Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

maandag 27 april 2015

Sint-Katelijne-Waver: Zusters Ursulinen brengen hun Erfgoed onder in Stichting van Openbaar Nut (27.04.2015)****SON Stichting van Openbaar Nut
bestaande uit

een Raad van Bestuur
- vzw Zusters Ursulinen van OLV-Waver
- vzw Kempens Landscha^p
- vzw aartsbisdom Mechelen-Brussel

een Raad van de Site 
met de partners van het domein
de zusters Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver
het Ursulineninstituut, SUI
vzw Wintertuin
vzw Borgerstein 
de gemeente Sint-Katelijne-Waver
Deze raad kan praktische problemen die zich voordoen aankaarten bij de RvB.

DE ONDERTEKENING

Op 24 april 2015 ondertekenden de zusters Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver de oprichting van de nieuwe Stichting. Deze stichting van Openbaar Nut (SON) neemt voortaan de verantwoordelijkheid over het domein aan de Bosstraat 9 in OLV-Waver op zich en waakt over de eenheid ervan.

Vanaf 1841 groeide het Ursulineninstituut uit tot een baken in OLV-Waver.
Bijna 175 jaar na de oprichting besloten de zusters Ursulinen, met de inbreng van expertise vanuit Kempens Landschap, het Ursulineninstituut over te dragen aan een Stichting van Openbaar Nut (SON).
De stichting zal het domein als koepelorganisatie beheren en zorgt ervoor dat de traditie van de Ursulinen gerespecteerd wordt .Inga Verhaert, gedeputeerde. Foto: eigendom Kempens landschap.

EENHEID IN EEN STERK PARTNERSCHAP

Covoorzitter en gedeputeerde Inga Verhaert debiteerde het volgende:
"De nieuwe stichting versterkt de eenheid van het domein en behartigt de gezamenlijke belangen van verschillende partners die er wonen en werken. Zo zal de SON mee haar licht laten schijnen over gemeenschappelijke thema's zoals mobiliteit, overkoepelende beheerplannen of brandveiligheid."
Daarentegen zal de stichting zich niet inlaten met de afzonderlijke werking van de partners, en geeft ze hen de verantwoordelijkheid over hun respectievelijke delen van het domein.
Inga Verhaert vult aan:
"Een belangrijke partner is natuurlijk het Sint-Ursula-instituut, een dynamische school die al sinds haar ontstaan leren in een 'leerrijke' omgeving hoog in het vaandel voert. Daarnaast biedt het domein ook onderdak aan de cryptezaal (onder de kerk) als cultuurhuis van de gemeente, aan de congregatie van de zusters Ursulinen zelf, alsook aan tientallen senioren die huize St.Angela bewonen. Velen kennen het domein vooral van hun bezoek aan de prachtige art nouveau wintertuin en het alom aanwezige rijke erfgoed waar vzw wintertuin zich over ontfermt. 
De dynamiek van elk van deze partners moeten behouden want dit is de beste garantie voor een duurzaam behoud en groei van het domein, met SON als slot op de deur en garantie op behoud van de eenheid."

Emmy Vermeulen, algemeen overste van de congregatie van de Ursulinen in de Oratorium zaal na de plechtigheid. Foto: H.F.E. VermeirDE INBRENG EN EXPERTISE VAN HET KEMPENS LANDSCHAP

Samen met de zusters Ursulinen en de verschillende betrokken partners, de schol SUI en de vzw Wintertuin,  op de site, werkte vzw Kempens Landschap als advies verlenende instantie mee aan het uitstippelen van een nieuwe toekomst voor het volledig Urselineninstituut. Dit traject startte in 2000. Covoorzitter en gedeputeerde Peter Bellens:
"Onze vereniging zorgt naast de veiligstelling van landschappen door middel van aankoop ook via de inbreng van expertise voor een beter toekomst. Het Ursulineninstituut is een indrukwekkend geheel van ca. 10 hectare dat cultuur, natuur, vroeger ook landbouw, toerisme, onderwijs, devotie, ouderenzorg en zo vele andere komen hier samen en maken integraal deel uit van de complexiteit van het domein en dus ook van onze opdracht."

