Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

maandag 30 april 2012

"HEBBAN OLLA VOGALA ...." - MAI * MAY * MEI één MEI *




bijgewerkte versie: 16 aug. 2016

Het eerste dat in mij opkomt bij het begin van de nieuwe maand is :
 IN MEI LEGGEN ALLE VOGELS EEN EI

Dit laatste verwijst naar de titulatuur:

HEBBAN OLLA VOGALA NESTAS HAGUNNAN
HINASE HI(C) (e)NDA THU
UU(AT) UNBIDA(A) (UU)E NU 


Deze verzen worden gezien als het begin van het Nederlands.
Ze werden ontdekt op het laatste schutblad van het handschrift Bodley 340, in 1932 te Oxford.


ALLE VOGELEN ZIJN MET HUN NESTEN BEGONNEN,

BEHALVE  IK EN JIJ.
WAAR WACHTEN WE NOG OP?

Een losse krabbel uit de XIde eeuw, nog stafrijmend.(2)

Een klein, volledig of slechts het begin van een minnedicht, van een naar Engeland uitgeweken West-Vlaamse student, die over zijn boeken gebogen in de blije  Mei, als alle vogelen hebben een ei, aan de geliefde denkt; vol naïef verlangen, met de smachtende h van de vier stafrijmen, die het vers niet alleen prachtig aaneen doen klinken, maar bovendien een model zijn van Oudnederlandse  klankexpressie.(1)(p.32) (de versie van Van Mierlo)

De tweede versie:
"Op een dag omstreeks het jaar 1100 hadden de monniken van de abdij van Rochester in het Engelse graafschap Kent nieuwe inkt gemaakt en nieuwe pennen gesneden uit vogelveren. Om hun schrijfgerei uit te proberen schreven ze op een bladzijde van een boek [handschrift] allerlei flarden tekst op die hun toevallig te binnen schoten. Een van hen, een kloosterling uit West-Vlaanderen, pende ook een versje neer in zijn moedertaal.
OM het voor zijn medebroeders in het schrijfatelier begrijpelijk te maken, schreef hij woord voor woord de Latijnse vertaling erboven:
abent omnes volucres nidos inceptos
nisi ego et du
quid expectamus nu(ne). " (6)(p.11) [zie boven]

(2) stafrijmen (alliteraties) zijn zeer gezocht in de Germaanse poëzie: ze bestaan in een herhalen van dezelfde beginmedeklinkers. V.B.: Met zwart- en zware zwaai aan 't werken. (G. GEZELLE) (3)

Gebroeders van Limburg, Les Très Riches Heures van de Hertog van Berry, de maand mei, Chantilly, Musée Condé, besteld in 1410.


Jonge mensen, gezien hun rijke kledij behorend tot het hof, gaan uit rijden op een mooie dag in mei. Zij worden op hun vrolijke rit begeleid door muzikanten. Drie vrouwen zijn gekleed in het groen, wat suggereert dat het hier gaat om een traditie die op 1 mei werd uitgevoerd: jonge mannen gaan het bos in om jonge groene takken te verzamelen en aan te bieden aan hun dames, die dan ook in die kleur gekleed gaan.

Groen was in die tijd de kleur van de jonge, hoopvolle liefde.
We vonden dit terug in een Frans lied: 
 Il te fauldra de vert vestir,
C'est la livrée aux amoureulx.(4)(p.299)

Gij zult u in 't groen moeten kleden,
Dat is de livrei van de verliefden.

Het is gelijklopend met de meiklokjes die op één mei worden aangeboden als geluksbrengers.


Over de identificatie van de gebouwen op de achtergrond is enige onzekerheid. Het zou een weergave zijn van het kasteel van Riom, de voormalige hoofdstad van Auvergne, een provincie die aan de hertog van Berry was geschonken door zijn vader, Jan de Goede.
Het zou volgens een andere versie een afbeelding zijn van het Paleis de la Cité in Parijs en nog enkele bestaande gebouwen op het Ile de la Cité, waaronder de Conciergerie.

