Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zondag 21 augustus 2016

De FAMILIEKRONIEK van de familie VERMEIR EN AANGETROUWDEN verschijnt op 1 APRIL 2017Wij zijn op 27.03.2017  50 jaar getrouwd.

Dan zal het gebeuren....

Foto eigendom van Harry F.E. VERMEIR
Voorsmaakje....

vrijdag 19 augustus 2016

Schelde / Antwerpen , panoramische foto's 2011


IN OPBOUW

Zicht op Antwerpen op de Schelde vanaf het zuiden. Foto: eigendom van  H.F.E.V.  2011
In 2011 deden we met OKRA-DIJLE (Mechelen) een boottocht van Mechelen naar Antwerpen en terug onder de typische grijze lucht. Toen al...

Foto vanaf St.-Anneke. Foto: eigendom van H.F.E.V. 2011
Op de Schelde een zeilschip en een cruiseschip. Waar is de tijd van o.a. de "de Red Star Line" en de CMB SCHEPEN die naar het zogenaamde "Belgisch Congo" vaarden. Foto: eigendom H.F.E.V. 2011
.

Een cruiseschip zo groot als een stad... Foto: eigendom H.F.E.V.
De haven, de slagader van Antwerpen die aan iedereen veel geld kost, behalve aan ... den 'Huts', o.a.. En dan is er nog een haven in Zeebrugge die de kust opeet. Foto: eigendom H.F.E.V.

zaterdag 13 augustus 2016

LIER feest: Timmermans schreef 100 jaar geleden "Pallieter", 1916 *In 2001 verscheen het lijvige boek "Felix TIMMERMANS", een biografie,
van Gaston Durnez, uitgegeven bij Lannoo, bevattende 820 blz.
Een aangenaam lezend lijvig boek, dat het culturele leven van de regio Lier, periode Timmermans op een "buitengewooon" gedocumenteerde wijze weergeeft, in tekst en beeld.

Gaston Durnez heeft ook altijd iets guitigs, iets on-doorgrondelijks gehad, met een mysterieglimlach creëerde hij een curieuze "werkelijkheid".  Rechts maakte Marc Cels een Bosch/foto van de "man"


In dat boek citeert hij een passage waarin Ernest Claes Felix beschrijft: (blz. 153)
Claes zag Timmermans toen als  'een grote en toch ietwat zwaargeblokte vent ...
" ...met een gezond blozend gezicht van iemand die smakelijk eten kan, een ronde kin  die niet vatbaar was voor een harde stoppelbaard, een sterke neus, hoge voorhoofd, weke mond. Hij maakte niet de indruk van grote spierkrachtige inspanning, hij was niet wat men zou noemen een pezige kerel, heel zijn wezen duidde op zachtheid, gemoedelijkheid, een mens die het goede van het leven aanvaardt als de natuurlijkste zaak van de wereld en de rest niet aan het hart laat komen, een mens waarin geen ziertje kwaadheid stak. Zijn handdruk was eer een warme pol dan een stevige klauw, iemand die niet kon boos worden, noch hard roepen."

Ernest Claes, "Ik en de Witte", Antwerpen, 1961, blz. 58-59.

De beschrijving van de Fé, de man die "Pallieter" zou schrijven, daarvoor kon geen betere bodem bestaan. Tijdens WO I, verscheen in 1916 in Nederland dan HET boek.


1916 Pallieter, Amsterdam, P.N. Van Kampen en Zoon.
     
        Vertaald in het Duits:     1921
                         het Frans:    1923
                         het Engels:   1924
                         het Zweeds: 1925
                     het Tsjechisch: 1927
                      het Italiaans   : 1929
                     het Esperanto  : 1933
                          het Deens :   1936
                      het Sloveens  :  1938
                          het Fins     :  1947
           en het Zuid-Afrikaans:  1967

"Pallieter is geen echt lyrisch dagboek geworden, evenmin een echte roman. Het is een opeenvolging van schetsen waarin men 'de gang van het jaar' kan volgen, met alles wat dat meebrengt voor het dagelijks leven van iemand die alleen maar wil bewonderen en genieten."(1)( p.190)

"In welke tijd gebeurt dit?
 Waar ligt het Pallieterland precies?
 Het heeft geen belang. Pallieter is een symbolische figuur en zijn land is een droomwereld.. toch  kunnen we op die vragen antwoorden. Dat is de paradox van Pallieter: hij bestaat niet, maar hij is  wel echt.
 Op het ogenblik dat wij hem ontmoeten, is de twintigste eeuw ruim een decennium bezig. Er gebeuren dingen die zelfs het jaar kunnen aanduiden. Pallieter doet iets wat Felix nooit gedurfd zou hebben: hij maakteen tochtje met een vliegtuig dat in de streek een demonstratie komt geven."(2)(p.190/191)