Muzikale intermezzi, viool Veronique DE RAEDEMAEKER (19 jaar) oud-leerlinge van SUI en piano Anastasia KOZHYSHKOLOKRAINU, Oekraiïnse. Ze speelden werk van Piazzola, Wieniawski (Faust fantasie) en Debussy (Beau soir). Foto: H.F.E. Vermeir


Vzw Kempens Landschap nam de handschoen op om de zusters Ursulinen bij te staan in hun zoektocht naar een toekomst voor het ganse domein. In 2011 werd hiervoor een eerste masterplan opgesteld. In de loop der jaren werd dit plan aangepast en verfijnd.
Peer Bellens licht verder toe:
"Dankzij het Europese project Heritage Recycled (HERE) dat tussen 2011 en 2014 liep, konden we deze uitdaging aangaan. De oprichting van SON is een belangrijk ijkpunt voor het Ursulineninstituut, maar zeker niet het  eindpunt van onze opdracht en samenwerking. Samen met de betrokken partners kijken we alvast de volgende 175 jaar met veel enthousiasme tegemoet."

Philippe Debacker, directeur van het Kempens Landschap voor de goedbevolkte zaal. Foto: H.F.E. VermeirINFO
 De data van vzw Kempens Landschap
 Philippe De Backer
 T 015 22 82 30, M 0478 44 83 86
 Philippe Debacker@kempenslandschap.beVerwijzing:

Uit persbericht van Kempens Landschap van 27.04.2015
en eigen gegevens

Eén van de "zitterkens" uit de oratoriumzaal. Eik trotseert de eeuwen. Foto: H.F.E. Vermeir


maandag 20 april 2015

ARMENIËRS/ de menselijke waardigheid, het menselijk ras verdient beter.....* * *
PROBLEEMSTELLING met een aantal bedenkingen


TOEN AL 

Uit  het "Book of the King of Kings", getekend door Naggash Osman (?),gedateerd 1595-1597, Istanbul.

"In deze miniatuur paraderen Ottomaanse troepen voor een offensief tegen de Armeense stad Yerevan(toen al). De bevelhebber was de Turk Ferhad Pasha." . Blz. 457 in hierbij genoemd boek.

Het boek is een verheerlijking van de militaire campagne en verovering van de Armeniërs, op basis van het "Perzisch Book of Kings". Het werd opgesteld onder de directie van een Ottomaanse heerser.

OOK in de 20ste eeuw

Tussen 1914-16 verdwenen 970.000 Armeniërs,
 terwijl er voor 1915, 1.256.000 in de Turkse bevolkingsregisters stonden.
 Na 1916 waren er nog 284.000 Armeniërs over.
De Turken vermoorden ook in de periode van WO I aanzienlijke aantallen Arameeërs, Assyriërs, Chaldeeërs, Pontische Grieken en Syrische Arabieren. Maar het was al veel vroeger bezig. In 1876 viel het Osmaanse leger Bulgarije, dat toen tot hun grondgebied behoorde, binnen  om de bevolking te verplichten tot de Islam over te gaan. Zij die niet wilden werden op een schandalige wijze gebrandschat, gefolterd, verkracht, gedeporteerd en om het leven gebracht.

21 april 1876  Turkse troepen  brandschatten het Bulgaarse dorp Batak. Bron: Mary Evans Picture Library, London, in: Noël Barber, "De Sultans", p.142.


Het wordt tijd dat de wereldbevolking een geweten wordt geschopt over de gedragingen van de sultan, de Ottomanen en de Koerden gedurende hun wrede geschiedenis en vooral  in WO I.

En dan nog te weten dat de Duitsers het in WO II zouden herhalen t.o. de zwakke groepen in de samenleving, d.w.z. tegen de Joden, de zigeuners en de mensen met een blijvende handicap, Duitsers die dan natuurlijk niet pasten in dat ras van "uebermenschen".


Als we nu Poetin en IS bezig zien dan kunnen we ons vragen stellen over hun daden.

