Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zondag 26 december 2010

Gevleugelde woorden: LIEFDE

Om het jaar 2010 te eindigen
en het jaar 2011 te beginnen,

wil ik het hebben over /                                           L I E F D E 


Max KAUS, Kerstmappe,, 6 gesigneerde originele lithografies HRSG. van E. van Sydow, Hannover, 1923.

GEVLEUGELDE WOORDEN

" O, liefde is grillig.
  Niemand is wijs genoeg
  Om al haar facetten te ontdekken."    

W.B. YEATS (1865-1939)

" Mooie, hete, onbehaarde dieren
  speelden op een door hun begeerte 
  ontsloten plek in het bos."

Thom GUNN, 'Overspel'

"De liefde , een vijandige transactie."

Lord BYRON

" Liefde is de zoon van bedrog
  en de vader van illusie."

Miguel DE UNAMUNO, "Del sentimiento tragico de la vida en los hombres y en los pueblos" ,
(Over het tragisch levensgevoel bij de mens en de volkeren), 1913.

 "Liefde is niet alleen een emotie,
   maar ook een menselijke eigenschap,
   die even moeilijk te ontkennen is als eerlijkheid of moed.
   De consequenties van liefde kunnen kortstondig of onvoorspelbaar zijn,
   maar ze zijn ook dramatisch zichtbaar en echt."

Megan TRESIDDER, "Verborgen taal van de Liefde", Librero, 2004, p.56.


Voor elk wat wils, of toch niet......

woensdag 22 december 2010

Kerstallen, kerst- en nieuwjaarswensen

Wij fotografeerden een aantal kerststallen in onze regio en stelden vast dat de iconografie van de kerststal nog altijd aanspreekt. Het beeld van een moeder een vader( de voedstervader), het kindje Jezus in de kribbe, als de verlosser van de wereld, de os en de ezel, de engelen, de ster, de herders en op 6 december de drie koningen.
Over dit laatste komt nog een afzonderlijk item.

ORTIGAS, Spaanse kerststal, 1967 (gekocht in Mechelen). Foto: H.F.E. VERMEIR

Bij deze kerststal horen twaalf mooie figuren, waarvan de rechtstaande tussen de 9-11 cm meten. Ze zijn tweemaal gestempeld. ORTIGAS en Made in Spain.
Beeldjes die de tijd en de kleine kinderen trotseerden.

Nog een huisstalletje :


Foto: H.F.E. VERMEIR


Dit is wat men zou kunnen noemen en kitsch kerstalletje met het kindje Jezus in de kribbe, de geknielde Maria, Jozef met de staf , de drie koningen en twee schaapjes.  Figuren max. 12 cm hoog.


De buitenkerststallen:
Kerststal voor het stadhuis te Mechelen Eenvoudiger kan het niet, eentoniger kan het niet.

Wanneer we naar de andere kant van het plein kijken staat daar de prachtige danszaal waarin de consumptiemaatschappij genoegdoening vind.  Ik herinner mij dat drie jaar geleden Servus voor hun Haydnfestival ook zo'n  danstent wilden zetten, dat mocht, maar ze moest wel worden verstopt achter het schepenhuis. Zij waren wel eerst met hun idee.


Brussel, Grote Markt. Foto. H.F.E. VERMEIR


De kerststal van Brussel, met levende dieren, die spreekt aan, omdat hij behoort tot de volkscultuur, en als dusdanig herkend wordt, ondanks de rijkgeklede figuren.

Ik hoor je al denken dat is voor de toeristen, en Mechelen dan, ze doen zoveel inspanningen voor de toeristen, maar iets wat behoort tot de herkenbare eigen cultuur zou toch beter verzorgd kunnen worden. Denken we maar aan de toeristische wegwijzers. Waar zijn die gebleven? Volkscultuur even belangrijk als de Ommegang. Waar zijn ze? Wat gebeurt ermee?
De kerststal aan de Midzelen voor de scchuur waarin het museum van 't Grom gevestigd is.
Erf en Heem zorgt al jaren dat deze kerststal met levende dieren er is. Je kunt ook een natje en een droogje nuttigen in Midzeelhoeve II. Nu verhuisd naar de voormalige abdij Roozendael. (15.12.2013)

Op onze gemeente en op andere plaatsen zijn nog vele mooie kerstallen te bezoeken. Er worden zelfs busreizen georganiseerd."Volkse religiositeit maakt deel uit van ons Vlaams erfgoed.
  Het mysterie zit ingebakken in onze cultuur. "

in: Nicky LANGLEY, Elfde Gebod. Mystieke plaatsen en  figuren in Vlaanderen (foto's van Peter Nackaerts) , Davidsfonds, Leuven, 2010
Hierbij wens ik ook mijn wensen neer te schrijven:


Laat het oude jaar
eens bleken  in de witte wintersneeuw
zodat je er zeker van bent 
dat er een fris nieuw jaar begint.Opgedragen aan alle leden van de Raad voor Cultuur van de Provincie Antwerpen,
de leden van de Sector Erfgoed &  Wetenschappen van de Provincie Antwerpen,
de leden van de Erfgoedraad van de Gemeente Sint-Katelijne-Antwerpen,
het personeel en de vrijwilligers van de vzw TOERISME skw.Van Harte,

KADO,   24.12.2010.

