Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

woensdag 23 mei 2012

spreuken - een strowis op 't gat - gezegden - uitdrukkingen ...
Mijn aandacht ging de laatste dagen naar het tijdschrift VOLKSKUNDE  (1897-98)
daarin viel me onder "Spreekwoorden en Zegswijzen" een gezegde met "stroowisch" op dat ik onder de aandacht wens te brengen.


Eerste een gravure van Bruegel:

Gravure "De Zomer"(1568) van  Pieter Bruegel de Oude in: Pieter Bruegel de oude (ca.1525 - 1569) Boeren, zotten en demonen, geschreven door Rose-Marie en Rainer Hagen,  Keulen, 2001,p.71.

 
Op de gravure De zomer, gemaakt naar een tekening van Pieter Bruegel wordt ieders werk nauwkeurig beschreven. Volwassen mannen maaien het koren af met een Brabantse zeis. Oudere, nog levende boeren, die in deze prent een stuk van hun eigen leven herkennen, zullen hier wel bevreemd over opkijken: zij deden immers het graan af met de pik. En kenners van de kunst in de Nederlanden weten dat op alle middeleeuwse voorstellingen van de graanoogst gewerkt wordt met een sikkel, een pik, of een werktuig dat het midden houdt tussen een pik en een zeis.


Nu het gezegde dat mijn aandacht trok:

Die weduwe loopt met een stroowisch op 't gat

 Die weduwe stelt zich te koop.
Dit werd gezegd  wanneer een jonge weduwe door kleding, houding, enz. duidelijk liet blijken dat zij trouwlustig was.
Het gaat hier ogenschijnlijk over een Fries spreekwoord.
Ik zal je met een bosje stro om de hals te koop zetten.

De gewoonte een te koop geboden voorwerp van een bosje stro te voorzien, was heel lang gebruikelijk, en is nog niet overal uitgestorven. De tweede uitspraak gaat terug tot de tijd dat er nog bepaalde vormen van slavernij bestonden, bij de Germanen (ca. 4de eeuw) bijvoorbeeld.  Hij behoeft geen strowis.(1)

In Vlaanderenen Friesland bood men door een busseltje stro iets te koop aan: koopen mest, bijvoorbeeld. In het land van Aalst zegt/zei men al lachend tot een jong meisje dat naar kermis of jaarmarkt trok: "Hebt gij een stroowisch op uw gat?" (Gaat gij u te koop zetten?) En tot de jonge boerin die zonder het zelf te weten uit de koestal één of meer strootjes aan haar rok medesleept, zei men:"Zijtje te koop, hé?" Ben je te koop?)

En dan is er nog de stroman

Iemand die slechts zijn naam tot iets leent zonder werkelijk bij de zaak betrokken te zijn; b.v. bij openbare veilingen, om voor de verkoper het bod te verhogen. In het Frans "Un homme de paille". 

De stroman speelt een gemene rol en maakt zich daardoor hatelijk. Die zonderlinge naam aan iem. gegeven die zich door geld laat uitkopen om een lelijke rol te vervullen, staat waarschijnlijk i.v.m. de betekenis van het bundeltje stro uit het voorgaande.  De stroman (strooien man) werd door jongens uit het Land van Aalst in de  in de eerste meinacht voor de deur van een lichtzinnig meisje (of op een boom bij haar woning) geplaatst.(2), wijst wellicht op de veilheid van het meisje.
In Engeland werd de strowis dikwijls tot schandteken van eerloze  vrouwen gebruikt; haar een strowis voorhouden, was haar zwaar beledigen. (3)Verklaring:

wis: komt van Lat. virga (twijg). Met wissen werd de mutsaard(takkenbos) samengebonden . Een wis stro kan ook. Het betekent ook "tuchtroede."(1)
Voor een bedrogen of doorslecht meisje gebruikte men een sloorplant, zinspelend op de dubbele betekenis van sloor = koolzaadplant en slet vrouwmens.(2)

Referentie:
A. De Cock, "Spreekwoorden en zegswijzen, afkomstig van oude gebruiken en volkszeden", in: Volkskunde, Tijdschrift voor Nederlandse Folklore, 10de jg., Gent, 1897-98,p.30.(3)
zondag 20 mei 2012

Hersentest NEUROLOGISCHE TESTDit is een echte neurologische test. Zet je comfortabel neer en ontspan jezelf.
Gebruik van cursor of handen is niet toegelaten om de test niet te vervalsen...

