Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 25 juni 2011

BLIK in BLIK : tentoonstelling in " 't g r o m " te Sint-Katelijne-Waver

Op zaterdag 18 juni 2011 opende de tentoonstelling BLIK  't grom 
het Groentemuseum in de Midzelen 25 A , 2960 Sint-Kalijne-Waver
www.tgrom.be  

Prijs € 1, in combinatie met het museum 't Grom: 3 euro.
Openingsuren: ma.,woe., do. en vrij. van 10-16 uur, zo. van 13-18uur.
Di. en za. gesloten.

 Hierboven zie je de uitnodigingskaart met de nodige gegevens.

Leopold Maes, voorzitter van de Raad van Bestuur leidde in.
Op de opening sprak o.a. mevrouw Jacqueline Holemans-Gils,
die in de tijd personeelshoofd was bij Marie-Thumas.
Zij vertelde uit het rijke verleden van de groenten in blik en de werkzaamheden die daarmede gepaard gingen.
Andere namen van groenteconservenbedrijven zoals Bonduelle, Le Semeur, La Corbeille en Piccobello doken daarbij op.
Erika T'Jaeck, conservator, schetste een beeld van de opgebouwde tentoonstelling en verwees naar de ruimere context waarin de groenten in blik zich in het verleden begaven.
Eric Janssens, eerste schepen, opende de tentoonstelling.

Daarna volgde een rondgang in de tentoonstellingsruimte, waarbij bovenstaande conservenzuil als blikvanger dienst deed. Belangrijke bruikleengevers: Jan Dauwe en Frans Jacobs.
 Er werd aandacht besteed aan de geschiedenis van de conserven, zowel wereldwijd als lokaal, alsook blikvoeding in het verleden (oorlog) en vandaag (voedselhulp, voedselbank). Ook de voedingswaarde van groenten in blik en de impact op het milieu worden bekeken. Het thema krijgt ook een luchtigere toets met een luikje over speelgoed in (gerecycleerrd) blik, sierblikken, de blikopener en blik in de kunst.


Foto: H.F.E. Vermeir

Hierbij een krantenknipsel uit de tentoonstelling. Het gaat over de sluiting in Westmeerbeek en de motivering ervoor.
Nog vele andere relicten , w.o. een stoomtoestel van Papin, en foto's  zijn er te zien.

Dat de samenstellers hun horizon ruim was,  zien we in de volgende afbeelding.

Foto: .F.E.F. Vermeir


Een beeld van bikken dozen waarop ons Belgisch koningshuis goed vertegenwoordigd is.
Bij de Heemkundige Kring "Het Molenijzer" te Putte hebben ze een "uitzonderlijke" verzameling van blikken dozen.

De vooropening kon rekenen op de belangstelling van Burgemeester Eddy Vercammen, de schepenen Eric Janssens en Jan Van Asch, Mario Baeck, secretaris van het Van Rompay-genootschap en Harry Vermeir, voorzitter van de sector Erfgoed van de Provincie Antwerpen en nog vele anderen.

zaterdag 18 juni 2011

Mechelen: in het teken van Rik WOUTERS en VAN BEETHOVEN

Cultuur was er in het weekend van 10 en 11 juni bij de vleet.

Op vrijdag kwamen  "Wouters  & co" aan bod
en op zaterdag was het de beurt  aan de familie Van Beethoven.**
De stad Mechelen doet hiermee een gooi naar toeristische belangstelling en aan restitutie.

Hier zien we de uitnodiging  van 10 juni 2011 voor de Lamotsite.
De stad probeert met deze tentoonstelling twee vliegen in één klap te slaan.
Deze tentoonstelling is een opwarmertje voor de komende grote tentoonstelling, weliswaar in het Schepenhuis, waar een permanente tentoonstelling (voor vijf jaar) zal opgezet worden over het werk van Rik  Wouters (Mechelen 1882 - Amsterdam 1916), met de werken in bruikleen gegeven door het KMSKA, wegens de restauratie van het gebouw in Antwerpen.

http://www.cavaria.be/agenda/e/rik-wouters-co-beeldhouwers-in-mechelen/


Foto: uit de hierboven vermelde tentoonstelling
1894: Mechelen Meubelstad.

Vader Emile Wouters, de staande man helemaal rechts op de foto, runt een meubelbedrijf. De 12-jarig Rik, rechtstaand met het beeld naast zijn vader, en vele van zijn jonge vrienden gaan daar als leerjongen aan de slag. Zijn neef Frans Wouters, de derde staande persoon van links met een beeld ervoor , was ook één van de vlijtige leerlingen die prachtig werk zou maken.

