Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

vrijdag 21 december 2012

DRESDEN een stad om van te genieten

IN OPBOUW

Verslag van het bezoek aan Dresden, tweede week van december 2012


"Stadtplan" DRESDEN. (1)

In het Noorden, langs de overzijde van de Elbe is nu de "Neustadt"

Zicht op Dresden onder de sneeuw. Vooraan zien we de Elbe en een aantal torens waarvan die rechts die van de "Hofkirche (18de eeuw) is.  Foto: H.F.E. VERMEIR

Dresden is ontstaan uit een oorspronkelijk Slavisch dorp (Drezdzany = houtvester); het was van 1485 tot 1917 de hoofdplaats van Saksen.
De stad telt meer den een 1/2 miljoen inwoners en het land  ca. 2 miljoen.
De Altstadt ligt op de kaart onder de Elbe en Neustadt ligt dan boven de Elbe.

De stad was voor WOII nog in redelijk goeden doen. In WOII was zij het centrum van belangrijke oorlogsindustrieën zoals ijzer- en staalindustrie, precisie apparatuur, chemische industrie, optische apparatuur, ... Tijdens de oorlog werden deze industrieën zwaar gebombardeerd, maar de historische stad bleef gespaard.
Bij het bombardement van de historische stad van 13 tot 17 februari 1945 werd de die stad in drie zware aanvalsgolven volledig vernield. 35 000 voor burgers verloren er het leven a.g.v. de wraakzucht van de Engelsen. De verliezers werden na de oorlog gestraft maar de overwinnaars...

Daarna kwam de streek onder het beheer van de Duitse Democratische Republiek en werd tot de "wende" door de Russen militair gecontroleerd.

De stad werd opgeruimd door de DDR en na de "wende" heropgebouwd.


Bernardo BELOTTO (Canaletto) maakte een aantal schilderijen van op de rechteroever van de Elbe, waaronder dit schilderij met de Augustusbrug(1748). Op de rechteroever is nog steeds de heuvel van waarop een aantal zichten werden geschilderd. De schilderijen waren een hulp bij de heropbouw van de stad. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dresden-Elbe-Augustusbr%C3%BCcke.jpg 
Op het schilderij ziet men links de Frauenkirche en rechts de Hofkirche.


De "Frauenkirche". Foto: H.F.E. VERMEIR
Op de foto zien we één van de vele kerstmarkten . Deze Lutheraanse kerk in barokstijl dateert uit de 18de eeuw. De volledig heropgebouwde kerk is vrij te bezoeken en is nog steeds indrukwekkend.


foto: H.F.E. VERMEIR

De kerk ziet er als een prentje uit. Het was en is nog steeds een prestige gebouw waar vooral vele concerten worden uitgevoerd. Voor de kerk staat Luther in volle glorie.

Andere bezienswaardigheden:

De ZWINGER

De "Zwinger ", een barokke lusthof uit de 18de eeuw. Foto: H.F.E. Vermeir
                                                                              
De Zwinger is een goed voorbeeld van de laat-barokke bouwstijl. De Zwinger werd gebouwd in de ruimte tussen de voormalige stadsfortificaties; de naam betekent 'tussen de muren'. Het complex is opgetrokken rond een grote binnenplaats die oorspronkelijk werd gebruikt voor toernooien, parades en feesten. Rond de binnenplaats werden paviljoens en poorten gebouwd. August de Sterke (1670-1733), keurvorst van Saksen en tevens koning van Polen, was de opdrachtgever. Architect Matthäus Daniel Pöppelmann (1662-1736) en beeldhouwer Balthasar Permoser (1651-1732) werkten samen aan de bouw. Halverwege de negentiende eeuw werd aan de noordoostzijde van de Zwinger, aan de Theaterplatz, naar ontwerp van Gottfried Semper de Gemäldegalerie Alte Meister gebouwd. Tijdens het interbellum werd het complex gerestaureerd op aanwijzing van barokkenner en architect Cornelius Gurlitt. Tijdens het bombardement op Dresden in 1945 werd de Zwinger zwaar beschadigd. De restauratie van de Zwinger begon direct al in 1945 onder leiding van Hubert Georg Ermisch. Hij werd opgevolgd door de architecten Max Zimmermann en Arthur Frenzel die de restauratie tot 1964 leidde. Tussen 1989 en 1990 werd de Kronentor gerestaureerd. De oostvleugel van de Gemäldegalerie werd in 1956 heropend, terwijl de westvleugel pas in 1960 gerestaureerd was. (2)

