Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

maandag 29 juni 2015

7 levenswijsheden voor een leven in "peis en vree"*


7 levenswijsheden voor een leven in “peis en vree”

1.     Kom in het reine met je verleden,
Omdat het uw heden niet zou in de war brengen.

2.     Wat de anderen over u denken
 Leg dat naast u neer.

3.     De tijd domineert alles.
Neem dan ook uw tijd.

4.     Niemand kan uw levenswelzijn beheren.
Behalve jij zelf.

5.     Vergelijk je niet met een ander,
En beoordeel  de ander dan ook niet,
Je weet niet wat hen drijft.

6.     Dub niet,
Het is beter de antwoorden niet te kennen,
Die komen toch wanneer je ze het minst verwacht.

7.     Lach,
De problemen van de wereld,
Zijn aan u toch niet besteed.

Menzel, "Groep Mensen",1877.H. v. Kleist, "La cruche cassée", comédie en un acte, Vertaald uit het Duits. 16 teksthoutsneden van A. v. Menzel., Nurenberg, 1839.

Houtsnede verschenen in: "Auktion 35" (mei 1980)
Deel II - Bücher, Autographen und 
Dekorative Graphik,
Galerie Gerda Bassenge, Berlijn, p.261.De mensheid: een lach en een traan,
geven en nemen
en de instandhouding van het nageslacht..woensdag 24 juni 2015

IEDEREEN IS VAN DEZE WERELD... thé lau

http://www.seos-project.eu/modules/earthspectra/earthspectra-c00-p01.nl.html
Opkomende aarde gezien boven de maanhorizon tijdens de maanmissie van Apollo 11 in juli 1969.

 Foto: NASA-Johnson Space Center" Iedereen is van deze wereld
EN de wereld is van iedereen !!!"

Zanger Thé LAU (62) van "The Scene" overleed vandaag.
Hij zong de tekst hierboven,
maar ook zijn publiek zong het als een "hommage" aan hem toen HET geweten was.
Hij was ook schrijver van de boeken Het Hemelrijk en Juliette.


http://www.nu.nl/muziek/4074682/zanger-the-lau-62-overleden.html


De zanger en guitarist, zaliger gedachtenis.
ERESALUUT voor de BOODSCHAP die hij deze wereld bracht. voor  IEDEREEN

www.boogkrant.nl


De sporen in het zand, zijn de sporen van iedereen...
Geschoeid of ongeschoeid......

OPDRACHT
"Laat ons er mee ophouden iedereen in groepjeS in een tentje te zetten 
om zo de belangen van de kliekjes  de ondermijnen 
OM het respect voor de anderen te laten voorgaan..." kado vrijdag 19 juni 2015

Het HEEM in 1932 DRENTE foto's H.Gilberg

Drente, foto's van Hans Gilberg, in het onderstaande boek uit 1935.
Zie het ruime landschap, met de gebouwen, het bewerken van het veld, de hooioppers en lucht die draait over de schijnbaar zo rustige aarde.

De gebeitelde en getopte hooioppers onder een witbewolkte lucht,
                                    benadert door een waterige slijkweg,
                                    daar waar het witte paard met kar
                                    en voerman  er de rug toe draait.                                                                                                                      H.F.E.vERMEIR 2015
                               
Een schuilplaats voor mens en dier,
de rijke oogst geborgen in schuren,
gedragen door de open lucht
en het dragende landschap.   H.F.E. vERMEIR  2015

Als een gebeiteld verleden
de  duinen in het volle land
getuigen van een ijzig verleden
waarin mens en dier
konden schuilen ...overleven. H.F.E. vERMEIR 2015


De bovenstaande foto's komen uit het boek van Anne De Vries, "Uit het land van Bartje" dat verscheen in 1932 ,met foto's en gravures van  G.D. Hoogendoorn.
De inhoud:

Het heilig verbond ........................................................ 7
Herinnering..................................................................21
Oudejaarsnachtlegende..................................................33
Ongewoon aanzoek...................................................... 49
Als de dieren spreken....................................................61
Ouden van dagen..........................................................79

dinsdag 16 juni 2015

Aan Zee: BLANKENBERGE 1900 inhuldiging monument en stoet (ongepubliceerde foto's uit 1900)Thema: Inhuldiging van het monument van luitenant Lippens en sergeant De Bruyne op de dijk te Blankenberge in 1900.