Durven we dat of is iedereen nog alleen bezig met geld  zoals die ceo die onlangs in de pers kwam met een jaarinkomen van 1,6 miljoen euro of 1600  euro per uur, terwijl een werknemer van zijn bedrijf  het moet doen met 5 euro per uur.
Ajja de belangstelling van die ceo  gaat er op de eerste plaats naar uit om zijn zakken te vullen
en daarna komt het welzijn van het bedrijf
en daarna komt dat de werknemers zo weinig mogelijk moeten verdienen en dat de vakbonden "zakken" zijn terwijl de grootste zak op de top zit.
Let op ik beweer niet dat alle ceo's zo zijn.

Als we zo verder blijven doen wordt deze prachtige wereld één groot tranendal van geweld en egoïsme...EEN AANTAL VRAGEN

Waarom hebben grote landen zo maar het recht om kleinere landen binnen te vallen en te zeggen dat dat gebied tot hun prerogatieven behoort  nadat ze eerst een deel van hun eigen bevolking verplicht hebben om in te wijken en daarna wordt die bevolking dan gebruikt om daar boel te maken? Dit alles omdat het grote land gebruik zou kunnen maken van grondstoffen of de invulling van één of ander strategisch doel.
Waarom helpt de Europese Unie Griekenland niet als het over het volk gaat, maar wel als het over egoïsme en kapitalisme gaat?
Laat ons toch maar niet vergeten dat Duitsland het grootste deel van Europa tweemaal onder de voet liep, grote gebieden verwoestte, denken we aan Ieper, van honderdduizenden mensen werd hun leven verwoest ....
Waarom werden die herstelbetalingen nooit volledig terugbetaald o.a. door de Duitsers maar ze eisen wel van andere landen hun geld op ...?
Waarom moet dat dan niet?
Juist omdat het over één van de vier grote landen van de Europese Unie gaat en die menen dat zij aan een ander kunnen opleggen waaraan zij niet moeten beantwoorden. Denk aan de overeenkomst met Turkije waarover "Dokters zonder Grenzen" Europa op de vingers tikt.
 Ook Frankrijk heeft boter op het hoofd, want na de Franse revolutie en de oorlogen van Napoleon werd onherstelbare schade toegebracht:
 aan eigendommen, bijvoorbeeld de verkoop van de kloosters als zwart goed,
aan  mannen die soldaat moesten spelen, denken we maar aan het verhaal van de "Loteling" van H. Conscience. Ook moeten we  41 boerenkrijgers vermelden  die in Mechelen werden gefusilleerd aan de Sint-Romboutskathedraal,
en aan het roerend patrimonium en de kunst van ter plaatste. 
Bijna alle waardevolle kunstwerken werden gestolen en in 90% van de gevallen niet teruggeven, maar die moeten wel nog altijd bijdragen tot de glorie van het Louvre of het museum van Rijsel. En dan moeten wij betalen om onze eigen kunstwerken te zien...

België moest om de Schelde open te krijgen wel een aanzienlijk bedrag betalen aan Nederland, hoewel de sluiting voor Belgische schepen en goederen tegen alle internationale rechtsregels was.

Foto: H.F.E. Vermeir

Deze mooie wereld van licht, mensen en natuur.
Maar toch zo fragiel.
Hierbij de Ginkgo biloba (de tweelobbige zilveren abrikoos) of Japanse notenboom of Japanse of Chinese tempelboom.

De Ginkgo biloba staat symbool voor: 
ONVERANDERLIJKHEID , HOOP, LIEFDE, TOVERKRACHT en een LANG LEVEN.
Ik zou hem aldus willen verbinden met het in stand houden en tot betere ontwikkeling brengen van de MENSELIJKE WAARDIGHEID.


OPLOSSING, maar daar is moed voor nodig

Waar is het "wereldgeweten" dat op een vergelijkende wetenschappelijke manier de structuur en de mechanismen van onderdrukking en intimidatie vanaf de beginfase onderzoekt, er een wetenschappelijk verslag van opstelt, het "wereldgeweten van de gemanipuleerde" mens,  en daar de nodige sancties tegenover plaats. Dit is de gordiaanse knoop die moet worden doorgehakt om de toekomst van de mensheid veilig te stellen en niet alleen de toekomst van een elite.

En als we de wereld nog in een goede richting willen krijgen moeten we de vijf grote landen die vetorecht hebben in de UNO dat recht ontnemen, want zij dienen daarmee meestal hun eigen belangen ten nadele van alle andere volkeren op de wereld.