Vandaag lag er 17,5 cm sneeuw te Sint-Katelijne-Waver

                       zaterdag 11 december 2010

December 2010: Licht en Duisternis

We zijn zowat 11.12. en in Sint-Katelijne-Waver verschenen de lichtjes, de kerststallen, ..., men is op zoek naar sfeer.
Om u een beperkt beeld te geven fotografeerde ik de laatste dagen licht in het donker.

Foto: H.F.E. VERMEIR

Dit is een prachtige kerststal uit de Stationstraat.

Niet alle Kristelijke symbolen verdwijnen zomaar uit het straatbeeld.
Kristus is voor de Kristenen het licht van de ster die gevolgd wordt door de drie wijzen om in de stal te komen..

Maar ik wens in elk geval aan iedereen VREDE, OPENHEID, BEGRIP en LIEFDE  voor de MEDEmens.

Foto: H.F.E. VERMEIR
Het licht, het blauwe licht, de verlichte herten, de lichtslingers , de verlichte santaklaus ...
 Hier zijn we in de Wolvenstraat in een overdadig versierde tuin.

Voor licht/ lux (Lat.) vinden we in van Dale 17 betekenissen. Ik geef er een beeld van door 17 uitdrukkingen of gezegden.

  1. Iem. het licht betimmeren: het uitzicht benemen.
 2. Zijn licht bij iem. opsteken: inlichtingen inwinnen.
 3. Het licht van Den Helder is ver in zee zichtbaar.
 4. In Nederland geldt: je mag door het rode licht rijden als je voorganger het ook doet...
  5.De slag volgde dadelijk op het licht.
 6.Licht en schaduw.
  7. Lichten en vensters in de muur maken.
 8. Zij gunnen elkaar het licht in de ogen niet: totaal niets.
 9. Nu gaat mij een licht op: ik denk dat ik het nu begrijp.
10. Iets in een zeker licht stellen.
11. Het waarachtige licht schijnt nu.
12. Zijn licht niet onder de korenmaat stellen (Matth.5:15): zijn wetenschap niet verborgen houden.
13. Zij heeft enige boeken het licht doen zien: uitgegeven.
14. Het licht zien: geboren worden. 
15.Het licht van zijn roem: luister.
16. Hij zag weer licht in het leven: het leven had weer betekenis.
17. Zij is het licht van de wereld: de grootste geleerde.

De rijkdom van het Nederlands.

.

Foto: H.F.E. VERMEIR
In de Stationstraat (SKW) vinden we een  tuin met veelkleurig verlichting waarin de volledig symboliek van deze tijd is terug te vinden. Zeker een bezoek waard, maar let op met het parkeren.

Leven en dood,
Licht en duister,
Licht en schaduw.

De nacht wordt dag door het licht,
Het licht geeft het duister een bestaansreden,
Zoals het kind  groeit dankzij het licht,
van de mensen  van goede wil.

Licht brengt een betere kijk op het gebeuren,
Licht geeft liefde een roodgloeiende horizon,
Licht splitst bij dag schaduw af,
Onze tweede ik beweegt met het licht ,

en dat tovert de duisternis om tot een prachtig vuurwerk.


Harry REIMVEREn dan is er nog de Lichtstoet op 26.12.2010 in het centrum van Sint-Katelijne-Waver
In 2017  was er geen lichtstoet.

maandag 6 december 2010

OLVWaver JUBELJAAR 2010 "750 jaar kerk"

In de maand september van dit jaar werd reeds het "Feest van 750 jaar Kerkwijding" gevierd. We hadden het daar toen over op deze blog. maar toch nog een foto van die viering.

Sfeerbeeld van de ontvangst in de tuin van de pastorie. Foto: H.Vermeir
Hier huldigt de pastoor een aantal mensen en groeperingen. Links zien we de tekening die Fons Sempels van de kerk maakte.

In deze maand december komt de kers op de taart met de vieringen  op 24.12.2010 de middernachtsmis en op 25.12.2010 het Hoogfeest van Kerstmis.

Foto's van de dorpskern en het glasraam met het kerstgebeuren van Ladon, maar de fotograaf was Achiel Van Itterbeeck.

Pastoor Karel Abts nodigt heirmee alle parochianen en goede vrienden uit tot één van de diensten, om te zingen, te kijken, te bidden en te genieten van de sfeervolle kersttijd.

zondag 5 december 2010

Sinterklaas nog steeds geliefd

Een houtsnede met Nicolaas als bisschop en twee uitgebeelde wonderen.

