Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 29 oktober 2011

ZIN in ONZIN of ZIN: van Di Rupo tot De Wever

van CARTOON tot CITAAT

Hier hebben we DI RUPO op de cover van KNACK van 11 oktober 2011.

Hierna volgt zijn tegenstander.


Een cartoon van RubenL, in ds WEEKBLAD, 29 oktober 2011, p.26.

Naast het cartoon vonden we de tekst van Bart Brinckman:

" In het Antwerpse nek-aan-nekgevecht tussen aftredend burgemeester Patrick Janssens en uitdager Bart De Wever telt elke stem. In een mum van tijd vervelde de Nieuw-Vlaamse Alliantie tot de trouwste pleitbezorger van de Joodse gemeenschap. Politieke tegenstanders slaan de mouwvegerij verbluft, maar vol afgunst gade."

Citaten uit het "Latijns Citatenboek" van D.J.A. Westerhuis, Het Spectrum, Antwerpen, 1957.

  39. Ad unguem factus homo   Horatius, Satirae 1. 5. 32
        Een gentlemen van top tot teen

  64. Alii gloriae serviunt, alii pecuniae, Cicero, Tusculanae disputationes 5. 9
        Sommigen zijn slaven van roemzucht, anderen van geldzucht.

115. Attendite, popule meus, legem meam: inclinate aurem vestram in verba oris mei       Psalm 77 (Vulgata)
        Let, mijn volk,op mijn wet: neigt uw oor naar de woorden van mijn mond!

136. Aut vincere aut mori!  cf. Livius, Ab urbe condita 21.43. 4
         Overwinnen of sterven

149. Bellum est sua vita nosse    Cicero, Ad Atticum 2.17.02
        Het is heerlijk zijn eigen ondeugden te kennen

158. Benefacta male locata malefacta arbitror      Ennius bij Cicero, De officiis  2.18.62
        Slecht verantwoorde weldaden beschouw ik als slechte daden.

Pas de bovenstaande citaten toe op de twee politieke "zwaargewichten" uit ons land.

zaterdag 22 oktober 2011

Mechelen : BESLOTEN HOFJES (Hortus Conclusus) van de GASTHUISZUSTERS .... werelderfgoed. ( Jardins Closes)

Begripsomschrijving:

De hortus conclusus (de afgesloten tuin)  is het zinnebeeld voor de maagdelijkheid van de Moeder Gods en voor Maria’s bevrijding van de erfzonde in de schoot van haar moeder Anna. (1)Vaststelling:
De BESLOTEN HOFJES zijn nog maar eens verhuisd.
Van 't Plein naar de Keizerstraat (1845),
van de Keizerstraat naar het Schepenhuis,
van het Schepenhuis naar de Zalm,
aan de Zoutwerf.
En dan ...


Een beginbeeld:


OLVgasthuis, 't Plein opstijgend naar de OLVkerk, uit Godenne, Malines, jadis et aujourd'hui, 1857 (prent), p.148.

Het gasthuis ontstond tussen 1196 en 1200.
Albertus van Cuyck, bisschop van Luik en Heer van Mechelen schonk Mechelen een gasthuis op grond gelegen tegen de stadsvesten, t.o. de plaats waar de huidige OLVkerk staat. Het eerste gebouw daaraan begon men in 1198.
In 1391 waren er in het gasthuis zes zusters een een overste .
Zes zusters gingen in 1433 naar Beaune en stichtten er een gasthuis. Uit dit laatste ontstonden nog 40 andere gasthuizen.

Onder Jozef II en de Franse Revolutie  werd het Gasthuis het leven zuur gemaakt dor de overheid, ook onder Napoleon..
Even na 1801 ,na  het concordaat,  herstelde Napoleon bij decreet van 19 april de gasthuiszusters in hun rechten, dit omdat ze goede zorgen verleenden aan de soldaten uit het leger van Napoleon. Het hemdje van N. was nader dan het rokje ...

Zie boven. Huidige gevel van het voormalige OLVgasthuis, nu vzw Diependael. 2011 Foto: H.F.E. Vermeir


In 1854 kwam er een nieuw gasthuis in de Keizerstraat, eerste steen gelegd door Leopold I. De zusters brachten hun bezittingen naar daar over.