In het hemelgewelf in het midden Helios, de zonnegod in zijn wagen, met links van hem het sterrenbeeld Stier en rechts het sterrenbeeld Tweelingen.  (5)



Guillaume DE LORRIS en Jean CLOPINEL DE MEUN, Tuin der Liefde, miniatuur uit Roman de la Rose, Vlaanderen, einde 15de eeuw.(4)
De "Roman de la Rose" gold als het bijbelboek van de erotische cultuur.
De prent hierboven speelt zich duidelijk in de meimaand af.
"De dichter  gaat vroeg in de meimaand uit om de nachtegaal en de leeuwerik te horen. Zijn pad brengt hem langs  een rivier tot de muur(hortus conclusus) van de geheimzinnige tuin  der liefde...
Dame Oiseuse (Ledigheid), de vriendin van Déduit(Vermaak), opent hem de poort. ..."
De symboliek is alom aanwezig: de narcissusfontein,, de sleutel van de liefde,  de luit, de liefdesbrief, ...
De kale bomen met de zwarte vogels in paartjes en dan de fruitbomen in volle dracht. Heden en toekomst in één prent.
" De tuin der levensvreugde is slecht voor uitverkorenen, en door liefde toegankelijk. Wie hem betreden wil, moet vrij zijn van haat, trouweloosheid, dorperheid, hebzucht, gierigheid, nijd, ouderdom,huichelarij."(4)(p.120/121)




Meiklokjes op 1  mei bij OLV onder stolp. Foto: H.F.E.VERMEIR


  Mijn vrouw gaf een tuiltje aan onze buurvrouw die het geluk erg nodig heeft
en onze dochter vroeg een tuiltje om de aangename geur.
Mei is ook de Mariamaand. In  OLVrouw van Hanswijk (Mechelen - België) kan je de prachtige bloemenstoel en de kaarsen gaan bewonderen voor OLV.
Ook is het de maand waarin moederdag gevierd wordt.


Benamingen van de maand:
Latijn Maius, Duits Mai, Frans mai, Iers Bealtaine, Italiaans maggio, Portugees Maio, Scots Gaelic an Cèitean, Spaans mayo, en het Welsh Mai.

Maius verwijst naar Maia, de godin van de groei (cf. maior, 'groter', van magnus). Zij is niet dezelfde godheid als Maia, de moeder van Hermes en één van de Plejaden. De Romeinen verwarden de spelling van Maiia of Maia met Maea.

Referenties:
J.W. DE VRIES, R. WILLEMYNS, en Peter BURGER, het verhaal van een taal, negen eeuwen Nederlands, Amsterdam, 1994. (6)
C. VAN GENECHTEN en A. DEMUYNCK, Nederlandsche Letteren, bloemlezing, Brussel, 1943, p.13.(3)
Johan HUIZINGA, Herfsttij der middeleeuwen, uitgeverij Contact, eerste druk 1919,  éénentwintgste druk 1997, p.116. (4)
J. VAN MIERLO, Beknopte Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandse Letterkunde, Standaardboekhandel, Brussel, 1942.(1)
(5) 

maandag 23 april 2012

HELDEN erfgoeddag 2012 Mechelen





Op deze dag ging  mijn rondrit langs 't Grom (Sint-Katelijne-Waver), de Lamotsite(Mechelen) een bezoek aan het Schepenhuis(Mechelen), daar ik daar dinsdag e.k. uitleg geef over het huis en de kunstenaar voor Open School, de spreekbeurt van Bart Stroobants over Helden en een luisterend oor aan de rijdende beiaard die bespeeld werd door de in de prijzen gevallen leerlingen(jongeren) van de beiaardschool.


