel St.-Michiel 1981 "Kunstenaars van eigen bodem" - Sint-Katelijne-Waver * *Kasteel Sint-Michiel.(2007?) Foto: eigendom H.F.E. VERMEIR

Op 24 en 25 oktober 1981

"Open --deur" in kasteel St.-Michiel : 30 kunstenaars van eigen bodem ...

 Het is de Gemeentelijke raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van de gemeente St.-Kat.-Waver, een waar genoegen vast te stellen dat ongeveer 30 creatieve mensen uit onze gemeente zich hebben kandidaat gesteld voor de komende tentoonstelling van "Schilderwerken van eigen mensen" in het St.-Michielskasteel. Hieruit blijkt hoe rijk onze gemeente is aan plastische kunstenaars, een bron die tot nu toe , onvoldoende werd aangeboord.

De volgende kunstenaars nemen er aan deel:
Francis Busschots, was onderwijzer in de lagere jongensschool van de Elzestraat en schilderde vooral winterlandschappen; 
Corneel Campo, 8 jaar beeldhouwen aan de Academie voor Schone Kunsten te Lier. Hij is graficus met een sterke band met de natuur.  Hij produceerde een reeks over de voormalige abdij   Rozendaal; 
Ronny Catteeuw, pentekeningen van historische gebouwen van de gemeente, behaalde het erediploma van de stad Oostende. + 2016
Godelieve De Mayer, volledig leerplan tekenen aan de Academie voor Schone Kunsten te Mechelen;
Jules De Ridder (+) tekenaar en schilder met als thema de abdij Rozendaal;
Gustaaf Desmedt (+), 
Suzanne De Wit, 
Frans Jacobs, lid van de kunstkring "Hondius"  te Duffel;
Victor Jacobs, deed plastische kunsten,
Geert Lauwers, Walter Lauwers, 
Annemie Leestmans, volgde opleiding publiciteitstekenen.
Alfons Leyers (+) was hoofdonderwijzer in de lagere jongensschool van de Elzestraat; 
Mik Mariën, 7 jaaar kunstonderwijs aan de Koninklijke academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en toen lerares grafiek aan de academie voor Schone Kunsten van Mechelen.
Arlette Marnef (hoe gaat het daarmee?), 
Roger Meert (+)  was voorzitter van de 'Kweekelinghe' OLVW; 
Fille Meulders (+) verzorgde bij Erf en Heem de groene sector van de heemkunde;
Emiel Op de Beeck, 10 jaar zondagsacademie te Mechelen;
Ingrid Raymenants , dochter v. Frans Raymenants, arch. en medestichter van Erf en Heem (+);
Frans Roelants,  studeerde aan het Hoger Instituut voor Plastische Kunsten  Sint-Lucas te Brussel;
Lydia Saenen (autodidact, realistisch  schilder van het Katelijnse Erfgoed), 
Alfons Schellens , hoofdonderwijzer van de toenmalige gemeentelijke jongensschool van het "Loerenboske", koordirigent en schilder; 
Willem Schuyten, woonde in de Beatrijsstraat, fijnmazige  Vlaming en begaafd pianist; 
Louisa Segers (+), woonde in de Clemenceaustraat naast het St.-Michielspark, schonk haar huis en kunstwerken aan de gemeente, waar zijn ze???.;
Paul Serneels, 
Frans Tremerie, 
Jos Van den Broeck, 
mevrouw Van Gastel( Himschoot), echtgenote van dr. Van Gastel, wonen nog steeds op de Liersesteenweg); 
Astrid Van Lierop, een fijnzinnige kunstenaar die de mensen verbeeldde met een uitzonderlijk begrip voor de samenleving; 
Alfred Van Roy, grafische kunsten en publiciteit  aan het Rijksinstituut  voor Kunstambachten te Mechelen;
Harry Vermeir , Voorzittter van de sector Erfgoed van de provincie Antwerpen en 'optische kunst'.

De stuurgroep nl. Astrid Van Lierop, José Tonnoeyr, André Bogaert, Guido Serneels, Willem Schuyten en Harry Vermeir besteedden verschillende vergaderingen aan de tentoonstelling en proberen alles op zijn beste te regelen.

Het geheel verloopt met medewerking van het gemeentebestuur e voor hun materiële hulp wensen we hen nu reeds te danken.

De tentoonstelling is op zaterdag toegankelijk van 13 tot 20 uur. Zij brengen allen recente werken. Kom kijken naar al dat moois.                                                       H.V.

