Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

vrijdag 28 februari 2014

Het centrale spoorwegstation van Mechelen: van "Speeltje van Leopold I tot prestigeproject"Voor de vierde maal gaat Mechelen een station bouwen en de omgeving  er rond verkeersfunctioneler maken. Maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat men vooral gemotiveerd werd door het nieuwe station van Luik. En als in Luik de zon schijnt dan moet ze in Mechelen schitteren


Prent van L. Ghémar  1819-1873), ca. 1836.(1)

De eerste van de drie treinstellen  kwam  op 15 mei 1835  om 13u20 langs de zuidzijde  van de vaart aan,  na een rit van drie kwart uur, die vertrok in de Groendreef te Brussel. Het eerste stel werd getrokken door de locomotief de "Pijl", daarna kwam het treinstel met de "Stephenson", en later volgde nog de "Olifant". Sommige wagons waren gesloten maar anderen hadden geen dak boven het hoofd van de reizigers.

De passagiers stapten af te midden van de velden, waarna ze met een bootje de Leuvense vaart overstaken om via enkele paadjes de bewoonde wereld te bereiken. De hier bewoonde wereld zien we links in het midden op de prent met links de kerk OLVrouw-over-de Dijle en meer naar rechts de Sint-Romboutstoren met torenuurwerk. We zien ook een aantal huizen met rode en grijze daken en ervoor een redelijk hoge muur. Op de prent meer vooraan merken we  en zuil met een zak op. Dat was de plaats waar de locomotief met water werd gevuld. Op de sporen erbij goederenwagens . Op een spoor meer naar links een trein die juist binnenreed, met personenwagons.
Meer naar links voor het dienstgebouw met vier ramen een goederentrein.
Dan weer naar rechts nog een dienstgebouw en dan het hogere gebouw met toren is het eerste station. Helemaal rechts een hoog dienstgebouw met verderop gebouwen die we het arsenaal durven noemen. Tussenin staat de zeven meter hoge mijlpaal. Deze werd bij de eerste treinrit onthuld door de eerste minister Barthélemy de Theux, daar Leopold I niet meegereisd was uit veiligheidsoverwegingen. De mijlpaal was het symbolische nulpunt. Vanaf die plaats gebeurden alle afstandsbepalingen voor de Belgische spoorwegen. De mijlpaal stond tot vandaag op zes plaatsen; hij stond in de wachtzaal van één van de stations en tot nu toe staat hij op een verhoog voor het huidige station dat al vlug onder de slopershamer zal verdwijnen.

In het midden zien we een rode locomotief met een aantal wagons voor personenvervoer. Als we de situatie van de prent nader bekijken, moet er toch al een brug over de vaart zijn geweest.

De expansie van de spoorwegen is groot:

in 1835 waren er een 1/2  miljoen reizigers;
in 1840     "       "   een 2 miljoen reizigers;
in 1970     "       "   een 27 miljoen reizigers.(2)(p.98)

Daarvoor waren grote en goed uitgeruste stations nodig.


Mechelen, station en overkoepeling, Bertels, Brussel, 1904.
Dit is het tweede station. In 1888 werd achter het eerste gebouw  dit prestigestation opgetrokken. Het station zelf (gebouw aan de straat) had een gevelbreedte van 125 meter, dat omvatte een wachtzaal, kantoren, bergplaatsen en werkruimten voor de post, de telegrafie en de telefonie. De koepel mat 110 bij 42 meter en eronder waren drie perrons en vijf sporen.


De lokettenzaal van het Mechelse station in 2013. Foto: H.F.E. VERMEIR
Dit zogenaamde moderne station werd opgetrokken in 1959.


Verwijzing:

K., "Het speeltje van Leopold I", in: Knack covert je stad, 13.09.2006. (1)
Karel Van Isacker, Mijn land in de kering, 1830-1950, dl.I : "De ouderwetse wereld 1830 - 1914", Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam,, 1984, vijfde druk. (2)

zaterdag 22 februari 2014

Rembrandt Harmanszoon van Rijn (1606 - 1669) als etserRembrandt was naast één van de belangrijkste schilders ongetwijfeld de grootste etser ter wereld.