In 1895 erfden de gasthuiszusters van de toenmalige burgemeester van OLVWaver en diens broer een eigendom in het centrum van OLVWaver. Het begon met drie zusters ... en nu is het een heel groot rusthuis geworden, huize De Pauw.

De Besloten hofjes:
 BESLOTEN HOFJES ontstonden in de 14de, 15de en 16de eeuw. Het zijn een soort retabels van de romantische godsdienstige devotie van de Gasthuiszusters. Ze ontlenen hun naam en inspiratie aan het Hooglied (vs. 4, 12-13)

Een gegrendelde hof is mijn zuster bruid,
een gesloten wel, een verzegelde bron.
Uw lusthof is een paradijs van granaten,
met allerlei kostbare vruchten,
met hennabloemen en nardusplanten.

Alle gevoelens uitgedrukt in de verzen van het Hooglied worden symbolisch voorgesteld in de besloten hofkens, zie hierboven in het Hofje, midden vooraan het hekje voor besloten. Alle bloemen, alle vruchten, alle dieren die er in vermeld worden, in de uitgebreide tekst, komen in de hofkens voor.


Van deze BESLOTEN HOFJES worden er merkwaardige voorbeelden bewaard in het Gasthuismuseum te Geel, het stedelijk museum te Diest, het Begijnhof te Herentals, en tot voor 15 jaar in het OLVgasthuis te Mechelen.
Deze laatsten werden in bruikleen gegeven door de Gasthuiszusters en geparkeerd in het Schepenhuis, tot begin 2011. Nu zijn ze ondergebracht in" DE Zalm" en daar te bezoeken. In het bezit van de zusters waren acht BESLOTEN HOFJES.Sint-Anna-ten-drieën, besloten hofje. Foto: H.F.E. Vermeir


NU in DE ZALM , Zoutwerf te Mechelen.
" Te midden van eenen hof met zijden gouden en zilveren bloemen, bevinden zich drij geschilderde eiekenhouten beelden der H. Anna, van den H. Augustinus en van de H. Elisabeth van Hongarië.
Verder een medaillon verbeeldende de H. Maagd in eenen hof neergezeten. Buiten den hof ziet men eenen engel, een Kruis en de eene hand, en in de andere hand eene koord, waar mede hij een aantal honden in bedwang houdt.
De engel blaast op eene bazuin, waaruit een wimpel tevoorschijn komt met deze woorden: ave gartia plena, dominus teeum. Een eenhoorn komt zich bij de H. Maagd verschuilen.
In den hof bemerkt men de volgende zinnebeelden: Fons signatus, virga frondens, velus Gedeonis, domus aurea, rubus Moysis, porta Ezechiël. Op de zijdeuren zijn twee afbeeldsels geschilderd van religieuzen van het klooster, vergezeld van den H. Hieronymus en van de H. Catharina."


Het Hofken van Calvarie. Foto: H.F.E. VERMEIR 2011
 " In het midden bemerkt men den Zaligmaker aan het kruis, omringd van eenen bloemenhof, waarin relikwieën van het heilig land berusten. Op de zijdeuren is O.L.Vrouw en de H. Antonius geschilderd."

Februari 2012:
Ze werden opgenomen in de TOPSTUKKENLIJST van het ROEREND CULTUREEL ERFGOED  door  Schauvliege, Vlaams Minister voor Cultuur.

Dit heeft als gevolg dat:
- de hofjes in aanmerking komen voor subsidie bij restauratie,
- zonder toestemming van de minister mogen ze niet buiten Vlaanderen gebracht worden.(2)

GOED OM WETEN

Gisteren, 08.04.2012 vernam ik dat  de Besloten Hofjes, noch individueel, noch in groep in de toekomst zullen te bezoeken zijn.
Ik hoop dat ze in het nieuwe museum eindelijk hun verdiende plaats krijgen, dat is dan 2015, en daar dan voor langere tijd blijven. Maar het lijkt me toch wat raar om een topstuk voor zo lange tijd te onthouden aan het publiek en aan onderzoekers.

Referenties:

Het schriftje uit 1941, dat de geschiedenis bevat van de Gasthuiszusters en geschonken aan Kardinaal van Roey. In kopij.
Rudolp van Sachsen, Speculum humanae salvations, 1324. (1)
R.B, "Besloten Hofjes, erkendals topstukken",in: passe-partout, regio Mechelen, week 5, ed. 01.02.2012,p.3. (2)

maandag 17 oktober 2011

PETRONIUS: gevleugelde woorden : "Het gelag bij Trimalchio"

PETRONIUS, (periode: Nero 54-68 n.Chr.)
schreef Saturae één van de oorspronkelijkste boeken van de Latijnse letterkunde. Het is een kostelijk document voor de kennis van bepaalde kringen onder het vroege keizerrijk.