ITE MISSA EST...Bronmateriaal:

Noel BARBER, "De Sultans", Fibula - Van Dishoeck, Bussum, 1973.
Jan ROMEIN, J. SUYS, e.a., "Nieuwe Geïllustreerde Wereldgeschiedenis", dl.VIII, Amsterdam, 1931.
"Standaard Encyclopedie", dl. 1,Standaard Uitgeverij Antwerpen, / Het Spectrum Utrecht, 1969. 
dinsdag 14 april 2015

Paus Franciscus klaagt op 12.04.2015 op het Sint-Pietersplein de Turkse pogrom aan van ca. 166 jaar vroeger****
Voor een grote opkomst Armeniërs op het Sint-Pietersplein klaagde paus Franciscus de pogroms aan van de Turken 100 jaar geleden en de misdaden van IS in het Midden-Oosten tegen vooral Christenen en vrouwen.

De politiek verantwoordelijken van Turkije waren daar onmiddellijk met een ontkenning hoewel er duidelijke historische gegevens zijn die de juistheid van de uitspraak aantonen. Zolang Turkije dit blijft ontkennen moeten ze maar niet  opgenomen worden bij de Europese Unie.

Geschiedenis

De oudste Armeense beschaving het rijk van Oerartoe (10de - 7de eeuw v.C.), ging ten onder door de invallen van Cimmeriërs en Scythen.Daarop volgde de Perzische heerschappij; later ging Armenië  op in het wereldrijk van Alexander de Grote. Daarna ontwikkelde zich een onafhankelijke staat die door de Romeinen in 66 v.C. tot vazalstaat werd gemaakt.
Na de val van het Oost-Romeinse Rijk(1453)  ontstond er terug een onafhankelijke staat Groot-Armenië, deze werd door Seltsjoeken, Mongolen, en Ottomanen onderworpen. Dit ging gepaard met bloedbaden en godsdienstvervolgingen. De wijze waarop dit gebeurde was een aantasting van de menselijke waardigheid.

In het begin van de 19de eeuw raakte Armenië in de belangstelling van Rusland.

Bij het Verdrag van Adrianopel(1828) en door de Russisch-Turkse oorlogen(1853-56 en 1877-79) verwierf Rusland grote stukken van hun gebied. Het grootste deel bleef onder Turkije, dat de verplichtingen  van het Congres van Berlijn (1878) niet nakwam en ze niet beschermde tegen Koerden en Tsjerkessen. Zo gingen de Armeniërs zichzelf verdedigen en er ontstond een afscheidingsbeweging, die aanslagen en revoltes organiseerde. Feitelijk was het probleem ontstaan omdat de Turken hun verplichtingen niet nakwamen.

De Turken en de Koerden, die gebruikt werden als handlangers, namen wraak door massadeportaties, dus ontvolking en de verkrachting en uitmoording van de bevolking, die ze moesten beschermen. Vele Armeniërs die Christen zijn, vluchtten naar Europa en assimileerden zich zonder veel problemen.(1)(p.361)Zicht op het Noordelijk deel van Armenië, een droge hoogvlakte met uitgestrekte lavavelden. De plantengroei is zeer beperkt. Armenië is verdeeld tussen Turkije en Rusland.

Pogroms(2)

De massamoord op de Armeniërs was geen losstaand feit, maar een bewuste poging tot rassenmoord, die gedurende drie jaar met wisselende hevigheid bedreven werd. Het publiek reageerde met toenemend gevoel van schaamte bij het aan het licht komen van iedere nieuw gewelddaad.

Sultan Abdoel Hamid II (1876-1908). Een venijnig manneke dat vol wantrouwen naar de anderen keek en als het er op aan kwam de anderen zonder enige rancune deed vermoorden.(3)(p.150)


De twee hoofdverantwoordelijken waren de sultan Abdoel Hamid II (°1842/ sultan in 1876) en zijn hofastroloog Abdoel Hoeba. Deze laatste was een onverbeterlijke moslimfundamentalist voor wie een mensenleven dat niet tot zijn godsdienst behoorde waardeloos was. Hij kreeg al in zijn tijd de bijnaam 'Abdoel de Verdoemde'.