Het monument van De Bruyne(rechts op foto)  en Lippens(links op foto) op de dijk in Blankenberge. (1900). Opgericht in 1900 op initiatief van het "Komiteit standbeeld De Bruyne" naar ontwerp van Guillaume Charlier (1854, Elsene . 1925, Sint-Joost-ten-Node).Foto: eigendom H.F.E.VERMEIR


De beide militairen werden ingezet tegen Arabische slavenhandelaars die  in Belgisch-Kongo werkzaam waren. Er was een oproep gekomen van kardinaal Lavigerie en er ontstond een beweging tegen de slavenhandel. De beide militairen kwamen om in die strijd in Congo(+1882). De Bruyne werd omgebracht door de opvolger van Tippo-Tip, Sefu, een Arabische leider die weerwraak nam.In Antwerpen is er een luitenant Lippenslaan.

Ik citeer hier even uit "Belgisch Congo":


"Intussen werd N.-O.- en O.-Congo onmenselijk behandeld door de Arabische slavenhandelaars. Dappere strijders als baron Dhanis, luitenant Lippens en sergeant De Bruyne (deze weigerde zijn meester te verlaten en werd te Kasongo vermoord) en Ponthier (1893-1894) verdreven de indringers, en later traden kapitein Jacques en andere moedige strijders op (Belgisch Genootschap tegen de slavenhandel) om voor goed een einde te maken aan de wilde invallen." (1)(p.125)

Laten we niet vergeten dat vele zwarten hun hand of arm werd afgehakt wanneer de quota voor het verzamelen van rubber niet werden gehaald, dit onder het bestuur van Leopold II (°1835,op de troon 1865, +1909).


Optocht van de personaliteiten en de vaderlandslievende verenigingen. Foto: eigendom H.F.E.VERMEIR

De vlaggen samengevouwen, als teken van rouw, de hoge hoed en hun medailles.De optocht van de militaire harmonie. We zien een aantal mensen die meelopen. De mannen met klakken (de armen/de jeugd) en de vrouwen met opgestoken haar en lange rokken. Foto: eigendom H.F.E.VERMEIR


De rijkswacht te paard met berenmutsen. En de "champètre" ervoor. Foto: eigendom H.F.E.VERMEIR

Info:

Sergeant De Bruyne werd te Blankenberge geboren in 1868.
Luitenant Lippens  werd te Brussel geboren in 1855.Bronnen:

L. Heylen en A. Sieben, "Belgisch Congo", Lier, 1923. (1)

"Bouwkundig Erfgoed", onder Blankenberge.

Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Fotoarchief van H.F.E.Vermeir

dinsdag 9 juni 2015

Mechelen: 7 juni 2015 , St.-Pieterskerk terug opengesteld voor de gelovigen met preek van bisschop Lemmens*
Op zondag 7 juni 2015 om 10u30 werd de St.- Pieter en St.-Pauluskerk terug opengesteld met een plechtige eucharistieviering , voor een volle kerk, door de hulp-bisschop voor Vlaams-Brabant Leon  Lemmens. (woonachtig te Mechelen)

Leon Lemmens legt de laatste hand aan de voorbereiding van de viering. We zien ook nog twee mensen van de kerkfabriek. Foto: eigendom van H.F.E. Vermeir
Een knap zingend Okra koor o.l.v. Lize Marke luisterde de viering op.
De 77 jarige  organist Vandenbergh begeleidde hen en speelde tussendoor o.a. Bach.
55 jaar geleden kwamen de gelovigen een 25 minuten vroeger naar de mis om naar de improvisaties op Bach die hij op een meesterlijke wijze op het orgel speelde  te beluisteren.