Petronius, Het gelag bij Trimalchio, Paul Verhoeven (vertaling uit het Latijn), Klassieke Galerij, nr.16, 1944
HET GASTMAAL VAN TRIMALCHIO

De gehele geschiedenis, zoals die in de ons bewaarde delen der Satyrae verhaald wordt, speelt zich af rondom drie jongelui, die ieder een gelatiniseerde Griekse naam dragen: Encolpius, de verteller, wiens naam betekent: ,,hij die aan iemands boezem rust'', Ascyltos, ,,de onvermoeibare'', en Giton, ,,het buurjongetje'', een schone lievelingsslaaf en onafscheidelijke metgezel van Encolpius. Zij combineren het vak van rondtrekkende avonturiers met dat van zakkenrollers en zijn er steeds op uit, ergens gastvrijheid te genieten. Zoals uit de eerste hoofdstukken blijkt, hebben zij kennis gemaakt met een zekere Agamemnon, een leraar in de welsprekendheid. Nadat zij allerlei avonturen hebben beleefd, komt een slaaf van deze Agamemnon er zijn meester en de drie jongelui aan herinneren, dat het tijd is naar het feest van Trimalchio te gaan, waarvoor zij alle vier een uitnodiging hadden ontvangen.
Hier nu begint het verhaal van de maaltijd ten huize van de vrijgelatene Trimalchio. (1)


VERTAALD DOOR PROF. Dr. P. J. ENK
MCMXLVII
G. A. VAN OORSCHOT - UITGEVER
AMSTERDAM


Gevleugelde woorden

" Wee ons, hoe nietig is het arme mensenkind!
   Zo zullen we allen zijn als Dood ons schaakt:
    Leven wij dus zo lang als duurt 't genot!" (p.19)

"Veel koks bederven de brij
en eens de zaken verkeerd lopen
zijn de vriendjes de pijpuit." (p.24)

'Gij kunt niet zeggen dat ik geen Bacchus heb!"(p.28)

"Wie lichtgelovig is kan nooit iets goeds doen,
vooral niet een zakenman." (p.31)

"Als het u belieft", zei Echion, de lompenkoopman, "wat beter spreken!".
"Dan zus, dan zo", zei de boer: hij had een bont varken verloren.
Wat vandaag niet is, kan morgen zijn: zo gaat het leven... (p.34)

"De ene hand wast de andere." (p.37)


 Referentie:
http://www.koxkollum.nl/petronius/Het%20gastmaal%20van%20Trimalchio.htm (1)
p. 28. Trimalchio zegt: Non negatis me habere liberum patrem, wat betekent wat hierboven staat, maar ook: "Gij kunt niet zeggen dat mijn vader geen vrij man was".

zondag 9 oktober 2011

Mechelen: RIK WOUTERS , hoogtepunten

Ook kijken bij de datum 18.06.2011: Over Rik Wouters


                                                                             (Mechelen, 1882  - Amsterdam 1916)De uitnodiging op 24 september voor de vooropening van de tentoonstelling:

Rik WOUTERS & CO. HOOGTEPUNTEN
Mechelen, Schepenhuis
Vanaf 24 september tot eind 2015

Tijdens de renovatiewerken aan het KMSKA werd de rijke verzameling in bruikleen gegeven aan de dienst Musea - Mechelen. Wat werd er ter beschikking gesteld:
26 schilderijen, waaronder hoogtepunten zoals De Strijkster (1912) en Open venster op Bosvoorde(1914),
66 virtuoze aquarellen en tekeningen,
19 beelden van originele gipsmodellen.
De collectie is tijdens de renovatie te zien in zijn geboortestad.(1)

Sfeerbeeld van de tentoonstelling in het Schepenhuis. Foto: H.F.E. VERMEIR

Hierboven een beeld van de ruimte met de schilderijen van Rik Wouters.
In deze ruimte hingen voordien de "Besloten Hofjes" die nu in het Huis "De Zalm" te zien zijn.