Vandaag 05 12 2010 , de avond voor de feestdag van de H. Nicolaas, bisschop en belijder, lijkt mij het geschikte moment om er over te publiceren.
De heilige muntte uit door grote liefdadigheid. Zijn levensbeschrijving verhaalt, dat hij iemand, die zonder fortuin was  om zijn dochters met een behoorlijke bruidsschat uit te huwen , 's nachts  door het venster een grote som geld toewierp .
Later werd de heilige bisschop van Myra en stierf na een leven van naastenliefde in 342.  Vele wonderen van redding uit water en vuur worden hem toegeschreven.
uit: "Volksmisboek en Vesperale", abdij van Affligem, Hekelgem, 3de ed., 1927, blz.1112.

In onze hedendaagse maatschappij speelt het feest van Sinterklaas  nog een grote rol, zelfs kinderen uit andere culturen doen er wat graag aan mede .


Van de avond wordt een  schoen of een blok klaargezet met wat lekkers voor de ezel van de sint, wortelen, brood en wat groen.

Vandaag zag ik op de afdeling geriatrie van het voormalige OLVziekenhuis te Mechelen een prachtig standje klaar staan om de sint deze nacht met de nodige voorzieningen te ontvangen.
De chocoladefiguurtjes doen het hem nog steeds goed en werden de voorgaande dagen in grote getale opgehaald door zwarte Piet, kwestie van zijn zak gevuld te krijgen.

 Op  zaterdag 04.12.2010 nodigden wij onze groter wordende kleinderen en kinderen ter ere van de Sint tegen de middag uit. Ze kregen als middagmaal soep  en "balletjes met kriekensaus" of/en macaroni met hesp. Op elk bord stond een chocolade figuurtje , een beer, een postkoets of Sinterklaas.
Ook vandaag zondag was er in OLVrouw-over-de-Dijle een eucharistieviering waaraan zoals gewoonlijk veel kinderen  deelnemen.
In het midden van de viering klopte de organist ineens  zacht en hard op de orgelkast en hij begon met veel overtuiging en improvisatie te spelen:

Daar wordt aan de deur geklopt,
Zacht geklopt, hard geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt.
Wie zou dat zijn?

 Weest maar gerust mijn kind.
Ik ben een goede vrint.
Want al ben ik zwart als roet,
'k Meen het toch goed.

Want ik kom van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas.
'k Heb voor jou, m'n kleine baas,
moois in mijn zak.

Waarlijk mijn  volkshart begon even sneller te kloppen.

Ook in de horeca leeft de sint en worden mooi verpakte chocolaatjes bij koffie of thee geserveerd.Dit zijn de verpakkingen waarin meestal een lekker chocolaatje zit in de vorm van de sint.

Om te eindigen: wens ik alle kinderen een prettig sinterklaasfeest.
Maar de sint weet schijnbaar ook iets van het weer en daarom nog deze spreuk:

Nikolaas met regen
is nooit een zegen.

Zo'n vaart zal het wel niet lopen...

zaterdag 4 december 2010

Religieuze volkscultuur in Mechelen en omstreken

Cultuurhuis Leliëndaal Hombeek: vrijdag 03 11 2010 20.00 uur.

Voordracht over "Volksbedevaarten in het Mechelse en omstreken" door Gaston Van Bulck

Op deze koude avond met temperaturen onder nul en sneeuw alom waren er toch een 50-tal mensen opgekomen.

Gaston Van Bulck is hier bezig met de inleiding. Foto: H.Vermeir
Gaston had het over volksvroomheid en bijgeloof. Ook vraag 28 van de Mechelse catechismus(1961, p.18) kwam aan bod: "Waar is God?"
En het weerklonk uit vele monden, als in koor: "God is overal: in de hemel, op de aarde en op alle plaatsen".
Daarna ging hij over naar zijn diapresentatie met uitzonderlijke documenten en verhelderende uitleg.

Dit is de begindia. Foto: H.Vermeir
De tekst:
" Religieuze volkscultuur in Mechelen en omstreken

In de religieuze volkscultuur is er sprake van
volksvroomheid en ven bijgeloof. De vroomheid
wordt ondersteund door de kerkelijke autoriteiten; 
het bijgeloof wordt verworpen. Volgens de richtlijnen
moet het Christelijk geloof herkenbaar zijn in de
volksdevotie.
Maar er bestaat een grijze schemerzone waarvan
   de grenzen niet duidelijk zijn.
De kerk gedoogt een aantal religieuze
volksgebruiken met voor-christelijke oorsprong."


Hier is Gaston bezig met zijn diapresentatie. Foto: H.Vermeir
Voorblad van het boek van Frans Perckmans. Foto: H. Vermeir
Hij schetste een beeld van het religieuze leven aan de hand van
een
aantal symbolen en heiligen.Aan bod kwamen : het kruis, de Mariaverering,  de heiligen: Cornelius, Sint-Gummarus, Sint-Rumoldus, Sint-Catharina, Sint-Maarten, Franciscus Xaverius, Sint-Coleta  en Kardinaal Mercier.

Voorblad van de viering van Rumoldus.