Site Midzeelhoeven: Museum " 't Grom", stek van de VVV Toerisme en Erf en Heem. Foto: H.F.E.VERMEIR
In 't Grom was de tentoonstelling "Helden uit onze Vaderlandse Geschiedenis" te bewonderen. Er waren geschiedkundige wandplaten, afbeeldingen in leerboeken van de lagere school en de spannende verhalen van leerkrachten. Er was bovendien nog veel meer e zien over "Het klasje van toen."

Het plechtig moment voor het begin van de Guldensporenslag(1302). Wandplaat.

Er hingen een tiental van dergelijke wandplaten, die een bijdrage moesten leveren tot het nationalisme van de Belgische staat. Deze wandplaat was een element dat moest bijdragen tot het Vlaams nationalisme. Een uitzondering.


Leopold Maes gaf uitleg bij de goed gedocumenteerde tentoonstelling. Foto: H.F.E. VERMEIR
Daarna reed ik per auto naar de Lamotsite. Na enig zoekwerk een parking gevonden. Dan te voet langs het beschadigde standbeeld van Beethoven. Voor de site stond een grote vrachtwagen met een "Tsjechische" plaat:


De Tsjechische rijdende beiaard.
De vijf laureaten van de "Internationale Jeugdwedstrijd" bespeelden op zondag de RIJDENDE beiaard. 
Deze wedstrijd was een organisatie van de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' en de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard n.a.v. de 150ste geboortedag van de Mechelse stadsbeiaardier Jef Denyn.

De laureaten met directeur Koen Cosaert.De uitreiking gebeurde op zaterdag 21 april 2012. Foto: H.F.E. VERMEIR
Daarna de steile trap omhoog van de Lamotsite.


Het ontvangstcomité van de Erfgoedcel. Foto: H.F.E. Vermeir

De 1700 bezoekers op 22 april werden hier op een sfeervolle manier opgevangen.
Er liepen nog meer verklede heldinnen (Margaretha van Oostenrijk o.a.) ,en helden (Rembert Dodoens) rond.


Op de eerste verdieping kon men de standen van de "Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen", "Brabant strip", "kantclub Etterjefke", en de "Vlaamse Kunstkring voor Marqueteurs" bewonderen.


Op de prachtige stand waren een aantal mensen aan het werk. foto: H.F.E. Vermeir

Ook de Kantclub Etterjefke zette haar beste "kantje" voor.

Veel geïnteresseerde mensen en ook kinderen die het eens probeerden.Foto: H.F.E. VERMEIR

Een sfeerfoto. Foto: H.F.E. VERMEIR
Beneden in de Erfgoedmobiel was er ook Mechelse Kant te zien.
De benaming Mechelse kant ontstond rond het midden van de 17de eeuw en hij werd "Queen of laces" genoemd wegens de fijnheid en de hoge kwaliteit.

Klik,  de eerst verbinding (link) rechtsboven voor de blog van ETTERJEFKE.


Om 15 uur sprak Bart Stroobants over het begrip Helden en over Mechelse helden in één  van de bovenzalen.

De hoofdconservator van de Mechelse Musea aan het woord. Foto: H.F.E. VERMEIR
Hij had het ook over de 41 helden van de Boerenkrijg waarvan de skeletten  op het St.-Romboutskerkhof gevonden werden.(1) Aan de hand van een diapresentatie bracht hij een bevattelijke spreekbeurt.

Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen
Honderdjarig bestaan

De stand van de Apothekers met hun held Rembert Dodoens. Foto: H.F.E. VERMEIR

Rembert Dodoens, beter bekend onder zijn gelatiniseerde naam Rembertus Dodonaeus (Mechelen, 29 juni 1517 of 1518Leiden, 10 maart 1585) was een Vlaams plantkundige en arts.
In 1541 werd hij stadsgeneesheer te Mechelen, daarna was hij van 1575 tot 1578 keizerlijk lijfarts te Wenen. In 1582 werd hem een leerstoel aangeboden aan de Universiteit Leiden, waarop hij naar Holland vertrekt. Hij wordt er hoogleraar in de geneeskunde. Na zijn dood op 10 maart 1585 wordt hij in de Pieterskerk te Leiden begraven, waar nog een gedenkteken aan hem herinnert.
Een standbeeld van Dodoens is te bezoeken in de Mechelse Kruidentuin.
(Wikipedia) 

De pil vergulden.
Op de stand kon men zien hoe men de pil verguldde. Zie foto met Dodoens.