Zelfportret met Saskia(zijn vrouw), gravure, 10x9,2 cm, getekend links boven 'Rembrandt, f." , 1636 in de plaat.Waarde in 2007: € 10.000 - 15.000. (1)


De eerste ets ontstond in 1626 in zijn Leids atelier. Vijftien jaar later werd hij opgenomen  in de "Piazza Universale" van de Italiaan Tommaso Garzoni,  als grootste etser van zijn tijd.
Steniging van Sint-Stefaan,, 9.5x8,4 cm, getekend 1635, 'Rembrandt, f." , 1635 in de plaat.Waarde in 2007: € 4.500 - 5.500. (1) 
Rembrandts eerste etsen leken grove schetsen.  Maar in loop van twee jaar maakte hij twee portretten van zijn moeder  waaruit  blijkt dat hij een meester in de etstechniek werd. In zijn Leidse periode bouwde hij zijn figuren op  uit fijne streepjes  en met vooral aandacht voor de expressie van de gezichten.


Overlijden van Maria, 36,5x31,2 cm, gravure met de droge naald, 1639. Waarde: € 500-1.000.(1)

Tot 1640 werden de etsen steeds vollediger uitgewerkt waardoor ze aan spontaniteit verloren. Het waren vooral bijbelse taferelen  die in functie van de vraag werden getekend.


Landschap met plaggenhut en boom, 12,7x32 cm, getekend 'Rembrandt, f." , 1641 in de plaat.Waarde in 2007: € 20.000 - 25.000.(1)
Na 1640 begon hij zijn etstechniek ingrijpend te wijzigen. De etsnaald werd vooral gebruikt om omtrekken en vlakken aan te geven, terwijl de fijne tekening met een droge naald werd aangebracht (droge naaldtechniek = de naald als graveersteker gebruiken, zonder nog te etsen). In die periode etste hij vele landschappen.


De aanbidding van de herders, 15x19,5cm, , +/- 1652. Waarde: € 2.800-3.200.(1)
Na 1650 ging hij op zoek naar meer contrasterende technieken. Hij gebruikte daartoe Chinees en Japans papier en drukte  zijn etsen ook af op perkament, om een nog fijner resultaat te bekomen.
Hij arceerde op vele manieren en liet opzettelijke inktresten op de koperen plaat achter, die bij het afdrukken lichte en donkere 'vlekken' achterlieten, en die zorgden voor een groter contrast.
Zijn verminderd gezichtsvermogen hinderde hem waarschijnlijk na 1660  om nog veel etsen te maken.(2)


Bibliografische gegevens:

Frans L.M. Dony, Rembrandt, Rotterdam, 1976, p.148.(2)
Veilingcatalogus "Bubb Kuyper", Graphic Art, Haarlem, 2007.(1)
woensdag 19 februari 2014

Gemeente SINT-KATELIJNE-WAVER kaart met bezienswaardigheden
Deze kaart verscheen in 2012 door de toenmalige vzw toerisme, die is einde 2013 opgeheven.

In het
westen van de gemeente ligt ELZESTRAAT
het midden: KATELIJNE
het oosten: ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER
het zuiden: NIEUWENDIJK-PASBRUG

Elzestraat:
01. de abdij Rozendaal
03:  het Sint-Michielskasteel
09: de site Midzeelhoeven met het museum "'t Grom"

Katelijne:
02: de kerk Sint-Caterina en het oud-gemeentehuis
09: fort Bosbeek
12: het Hooghuis
13: fort Midzelen
14: fort Dorpveld

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

15: de Markt met Onze-Lieve-Vrouwkerk, Raadhuis en pomp
03: klooster en school van de Ursilinen

Nieuwendijk-Pasbrug:

Borgersteinlei : voormalige school van het Loerenboske (Erfgoed), de site zal door het gemeentebestuur in 2016 worden verkocht om ze te laten dienen als bouwgrond. Groot verlies voor ons rijk verleden..
Ijzerenveld : het voormalige Groot Seminarie Borgerstein.
zaterdag 15 februari 2014