'De oude Turk'. Europese visie op de bloeddorstige Turken, die minderheden uitmoordden (1904). (3)(p.197)

Van alle rassen die gebukt gingen onder de onverdraagzaamheid van het Osmaanse Rijk hadden de twee miljoen Armeniërs het het ergste te verduren.

Sommige historici beweren dat zij afstammen van één van de tien verloren stammen, hetgeen o.m een verklaring zou kunnen zijn voor de verbinding tussen hun lot en dat van de joden. De Armeniërs zouden verspreid geraakt zijn  nadat hun land, dat rond de berg Arafat lag, waar volgens de traditie de ark van Noach landde, in de tiende eeuw door de Mongolen geplunderd werd.

Zij namen door hun aanleg voor handel en financiën in het 19de eeuwse Turkije een vooraanstaande plaats in. In de zes noordoostelijke provincies waar de meesten woonden, stonden zij bekend als nijvere boeren en handelslui. 
Lamartine noemde hen 'de Zwitsers van het Oosten: 'Zij hebben veel vastgeroeste gewoontes en ook in hun berekening en liefde voor winst lijken zij op hen...'.

De Turkse bestuurders werden na-ijverig en de sultan werd schrik aangejaagd voor de invloed/macht van de Armeniërs. Het woord Armeniër werd zelfs door de sultan verboden.

De Armeniërs die uitgeweken waren naar de V.S.A., Engeland of Rusland begonnen betere voorwaarden te eisen voor hun landgenoten in Turkije. Zij vroegen wettelijke hervormingen, meer zekerheid, meer respect voor hun vrouwen en eigendommen.

In 1849 besloot de sultan hun een lesje te geven.
Na een rustig diner in gezelschap van Pof. Vambery zei hij:' Ik ben van plan binnenkort af te rekenen met de Armeniërs. Ik zal ze een slag toebrengen die aankomt; dan zullen ze hun revolutionaire ideeën wel gauw vergeten.'
Hij stuurde agenten naar alle streken waar Armeniërs woonden. Zij waren voorzien van instructies bestemd voor de mohammedanen in die gebieden. Deze kregen de toestemming alle bezittingen van de Armeniërs in beslag te nemen en hen te doden bij het minste of geringste verzet. Dat betekende het begin van een koel berekende campagne waarin minstens 100.000 mannen, vrouwen en kinderen afgeslacht werden.
Gedurende de drie jaar, hier zijn we in WO I, waarin er voortdurend gemoord werd boden vele gelovige mohammedanen bescherming aan de Armeense buren.

Dit was de leerschool van Hitler. Trouwens reeds vroeger hadden de de Turken goede contacten met Duitsland. In 1876 werd een Kruppkanon van 35,3 cm opgesteld aan de Bosporus, een kanon dat in die tijd als uitzonderlijk gold.Het Armeense volk bewaart een eigen persoonlijkheid, zowel antropologisch als etnisch als cultureel.
Nog enkele groepen leiden een nomadenbestaan. Zij leefden vooral van de veeteelt.

Bedenking ... de menselijke waardigheid verdient beter

Tussen 1915-16 verdwenen er 970.000 Armeniërs, terwijl er voor 1915 1.256.000 in de bevolkingsregisters stonden in Turkije. Na 1916 waren er nog 284.157 terug te vinden.
Ook Assyriërs, Pontische Grieken en Syrische Arabieren werden in die periode ook nog op massale schaal afgeslacht.

Het wordt tijd dat de wereldbevolking een geweten wordt geschopt over de gedragingen van de sultan en de Osmanen o.a. in WO I.

En dan nog te weten dat de Duitsers het in WO II  zouden herhalen t.o. de zwakke groepen in de samenleving, d.w.z. tegen de Joden en de zigeuners en de mensen met een blijvende handicap, Duitsers die dan natuurlijk niet pasten in dat ras van de "uebermenschen". 