Frans Wouters, Meermin en Meerman, hout, privaat bezit. Foto: H.F.E. VERMEIR

De meubelindustrie vormde een eerste stap richting kunstenaarschap. naast Rik Wouters, zijn neef Frans Wouters en zijn latere leermeester Theo Blickx ontmoeten we in het meubelatelier de broers Ernest, Nante en Frans Wijnants.        
 Met het oog voor detail kappen de jongeren ornamenten voor meubels en zelfstandige beelden  voor op de meubelen of als schouwstukken. De Wijnantsen en Frans Wouters startten zelf een meubelatelier.

Van voornoemde kunstenaars vinden we in de tetoonstelling heel wat monumentale werken.

Nel in Triplo, expo Wouters & co, Mechelen, 2011. Foto: H.F.E. VERMEIR

" Tegenover de academie voor Schone Kunsten te Brussel staat het café La Rose de Midi. Het trefpunt van heel wat kunstenaars van allerlei pluimage. {1901-1902} In deze kring ontmoet Henri tijdens zijn laatste studiejaar Hélène Deurinckx, die vaak poseerde voor kunstenaars. Vrij vlug gaan ze samenwonen in Wouters' atelier, een oud huis in de Troonstraat. Hélène wordt Nel, voortaan Henri's hartstochtelijk beminde eeuwige muze, het model dat hij niet moe zal worden. Na het einde van de studies wonen ze in Watermaal. Ze trouwden in 1905. Het is een tijd van grote armoede. Hij deelt een atelier met Jean Brusselmans. Om rond te komen gaan ze naar Mechelen bij vader wonen, maar Nel vooral kan er niet aarden. Rik werkte daarna een tijd voor een fabrikant van porselein en voor zijn vader, maar dat houdt hij niet lang vol. Niet bereid om concessies te doen, wil hij schilderen. Nadat Nel tbc heeft, verhuist het gezin in 1907 naar de gezonde lucht van Bosvoorde, nabij het Zoniënwoud."


Meer dan de helft van het werk van Rik Wouters  bestaat uit schilderijen en beeldhouwwerken geïnspireerd door de figuur van zijn vrouw Nel.

" Rik Wouters &  co. Beeldhouwers in Mechelen".
Tot 18  septemeber 2011 in de Lamotsite, Van Beethovenstraat te Mechelen.
(di. tot zo. van 10 tot 17u)

 De belangstelling van Rik Wouters is nog steeds gaande:


* zie onderaan aanvulling

Eindigen met deze mooie kaft van het binnenkort verschijnend boek.
Nel in witte kledij achterover geleund haar hond strelend, ze voelt zich schijnbaar goed
en Rik in een romantische houding en outfit.

De stad Mechelen heeft van de jonggestorven Mechelse schilder en beeldhouwer zopas twee werken aangekocht. Het gaat om het schilderij Kasteel Ysebrant uit 1907 en de tekening De Seine te Parijs uit 1912. Het schilderij is een vroeg voorbeeld van het heldere, zuivere kleurenpalet en de fauvistische stijl van Rik Wouters (1882-1916). De tekening is in zwarte inkt en, typisch voor de kunstenaar, met schaarse, minimale trekken uitgewerkt.

Referenties:

* de pankarte uit de tentoonstelling met als datum 1894.
* BI, Rik Wouters, schakels en impulsen, Cultuurkrant, winter 1998-99.
* Geert Van der Speeten, "De leerjaren van Rik Wouters",  in: De Standaard,  p. D8, 15.06.2011.
 ** Kijk daarvoor op de link "Etterjefke", hier rechtsboven.

Aanvulling:

In dS De Standaard van vrijdag 5 augustus 2011verscheen van op blz. 31 en 32:
Jan Van Hove, Rik Wouters, schilder van het geluk, een weergave van de inhoud van het bovenvermelde boek.
Trouwens het boek dat in mijn bezit is, is niet gemakkelijk leesbaar en Jan Van Hove heeft een heel goede neerslag neergeschreven.

woensdag 15 juni 2011

De WAARDIGHEID van de VLAMING

In de maand juni 2010 bij de verkiezingen Federaal kreeg de Vlaming zijn waardigheid terug.

Maar nu EEN JAAR later staan we nog even ver als daarvoor.