OLD-TIMERS "ancient" postcards oude postkaarten Fiat Jaguar Renault ...
Romantische Nieuwjaarskaart getekend door "Anna", Kenm. = Cromo, en wapen stad Antwerpen, steen met twee handen.
Deze kaart is een voortzetting van de traditie om met Nieuwjaar o.a. postkaarten te sturen met een postkoets of een ander type van koets.Prachtige Fiat 1919.
kenmerken van de kaart= BV P 20153-0
Jaguar nummerplaat 7833-I-6
kenmerken: Atlantis Antikvariat, Oslo, Norway
                   serie nr. 065

Juvaquatre (1938), kenmerken: Renault, Honderd jaar krachtbron  van inspiratie
Deze toch wel knappe auto voor die periode werd nog geleverd voor de II WO.Wie meer info wil over "Old-timers" kan terecht bij ETWIE, Lamotsite, Mechelen.

zondag 9 februari 2014

Een gedicht / een lied... per maand: Joost van den Vondel, prins der Nederlandse Letterkunde "OP ISABEL LE BLON "Joost van den Vondel, de prins der Nederlandse Letteren,
(Keulen 1587 -Amsterdam 1679)Theod. Marham, Joost van den Vondel,kopergravure  naar een tekening van Joachim van Sandrart, ca. 1640.(1)


OP ISABEL LE BLON

Hier sluimert Isabel le Blon
Die als een roosje met de zon
Blijgeestig op haar steeltje stond
En riep met een bedauwden mond:
Wat is de schoonheid? Wat 's de roem
Der jonkheid anders als een bloem?
Dit was haar eerste en leste leer.
Doen zweeg ze stil en sprak niet meer.(2)

1636

Een  prachtig gedicht dat door de charme van de eenvoud een meesterwerk is.

Levensbeschrijving:
Joost werd te Keulen geboren in 1587 uit doopsgezinde ouders  van Antwerpse oorsprong.
In 1507 vestigden ze zich in Amsterdam. Joost bracht er zijn leven door.
Zijn vader had in de Warmoesstraat een kousenhandel.
Joost werd opgeleid voor de zaak en ontving geen klassieke opleiding.
Gedreven door zijn  liefhebberij voor letterkunde sloot hij zich aan bij de rederijkerskamer 'Het wit lavendel' en later bij de 'Nederduytsche Akademie" waar hij in contact kwam met Hooft. Dit laatste contact bracht mede zijn dichterstalent tot ontwikkeling, maar hij bemerkte dat het hem ontbrak aan voldoende kennis. Hij studeerde dan eerst Frans, daarna Latijn en tenslotte Grieks, op veertig jarige leeftijd.
De kosenhandel wordt uitgebaat door zijn vrouw Maayken de Wolff.
In 1641 verlaat hij de doopsgezinden  en gaat openlijk over tot de katholieke kerk; dat vervreemde hem van veel vrienden en verwekte hem veel vijanden.. Hij verloor zijn jongste kind Constantijn, zijn achtjarig dochtertje Sara en Zijn vrouw. Ten onder gebracht door de verkwistingen van zijn zoon aan wie hij de zaak overliet, moet hij op de leeftijd van plus zeventig  terug aan het werk bij de Amsterdamse 'Bank van lening', waar hij in 1668 ontslagen werd met behoud van zijn jaarwedde. Hij stierf  op 91-jarige leeftijd. Zijn standbeeld staat in het Vondelpark te Amsterdam.(3)

Bijzonderheden:Handschrift van het gedicht Op Sinte Agnes Feest [1667].
Agnes Blok was Vondels beste vriendin en zijn verzorgster in zijn laatste levensjaren.
Zij is eerst getrouwd geweest met Vondels neef Joan de Wolf en in 1674 hertrouwd met de koopman Sijbrant de Flinis, wiens naam stat onder het overlijdensbericht van Joost van de Vondel in 1679.(4)


- Toen in 1963 het Sint-Romboutscollege te Mechelen honderd jaar bestond werd voor die gelegenheid het toneelstuk "Lucifer" van Joost van de Vondel  opgevoerd door de laatstejaars o.l.v. Ast Fonteyne.
Bernstein heeft voor zijn beroemd werk "West Side Story" bijna zeker in dat toneelstuk inspiratie gezocht.
Het gaat over de strijd tussen twee groepen, bij Vondel : de engelen en de duivels
                                                                    bij Bernstein: the Sharks en the Jets.


Bron: Wikipedia.