Als we nu Poetin en IS bezig zien dan kunnen we ons vragen stellen over hun bezigheden. 
Durven we  dat of is iedereen nog alleen bezig met geld zoals die ceo die onlangs in de pers kwam met een jaarinkomen van 1,6 miljoen euro of 1600 euro per uur, terwijl een werknemer van zijn bedrijf het moest doen met 5 euro per uur. 
Ajja de belangstelling van die ceo gaat er op de eerste plaats naar uit om zijn zakken te vullen en daarna komt het welzijn van het bedrijf en daarna komt dat de werknemers zo weinig mogelijk moeten verdienen en dat de vakbonden "zakken" zijn terwijl de grootste zak op de top zit.
 Let op ik beweer niet dat alle ceo's zo zijn.
Als we zo verder blijven doen wordt deze prachtige wereld  één groot tranendal van geweld en egoïsme.

Een aantal vragen
Waarom hebben grote landen zo maar het recht om kleinere landen binnen te vallen en te zeggen dat dat gebied tot hun prerogatieven behoort  nadat ze eerst een deel van hun eigen bevolking verplicht hebben om in te wijken en daarna wordt die bevolking dan gebruikt om daar boel te maken. Dit alles omdat het grote land gebruik zou kunnen maken van grondstoffen of de invulling van één of ander strategisch doel.
Waarom helpt de Europese Unie Griekenland niet als het over het volk gaat, maar wel als het over egoïsme en kapitalisme gaat?
Laat ons toch maar niet vergeten dat Duitsland het grootste deel van Europa tweemaal onder de voet liep, grote gebieden verwoestte, denken we aan Ieper, van honderduizenden mensen werd hun leven verwoest .... 
Waarom werden die herstelbetalingen nooit betaald? 
Waarom moet dat dan niet?
Juist omdat het over één van de vier grote landen van de Europese Unie gaat en die menen dat zij aan een ander kunnen opleggen waaraan zij niet moeten beantwoorden.
 Ook Frankrijk heeft boter op het hoofd, want na de Franse revolutie en de oorlogen van Napoleon werd onherstelbare schade toegebracht:
 aan eigendommen, bijvoorbeeld de verkoop van de kloosters als zwart goed, 
aan  mannen die soldaat moesten spelen, denken we maar aan het verhaal van de "Loteling" van H. Conscience. Ook moeten we  41 boerenkrijgers vermelden  die in Mechelen werden gefusilleerd aan de St.-Rombouts, 
en aan het roerend patrimonium en de kunst van ter plaatste. Bijna alle waardevolle kunstwerken werden gestolen en in 90% van de gevallen niet teruggeven, maar die moeten wel nog altijd bijdragen tot de glorie van het Louvre of het museum van Rijsel. En dan moeten wij betalen om onze eigen kunstwerken te zien...

België moest om de Schelde open te krijgen wel een aanzienlijk bedrag betalen aan Nederland, hoewel de sluiting voor Belgische schepen en goederen tegen alle internationale rechtsregels was.

Oplossing, maar daar is moed voor nodig

Waar is het wereldgeweten dat op een vergelijkende wetenschappelijke manier de structuur en de mechanismen van onderdrukking en intimidatie vanaf de beginfase onderzoekt, er een wetenschappelijk verslag van opstelt, het "wereldgeweten van de gemanipuleerde" mens,  en daar de nodige sancties tegenover plaats. Dit is de gordiaanse knoop die moet worden doorgehakt om de toekomst van de mensheid veilig te stellen en niet alleen de toekomst van een elite.

En als we de wereld nog in een goede richting willen krijgen moeten we de vijf grote landen die vetorecht hebben in de UNO dat recht ontnemen, want zij dienen daarmee hun eigen belangen ten nadele van alle andere volkeren op de wereld.

ITE MISSA EST...Verwijzingen:

Noel BARBER, "De Sultans", Fibula - Van Dishoeck, Bussum, 1973, p.190 e.v. (3)(p.150 en 197)
Jan ROMEIN, J. SUYS, e.a., "Nieuwe Geïllustreerde Wereldgeschiedenis", dl.VIII, Amsterdam, 1931,.(p.4590)
"Standaard Encyclopedie", dl. 1,Standaard Uitgeverij Antwerpen, / Het Spectrum Utrecht, 1969. (1)
 ook de foto's komen uit de "Standaard Encyclopedie", o.c., p. 360 en 361.