Nel in triplo, beeldhouwwerk, 1907. Foto: H.F.E. VERMEIR

Tijdens de 19de eeuw was het onderwerp ondergeschikt aan de manier van werken van de kunstenaar.
Wouters heeft maar één onderwerp: de weergave, het spel van het licht. De hele werkelijkheid van het geschapene komt maar tot volle recht bij de juiste lichtinval. De lichaamsvormen van Nel komen als het ware tot leven in het licht.


Terras, kruidtuin, schilderij, 1907, SMM. Foto: H.F.E. VERMEIR

Een wens van Rik was om trouw te blijven aan een min of meer herkenbare weergave van de natuur, ondanks zijn opvallend kleurgebruik en soms summiere weergave van de realiteit. Hij beeldt de dingen uit op een impressionistische, fauvistische manier. De realiteit is nog traceerbaar.

Nel bekijkt zichzelf. Foto: H.F.E. VERMEIR

Dit beeldhouwwerk met als titel Houding(1908), kijkt naar zichzelf, met op de voorgrond het schilderij Herfst(1913)

De bezoekers lezen vlijtig in de "Bezoekersgids" en Nel kijkt Zorgzaam toe. Foto: H.F.E.VERMEIR
KMSKA, Dienst Musea Stad Mechelen, Stad Mechelen

www.facebook.com/rikwouters

Referenties:
Bezoekersgids, "Rik Wouters, hoogtepunten", KMSKA / Dienst Musea Mechelen, sept. 2011.
Eric MIN, Rik Wouters, een biografie, Antwerpen, 2011.
Museumkrant, 15.09-15.12.2011, jg. 18 / nr. 71, p.4. (1)

Sint-Katelijne-Waver : Cultuurweek-end in Kasteel Sint-Michiels 2011

zie ook in deze blog op 13 0ktober 2011

-------------------------------------------------------


Opening van de Tentoonstelling Kunstwerk(t) en uitreiking van de Cultuurprijs
op 7,8,9,en 15 en 16 oktober 2011
________________________________________________________________________

Op vrijdagavond werd onder een drukke belangstelling over gegaan tot uitreiking en opening van de tentoonstelling.

Marc Van den Eynde, voorzitter van de Cultuurraad kondigde aan, bij voorlezing van een levensloop van de laureaat : Leopold MAES.

De laureaat aan het woord na overhandiging van het beeld van Niké van Josse Janssens. Foto: H.F.E. VERMEIR
Niké, een bronzen beeld van de van de overwinning was de toepasselijke trofee.


Ushi Gils aan het woord. Foto: H.F.E. Vermeir

Ushi Gils, die samen met Christiane Guérard de tentoonstelling organiseerde dankte alle medewerkers en de Cultuurraad van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.

Schepen Eric Janssens had het laatste woord en opende de tentoonstelling.
Tussendoor was er ook nog een sfeerbeeld van de tentoonstelling van vorig jaar van Fifoc.

We merkten de schepenen Hilde Van de Werf en Jan Van Asch op.
 Daarnaast merkten we Harry Vermeir , voorzitter van de Erfgoedraad , op.

Ondertussen liep ik rond in de tentoonstelling en vond ze van heel goede kwaliteit.

Een sfeerbeeld:

Annemie LEESTMANS, Dwars door alles heen. Foto: H.F.E. VERMEIR

Vormgeving en materialen getuigen van een betrokken kijk op de samenleving.

Diana AVRAMOVA, La Bella Nuda, aquarel. Foto: H.F.E VERMEIR

Dit aquarel getuigt van een uitzonderlijke begaafdheid voor de weergave van anatomie in sfeervolle context.
 
Leo DRESSELEERS, De kus. Keramiek  Foto: H.F.E. VERMEIR
 EERSTE PRIJS
Aan dit werk ken ik de eerste prijs toe voor de totale verwevenheid van inhoud en vorm


En als bekroning van de tentoonstelling twee werken in mekaars buurt.

Textiel: Christiane GUéRARD en keramiek Renilde BELLENS: Mythische krijger. Foto: H.F.E. VERMEIR
Een tentoonstelling die met de jaren beter wordt en de toeschouwer ogenblikken van creatief genoegen gunt.

dinsdag 4 oktober 2011

Sint-Katelijne-Waver: 50 jaar MUZIEKONDERWIJS

Op vrijdagavond  om 19 uur 2011 was er een jubileumconcert voor 50 jaar muziekonderwijs te Sint-Katelijne-Waver
In de zaal "Graaf d'Elissem" te O.-L.-V.-Waver.

