Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

dinsdag 29 april 2014

Humor in woord en beeld moppen/jokes


Zij: Halen we de trein van 10u40 nog ?
Hij: Gemakkelijk, we zijn 23uur45 minuten te vroeg.(1)


TELEFOONGESPREK

"Met wie spreek ik ?"
"Met Jansma"
"Wat zegt u?"
" Jansma.
J van juttepeer,
A van ananas,
N van noot,
S van sinaasappel,
M van mandarijn,
en A van appel,
verstaan?"
"Jazeker, meneer fruitsla!"(1)

GOED NAGEDACHT

Iemand vroeg aan een vader wiens dochter getrouwd was met een tuinier:
"Bezoekt ge uw dochter dikwijls?"
"Alleen als het slecht weer is en het regent."
"Waarom dan juist?"
"Ja, zie je, zei de man ontwijkend, anders moet ik de bloemen gieten."(2)

MISLUKT
In een krant stond het volgende:
"De man die gisteren mijn brieventas opgeraapt heeft, is gekend. Hij wordt verzocht deze terug te brengen."
's  Anderendaags stond er in dezelfde krant in dezelfde kolom:
"Het doet me plezier, dat je me herkend hebt! Je kunt onmiddellijk uw brieventas bij mij thuis ophalen...(2)


Verwijzing:

De prenten komen uit: Weekend,  nr.340, 7 sept. 1952, p.30
Ibidem, p.10. (1)
Ibidem, p.13. (2)

zaterdag 26 april 2014

"Vreselijk drama en familiedrama te Sint-Katelijne-Waver" voor 1900 en 1931I. DE MOORD TE SINT-KATELIJNE-WAVER (voor 1900)

Vrienden luister naar mijn lied
Wat er is in Katelijne geschied
Louwisa Capela zij woonde alleen
Men heeft haar gevonden in een droevig geween.

Had zij de dood verdiend
of wie heeft zich in haar verblind
maar adieu mijn vrinden fe zult lange tijd
gedenken mijn lijden en droevige strijd.

Maar de wet heeft niet gemankeerd
...
Heeft onderzoek gedaan
o moordenaar ge zult eens uw straf doorstaan.

Refrein

Gebonden met koorden zo straf
zo nam de beul haar jong leven af
maar ik zijn de wereld af
en rust in een een donker graf.

Louisa Capela zou gewoond hebben tussen de Duffelsesteenweg en de Vossevelden in het huis waar in 1968 de familie Buds woonde op een 100 meter van de Duffelsesteenweg.II.  HET VREESELIJK FAMILIEDRAMA
TE ST.-KATHELIJNE-WAVER


't Is weer een wreed geval, dat ieder treffen zal,
't Geen hier weer is gebeurd,
Wordt algemeen betreurd.
'k Vertel het in dit lied, hoe dat het is geschied:
Een drama dat veel meelij biedt.

Een jong gezien aldaar, miek ruzie en kabaal,
daarom had d'echtgenoot
verlaten zijn woon.

Een korten tijd nadien, ging hij eens weder zien
En vrouw en kind zijn liefde biên.

Refrein

Zie daar klopt hij aan om binnen te gaan,
Wilde weer in zijn woon,
Maar 't moordend lood alweer
Deed daar zijn werk te meer.

Zangwijze: Lentetijd...

Twee vrouwen deden daar een wrede daad.
Schoonzoon of echtgenoot
Die men daar nederschoot,
hebben zij wreed naar het leven gestaan.


Het gezin woonde op de Duffelsesteenweg,
in een verdwenen houten woning, waarschijnlijk van het Albertfonds.
Ze stond een 100 meter  voorbij de Pompeloerestraat , richting Duffel kant van het fietspad.

maandag 14 april 2014

Palmzondag gevierd in OLV-van-Hanswijk(Mechelen) en de nieuwe Eucharistieruimte in de crypte


PALMZONDAG


De intocht van Jezus in Jeruzalem. Tekening van Jos Speybrouck, in: "Het Volksmisboek en Vesperale", Abdij Affligem, Hekelgem, 1927, 3de ed., naast pag.475.