Het kasteel in 1981. Foto eigendom van H.F.E. Vermeir

De publicatie over "Het Kasteel Sint-Michiel" van Harry Vermeir in 2007. Foto: eigendom van H.F.E. Vermeir
De publicatie over "Het Kasteel Sint-Michiel" van Harry Vermeir in 2007. Foto: eigendom van H.F.E. Vermeir


INFO/
Het kasteel St-Michiel te Sint-Katelijne-Waver, deelgemeente Elzestraat.
De eerste onroerende gegevens dateren einde 18-de eeuw. Het werd bewoond door een aantal aanzienlijke families die er nodige aandacht aan besteedden. Na 1778 ontstonden de eerste bouwwerken.
Eigenaars: 
Josepeph d'Artevelde, sedert 1848,
Kolonel Jan Frans Reuter-Plunkett, sedert 1858,
Mevrouw Casse-Bruynsieraden,
Baron Van Reynegom de Buzet,(afkomstig van Herenthout) kocht in 1877 het kasteel van voornoemde, en zij ging wonen in het kasteel Zorgvliet.
Volgende eigenaar Baron(?)  Raymond,Jan, Marie van Ypersele de Strihou, afkomstig uit Elsene.
Albert, Alfons, Karel, Desiré Peremans-Lauwereys, wisselagent te Elsene kocht het in 1920.
sinds 1933 was Ludovicus, Franciscus De Roeck - Lombaert, meubelmaker en voorzitter van het VEV(Vlaams Economisch Verbond - nu VOKA), eigenaar van het domein. Hij verkocht het op 31 maart 1970 aan de gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bron: "Het Kasteel Sint-Michiel, over het gebouw en het park, de eigenaars, de bewoners en de gebruikers", door Harry Vermeir, Sint-Katelijne-Waver, maart 2007.

zondag 17 juli 2016

MECHELEN in oude AFFICHES , het MMT, het folklorefestival, de maneblussers, 'boven tonen'... *

1981: De teloorgang van het beroemde MMT zou hierna beginnen. De gebroeders Verreth, Thuur De Weert, Mandus De Vos e.a. maakten het theater groot. Ze speelden "Het Machtig Reservoir", "Het regent in mijn huis", "De Collega's" voor TV, enzovoort. Hun 25-jarig bestaan werd gevierd met een "groet feest oep de groete mêt". Daarna moest toneel overleven door alle slechte kanten van het leven te laten zien, het liefst naakt. En toen hebben ze maar " 't Arsenaal " gesticht dat met "horten en stoten" probeerde te overleven. Affiche: uit de verz. van Harry F.E. Vermeir
1981: " Negende Internationaal Folklorefestival" , sporthal Mechelen, aug. 1981.
Affiche: uit de verz. van Harry F.E. Vermeir
Op de toren van Busleyden wordt Opsinjoor opgevoerd, met eronder volksdans.
Folklore, volksdans was toen in. Te Katelijne-Waver was er jaarlijks één met de Volksdansgroep "Tijl Uylenspiegel", en ook te Bonheiden, en nog op vele andere plaatsen  in Vlaanderen.
Maar ook hier bleef het niet goed gaan en de wimpel werd overgenomen door "Servus", de vereniging van de Oostenrijkse volksmuziekvereniging.
1987: "Bloemen en Groentecorso", Mechelen, 13 september 1987. Affiche: uit de verz. van Harry F.E. Vermeir. Ontworpen naar analogie met de "Maneblusssers".2010: Muziekuitvoering: "boven tonen , donderklanken", 10 jaar torens aan de Dijle, 2 oktober 2010.
Affiche: uit de verz. van Harry F.E. Vermeir
Dit is een prachtige affiche in de stijl van het constructivisme.
woensdag 13 juli 2016

* * * *Aan de wereld .... en hoe anders anders het wel werdEen STUK geschiedenis dat aantoont dat het heden veel te maken heeft met het verleden