De Brülsche Terasse langs de Elbe met een museum. Foto: H.F.E. VERMEIR
Het zicht langs de Elbe met zicht op de oude stad was werelderfgoed, maar omdat ze er een moderne brug bijbouwden werd dit teruggeschroefd.


Hier een wat speciale foto van de brug. Gefotografeerd aan de Elbe langs de kant "Neustadt".
Foto: H.F.E. VERMEIR

Er komt een tweede deel.
Rechts boven bij de eerste link verneem je nog meer over Dresden.

Referentie:

"Sachsenbummel" saxacon dmc, www.SACHSENBUMMEL.be (1)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwinger (2) 

zaterdag 8 december 2012

vrijdag 7 december 2012

Geschiedenis van de Gemeente SINT-KATELIJNE-WAVER en z'n deelgemeente(n) in AFLEVERINGEN


IN OPBOUW

Deel 1
SINT‑KATELIJNE‑WAVER   2860
¨           arrondissement Meche­len; provincie Antwerpen
¨           deelgemeenten: Elzestraat, Katelijne(centrum), Onze‑Lie­ve‑Vrouw‑Waver,
            Pasbrug-Nieuwendijk, 
            Sint‑Katelijne‑Wa­ver
¨           3612 ha; 19575 inwoners (1.1.2006); meer dan 20000 inwoners sedert 2010.


Onze‑Lieve‑Vrouw‑Waver 2861  deelgemeente
¨           waver = onvaste moerasgrond, of kronkelend water
¨           Wave­raar, Wavers; de spotnaam: de “hovaardige” waveraars
¨           4700 inwoners
¨           1531 ha; vlak, 8 à 20 m
¨           Bus Stadslijn 3 : Muizen – station Mechelen – Elzestraat – station St.-Kat.-
            Waver – Katelijne – O.L.V.-Waver, heen en terug, elk uur één bus, niet op
            Zon- en feestdagen.
¨           woondorp; landbouw, groenteteelt


Kaart uit de brochure Open MONUMENTENDAG zo. 14 september 1997.


GESCHIEDENIS

De parochie dateert uit de 11de eeuw. Het dorp was bezit van de familie Berthout en maakte deel uit van het land van Mechelen. Het leed in de 16de, 17de en 18de eeuw onder godsdiensttroebelen en militair geweld.


BEZIENSWAARDIGHEDEN

­Vanwege de vele torens van het klooster en de school van de Ursulinen en de Onze‑Lieve‑Vrouwekerk wordt Onze‑Lie­ve‑Vrouw‑Waver ook Torekenswaver genoemd.
Burgerlijke gebouwen
Naast de kerk ziet u het neogo­tische raadhuis dat ook in 1921‑1922 werd heropge-bouwd door provinciaal bouwmeester E. Careels. Ir.-arch. Jos Serneels restaureerde het in 1994/1995 binnenin, tot cultureel dorpshuis met ‘spraakmakende’ kleuren.

Het instituut van de Ursulinen, 1840‑1841, in de Bosstraat, vormt een opvallend ge­heel.

 De Wintertuin van ca.1900 is een juweel uit de art nouveau met metalen koepel en gebrandschilderde glasramen: zonsopgang en zonsondergang. Sinds 1987 is de tuin als monument beschermd. De schoolgebou­wen lijken op een Engels colle­ge. Zoals ze er nu uitzien, werden ze door archi­tect Careels na de Eerste Wereld­oorlog herbouwd in een elegan­te stijl. Binnen bevinden zich een pianogalerij, een Kongozaal en een refter met geschilderde medaillons naar de fabels van La Fontaine. Ook de faunaverza­meling onder het dak is uitzonder­lijk. De kloosterkerk werd in 1909 volgens de plannen van architect Careels in een represen­tatieve stijl gebouwd. De tuin bevat een aantal zeldzame bomen en planten.