De plechtige intrede.Foto: eigendom van H.F.E. Vermeir


Onder het zingen van het Kyrië (De Coster) en het Gloria (Lourdes) verliep de beginceremonie.

De Bisschop hield de plechtige preek:

"Geliefde broers en zusters.
Wij zijn vandaag samengekomen in deze Sint-Pieterskerk om een nieuw begin te maken in het leven van deze kerk. Daar wil ik stil bij staan.
 Het Nederlandse woord "kerk" stamt af van een Grieks woord dat de christenen van de eerste generatie veel gebruikten namelijk kuriaké of kuriakos.  Dat Grieks-christelijk woord betekent : "van de Heer".
De kerk, ook deze kerk, is het huis van de Heer. Het is de ruimte waar de christelijke gemeenschap samenkomt om de dag van de Heer te vieren, en om de gedachtenis van de Heer, de eucharistie, te vieren.

Monseigneur Lemmens verkondigt de boodschap. Foto: eigendom van H.F.E. Vermeir
 Deze kerk werd gebouwd rond 1670 voor de gemeenschap van de jezuïeten die in die tijd hiernaast woonden en voor de gelovigen uit onze stad die met hen verbonden waren. In deze kerk kwam "het gezelschap van Jezus", de jezuïeten dus, bijeen om de maaltijd van de Heer te vieren en om Hem zelf te ontmoeten. De naam "Jezus" staat in grote letters op de gevel van deze kerk. Daar staat IHS. I staat voor J, H voor E en S voor S: het zijn de eerste drie letters van de naam van Jezus.

Het was ook een pelgrimskerk, want hier werd een reliek bewaard van de heilige Franciscus Xaverius, één van de allereerste jezuïeten.(zie naar de grote schilderijen in de kerk, die nog moeten gerestaureerd) Zijn voorbeeld als missionaris trok vele jongeren aan om missionaris te worden in Azië en Amerika, zoals onze Diestenaar Jan Berchmans. Die kwam in Mechelen studeren op de school van de aartsbisschop in de Schoolstraat. Maar hij kwam onder de indruk van de gemeenschap van de jezuïeten en hij sloot zich hier in Mechelen bij hen aan om een missionaris te worden naar het voorbeeld van Franciscus Xaverius.

St.-Petrus en -Paulus de patroonheiligen van de kerk.  Foto: eigendom van H.F.E. Vermeir

Honderd jaar na de inwijding van deze kerk, rond het jaar 1770, werd de jezuïetenorde in heel Europa opgeheven. Velen van u hebben wellicht ooit de film "The Mission" gezien, die zich afspeelt in de tijd dat de jezuïetenorde strijdt om te overleven tegen de druk in van de regering van een aantal Europese katholieke landen die zich in hun doen en laten te sterk op de vingers getikt voelen door de jezuïeten.

Na het vertrek van de jezuïeten wordt deze kerk de kerk van de Sint-Pietersparochie, het huis waar de christenen van deze wijk van zondag tot zondag samenkomen om Jezus te ontmoeten, om zich te voeden met zijn Woord en met zijn Eucharistie. Veel zou hier kunnen verteld worden over het leven van de Sint-Pietersparochie en over hoe zij in dit huis gevoed en gedragen is geworden door de kracht van de Heer.

Vandaag komt de Sint-Pietersparochie opnieuw binnen in haar kerk , mooi zoals niemand ze ooit had gezien.
Toch vragen velen zich ook af: hoe ziet de toekomst er uit van dit huis van de Heer?
Welke christelijke gemeenschap zal hier samenkomen op de dag van de Heer om hier de maaltijd van de Heer te vieren?

Wel in de komende jaren wordt deze kerk - naast het huis van de Heer van de Sint-Pietersparochie ook het huis van de Heer voor de Chaldeese gemeenschappen die sinds een dertigtal jaren nu deel uitmaken van het weefsel van deze stad.

