Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 31 maart 2012

Ik weet 11 dingen over jou...

1) Je bent bezig deze mail te lezen.

2) Je bent menslievend (of bijna).

3) Je kan geen "P" zeggen zonder dat jouw lippen zich raken.

4) Je bent het aan 't proberen...

6) Je voelt je onnozel.

7) je gaat domweg voort met lezen.

8) je hebt zelfs niet gemerkt dat je n° 5 gemist hebt.

9) Je bent gaan kijken of er inderdaad geen n° 5 is.

10) Je hebt gelachen omdat het zo stom is.

11) En je gaat dit doorsturen om anderen beet te nemen en te laten lachen.

 

Bezorgd door mijn kleindochter: J.L.

donderdag 22 maart 2012

LEVEN in de omgekeerde WERELD en de vrouw draagt de BROEKOnderstaande tekst werd me onlangs toegestuurd en trof mij toch in enige mate:


Heb je er wel eens aan gedacht wat er gebeurt als je achterstevoren zou leven? Lijkt me veel leuker. Om te beginnen sta je op uit de dood, een spectaculair begin. Als je uit de kist stapt wordt je verwelkomd door je familie en beste vrienden, die hoef je dus niet meer uit te zoeken. En ze hebben allemaal een bloemetje meegenomen. Dan mag je een jaar of 20 lekker achter de geraniums hangen, iedere dag een paar borrels, af en toe een uitstapje met een rondvaartboot, iedere maand je uitkering.
Op een dag staat er ineens een vent voor je deur met een gouden horloge. Die biedt je meteen een goed betaalde baan
Naar mate de jaren voorbijgaan, krijg je ook steeds meer zin om te werken, je voelt je steeds beter, je kan zoveel roken als je wil, want je longen worden steeds schoner. Je kan drinken wat je wil, de katers worden steeds kleiner.
Je raakt je buik kwijt zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Je gaat ook steeds meer van je man of vrouw houden. In het begin heb je maar 1x seks per jaar, maar op het laatst 10 keer per week. Op een gegeven moment moet je naar school, maar je weet alles al dus je doet geen flikker.
En de laatste jaren van je leven kan je lekker in de zandbak spelen, je kan snoepen wat je wil, je bent toch al je tanden weer kwijt. Dan nog een paar maanden aan een vrouwenborst sabbelen, daarna nog 9 maanden in de veilige, warme moederschoot, en vervolgens eindig je in een alles verzwelgend, gelukzalig orgasme.....


Hoe ouder we worden hoe meer we schijnbaar op zoek zijn naar het paradijs.
Nu de kerkelijke waarden van onze West-Europese zielen wat "afkalefaterden" schijnen er toch nog behoeften gebleven... 

 Daarom ging ik eens op zoek in mijn documentatie en kwam terecht bij:


Hier een soort ere-trap waarop wij als mens in onze verschillende levensfasen ten toon worden gesteld.(1)(p.65)  Een litho  uit Frankfurt, ca. 1860.
Bij vijftig is de hoogste trede en er staat onder " 50 jaar Stilstand".
De vrouw komt alleen op de tweede en de derde trede voor.
In het midden zien we wel hoe ze in het aarts-paradijs Adam verleidt.
Het gaat hier  uiteraard om stereotypen.

Zo kwam ik op een gedicht terecht in: "Verliefd, Verloofd, Getrouwd".

Trap op, trap af!
Is 't mensenleven
Voor wie het leven is gegeven.
Van 't jaar
0 tot 2 liggen w'in ons wieg
Slapen en schreien meer dan lief!
10 dat zijn ons kinderenjaren.
20 denkt men aan paren.
30 moet men zijn getrouwd
want op 
40 is men reeds te oud!
50 krijgt men ongemakken;
60 is men snel aan 't zakken;
70 kan men nog wat leven maar
80 wordt ons "toegegeven"
want dan worden wij weer "kinds"
artrose en reuma alleszins.
90 daalt het leven straf
100 liggen ons beenderen in het graf. (2)(p.7)

We verwijzen naar een scheurkalender ,van 1984, d.d. 16 februari.

In de 17de en de 18de eeuw circuleerden er heel wat prenten die de "omgekeerde wereld" in beeld bracht in " de strijd om  de broek", de strijd om dominantie tussen man en vrouw.

"Alhier hütt sich ein Jeder Mann, Und reitz das Weib zum Zorn nicht an", anoniem, gravure, ca. 1650.(1)(p.76)
"Hier hoedt zich elke man, En spoort de vrouw tot toorn niet aan."
Een liederlijke echtgenoot  krijgt slagen en belooft zijn leven te beteren.
Kaartspel, dronkenschap en ontrouw zijn de in de achtergrond getoonde ondeugden, die de vrouw ertoe kunnen brengen zich boos te maken.


Referentie:
Brochure: Günter Böhmer, u.a. "Emancipatie, Emancipation, Emanzipation", Ausstellung des Goethe-instituts, Brussel/ Paris, 1980.(1)
Catalogus: Stefaan Top, e.a. "Verliefd, Verloofd, Getrouwd", tentoonstelling, ASLK-Galerij, Brussel, 1988. (2)

donderdag 15 maart 2012

Oud-hertogdom Brabant kent "revival" dankzij Heemkunde Gouw Antwerpen en Heemkunde Vlaams-BrabantNiet alleen de economie maar ook emoties bepalen de geschiedenis. Johan HUIZINGA

HET WAPEN


Uit: Hertog Brabant in kaart en prent, Lannoo/ Tielt en Fibula-Van Dishoeck/Bussum, 1983, p.7.