Ook zijn er nog een aantal hoeven ‘in goede conditie” te vinden: de Kempische stalwoning Sandhoeve uit de 18de eeuw aan de Mechelbaan 33; de spookhoeve  ’t Slaapt in ’t Stro (1734) Mechelbaan 102, vroeger buitenverblijf van de Mechelse familie de Ruijsschen, graven van Elissem, baronnen van On­ze‑Lieve‑Vrouw‑Waver. Hun wapen vinden we op de pomp op het dorpsplein. De huidige eigenaar renoveerde ze in 1994.
Het Schrans aan de Kruisweglei, ten oosten van het dorp, in de buurt van het Zuurbos, is een hoog herenhuis met traptoren­tje, omgevormd tot hoeve. Ze is eigendom van de gemeente.  De schuur werd gerestaureerd

De sporthal tussen Wavervelden en Kerkhoflei werd gebouwd door de vzw Bruultjeshoek; ze is sinds 1994 open.Foto: H.F.E. VERMEIR 2012.

Referentie:

H.F.E. VERMEIR, " Sint-Katelijne-Waver Onze-Lieve-Vrouw-Waver", in: Gids voor Vlaanderen, Toeristische en culturele gids van de Vlaamse Gemeenten, Lannoo, Tielt, 1995, p. 1008 e.v.
H.F.E. VERMEIR, " Sint-Katelijne-Waver Onze-Lieve-Vrouw-Waver", in: Erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten AntwerpenLannoo, Tielt, 2008, p. 309 e.v.

woensdag 5 december 2012

"De blinde vlek" - Kat en Muis -"De blinde vlek", uit: "Gij en de Kunst", van W. WAETZOLDT, Amsterdam, s.d.,  p.43.

 Het is de bedoeling dat men het linkse oog sluit, en het rechtse oog fixeert op het het linkse oog van de kat; daarna is het de bedoeling de afbeelding tot op ca. 20 cm van het eigen rechtse oog te brengen, zonder het linkeroog van de kat los te laten, op dat ogenblik verdwijnt de muis. Zij is dan terecht gekomen op de z.g. "blinde vlek", dat is de plaats waar de gezichtszenuw uitkomt.

Het beeld dat wij op ons netvlies opvangen staat omgekeerd, maar in ons gewoon zien hebben we daar geen last van. Die verandering gebeurt in de hersenschors zodat het beeld weer overeind komt. De kijkende mens merkt niet op dat twee platte beelden op het netvlies tot één geheel versmelten en er zo een driedimensionale  ruimte ontstaat.

Het komt niet in ons bewustzijn op dat een gedeelte van ons oog niets  ziet, n.l. de plek dichtbij het punt waar de waarneming juist het duidelijkst is, waar n.l. de gezichtszenuw in de oogbol treedt, de z.g. blinde vlek.

zondag 2 december 2012

Van Kerstmarkt tot Champagnegebeuren....Mechelen: SERVUS , BEGIJNHOF , Pastoraal Centrum
Daar de zogenaamde Kerstmarkt van Mechelen alles behalve uitblinkt door Kerstsfeer maar wel van drinkgelagen, fastfood, en de verkoop van alles wat men zou kunnen denken,... men wane zich soms op een gewone zaterdagse markt, wat de goederen betreft.

Daardoor ontstonden initiatieven die het begrip Kerstsfeer in een serenere context weten te benaderen:

Op 30/01/02.12.2012 liep in het Pastoraal Centrum te Mechelen, in de kapel van het gebouw een stemmige tentoonstelling over kerststallen. Ik laat u enkele  foto's zien:

Paul Willems, Wassen kerstbeelden, www.wpa-kerstbeelden.be 

Herders ontvangen de boodschap.
Een Liggende Maria kwam al voor  ca. 1382 in "Très Belles

Heures du Duc de Berry."


SERVUS zette ook een Kunstmarkt op. Zie hieronder.
         


Ook het  Groot Begijnhof en Brouwerij Het Anker hebben aanbod.