Als oproep tot het bewaren van onze waardigheid een prent uit 1950, toen de Vlaming nog steeds achtervolgd werd door het Franstalig establishment  dat ons verleden en heden  in één leugenachtige zak probeerde te verstoppen.

Arno BRYS, gravure, 1950.
 We zien onderaan in de gravure een deel van de tekst van het:

" Gebed voor het Vaderland"

"Heer, laat het prinsenvolk der oude Nederlanden
Niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande;
Maak dat uit de oude bron nieuw leven nogmaals vloeit,
Schenk ons taaie kracht om fier, vol vroom vertrouwen,
Met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen;
Tot statig als een eik voor u ons volk herbloeit."

Op tekst van Remi Piryns (1920-2004)
Op muziek van Gaston Feremans (1907-1964)
 Men beweert dat er drie strofen zijn.
Wie bezorgt ze?

De boodschap die hier wordt naar voor gebracht is meer dan ooit te realiseren...

Laat ons eens alle ideologische, filosofische  en eigenzinnige karrièretrekjes opzij zetten en werken aan een modern toekomstig Vlaanderen waar de demokratie beter wordt en alle lagen van de bevolking deelnemen  en genieten van wat hen en ons toekomt.      E I N D E L IJ K ...

zaterdag 11 juni 2011

Europese steun en boek voor Wintertuin/Ursulinen Onze-Lieve-Vrouw-Waver gemeente Sint-Katelijne-Waver

Op 23 mei nodigde de deputatie van de provincie Antwerpen uit om de 12de erfgoedgids  'Een kostschool met klasse. Het instituut van de Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, centrum van katholieke moderniteit" voor te stellen in de St.-Ursulazaal en de Wintertuin van de gelijknamige school.

Zuster Lutgardis Nouwkens. Foto: H.F.E. VERMEIR

Er waren heel wat vooraanstaanden uitgenodigd en E.Z. Lutgardis, algemeen overste van de zusters ursulinen van OLVW,  had de taak om de verwelkoming te doen.

Op 20.05.2011 vernamen wij langs de pers dat voor de Wintertuin, dankzij de steun van de provincie Antwerpen  en vzw Kempisch landschap, met als diensthoofd Philippe de Backer  een subsidie van € 300.000 euro werd toegekend uit het Europees  Heritage Recycled-project (HERE)  een samenwerking van Kempens Landschap Engelse, Franse en Nederlandse partners.

Deputé Ludo Helsen aan het woord. Foto: H.F.E. Vermeir

De deputé had het over de  vereniging van de vzw Wintertuin en Kempens landschap om de toekomst van de site veilig te stellen.
Kempens landschap is de voortekker en projectleider in het "Heritage Recycled" (HERE)-project. Het uiteindelijk doel is om een internationaal overlegorgaan en werkmethode te ontwikkelen voor restauratie en herbestemming van cruciaal historisch erfgoed.
Voor dit project kan men rekenen op Europese steun uit het Europese subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën. In totaalzal het projectrim 1,2 miljoen euro kosten, waarvan de drie partners de ene helft en Europa de andere helft zal betalen.


Mario Baeck stelt zijn boek voor. Foto: H.F.E. Vermeir

Aan de hand van een diapresentatie stelde Mario zijn prachtig boek voor:   "Een kostschool met klasse. Het instituut van de Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, centrum van katholieke moderniteit" Een uitgaven van de provincie i.s.m. OKV.


Het boek is o.a. verkrijgbaar bij de vzw TOERISME  skw in 't Grom.


Foto: H.F.E. Vermeir

Er volgde nog een heel interessante uitleg in de Wintertuin, zoals hier te zien en in de omringende plaatsen.

De receptie erna zette de stijlvolle kroon op het gebeuren.


Referentie:

Uit de "Gazet van Antwerpen"'?), 20.05.2011.
Uit : "Toelichting door de heer Ludo Helsen, gedeputeerde voor cultuur, tijdens de voorstelling van de Erfgoedgids 'Een Kostschool met Klasse'."

dinsdag 7 juni 2011

Gevleugelde woorden / Winged Words: de hond / the dog / ein Hund / un chien
                                                         
                         Zij trapte op                                               
iets zacht en dacht:                                  
"Hij liet de hond                                         
niet uit vannacht... "                               
                                                                     

                                      ****************************************************
                                    She stepped on something soft
 and said: 
"He did not
   go out with the dog
       this  night."
************************************************                                                            

Uit: "Zin in Onzin in Kwatrijnen" door Peter BOSHOEF, dl. VII, lannoo, s.d.