Palmzondag is de herdenking van de blijde intrede van Christus in Jeruzalem, ook de dag waarop in de middeleeuwen veel processies uitgingen.
De gebeurtenis staat beschreven in de vier canonieke evangeliën: Mattheüs 21:1-11, Markus 11:1-11, Lukas 19:28-44, en Johannes 12:12-19.

Buxustakjes die nog moeten gewijd worden op 13.04.2014 aan de Hanswijkkerk te Mechelen. Foto: H.F.E. VERMEIR                  

Er worden in de kerk of buiten, in de buurt van de kerk buxus takjes  gewijd, die een beschuttende kracht zouden bezitten tegen regen, onweer en hagel. Vroeger plantten de landbouwers een takje in de grond en bad (V.T. van bidden) daarbij het volgende gebed:

Ik zegen hier mijn koorn
Tegen de bliksem en de oorm (= worm)
Tegen de meiskens en de knechten
Dat zij mijn koorn niet omme en vechten,
en tegen dat duivels zwijnges (=varkensgras),
Dat zo kwaad om pikken es, amen.

In het koren werd nog wel eens gevreen.

De palm werd gewijd en wordt aan de 175 aanwezigen aangeboden. Foto: H.F.E. Vermeir ( 13.04.02014)

Daarna was er een stemmige eucharistieviering in de "geüpdate"crypte van de te restaureren kerk van OLV-van-Hanswijk.

Crypte van OLV-v-Hanswijk Mechelen.Foto: H.F.E. Vermeir

Nog een ander vers dat verwijst naar Pasen.

Palm, Palmzondag,
De koetjes die gaan grazen,
De schaapjes in de wei,
Als het Paas is, krijgen wij een ei!

Pasen, zie op deze blog: 23.04.2011.

Verwijzing:

André VER ELST, Folkoristische Tijdspiegel voor België, Brussel, s.d., p.49.


vrijdag 11 april 2014

SINT-KATELIJNE-WAVER in krantenknipsels in de niet altijd zo goede "oude tijd", MTV, gedenkpenningen14.10.1978

De koe was goed, maar de stier deugde niet.

Vetmesterij van stieren in West-Vlaanderen. Foto: H.F.E. Vermeir 


Voor de Mechelse rechter verscheen Victor V.D.E. uit Sint-Katelijne-Waver, na herrie met een landbouwer aan wie hij een stier en een koe had verkocht. De verkoop was bezegeld nadat Viktor zijn kliënt had verzekerd, dat de koe ruim zes maanden gedekt was en dat de stier best met een veehoudersstier kon vergeleken worden. Veehoudersstieren worden algemeen als zeer krachtige en mooie dieren aangezien.

Maar de beloften bleken niet met de werkelijkheid te kloppen.

De kliënt had reeds argwaan gekregen toen hij voor de "veehoudersstier" slechts 23 000 fr. (ca. € 600) moest neertellen, waar de dierenanders tot 50 000 fr. opbrengen.  Tot overmaat van ramp bleek de koepas enkele weken drachtig te zijn.

De bedrogen boer sleurde Viktor V.D.E. voor de rechter. Wat de koe betreft sprak de rechter V.D.E. vrij.

Voor het bedrog met de stier moet hij twee maanden effektieve gevangenisstraf uitzitten en 4000 fr. (ca. € 100) betalen.

Gazet van MechelenDe Mechelse Tuinbouwveiling was in de jaren zeventig één van de sterkste groeipolen van de gemeente.

MTV hield algemene Vergadering

Tijdens haar jaarlijkse algemene statutaire vergadering heeft de Mechelse Tuinbouwveiling zes leden van de raad van bestuur en twee leden voor de raad van toezicht herkozen.