>> 1- Zoek hieronder de C. NIET de cursor gebruiken, enkel met de ogen.
                     Search the C, you do not use the cursor, only search with the eyes.
>>
>> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>> OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
>> 2- Als je de C gevonden hebt, zoek dan hieronder de 6
                     If you did find the C, search in de next scheme the 6
>>
>> 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
>> 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
>> 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
>> 9999699999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
>> 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
>> 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
>>
>> 3- Zoek nu de N hieronder. Dit is al behoorlijk moeilijk. ..
                     Search the N in the following scheme. It is a difficult one...
>>
>> MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMM
>> MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>> MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>> MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>> MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>>

Dit is GEEN mop.
Als je de drie tests hierboven kunt doen, zijn je hersens nog in goede conditie en ben
je nog ver van Alzheimer verwijderd.
When you solved the 3 schemes your brains are good.

Gefeliciteerd !!

Ze staan er echt in.

Overgenomen uit toegezonden e-post.

zaterdag 19 mei 2012

HUMOR / HUMOUR / lachen / rire / laughing "man en vrouw" "man and wife" "homme et femme" "man und frau"
Vandaag 19  05 2012 was het ROMMELMARKT in de Elzestraat, deelgemeente van Sint-Katelijne-Waver (België)

De zon scheen en er waren heel veel standen en bezoekers.

Op een stand vond ik volgende postkaart; ik moest lachen toen ik ze las en daarom wil ik ze jullie niet onthouden:
Het is een "Bamforth postcard". De kaart werd een twintigtal jaren geleden verstuurd door een Walter en Lisette naar Keerbergen.

We lezen in de inzet:

Nee! Niet spelen met de mijne,
want je hebt de uwe al gebroken...

Oh! non n'y touche pas 
car le tien est déja cassé.


No, You can't play with mine
- just'cos you've BROKEN YOURS OFF!vrijdag 18 mei 2012

Toerisme Provincie Antwerpen : AV in "Bethaniënhuis", adm. centrum ZoerselOp woensdag 16 mei 2012 Algemene Vergadering van het TPA  in het administratief centrum "Bethaniënhuis" te Zoersel Sint-Antonius


Bij aankomst in de vroege namiddag werden we begroet door Bert Geboers, de nieuwe directeur van het TPA. De ontvangst met een natje en een droogje verliep in de ontmantelde kapel van het "Bethaniënhuis".

Om 15 uur startte het administratief gedeelte.

Eerst heette de Zoerselse burgemeester   mevrouw Katrien Schrijvers ons welkom. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om de  toeristische troeven van haar gemeente op tafel te leggen.

Gedeputeerde voor Toerisme van de Provincie Antwerpen Inge Verhaert opende de vergadering. Foto: H.F.E.VERMEIR


De directeur gaf voorlezing van het financieel verslag 2011 dat met handgeklap werd goedgekeurd.

Daarna ging men over tot de verslaggeving over het Jaarverslag door de vier verantwoordelijken.


Gilles Facon, Beleid en Ontwikkeling beet de spits af. Foto:              H.F.E. VERMEIR


  Alain Lovenweent, Marketing en Communicatie had het over SLOW  en een toename van 14 % van het fietstoerisme.Foto: H.F.E. VERMEIR
Gaston Maes, (hier rechts naast) TPA-Scheldeland had het over de Carolusroute en de logiessector. Foto: H.F.E. VERMEIR

Bie De Busser, TPA-Antwerpse Kempen voerde vrolijk campagne. Foto: H.F.E. VERMEIR
Na het verslag van de toezichthouders van de rekeningen en de kwijting van de bestuurders werden nog een aantal verdienstelijke personen gehuldigd.


Daarna was er tijd voor ontspanning.

Er was een fietstocht langs het fietsknooppuntennetwerk (22 km); een wandeltocht langs wandelnetwerk "Kempense Hoven" en een rondleiding in het Bethaniëncomplex.


De dames gidsen vol vuur over het prachtige gebouw. Foto: H.F.E. VERMEIR

 En dan waren er nog de glasramen van de voormalige kapel.
Daar wist mevrouw Hilde Wolfs wel veel over, maar in de literatuur over Zoersel is daar weinig over te vinden.


Een detail van één van de prachtige glasramen uit de voormalige kapel. Atelier Crickx van Charleroi. Foto: H.F.E. VERMEIR

vrijdag 11 mei 2012

Nederlands... ACCOUNT een Engels woord dat aanzet tot ONGENOEGEN
Ik stootte onlangs op het boekje "Digitaal" van Frederik MARAIN en daar vond ik een Digitaaltje (Standaard) over het door mij zo gehate woord ACCOUNT.