Brabants Strip  was aanwezig met Vlaamse Christelijke stripverhalen in een mooie tentoonstelling.




In de Lamotsite waren nog de volgende activiteiten:
De Harlekijntjes, volksdansen voor kinderen en jeugd,
De tentoonstelling "Helden van Erfgoedzorgers", Ergoedmobiel,
Kazerne Dossin, Museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten,
Mechelen Binnenstebuiten, Mechelse spionnen tijdens de Grote Oorlog (1914-1918)
Mechelse Hattrick,Eeuwige roem op de grasmat,
De stedelijke Musea, Heldenrecyclage en de heldenmachine
Vorming plus, Helden en sociale media en iedereen held.

Wij danken de dienst Musea, het Mechelse Archief en de Ergoedcel Mechelen.

Referentie:

Bart ROBBERECHTS, "Het archeologisch onderzoek van het Sint-Romboutskerkhof te Mechelen", in: Gouwtijdschrift Heemkunde Gouw Antwerpen" ,  Sint-Amands, jaargang 49, nr. 1, 2012, p.24-33.

donderdag 12 april 2012

Een liedje over PISSIJNEN te Mechelen




Pissijn, piscine, urinoir.
De drie begrippen  staan in "van Dale" , 1992.
Plaats: tussen St.-Pieter en St.-Pauluskerk en de stadsschouwburg,
             op de scheiding van Keizerstraat en Veemarkt te Mechelen.
             Verdwenen.


We lazen in een boek van Frans Vermoortel het volgende liedje over "pissijnen":

In Mechelen moogt ge niet pissen als in 
een pissijn
opdat de stad van Mechelen zou 
proper zijn.
De ene pist langs hier;
de ander pist langs daar.
Uw broek is nog niet open,
of de gardevil is daar." (1)(p.111)

 Vermoortel vermeldt  daarbij:
"Wij kennen nog het liedje uit onze jeugdjaren dat we zongen op een melodietje van Saint Nicolas, patron des écoliers."

 Op de bovenstaande foto zien we het "pissijn" op het voetpad, rondom een reclamezuil. Degenen die de affiches aanplakten konden twee dingen tegelijk doen. In de steden waren er vroeger wel nog meer "pissijnen". Aan een aantal kerken waren er "pissijnen" zodat de mannen voor ze de kerk binnengingen  nog een plas konden doen. Ik heb er lange tijd één geweten langs de kant van de Groenplaats in Antwerpen, maar voor de ingang van de OLVrouw-kathedraal daar.
Trouwens er is niet veel nieuws onder de zon. Wanneer K.V. Mechelen thuis speelt zie ik aan het kerkhof moderne "pissijnen" verschijnen.

Wanneer er onder de lezers zijn die mij nog afbeeldingen van "pissijnen" in Mechelen kunnen bezorgen,
kunnen we er nog op deze blog zetten.

Ik keek ook een in "Woordenboek van Platte Taal".
Daar vond ik de volgende woorden uit deze context:
pis, pisbak, pisbakseks, pishoer, piskijker (door te kijken naar  de urine van een patiënt een diagnose stellen),  piskut, pislucht, pisnicht (scheldwoord voor een zich vilain gedragende homo), pisnijdig (zo nijdig dat men zich bepist), pispaal (iem. die zich alles moet laten welgevallen),  pispot (nachtspiegel), pisseks, pissemuis (vrouwelijk geslachtsdeel), pissen (klanknabootsend), pisser, pissig( onvriendelijk, kwaad, ontstemd), pisvrijer.(2)(p.208)