Versierde paaseieren: typisch voortbrengsel van de Armeense handenarbeid, bont beschilderde volgens
een gelijkaardig procedé als batik.

woensdag 8 april 2015

Sint-Katelijne-Waver: Jan BUSSCHOTS in duplo, zaliger gedachtenis***
Toen ik opzoekingswerk deed  voor een ander onderwerp in:

 "Mijn land in de kering 1830-1980", deel 1 / 1830 - 1914"
van Karel VAN ISACKER, de Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen /Amsterdam, 5de dr., 1984.

viel mij op dat in het namenregister de bovengenoemde gemeente één maal voorkomt met de verwijzing naar p.144 en dan  nogmaals naar Jan Busschots pagina 144. Dan keek ik op die pagina en landde aan in het hoofdstuk "De Belle Epoque en haar angst 1880 -1914", ondertitel: "De lust der beweeglijkheid" en dan verder "De tover der trilbeelden".

DE VOORLOPER

Op die pagina 144 vond ik het volgende over de beginnende cinema.

"Hoe dan geleidelijk de film het platteland veroverde, toont het verhaal van Jan Busschots uit Sint-Katelijne-Waver. Op een zondag zag hij in Antwerpen een filmvertoning en realiseerde zich de enorme exploitatiemogelijkheden.
 Hij schafte 'cinema-materiaal" aan in Gent en gaf de eerste voorstelling in 1908, in de herberg 'In 't Roosken' op de Duffelse steenweg. Bijna heel Katelijne-Waver kwam er op af: de volwassenen op zondag- en maandagavond, de kinderen op zondag- en en donderdagnamiddag, ongeveer 300 mensen per vertoning. Op het programma stond onder meer Mémiès' 'Reis naar de maan' - of een plagiaat ervan -, een met de hand gekleurde prent van 16 minuten.
 Na Sint-Katelijne-Waver deed Busschots met zijn installatie de ronde van de dorpen in de omtrek. Hij werd één van de eerste pioniers die de plattelands-lieden vertrouwd maakte met het wereldwonder."

De kinderen hadden toen op donderdagnamiddag vrij i.p.v.zoals nu op woensdagnamiddag.  Maar toen was het op zaterdag nog les...

De man van de eerste cinemavertoning in Sint-Katelijne-Waver was Johannes Franciscus Busschots, ° 19.08.1864 te Sint-Katelijne-Waver. (overlijdensdatum niet bekend). Zijn toenaam was Jan Pap. Hij was gehuwd met Catharina Lauwereys  en ze hadden geen kinderen. Bron voor deze drie lijnen: Wim Busschots.
Jan BUSSCHOTS , schepen en bloemistMijn aandacht was getrokken omdat we hier vroeger een dynamische schepen hadden Jan Busschots (Zjangske) die ook de draagwijdte van een aantal dingen goed kon inschatten. Die Jan keek waarschijnlijk zo'n beetje op naar voornoemde. En dan was er nog een Filemon Busschots(°08.04.1915 te Duffel - + 26.03.2010), de broer van Zjangske) ook een dynamisch manneken, dat zijn sporen verdiende bij de oud-strijders "Leopoldisten"  en de parochiezaal van de Catarinaparochie  bestuurde en in het kaarten "Wiezen" speelde als geen ander.

Petrus Franciscus(Sus) Busschots,( ° SKw - 31.12.1557 - + SKW 04.12.1914) was de oudste broer van Jan Pap.  Hij was gehuwd met Catharina Victoria Uytterhoeven (Toor Sammel). Zjang was de kleinzoon van voornoemde.
Een folder uit de verkiezingspropaganda van 1982 met de foto van Jan Busschots.

Jan woonde op de Mechelse steenweg 189 te Sint-Katelijne-Waver.
Nu loopt de R6 over zijn huis/grond.


Hij was een opgeruimde verschijning, maar alles gebeurde heel vlug,  en hij had een grenzeloze dienstbaarheid.

Jan werd geboren op 4 april 1920 op onze gemeente en overleed er op 24 maart 2006 op 85-jarige leeftijd. Hij  liep lagere school tot het achtste leerjaar als de meesten van zijn generatie. Tijdens de jaren 1932-35 ging hij naar de Tuinbouwschool te Mechelen aan de Antwerpse steenweg, waar hij als een "knappe" student bekend stond. Hij volgde eerst groenteteelt en later schakelde hij over op de bloementeelt. Hij was actief bij de B.J.B.
Hij nam deel aan de Achtiendaagse Veldtocht in 1940 en was tijdens de bezetting één jaar voortvluchtige werkweigeraar.
Hij huwde met Josephine De Munter op 24 januari 1945, "de mooiste en de liefste vrouw de hij kende". Samen met haar startte hij een groentebedrijf dat geleidelijk werd omgeschakeld tot een bloemenkweekbedrijf. Sommigen beweren dat hij toen op zijn tijd vooruit was.