Louis De Roy werd voor een periode van zes jaar herkozen tot MTV-voorzitter, samen met Alfons Geezemans als MTV-ondervoorzitter. Bij gelegenheid van deze AV hield Frans Op de Beeck MTV-direkteur, een belangrijke uiteenzetting over het jaar 1977 en belichtte hij de vooruitzichten voor 1978.

Gazet van Mechelen  1305.1978

Louis De Roy en  Franz Op de Beeck en zijn zoon ir. beheersten gedurende dertig jaar het reilen zeilen van het bedrijf. Er was zelfs een beetje "jaloezie" en toen werd de Veiling voor Glasgroente opgericht, waarvan Frans De Donder, zaliger gedachtenis,  lange tijd directeur was. Ondertussen ging de veiling voor glasgroente terug op in MTV. In 2014 wijzigde men de naam van MTV naar Belo'Orta. Het werd een internationaal bedrijf maar de binding van de bewoners van S.K.W. kwam met de internationalisering op een laag pitje. De binding met de bevolking ging meer en meer verloren.

De glastuinbouw van Sint-Katelijne-Waver kon trouwens op internationale belangstelling rekenen.

Foto uit de "Gazet van Mechelen", p. 20, do. 25 mei 1978.
De heer Ku Mu, vice-premier van China (derde van rechts) bracht samen met de vice-minister van landbouw van China en een officiële delegatie een bezoek aan het tuinbouwbedrijf van Louis Smets aan de Lombaardstraat te Sint-Katelijne-Waver. Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan de MTV. Dat bezoek bleek zo interessant dat later een nieuwe Chinese delegatie een bezoek bracht aan de veiling in volle werking...


De Koninklijke Harmonie "De Verenigde St.-Katerinavrienden vzw , een penning en lenteconcerten.B.V., Lenteconcerten en Penning, in: "De Koerier", 29 april 1981.

Op 25 april 1981 werden door de Kon. Harmonie "De Verenigde St.-Katarinavrienden" een penning uitgegeven met de naam "100 Katrientjes". De penning werd aangeboden aan de prijs van 100 fr. (ca. € 2,50) . De op 5000 stuks uitgegeven penning was zeer vlug uitverkocht.
Op de achterzijde van de penning (zie boven) vinden we een afbeelding van Sint-Catharina, de patroonheilige van de kerk, en in de rand de tekst "Sancta Catharina in Wavria * Geldig 25-4-81 * 100 KATRIENTJES .
Op de voorzijde  een mooi zicht van de afgebroken St.-Catharinakerk. De opbrengt moet dienen om de opleiding van de talrijke jonge muzikanten te verzorgen.

Later gaf de Heemkundige Vereniging "Erf en Heem" ook een dergelijke penning uit.


Het gaat nog verder  OVER 14 DAGEN  in een nieuwe aflevering.

maandag 7 april 2014

De werkelijke TAALGRENS (1954)


De gehuchten die op de kaart aangeduid zijn met o
Clef d'Hollande, Kruiseke, Risquons-Tout, Tombroek, Vier Abelen, Hoog-Deurne, Broeken, d'Hoppen, Akrenbos,  Warissart, Labliau (uitlopers van 5 gemeenten), Kokiane, Hondzocht, Rognon, Ter Kluizen, Grote Hut, Ghenois, St.-Jansberg, Bakenbos, Maleizen, Stad, Honsem, Schlimpré, Ardervoor, Krenwik,  Hassselbroek, Savatte, Haut Vinave, Klein-Ternaaien, St.-Jansrode, De Kluis, Panscherelle, Gensterblom, Kleinkapel.