 KAARTENMATERIAAL


Hertogdom Brabant,  detail uit de Leo Belgicus, Visscher,   Amsterdam, 1650.
 Overgenomen van de affiche van de tentoonstelling: "Eenheid op papier , de Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I", Leuven, 1994. Uitgev. Jan Roegiers, MGR Ladeuzeplein 21, Leuven.

Om een betere zicht te hebben in bovenstaande kaart een kaart in zwart/wit maar met de situatie in de 14de en begin 15de eeuw.De kaart gevoegd bij:
"Een groot aantal steden van Brabant en Limburg sluiten een verdrag waarbij ze zich verbinden na de dood van hertog Jan III onder een zelfde vorst verenigd te blijven."  8 maart 1355 .
Origineel op perkament, voorzien van talrijke stadszegels, uithangende op dubbele perkamenten staarten. H. 230 mm, B. 500 mm.
A.R.A. Brussel, Schepenbanken, arr. Leuven, nr. 3875 tot de tweede. Oorkonden van Zoutleeuw, nr.42.(1) (p.109)


HERTOGEN


De STAMBOOM gevoegd bij:
"Jan II hertog van Brabant, verleent Hendrik van Meldert een aantal privileges voor de dorpen Meerhout en vorst in de Kempen."  9 april 1304.
Afschrift in een cartularium.
A.R.A. Brussel, Rekenkamer, nr. 1, folio 107 r.(1) (p.33)


De opvolging van Jan III zien we op de stamboom moeilijk verlopen. Drie mogelijke personen zijn voor 1355 reeds overleden. Het document van 1355 is te situeren heel dicht bij het overlijden van Jan III. Uiteindelijk wordt hij opgevolgd door Johanna, die nog datzelfde jaar Wenceslas I aantrekt om haar belangen, "als zwakke vrouw" veilig te stellen.


SAMENWERKING BINNEN HET OUDE HERTOGDOM BRABANT

Wanneer we de huidige toestand bekijken is dat hertogdom opgedeeld in:
Noord-Brabant, Nederland sedert 1648,
Antwerpen provincie, in België,
en Brabant provincie, Vlaams en Waals, in België.

Op 9 maart 2012 in het Gemeentehuis van Baarle-Hertog, in de namiddag was er een overleg met:

Heemkunde Gouw Antwerpen
Heemkunde Provincie Vlaams-Brabant
Brabants Heem
Erfgoed Brabant
Leerstoel Arnout-Jan Bijsterveld
Heemkundekring Baarle-Nassau/Hertog
Heemkundekring Bergen-op-Zoom


De laatste jaren groeide de nood om tot samenwerking te komen over de grenzen heen, binnen een Brabantse context.
Er ontstond onvrede over de bemoeizucht en de regulering van de hogere overheden die zwaaiden met geld om de verenigingen te gebruiken voor een van boven opgelegd circuit zonder echte inspraak van de vrijwilligers. We wensen terug van aan de basis te werken en ideeën van onderuit en in samenspraak zich te laten ontwikkelen door eerst te zoeken naar domeinen waarop over de grenzen kan worden samengewerkt.


Twee projecten die werden opgestart:

"De Grote Oorlog" , gezien langs beide zijden van de grens.
"1648: de scheiding", de impact, de gevolgen, de situatie nu en de toekomst voor de Brabantse regio.
Dit laatste zal tot ontwikkeling gebracht worden in een colloquium in het najaar.
Er werd een werkgroep opgestart met twee vertegenwoordigers uit elk land, dus vier.
 Een beeld van de vergadering in de zaal waar de grens tussen België en Nederland in een lichtband in de vloer door de zaal loopt. Foto: H.F.E. VERMEIRReferenties:


Raf de Keyser, Willy Dupon e.a., Politieke Machtsverhoudingen in de vorstendommen Brabant, Loon en Vlaanderen (10de - 14de eeuw), Algemeen Rijksarchief, 1000 Brussel, 1988.

Dieter R. Duncker, Helmut Weis, Hertogdom Brabant in kaart en prent zijn vier kwartieren Leuven - Brussel - Antwerpen -''s-Hertogenbosch, Lannoo/ Tielt en Fibula-Van Dishoeck/Bussum, 1983.(1)

Karel van den Bossche, "Globalisatie naar Heemkunde maat, Nauwere heemkundige samenwerking in het oude Brabant: een wensdroom?", in: Gouwtijdschrift, Heemkunde Gouw Antwerpen, nr. 3, jg. 48, 2011, p.1.

zondag 11 maart 2012

Genieten van het leven: gelezen in Scherpenheuvel

Toen we op 10.03.2012 een bezoek brachten aan Scherpenheuvel
gingen we zoals zovele mensen daar ook eten in één van de vele
restaurants nl. in "'t FIJN GENOEGEN"

Daar las ik de volgende gevleugelde woorden:

 

Herinner gisteren
Denk aan morgen
Leef vandaag

Eten is genieten,
neem er vooral de tijd voor.

Geniet van het leven,
wanneer het zich voordoet,
heb dan ook geen spijt,
wanneer het u verlaat.

Liever een buik van te drinken
dan een bult van te werken.

Er zal pas vrede op aarde heersen
wanneer alle soorten uniformen verdwenen
op twee na:
het witte van de kok
en het zwarte van de ober.

Om smaak te hebben 
moet men ziel hebben.


Aan iedereen nog veel genoegen aan het leven,van mijnentwege,
KADO.

Afbeelding: http://www.freewebs.com/kinderoppas-dendermonde/watetenwezoal.htm