Referentie:

Heide AALBRECHT& Pyter WAGENAAR, Woerdenboek van platte taal, 's-Gravenhage, 2007.(2)
Frans VERMOORTEL, het Mechelen van toen, Marc Van de Wiele, Brugge, 1984.(1)

Woorduitleg:
de gardevil: garde(fr) voor garder, bewaken
                 en   vil val ville (fr) stad.

woensdag 11 april 2012

Mechelen: OLVROUWKOOR Mendelssohn 20.05.2012








Beste muziekliefhebber,

Naar aanleiding van "400 jaar boekdrukkunst" schreef Felix Mendelssohn in
1840 een grootse Symfonie-Kantate gebaseerd op religieuze teksten uit de
Bijbel. Dit werd uiteindelijk zijn Tweede Symfonie "Lobgesang" in Bes-dur
voor solisten, koor & orkest opus 52. Een unieke compositie van wel 70
minuten gebracht door meer dan 100 koorzangers & orkestmusici !!! Het
Mechels Kamerorkest & het Onze-Lieve-Vrouwkoor Mechelen slaan voor deze
schitterende seizoensfinale de handen wederom in elkaar en hopen van ganser
harte dat u komt meegenieten van dit mooie concert.

Graag tot dan !


ZONDAG 20 MEI 2012 | O.L.V. KERK o/d DIJLE MECHELEN | 20.00 UUR

Mechels Kamerorkest
Onze-Lieve-Vrouw Koor Mechelen

Lore Binon sopraan
Nel Vanhee sopraan
Koen Vereertbrugghen tenor

Kristel Verpoten dirigent (voorbereiding) koor
Tom Van den Eynde algemene muzikale leiding

Mendelssohn Ouverture "Die Hebriden" voor orkest
Mendelssohn ³Verleih uns Frieden² (ODie 8 Choralkantaten nr.5¹ voor gemengd
koor en orgel)
Mendelssohn ³Richte mich, Gott² (Psalm 43 op.78 nr.2 voor gemengd koor a
capella)
Mendelssohn ³Hör mein Bitten, Herr² (Hymne uit op.96 voor sopraan, koor en
orgel)


Mendelssohn Symfonie n°2 "Lobgesang" voor 2 solisten, koor & orkest



TICKETS
- tickets@olvkoor.be <mailto:tickets@olvkoor.be> / www.olvkoor.be
<http://www.olvkoor.be> / 0475 231453

- info@mechelskamerorkest.be <mailto:info@mechelskamerorkest.be> /
www.mechelskamerorkest.be <http://www.mechelskamerorkest.be> / 015 711584

- Verlinden Slaapcomfort, O.L.Vrouwestraat 101, 2800 Mechelen,
www.verlindenslaapcomfort.be <http://www.verlindenslaapcomfort.be>

PRIJZEN
VVK 15 euro / KASSA 17 euro / 8 euro (-26 jaar)


Het koor samen met dirigente en organist presenteert  zondag na zondag, telkens in de eucharistieviering van 10 uur,  een uitzonderlijke zangvoordracht.


Op Pasen  08.05.2012 voerden ze van:
 H. Ooosterhuis (tekst) en . Oomen (muziek)
het volgende uit:


Groter dan ons hart

Gij die geroepen hebt 'licht' en het licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.

Gij die geroepen hebt 'o mens' en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.


Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.

Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leegmaakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.

Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.

Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.

Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.

Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.

Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt,
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult; 

laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
doe ons opengaan voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.



Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

Verhaast de dag van uw gerechtigheid.
zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.


Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,
nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn,
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.

Gedenk uw mensen dat zij niet vergeefs geboren zijn.

Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.


zie ook in deze blog op 27 maart 2011

zondag 8 april 2012

Gevleugelde woorden van een filosoof...