Verwijzing:

G. Bauer, J. Den Haan, e.a., De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers, van Middeleeuwen tot WOI, Sikkel, Antwerpen, 1953, (1) p.44; (4) p.47.
C. Van Genechten en A. De Muynck, Nederlandse Letteren, bloemlezing, Didier, Brussel, 1943, (3) p.65.
R. Nieuwenhuis, Ziet, de dag komt aan, De Salamander, Amsterdam, 1959, (2) p.107.

woensdag 5 februari 2014

Onze-Lieve-Vrouw-Waver: Jubileum 25 jaar Jozef van Rompay - DF - GenootschapJe vindt op deze blog ook 40 jaar Erf  en  Heem, Sint-Katelijne-Waver

De uitnodiging met op de foto Jos(+) en Anneke Béber die over de 100 is.
De feestelijke jaarvergadering gebeurde op zondag 2 februari 2014 om 15 uur in de Ursulazaal van het Ursulineninstituut .

Het welkom werd zoals gebruikelijk uitgesproken door de familie.


Mario Baeck, de secretaris, hield een terugblik op de werking van het genootschap.
Maurice  Van de Putte, de schatbewaarder, hield eerst één van zijn originele inleidingen en had het daarna over inkomsten uitgaven.
Mario stelde ook nog het boek "De oorlog is verklaard" voor. Een vertaling(Maurice Van de Putte) van een in Frans geschreven verslag over  WOI  in de school zoals die voor de zusters verliep.

Bijschrift toevoegen

In een gesmaakte diamontage stelde Mario het boek voorJos Joosens, de voorzitter had het over de toekomst van de vereniging.
Toen kwam er een pauze met "koetsierke" omdat het podium voor de muziek moest geoptimaliseerd worden.


Een zicht op het talrijk opgekomen publiek voor de aanvang van het tweede deel.

Het muzikaal optreden:

Wolf Leye, piano verzorgt de uitleg bij de muzikale uitvoeringen. Laura Zutterman, cello, luistert envenals de aanwezigen toe.
Zij speelden Beethoven, Brahms, Schumann, Fauré en Saint-Sans.
Het werd een knap concert.

Daarna werden de aanwezigen uitgenodigd voor de uitgebreide receptie.maandag 3 februari 2014

"De Groote Oorlog" Syfilis affiche 1916 *
Th. Steinlen, 81x60cm, 1916, in: "Pillen en Posters", Marine Robert - Sterkendries, Therabel, Brussel, 1996,  nr. 322.
 Théophile - Alexandre Steinlen (Lausanne 10.11.1859 -Parijs 13.12.1923) was een Frans tekenaar, schilder en graficus. Hij ontwiep heel wat affiches.

De tekst op de tekening:

Soldaat,
Het Vaderland rekent op u,
bewaar daartoe al uw kracht...
Weersta aan de verleiding van de straat,
waar ge de ziekte opdoet
even gevaarlijk als de oorlog...

Zij leidt haar slachtoffers tot verval en dood
zonder enig nut,
zonder eer...


Op de prent zien we bovenaan de geëerde soldaat,
maar onderaan een doodshoofd.
Links de verleiding door de vrouw;
rechts de teleurgang van de man...

Die mannen had men nodig om ze "eerloos " te laten neerschieten aan de IJzer.

"Men weet hoe groot de vrees was die de syfilis in die tijd inboezemde, de 'schandelijke ziekte' die men een tijdlang  onder de naam 'misstap' (avarie) trachtte te verdoezelen, zoals men kan opmaken uit een aantal affiches.
Ook kent men de talrijke campagnes van allerlei slag die tegen haar gevoerd werden gedurende tientallen jaren. Maar de middelen om de gevolgen van de ziekte op afdoende wijze aan te tonen en om ze als vogelschrik te gebruiken waren beperkt. De sociale dienst voor Hygiëne van de provincie Namen probeerde daar iets aan te doen.
De realistische uitbeelding van de ontaarding die de schuldige van de misstap zich op de hals haalde en op zijn gezin overdroeg, ging samen met een morele oproep..."(1)Bron:

(1) "Pillen en Posters", Marine Robert - Sterkendries, Therabel, Brussel, 1996,  boven nr. 320.