Verwijzing:

Jozef Van Overstraeten, "De Toerist",  Antwerpen, nr. 20, 33st jg., 1954, p.  654.vrijdag 4 april 2014

Een gedicht / een lied ... per maand: raadsellied "Al in de stad van Wenen" soldaten/lotelingenAl in de stad van Wenen,


Een zeer verspreid lied dat reeds verscheen in 1899 in Het daghet. Th. Peeters hoorde in 1931 te Ramsel een gelijkaardig lied. In het Limburgs kwam het in allerlei varianten voor. L. Doms zong het op het" Elfde Kempisch Congres"(1937). Nadien werd het gepubliceerd in Achtel in de folklore, Oudheid en Kunst,  Hoogstraten, 1938, p.108 e.v.
Hieronder de versie van Hoogstraten:


https://www.kaartje2go.nl/kaarten/christelijke-kaart-traan/img/christelijke-kaart-traan.jpg             
Dit lied was zeer verspreid door de dienstplicht  en daar de soldaten, daar ze meestal veraf gelegerd waren (onder Napoleon), kregen ze wel eens heimwee. Bovendien waren er weinig verlofdagen voor de soldaten dienstplichtigen. Aldus ontstonden er spanningen bij de jonge krachtige jongens door o.a. het veraf zijn van hun lief en de weinige dagen dat ze haar konden ontmoeten. Bij Conscience vinden we van het voorgaande een neerslag in "De loteling".

Trien slaagt er eindelijk in Jan te bezoeken en moet dan vaststellen dat hij blind werd door onevenwichtige voeding.(1)
Vele soldaten deserteerden aldus ondanks de bedreiging met heel zware straffen.

Er is veel kans dat dit lied ontstond tussen 1840-80, de regeerperiode van Maria Theresia, toen waren wij onder het Oostenrijks bestuur. De verwijzing naar de stad Wenen zou daar een bewijs van kunnen zijn.
Het soldaatje deserteerde. Dan komt het meisje voor de pinnen en ze moet hier vier raadselrijmen oplossen:

1. Zeg mij: wat is een koning
    Een koning zonder land?
2. Zeg mij: wat is een water
    Een water zonder zand?
3. Zeg mij: wat is een spiegel
    Een spiegel zonder glas?
4. Zeg mij: wat is een sleutel,
    die op alle sloten past?

Het meest verrassende is voor mij vers drie waar het over rechtvaardigheid gaat. Hier een verwijzing naar de onrechtvaardige behandeling van gewone soldaten...

Hier eindigt het romantisch, maar in Ramsel eindigt het met:

Daar moest het soldaatje sterven,
Gaan sterven op 't schavot.
Een kogel zou doorboren
Doorboren zijne borst.

In Twente kwamen er 15 raadsels voor:
 1. Bestaat er een koning zonder land?
2.Waar is water zonder zand?
 3. Wat is kostbaarder dan alle geld?
4. Wat is alles waard?
 5. Hoe reist men in één etmaal rond de wereld?
6. Is er water zonder vis?
 7. Wat is er erger dan de dood?
8. Wie is overal de grootste macht?
 9. Wie dringt zich bijna overal in?
10. Wat moet men altijd hebben?
11. Wat is een spiegel zonder glas?
12. Wat komt het meest te pas in de wereld?
13. Welke sleutel past op alle sloten?
14. Wat is ongrijpbaar?
15. Wat verliest de mens niet voor zijn dood?

Probeer het maar te vinden in één van de volgende onderwerpen in deze blog breng ik de oplossing.


Een beeld van tragische situaties waarin de gewone mensen door machthebbers kunnen worden gedwongen... Nu ook nog... denken we maar eens aan Poetin en de vele regeltjes die hier uit de hoed van vele "politiekers" worden getoverd ..... verkeersregels/verkeersborden, je reinste overvloed waarin we verzuipen, maar we moeten wel de vele boetes betalen al of niet rechtvaardig. Het gaat bij vele "politiekers" niet om wat ze vertellen maar om wat ze doen en dat is niet mooi. Kijk maar eens naar hun "portemonnee", en dan komt al de rest.


Verwijzingen:

Hendrik Conscience, De Loteling, L. Opdebeek uitgever, Antwerpen, 1951, kleuromslag van Nelly Degouy.(1)
Albert Boone, Het Vlaamse volkslied in Europa, lannoo, Tielt, 1999, dl.2, p.1721.