Gelezen in de "Gazet van Antwerpen", 7/8/9 - 04 - 2012, p. 49 .

1. "Het grootste genot in het leven is iets bereiken
      waartoe je niet in staat wordt geacht."

2. "Succes komt niet naar je toe,
      je moet het zelf gaan zoeken."

3. "Je krijgt nooit een kans voor een eerste indruk."

4. "Het leven is kort, de tijd vliegt snel.
      Herhalingen krijg je niet, geniet daarom van elk moment."

5. "Als de zaken niet lopen zoals je wil, heb dan geduld.
      Gods timing is perfect. Vertrouw in hem."

6. "Succes kweekt valse vrienden
      en echte vijanden; houd je kringetje beperkt."

7. "Als je nergens in gelooft
      zal je vrede nemen met
      om het even wat!"

8. "Mode is tijdelijk, stijl is eeuwig."

9. "Wanneer een jongen jaloers is,
       vinden meisjes dat schattig.
      Als meisjes jaloers worden,
      breekt WO III uit."

10. "Jij gaat graag met rijke mensen om,
       ik houd er van  om geld te verdienen aan rijke mensen."


Een voetballer om u tegen te zeggen:

Derrick Thsimanga




vrijdag 6 april 2012

APRIL / de GRASMAAND







OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP

De naam van de maand  is afkomstig van het Latijnse asperire, en dit betekent openen.

We lezen in die richting het volgende in de Comptoir-almanak(4):

Mijnen naem Aperilis, veranderd in April,
beteekent dat  sig nu de aerde op'nen wil.

Bij de Romeinen was Aprilis aan Venus, de godin van de liefde toegewijd.
 In de oud-Romeinse kalender was het de tweede maand.
De Germanen vierden in die periode de lentegodin Ostera, met vreugdevuren.
Beda schrijft: " Bij de Angelen heet April Esturmonath, naar hun godin Eostra."
April wordt  Paasmaand genoemd omdat het Paasfeest in deze maand valt. Dit feest is het gekerstende heidense Osterafeest. (1)(p.62)
 `April` (ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen.De maand heet ook eiermaand , naar de paaseieren. Grasmaand omdat de Vlaamse boer in het midden van de maand, of vroeger of later, naargelang het weer, zijn koeien in de weide plaatst.

BELANGRIJKE DAGEN

Op de eerste april is het verzenderkensdag. (daarover meer in deze blog onder de titel "  1 april ", kijken bij 2011).
Pasen valt meestal in april.
Op 15 april 1607 overleed Cornelius van Kiel, gekend onder Kiliaan, maar hij noemde zichzelf Dufflaeus, "van Duffel", zijn geboorteplaats en ook daar staat zijn standbeeld. Hij was "corrector" in de drukkerij van Plantin. Hij overlas drukproeven en wees zetfouten aan. Zijn roem ligt in zijn "Dictionarium teutonico-latinum" en in zijn "Etymologium teutonicae lingaue".  De woordenboeken geven een beeld van het Nederlands van de XVIde eeuw.
.

Très riches heures
en de ASTROLOGIE

Gebroeders van Limburg, Les Très Riches Heures van de Hertog van Berry, de maand april, Chantilly, Musée Condé, besteld in 1410..
 

De maand april luidt het voorjaar in. De natuur herleeft, het groen keert terug. Het kasteel op de achtergrond is dat van Dourdan, dat sinds 1400 aan de hertog toebehoorde en door hem werd versterkt. De restanten ervan zijn nog altijd terug te vinden.
Op het water zijn twee bootjes te zien. Op de voorgrond bevinden zich figuren in weelderige kledij. Twee jonge verloofden wisselen ringen uit in aanwezigheid van hun ouders. Mogelijk gaat het hier om de verloving in 1410 van de destijds elfjarige Bonne de Berry, een kleindochter van de hertog, met de toen zestienjarige Charles d 'Orleans. Het huwelijk werd vier maanden later voltrokken in Riom.
In het hemelgewelf bovenaan is centraal de zonnegod Helios in zijn zonnewagen uitgebeeld, met links van hem het sterrenbeeld Ram en rechts Stier. (Wikipedia)

De ram(21 maart - 20 april), teken uit de dierenriem . (3)(p.130)


De hoornen van de ram symboliseren kracht en vruchtbaarheid.
Hij is meester van de kudde. Dit is het gevolg van zijn kracht en scheppend vermogen.
Hij gaat recht op het doel af , moedig en vermetel.