" Aan de wereld zoals grote aantallen mensen die hebben gekend  -
  de Romeinen in Pompeii 79 AD,
  de Geconfedereerde staten van Amerika in Richmond in 1865, -
  is al vele, vele malen een eind gekomen...
  Uiteenlopende schrijvers als Plinius en Mary Chesnut hebben de gelegenheid gebruikt om daar         commentaar op te geven.
  Meestal blijkt dat een rampspoed teweeggebracht werd door de mens, niet door God,
  en in de plaats  van de vorm aan te nemen van een goddelijke wind verschijnen de verwoestende     elementen in de persoon van keizer [Nero] of Heinrich Himmler.
Het laatste oordeel van de onsterfelijke hemel ontspringt aan de zetels van sterfelijke hartstocht [ machtswellust ]. De heftige energie  van vernietiging wordt niet ontketend door een onverander-lijke of universele natuurwet, maar door de grillen van wellust, ambitie en hebzucht. De steden die in de afgrond van de tijd in de as zijn gelegd - Troje, Cartago, Jeruzalem, Londen, San Francisco, Nanjing,  Berlijn, Hiroshima en Pnom Penh  [ nu Bagdad] - drijven de spot met de veronderstelling dat god de gelovigen zal belonen en degenen die van het rechte pad zijn afgedwaald zal straffen. De onschuldigen gaan samen met de schuldigen ten onder en de barbaren die op Mongoolse paarden of Duitse tanks [ of drones en de overvloed van camera's in de openbare ruimten nu] door de poort komen aangeklepperd nemen de moeite niet om naar  iemands gebeden te luisteren.

Al in 416 v.Chr. introduceerde het Atheense leger dat het eiland Melos bezette het thema verovering, dat uitgesponnen werd in een lange serie historische variaties, niet alleen door de Romeinse keizers [ Julius Caesar o.a.] en de Medici pauzen, maar ook door Napoleon, Adolf Hitler, [Jozef Stalin] en Harry Truman en [de voorgaande voorzitter van de internationale voetbalbond bijvoorbeeld]. Nadat ze zich eerst verzekerd hadden van een militaire zege, gaven de Atheners de bewoners van Melos de keus tussen hun loyaliteit met Sparta opgeven of het doodvonnis aanvaarden...

De Duitsers, het Pruisisch militarisme van WO I .

De Romeinse legers belastten zichzelf niet met krijgsgevangenen, maar gaven er de voorkeur aan de gehele bevolking van een veroverde stad af te slachten of [of  te kruisigen] als slaven te verkopen.
In het het jaar 70 AD sneed men [de Romeinse bezetter] in Jeruzalem de buik van vrouwen  en kinderen open die ervan verdacht werden gouden muntstukken te hebben ingeslikt. De Romeinse generaal Titus hield 2500 gevangen apart om levend te verbranden of aan de wilde dieren  te voeren tijdens de feestelijkheden t.g.v. zijns broers verjaardag. [ jarenlang werd in het geschiedenis onderwijs het begrip PAX ROMANA gebruikt...]..."Dodenmasker, Gaius Julius Caesar,  Musem van Oudheden , Turijn. Foto: Gabinetto, Piemont.

Dergelijke wasmaskers werden kort na het overlijden gemaakt van aristocratische en rijke Romeinen. Bij begrafenissen droeg een toneelspeler in de stoet het masker van de dode en een afgietsel ervan werd voor de lijkbaar gedragen. Later stelde de familie het tentoon  met andere maskers van voorouders in de toegangshal van hun huis.

Een man wiens egoïsme onuitputtelijk was
en wiens menslievendheid deze van een meedogenloze moordenaar van de veroverde volkeren was.

[Het verleden is één grote wellust van machthebbers voor wie alleen het IK van tel is; en daar is in deze tijd van ongebreideld kapitalisme veel van terug te vinden...
Het is duidelijk wat volgt, zien we maar eens rond naar de machthebbers in de wereld, zelfs naar DE presidentskandidaat van V.S.A.[ "Trump".], die o zo goed kan inspelen op de lage driften van de mens.

De MENSHEID... onderdrukt en ook nu...Steinlen T.A., 'Het Schild', tekening, 1915, WO I.

Hoe de Duitsers de mensen verdreven... Tonen we nu meer moed in het Zwakke Europa...
We gaven 15 miljard euro aan de dictator van Turkije. Waarvoor, om nog meer mensen  in de afgrond te storten en  tot welzijn van hemzelf als gangster president.
Foei Europese Unie, foei Europese politiekers...


Begrippen:
- Plinius de Oudere (Como 23 of 27 na Chr. - Stabiae 25 aug. 79 n.Chr.)
Hij kwam uit een rijke Romeinse familie.
Zijn belangrijkste werk was "Kennis van de Natuur" (Naturalis Historia). Een boek vol feiten en humor waarvan 37 van de 100 boeken bewaard bleven. Het is één van de belangrijkste bronnen voor vele aspecten van de Romeinse cultuur en historie, hoewel  hij langs de ene zijde kritisch was, zijn er anderzijds een aantal onnauwkeurigheden.
- Mary Boykin Chesnut (Stateburg South Carolina 31 maart 1823 - Camden South Carolina 2 november 1886). Zij was als auteur één van de belangrijkst getuigen van de Amerikaanse Burgeroorlog.