"Welk beroep oefent Pallieter uit? 
  Hoe verdient hij zijn geld?
  De kantoorbediende uit een van de eerste handschriften is voorgoed verdwenen, de rijke oom uit    Congo ook. Pallieter beschiktduidelijk over voldoende rijkdom om te doen wat hem zint. daarmee weten wij genoeg."(3)(p.191)

Een aantal vreugdevolle lijnen  uit het boek:

Pallieter was er van aangedaan en riep:

"'t Weurdt fiest vandaag! 't weurdt fiest vandaag!"

En hij dreste duizend druppels in de lucht.

Dan duikelde hij nog eens onder, als om de ziel van het water meê te
nemen en liep dan blinkend, roos als een roos in de witte nevelen naar
de Reynaert en hij zong:

Zoo dee Adam--
Zoo dee Adam--
Zoo dee Adam's zonen.
Adam had zeve zone,
zeve zonen had Adam.Pallieter, het beroemde geesteskind van Felix Timmermans, wordt honderd jaar. Op 5 juli 1916 rolde Pallieter van de persen en zette Lier op de wereldkaart. Het jubileumjaar wordt ingezet met een expo van Felix Timmermans en zijn tijdgenoten. "Wat zou Lier zijn zonder Timmermans? Maar zijn museum bewaren is te veel gevraagd", zegt Ronald De Preter die de zalen die al leeg waren gehaald weer in orde bracht.

 Verwijzing/

Gaston DURNEZ, "Felix Timmermans", een biografie, lannoo, Tielt, 2001.(1),(2),(3)

Toeristische brochure: "Visit Lier", 16 blz., www.visitlier.be,

vrijdag 5 augustus 2016

oude postkaarten: verliefde paartjes / LDVD (liefdesverdriet) *
Geposeerde foto voor een decor met sterren, een balustrade en een zuil om te camoufleren.

LDVD

Liefdesverdriet moet ook in vroegere tijden een veel voorkomend verdriet geweest zijn. Kijk maar op deze blog naar de "piskijker" en de betekenis ervan bij een schilderij van Jan Steen (XVIIde eeuw). In vergeelde papieren vond men het fris liedje van hieronder. Het dateert uit een tijdschrift van 1985, de naam ervan kan ik niet achterhalen.

LIEFDESVERDRIET

Ach, mamake, siede-gij dan niet
dat ick soo deirlijck kome te treuren?
Ach, mamake, siede-gij dan niet
dat ick zo vol ben van verdriet?

   Wel soete meijse, wat let(1) u dan,
    wil ick den doctoor gaen haelen?

Neen , mamake, swijght daervan
want hij en kent geensints mijne quaelen.

   Quelt u de koorts of ist pijn in de sey,
   heb-de geen loose braecken? (2)

Ach, mamake, gelooft mij vrij,
dat kan ick er niet van  maecken.

   Let u den hoest of benauwt u het hert?
   Men sal u eens doen laeten.(3)

Neen, mamake, 't is andere smert,
want die remedie sou mij baeten.

   Ist graveel(4) of pijnelijck coliek?
   dat kan men licht genesen...

Neen, mamake, ick ben te siek,
't moet nog seker erger wesen...

   Sijn 't geene wormen of brandt in de keel
   of sijn't besloten winden? (5)

Ach, mamake, gij vraegt soo veel,
en gij kunt mijn smert niet vinden.

   Maeckt dan wat heeten gesuijckerde wijn,
   dat zal u seker bekomen.

Ach, mamake, watsal dat sijn,
'k heb die remedie soo lang genomen.

   Ach, soete kint, nu en weet ick 't niet meer
   wat ick u aen wil wijsen.

Ach, mamake, vraeght noch eenen keer,
maer wilt u eerst eens wel bepijsen...

   ... Kent gij misschien'nen frissen gezel
   daer gij mee soect te paeren?

Jae, mamake, gij graeit (6) daer wel...
ick en dierf het niet openbaeren...!
Ach mamake, siet gij dan niet
dat ick verlost ben van verdriet?

Zonder auteur.

(1) let: wat kwelt u?
(2) braecken: valse lust tot braken.
(3) laeten: een aderlating toepassen, bloed aftappen.
(4) graveel: ziekte waarbij zich een kalkachtig gruis in de nieren en de blaas vormt.
(5) besloten winden: winden die uit de darmen komen...een 'scheet' in de volkstaal.
(6) graeit: is het huidig  ww. raden.