Van Gogh was een ram en drukte dit uit door de hardnekkigheid waarmee hij schilderde en in de onderwerpen die hij uitbeeldde: de zon en de zonnebloemen.

IN DE POËZIE




‘k Ging met een kluitje in het lis,
April, en zocht je dollen vis
al in het dartel vlietje!
‘k Zag er je snoetje,  plagend fris
… en ’t waterken verried je.
CHRISTOFFEL (2)(p.63)
                                                                                                                                                                      


GEVLEUGELDE UITSPRAKEN 

Over 1 april

Grote zotten moeten grote bellen dragen.

Den eersten van april
Zendt men de gekken waar men wil.


De heren en de Aprillen
bedriegen wie ze willen.

Over het weer en de dagelijkse gang van  het leven.

 Als in Januari de vorst niet komen wil,
verschijnt hij stellig in April.

April, zegt het volk,
is mei een korenaar schuldig.

Aprille warm, Mei koel, juni nat,
vult den boeren schuur en vat.

Blaast april op zijnen hoorn,
is het goed voor gras en koorn.

Aprilletje zoet,
heeft nog wel eens een witten hoed.

Aprilse heldere maneschijn
zal de bloesem schaalijk zijn.


EEN SYNTHESE in BEELD






Links het profane april: aprilvis, paard dat verwijst naar Hakendover.(2)


Rechts het christelijke april: verwijzend naar Palmzondag, de zondag voor Pasen.(2)


De paaseieren en de paashaas ontbreken nog. Maar daarover lees je meer in deze blog onder de hoofding "Pasen".














Referentie:
H. BAUWERAERTS, L. MONDEN e.a., Dit nieuw seizoen LENTE, Lannoo, Tielst, 1946.(2)
Solange DE MAILLY NESLE, L'Astrologie, l'histoire, les symboles, les signes, Fernand Nathan,1981.(3)
Adolf ULENS, De tijd in de Folklore, Brecht, 1931.(1)

(4)  Den grooten Brugschen comptoir-almanach, 1757 (met lijst van de staat van het hof van Koning Charles Alexander, van de stallen en de keuken tot de raad van state).

donderdag 5 april 2012

WEEK VAN DE GROENTESTREEK 2012 : groenten / gemüse / vegetables / légumeS


  
Organisatie van:  TOERISME  skw,  Midzelen 25a,   2860  Sint-Katelijne-Waver
                                tel. / fax: 015 32 11 14            info@toerismeskw.be
                                zie ook de link op deze blog rechts bovenaan.





PROGRAMMA 




HEERLIJKE TOMATENMENU'S

VAN ZONDAG 6 MEI T.E.M. ZONDAG 13 MEI

MEZZO, Markt 21, 2860 Sint-Katelijne-Waver, info@brasseriemezzo.be
DE WIJNGAERD Liersesteenweg 238, SKW, dewijngaerd@scarlet.be
L'OLIVIER, Liersesteenweg 151, SKW, info@restaurantlolivier.be
DE VOLKSVRIEND, Mechelsesteenweg 157, SKW, info@devolksvriend.be
MARGO, Bosstraat 28, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Tel. 015/ 75 58 10
CENTPOURCENT, Antwerpsesteenweg 1, 2860 SKW, info@centpourcent.be





Referentie :
Folder "Week van de Groentestreek 2012 " , uitgave van TSKW, vormgeving: NOGUN.