Zijn sociaal engagement was indrukwekkend: het lidmaatschap in het bestuur van de plaatselijke Boerengilde was de start voor vele bestuursfuncties: Raiffeisenkas (bank van de tuinders, aanvankelijk), Boerenbond (arrondissement), Verbond der Chrysantenkwekers, C.C.L.T. en C.V.P.-bestuur.
Hij was een onafhankelijke geest en wilde niet echt in één vakje gestoken worden. Hij riep eens op een C.V.P.-raad, "Ik zou eens graag weten hoeveel mensen hier naar de kerk gaan!"


Bij de foto: Als schepen van Landbouw voerde Jan een groenbeleid. Hij gaf het voorbeeld.
 Hoeveel bomen werden niet bijgeplant sinds hij schepen werd in 1965 ?
Hoeveel bloembakken aangebracht?
Hoeveel bloemperken aangelegd?
Zijn lievelingsbloemen waren de violetjes.
Hoeveel klaver gerooid op woeste gronden?
Op bovenstaande foto plant jan jonge kastanjelaars als nieuwe dreef aan het Sint-Michielskasteel. (maart1982)


Hij speelde een leidende rol in het Jaarmarktcomité van Kathelijne, de Kunstkring Streven, het Davidsfonds, het Parochiecomité "Goede Herder",  de HK "Erf en Heem", de Kring voor Numismatiek en de Koninklijke Harmonie "De Verenigde Katharinavrienden".

Zijn politieke loopbaan startte met de verkiezing tot raadslid in 1958. In 1964 werd hij terug verkozen met 600 voorkeurstemmen., 1970 met 1060 stemmen en in 1976 met 1132 stemmen.  In de periode 1965-1989 was hij schepen. In 1977 werd hij voorzitter van de "Commissie tot vaststelling van uitzonderlijke schade in land- en tuinbouw".

In de politiek leerde Jan "de grote mensen met hun kleine kanten kennen", zo zei hij wel eens.Als schepen van Burgerlijke Stand voltrok hij sedert 1965 meer dan 1800 huwelijken steeds met een glimlach, met muziek, een sympathiek onthaal en een woordje dat de mensen vertrouwen gaf.
Hij gaf zelfs een boek uit met HK "Erf en Heem" over die huwelijken.


Jan hield van zijn volk en de Kempen had hij hartelijk lief. Hij was een fan van Emiel Hullebroeck.
Hij had iets van een een Feniks, die steeds uit haar as verrijst. Hij was een einzelganger uit eiken hout gesneden.

Verwijzing:

De e-mail van Wim Busschots van 19.07.2015.
Met dank aan Wim.maandag 6 april 2015

Een gedicht / een lied per maand: uit "Korte Chronycke der Stadt ende Provincie Mechelen"

TOT DEN AFGUNSTIGEN 

LESER


SEgt eens hoe het kan geschieden
Dat men ieder sal voldoen;
d'Een die sal u soo gebieden,
d'Ander wilt op syn fatsoen:
d'Een wat krommer, d'een wat rechter,
d'Een wilt leegh, en d'ander hoogh:
d'Een wat beter, d'ander slechter,
d'Een wat nat, en d'ander droogh,
't Gaet met tesen als met eten,
Ieder sprect naer synen mondt:
k' Soud den Kock wel willen weten,
Die 't een ieder passen kondt.
Ieder wilt syn vonnis wijsen,
Dit te suer, en dat te soet;
En dat d'een sal wonder prysen,
Stoot een ander met den voet.
Veel die liever Fabels lesen,
Als de waerheyt, die baert nydt.
Het gaat nu, gelyck voor desen,
Momus vind' syn werck altijdt.

                                 TWEE

Ca. 1769.
Het jaartal op "Korte Chronycke ..." is er bij geschreven.