Links de Chaldese geestelijke Idris Emlek. Daarnaast Van Grieken Leopold, priester , monsegneur Lemmens en Kris Van den Bossche, medepastor van de nieuw opgerichte Catarinaparochie. Foto: eigendom van H.F.E. Vermeir
Wie zijn deze christenen uit het oosten?
De Chaldeeën zijn een christelijke gemeenschap die teruggaat tot de tijd van de apostelen. Zij zijn de eerste christenen buiten het romeinse Rijk. Ze zijn bijzonder dynamisch geweest. Zij zijn als missionaris door heel Azië getrokken, tot in China en in Peking toe. De huidige Thomaschristenen in Indië zin de vrucht van hun missionering.

In verschillende periodes van hun geschiedenis zijn de Chaldeën ook massaal uitgemoord, meer dan welke andere christelijke gemeenschap. De Chaldeeën uit onze stad zijn de kinderen van een volk van martelaren. De laatste keer gebeurde dit gedurende WOI in het huidige Turkije (lees daarover in één van de vorige bijdragen van "kado"), nu precies 100 jaar geleden. Alle Chaldeeën in onze stad kunnen verhalen vertellen uit hun familie over de uitmoording van de christenen. Ook zij zelf zijn - nu dertig jaar geleden - uit hun dorpen in  Turkije moeten vluchten omwille van oorlog en andere tegenkantingen.

De aanwezigheid van de Chaldeese gemeenschappen in onze stad is een verrassing en een geschenk. Net op het ogenblik dat onze Vlaamse katholieke gemeenschappen door een diep dal gaan, zijn deze christenen uit het Zuid-Oosten van Turkije, hier bij ons aanbeland.

Op nauwelijks dertig jaar tijd zij zij allen Belg geworden met de vast wil om hier blijvend hun tenten op te slaan. Zij leren onze taal, zij zijn aan het werk, zij bouwen hun gemeenschap in onze stad.

Ik ben blij dat deze kerk nu ook voor hen een huis van de Heer zal worden, hier in het hart van onze stad. Maar moge deze kerk ook voor de christenen van de Sint-Pietersparochie het huis van de Heer blijven, waar zij binnengaan, bidden en eucharistie vieren om de Heer te ontmoeten, wiens naam in grote letters geschreven staat op het fronton van deze kerk."

Tekst van Leon Lemmens, hulp-bisschop van Vlaams - Brabant.

Om te eindigen:

Het beeld van het HOOP uit één van de biechtstoelen waarmee de kerk versierd werd. Foto: eigendom van H.F.E. Vermeir
      De HOOP op een goede toekomst.
maandag 8 juni 2015

Een lied/ een gedicht per maand: te paard, de edelste verovering van de mens.*


Indiaan te paard. https://www.google.be/search?q=indiaan+te+paard&biw


Ik ben de zoon der Turkooizen Vrouw
Boven op de geringde berg -
Mooie paarden, slank als wezels!
Mijn paard heeft een hoef als een gestreepte agaat,
Zijn vetlok is als een prachtige arendsveer,
Zijn benen zijn als de snelle bliksem.
Het lijf  is als een pijl met arendsveren.
Mijn paard heeft een staart als een zwarte wolkensliert.
Ik leg soepele lasten op de rug van mijn paard.
De Kleine Heilige Wind waait door zijn haar.Zijn manen zijn gemaakt van korte regenbogen.

De oren zijn van ronde maïskolven.
De ogen zijn van grote sterren.
Het hoofd is van gemengde wateren
(Van de heilige wateren - nimmer kent het dorst).
De tanden zijn van witte schelpen.
De lange regenboog is in zijn mond als biet,
en daarmee leid ik het.

Navaho Grote Kia ani


De lichaamsdelen zijn genoemd naar het menselijke: benen, hoofd, mond, ...

Het beroemdste paard uit de mythologie is Pegasos, het gevleugelde ros.
Sleipnir het overmoeibare ros van de Germaanse god Wodan (of Odin) had acht benen.
In de roman van de vier Heemskinderen (zonen van Aymon of Heymijn) worden deze helden in hun strijd tegen Karel de Grote geholpen door het reuzenpaard Beiaard, dat hen alle vier kon dragen en dan nog sneller was dan elk ander paard.