Een kort stukje uit de inleiding. (p.12)
" Omdat de geheimtaal van de computerfanaten heel vaak gewoon Engels is (dat bij niet-Engelstaligen al snel vervalt in belachelijk slecht Engels ) ... Het volstond om een  Engelse term te vertalen in 'plain' Nederlands.


"Chatten" wordt dan kletsen en e-mail elektronische post of e-post en punt uit. Chatten en e-mail is nog cyber-tof, maar kletsen en e-post is gewoon wat het is. Daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. ...Soms was gewoon vertalen niet zo eenvoudig. En dan bleek meteen dat het gebruik van een Engels woord gebrek aan kennis kon verdoezelen."

Vandaag  12 mei 2012 is er een colloquium over de al of niet nefaste invloed van het Engels op het Nederlands, doordat in universitaire centra een aantal cursussen in het Engels gegeven worden. Ook in de zangwereld is het vergeven van Engelse liederen omdat ze daardoor hopen meer 'songs' te verkopen. Kennen we tegenwoordig nog alleen de cultuur van geld?

ACCOUNT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de meeste winkels moet je meteen en telkens als je iets koopt, boter bij de vis geven. Bij een winkel of bedrijf waar je vaste klant bent, omdat je dat zo gekozen hebt of omdat je geen andere keuze hebt, kan het zijn dat je een rekening lopen hebt, die je dan periodiek moet betalen..


In de computer- en internetwereld, en in andere sectoren die graag wat hedendaagse terminologie laten fladderen, spreekt men dan over account. Dat staat zowel voor de klant zelf als voor zijn rekening. "Hebt u bij ons een account lopen? Wat is uw accountnummer? Accountnummer zoveel heeft opmerking bij zijn factuur."

Het gebruik van de term account heeft in een bedrijf snel een slechte invloed op de wijze waarop klanten behandeld worden. Accounts hebben nummers, omdat ze zo gemakkelijker te klasseren zijn. Klanten hebben namen. Die klasseer je hooguit alfabetisch en dat is minder gemakkelijk maar ze hebben ook een gezicht. Tegen klanten ben je vriendelijk; accounts worden behandeld of geklasseerd. Al werkt het soms wel andersom. Iemand met een lage accountnummer is meestal al lang klant en wordt dus een eerbiedwaardige klant.

De oplossing voor het klant-account dilemma is om de term account voor intern bedrijfsgebruik te hanteren en om naar buiten toe steevast klant te gebruiken.

De vrije keuze zindert door in de kleine betekenisverschillen en verschuivingen die we aanvoelen tussen de verschillende namen die een klant kan krijgen. Abonnee, account, vaste klant, klant.  Bij Belgacom heetten de klanten vroeger abonnees. Toen de concurrentie kwam opdoemen, werd opgelegd dat abonnees voortaan klanten zouden genoemd worden. Oudere Belgacom-werknemers (RTT-werknemers) durven zich nog wel eens verspreken, daar herken je ze aan.Referentie:

Frederik MARAIN, DigiTaal, Groot-Bijgaarden, 1997, p.16. Ook Johan MORTELMANS schreef een aantal DigiTaaltjes.
De DigiTaaltjes verschenen eerst in de krant De Standaard.

RTT : radio, telegraaf en telefoon.

zaterdag 5 mei 2012

zin in onzin KWATRIJNEN : geluk, BH, muziek, relatief


"Met 'als'
 Of met 'indien'
 Blijft alles
 Maar misschien..." (p.62) 

"Door het niet 
te delen 
Kan geluk
Vervelen."(p.62)

Beiaardschool, Hof van Leliendael, Bruul, Mechelen,  2012. Foto: H.F.E. VERMEIR
We hebben hier de muziek in al zijn glorie:
Een klavier met de naam ... LECHLEITER
Het titelblad van een partituur van Kamiel LEFéVRE, "Allegro en Menuet" uit 1939. De tekening van de kaft in "Art Déco".
De foto van Staf NEES  (1901-1965), aan het beiaardklavier.

"Zijn muziek
 Kon me bekoren
 Ik kreeg de tranen
 In mijn oren..." (p.67)                    


"De waarde van
  Een kunststuk is
  Zo relatief
  Als de tijd is..." (p.70)

"Een bustehouder
  Stelt vandaag
  De inhoud ervan
  Wel in vraag..." (p.65)

Referentie:

Peter BOSHOEF, Zin in Onzin in Kwatrijnen, Lannoo, dl. VI, s.d.