Jan De Maeyer, directeur van het conservatorium Mechelen aan het woord. Foto: H.F.E. VERMEIR

Deze ACADEMISCHE ZITTING bracht en aantal sprekers aan het woord.
Tussendoor werd der muziek gebracht door de leerkrachten van het Muziekonderwijs SKW, filiaal Conservatorium Mechelen.

De toespraken werden gehouden door volgende personen:

Jan De Mayer, directeur van het Stedelijk Conservatorium Mechelen.
Het werd een terugblik van 50 jaar muziek, woord en dans.
In 1967 werd de muziekschool een filiaal van het Conservatorium Mechelen.
Toen werden er 222 leerlingen ingeschreven. In 2010 waren er dat 212.
Het aanbod geldt woord, muziek en dans(Kasteel St.-Michiel - Elzestraat) en gespreid over drie deelgemeenten. Het ging o.a. over Peter Cabus, de voorganger directeur en en schepen Lode Van den Eynde die het muziekonderwijs door dik en dun steunde.

Leopold Maes, ere-directeur van de gemeentelijk basisschool GLOC.
Hij had het over de oprichting in 1961: het inschrijvingsgeld, de eerste zetel in het huidige politiebureau in de Lemanstraat, vroeger Gemeentelijke Lagere School, over Frans Smets, Laurent Neels en Eddy Van Leuven.

Eric Janssens, eerste schepen van Sint-Katelijne-Waver.
Hij had het over 150.000 lln in het deeltijds kunstonderwijs, de uitleg over Graaf d'Elissem, het voorbereidende werk van Jaak Van Den Brande en de toekomst.

Peggy Jordens en Connie Van den Berg speelden piano vierhandig in  "Humorous Variations on a Birthday Song". Foto: H.F.E. VERMEIR

Tussendoor werden nog uitgevoerd:

De Schilderijententoonstelling (Oude Kasteel), van M. Mousorgsky;
De Hobosonate in D-groot op. 166  van C. Saint-Saens;
De Haas en de Schildpad van P.M. Dubois;
Happy Birthday van C.D. Ludwig;
Mars van de 3 wijzen, uit "Jeux d'enfants op. 22" van G.Bizet / L. De Maeyer, samen met de lln AMV.
Voorbereiding door  Walter Van Peborgh.

De finale, met koor, orkest, piano en dirigent. Foto: H.F.E. VERMEIR 2011

Er waren een 130 aanwezigen. We merkten schepen Jan Van Asch en Harry Vermeir, voorzitter van de Erfgoedraad op.

Volgende muzikanten waren actief:
Rik Schelstraete (dwarsfluit), Lieven Keymolen(klarinet), Rudy Haemers(saxofoon), Paul Mertens(hoorn),Marleen Dupont(viool), Nik Goovaerts(slagwerk) en Connie Van den Bergh en Peggy Jordens(piano).

Algemene leiding: Jan De Maeyer.

Daarna bood het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver nog een drankje aan.

maandag 3 oktober 2011

Mechelen / Münster : Onze-Lieve-Vrouwkoor in concert

Zie ook op deze blog:

05.11.2010  O.-L.-Vrouwkoor
27.03.2011  Lentekriebels
 Het wordt een drukke maand november 2011 voor het koor.


13 november 2011 te 16 uur concert AUTUMNO  in de kerk van O.L.V. - over - de - Dijle,
met het ONZE-LIEVE-VROUWKOOR
met dirigente Kristel Verpoten,
met sopraan  Natalie Denyft,
en organist Wannes Vanderhoeven.Deelname in de kosten: 6 en 10 euro . Kaarten te bestellen bij Verlinden slaapcomfort, O.L.V.straat 101 te Mechelen.

info en tickets: tickets@olvkoor.be

De Koorreis naar Münster 2011 

De stad is rijk aan kerken: Sankt-Mauritzkirche.

Dankzij de subsidies van Vlaanderen Internationaal en de volgehouden inzet van Frans Teugels, gaan Vokalis en Koraal van vrijdag 4 t.e.m. zondag 9 november naar Duitsland. Hoogtepunt van de reis wordt het concert in de St.-Mauritzkirche op zaterdagavond 5.10.2011.


Info: muenster@olvkoor.be