Het Rosbeyaerdspeerd met de vier Heemskinderen; omringd door zijne veulekens, prent 18..
Gedenkboek Geestelijken Praeltreiyn ter gelegenheid van het 80 JARIG JUBILé gevierd met grooten luyster tot lof van O.LV. van Hanswijck te Mechelen de laatste dagen van de Oogstmaand, 1838, met tekeningen verwijzend naar J. Vervloet, afm.: 27,5 x 25.5 cm,  19 afbeeldingen.Een tekening uit het boek.

Maar in een Indiaanse zang die half magisch en half medisch is vinden we misschien wel de  dichterlijkste verheerlijking van het paard.
Soms zingen medicijnmannen bij de Navaho-Indianen dit lied nog wel eens aan een ziekbed.
De bedoeling ervan is een mythisch dier uit de hemel te zingen en in het innerlijk van de patiënt los te laten, en men kan zich voorstellen dat er van het rijden - al is het maar verbeelding - op een zo prachtig paard een genezende werking kan uitgaan. Het daarop betrekking hebbende deel van de zang lees je hierboven. (in vertaling)


Literatuur:

Alexander Eliot, "Mythen van de Mensheid", Kosmos, 1977, p.162.

zaterdag 6 juni 2015

Leopold I : Koning der Belgen, hoe hij neerkeek op zijn landgenoten.
Ik ben al een tijdje aan het lezen in het knappe en dikke boek(736 blz) van Gita Deneckere.


Portret van Leopold, prins van Saksen-Coburg door George Dawe, ca. 1825.


Ik ben wel van zins om uitgebreider te communiceren over de inhoud.
MAAR de volgende passage lijkt mij nogal frappant daarom breng ik ze nu reeds.

" België had zichzelf 'uit onwetenheid' de gevaarlijkst mogelijke grondwet toebedeeld, die de elementen van zijn eigen politieke vernietiging bevat en zijn ondeugdelijkheid wel zou bewijzen. Leopold was met tegenzin naar België gegaan, uit twee overwegingen: dicht bij Victoria(de "queen") blijven en de vrede in Europa. Zijn goede volk deed in feite niets terug voor het koningschap - hij was - behalve Otto in Griekenland misschien - de armste en dotatiegewijs slechtst bedeelde vorst in Europe.
  De Belgen hadden vele kwaliteiten maar ze waren politiek absurd en blind voor de gevaren die ze moedwillig creëerden. Hij had voor hen gedaan wat een vader niet zou doen voor zijn kinderen, hij had geriskeerd wat geriskeerd kon worden - zijn leven, zijn fortuin, al zijn oude vrienden en "last but not least" had hij hun belachelijkheid moeten delen. Oorspronkelijk was 'koning der Belgen' een soort spotnaam, een grap. De Belgen hadden zich jarenlang nergens durven vertonen uit angst uitgelachen te worden. Leopold had duizendmaal meer voor hen gedaan dan zijn plicht was en ze waren niet eens slim of attent genoeg om de omvang ervan te begrijpen. Het was al gek om enige erkenning af te smeken. Hij had schoon genoeg van de politieke dwaasheden van zijn tijd. De oude pedagoog Pestalozzi zei toen hij vijfenzeventig jaar oud was dat hij nu een beetje voor zichzelf zou leven. Leopold vond dat men het recht moest hebben dat zelfs vroeger te doen."

De gegevens komen vooral uit een brief van Leopold aan  Victoria uit 1847.

Leopold had zijn hele leven voor zichzelf geleefd. De maîtresses die hij er op nahield zelfs, als hij juist gehuwd was, waren legio. Het was een erg egoïstisch "manneke".


Literatuur :

Gita DENECKERE, "Leopold I, de eerste koning van Europa", Antwerpen, 2011, p.369.
Piet VERMEIR, "Leopold I, mens, vorst, diplomaat", 2 dln, Dendermonde, 1965.


Portret van Leopod I, door Louis Ghemar, 1856. privébezit