Verwijzing:

Irwin ISENBERG en Richard M. HAYWOOD, Caesar, Den Haag, 1964. [dodenmasker blz. 148 ]
LewisH. LAPHAM, Tekens aan de wand, in: "Het Nieuwe Wereldtijdschrift", jg. 15, nr. 2, 1998,  p.12/13.


vrijdag 8 juli 2016

Nederlandse taalgebied kunst: "vrijen en trouwen" JOKE, herman, jan en albert * *Albert SETOLA(°Knokke 1939), illustratie voor het toneelstuk
'Het Huwelijk van Mister Mississipi', in: Vlaanderen,
 nr. 145, kaft, 1975 (jaar van uitgifte).

Hierboven hoe man en vrouw mekaar in het oog houden, weergegeven in een vrij realistische stijl, dit noemde men expressionisme.

Het kan verkeerd lopen en getrouwd zijn loopt niet van een leien dakje

Enkele versjes van Herman Van Veen uit boven verbeeld tijdschrift p. 90.:

 Je kunt altijd opnieuw beginnen.

Ik hou van jou met heel m'n hart en ziel
hou ik van jou
langs zon en maan tot aan het ochtendblauw.
Ik hou van jou.

(Herman Van Veen)

De dichters en zangers durven wel eens de waarheid verbloemen...
Maar als je jong bent en de lente in je voelt en de liefste zo onweerstaanbaar nabij is, moet je niet veel muizenissen maken. Alles leer je wel op zijn tijd.
En naar de scherven zitten staren voordat je oorlog  en vrede  van Jan De Wilde hebt beleefd, moet je zeker niet doen.

JOKE

Joke, Joke, haal het spinrag uit je haren,
Joke, Joke, trek je witte jurkje aan!

Toe laat nu maar je werk, de drommel mag het halen,
waai de grijze dagen uit je (mooie) hoofd,
ik neem alles op mij. Ik zal het wel betalen,
je hebt 't me zolang al beloofd.

Joke, Joke, haal het spinrag uit je haren,
Joke, Joke, trek je witte jurkje aan!

Laat die lamme sokken, en kom gauw mee naar buiten,
luister naar de merel en kijk naar mij,
de zomer en de zonde staan uitdagend te fluiten,
laten we de beestjes even vrij.

Joke, Joke, wip de schoenen van je voeten,
haast je, haast je of de wolken zijn ons voor!
Joke , Joke, je bent net oorlog en vrede
Joke, Joke, trek je witte jurkje aan!

Wij zijn nu ver genoeg, geen mens zal het nog merken
het wit van je kleedje of het roze van je huid,
weet je wat we doen, we doen aan goede werken:
we vrijen het geweld de wereld uit.

Joke, Joke, ik word gek of ik ben dronken,
Joke, kom nou, trek je witte jurkje uit!

(Jan De Wilde)


VERWIJZING/

Hanna KIRSTEN, " Vrijen en trouwen in het Nederlandse lied", in: Vlaanderen, nr. 145, lannoo, gefinancierd door de Vlaamse provincies, p.87 e.v., 1975 (jaar van uitgifte).

vrijdag 1 juli 2016

Humor in Strips , om de grijze luchten weg te lachen... *


Deze twee tekeningen van Philippe Geluck verschenen in "Stripgids", jg. 9, nr. 39, p. 34 en 39.

'De negen levens van De Kat', van Philippe Geluck verscheen bij Blloan/Ballon Media, 48 blz. , prijs: € 7,50.
'De bijbel volgens De Kat' verschijnt in oktober bij dezelfde uitgever,
'Paniek over Saigon', het derde deel van 'De avonturen van Scott Leblanc' verscheen bij Casterman, 48 blz. , € 7,50.
www.geluck.comDeze quadristrip van Joaquin Salvador Lavado uit 'Mafalda' in een Argentijns weekblad Primera Plana, verscheen in "Stripgids", jg. 9, nr. 39, p. 18.

" Mafalda is een pienter meisje dat zich grote vragen stelt bij wat ze in de kleine wereld rond haar ziet gebeuren. Schijnbaar onbewust wijst ze daarmee op machtsmisbruik, sociale ongelijkheid, corruptie, vrouwenhaat, vervuiling en vooral domheid. In wezen is 'Mafalda' een strip over de contradicties van het mens zijn. En ondertussen neemt ze op een heel subtiele manier ook politieke stellingen in: "Hebt u een vaccin tegen despotisme?" "
Toon Horsten, "Hebt u een vaccin tegen despotisme?", in: "Stripgids", jg. 9, nr. 39, p. 18.