"Ring-King", een Nederlandstalige kaart. Dit kwam niet zoveel voor, want de liefde moest in die tijd verklaard worden in de taal van Molière.

RING - KING

Hoort gy dien ronk van yzer,
Rink-King-King?
Nu luider en dan lyzer,
Ring-King-King?
't Is in die smisse, ring-king-king,
Dat ik te vrijen ging. ( 2 maal)

De smid, de smidse en de hamer speelden al een rol bij de Grieken en Germaanse volkeren met Thor. Bij de Grieken was de mismaakte Vulcanus een bepaalde tijd de geliefde van Aphrodite.
Bij de Germanen werden huwelijken vastgelegd door met de hamer van Thor driemaal op een aambeeld te slaan. Bij huwelijksplechtigheden werd er mede gezwaaid, gezegend om de vruchtbaarheid van het paar te bevorderen. Zie in dit verband Gretna Green 

Op een bepaald ogenblik was de hamer gestolen door de trollen. De goden zouden de hamer terugbezorgen indien Trym, de reuzenkoning met Freya,  een godin van de vruchtbaarheid, mocht trouwen. Daarna verkleedde Thor zich als bruid en betrad de burcht van de trollen. Bij de bruiloft beval Trym dat de hamer werd gehaald en tijdens de huwelijksinzegening  in de schoot van de bruid werd gelegd. Als Thor de hamer  in de hand kreeg , doodde hij er eerst Trym mede en dan de rest van het reuzengeslacht.dinsdag 2 augustus 2016

een lied / een gedicht/ een kunstwerk: ERIK vroeg "stilte" en Humblet "wandelde"

IN OPBOUW

Gisteren vroeg Erik om een gedicht dat hij graag las op deze blog te zetten.
Hij stuurde mij vandaag door:


Ohne Stille wäre das Leben ein Irrtum
(zonder stilte zou het leven een vergissing zijn)
naar F. Nietzsche 1844-1900

Stilte is een zeldzaam kruid


Al jaren stel ik me de vraag
of echte stilte wel bestaat.
En daarenboven wist ik graag:
Is daar wel iemand mee gebaat?

Ook zou ik willen weten
of stilte ergens hoorbaar is
en of je haar kan meten
en vatten in een beeltenis.

Moeten we haar slechts gaan zoeken
waar lawaai afwezig is?
Of schuilt ze in verlaten hoeken
tussen licht en duisternis?

Een antwoord op die vragen
kan niemand je ooit geven.
En wie dat toch wil wagen
zal zoeken... heel zijn leven.

Stilte is een zeldzaam kruid
dat nooit of nimmer zal vergaan.
Ze is muziek zonder geluid
en brengt zelfs rust in een orkaan.

Ik denk -maar kan 't bewijs niet geven-
dat stilte een sterk voedsel is
vol kracht en ook vol leven...
En daar ligt haar beteke­nis!

Stilte is een voedzaam kruid…

© Albert Schrever
Geraardsbergen - Galmaarden 21.11.07
(° Geraardsbergen, 5 okt. 1945)
Albert was dorpsdichter in 2008 in Galmaarden.

Om dit gedicht wat meer dimensie te geven een gravure van Theo Humblet (Leuven, 1909 - Rotselaar, 2006)


Theo HUMBLET, Wandeling, in: Louis Lebeer en Clem Bittremieux, prenten en verzen uit België / poêmes et gravures de Belgique, Etablissements Plantin, Brussel 1, 1911-1961, p.47.
Erik bezat een Humblet, maar deze is spoorloos.

Deze gravure beeld vier personen in totale stilte uit. 
Maar ze spreken op een andere manier , de toeschouwer kan op de gezichten en uit de houding één en ander waarnemen. De stilte verbergt een innerlijke gedachtenwereld. Het leven in vier personen naar voor geschoven.
In de meeste werken van Theo heerst deze "kreatieve" stilte.


Theo was schilder, graficus, houtsnijder, illustrator, beeldhouwer en keramist. Opleiding aan de Academie te Leuven (Willem Paerels, 1936 – 1937) en aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Schaarbeek (Emiel Vandermosten). Prijs van Rome in zijn uitgangsjaar 1946. Evolueerde van neo-impressionisme over expressionisme naar poëtisch symbolisme en tastte daarbij de grenzen van de abstractie af. Bekend voor zijn 'stapelconstructies' met verbaasde, ontdane, mijmerende, voor zich uit starende personages. Was van 1959 tot 1979 directeur aan de Academie te Leuven.