Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 28 september 2013

"Red Star Line" & LANDVERHUIZERSHenri CASSIERS(1858-1944) .Affiche van de rederij voor Antwerpen-Amerikalijn uit 1899. Verzameling Museum Vleeshuis.(1)

In deze kleurrijke prent zien we een stoomschip van de Red Star Line dat waarschijnlijk landinwaarts vaart, daar de toeschouwers op de oever niet zwaaien naar het schip. De jongen op de voorgrond speelt met een zeilscheepje en het meisje hangt aan moeders schort.

De Belgische Red Star Line of Société Anonyme de Navigation Belge-Américaine (S.A.N.B.A.) onderhield met 23 schepen een geregelde dienst Antwerpen-New York . Ze was van oorsprong een Amerikaanse rederij die voor Antwerpen koos  o.m. om dat het goedkoop was onder de Belgische vlag te varen.(8)

 In 2006 presenteerde het MAS in New York een tentoonstelling over Antwerpen en de Red Star Line. Deze tentoonstelling wordt hernomen(2008) in het MAS  Nationaal Scheepvaartmuseum. De expositie vertelt het verhaal van de Red Star Line (RSL) tussen 1873 en 1934, in de context van de ontwikkeling van Antwerpen.
   Het was een periode van grote economische bloei voor een haven. RSL was een dochtermaatschappij van een Amerikaanse transportmaatschappij, maar voer onder Belgische vlag met Antwerpen als thuishaven. De schepen van RSL groeiden uit een Antwerpse icoon. “[1]
De rederij Red Star Line verscheepte tussen 1873 en 1935 bijna drie miljoen mensen van Antwerpen naar Amerika en Canada. De gebouwen van de Red Star Line bestaan nog. Ze bevinden zich aan de rivier de Schelde, waarlangs de schepen afvaarden voor een lange trans-Atlantische tocht. Het blijft een plaats voor herdenking, een "lieu de mémoire" voor de miljoenen emigranten die vanuit Antwerpen op zoek gingen naar een nieuw leven in de Verenigde Staten en Canada. De oude magazijnen worden uitgebouwd tot een herinneringsplek en museum, een actueel oord van reflectie met een eigentijdse benadering van de emigratie.”[2]


[1] In: Musea Antwerpen EXPO 2008,  jan-jul. 2008, gezamenlijke uitgave voor de musea van de Prov. Antwerpen en ‘het’ stad Antwerpen, www.stipontwerpt.be
[2] http://www.antwerpen.be/eCache/BEZ/19/541.cmVjPTE1ODA1.html


Deze laatste tentoonstelling trok zodanig de aandacht van schepen Heylen  dat hij op zoek ging naar "Dinska Bronska" en er in slaagde om op 27.09.2013 een permanente tentoonstelling op te zetten in de gebouwen langs de kade van waaruit deze arme stakkers vertrokken. Eerst het gedicht:


Poolse emigrante in de haven van St.-Johns. Zij hield een bordje voor met daarop vermeld "Red Star Line Antwerpen". Was zij het meisje dat Karel van den Oever in onderstaand  gedicht beschreef? Foto: National Archives, Ottowa.(2)


DINSKA BRONSKA 

Uit een oud dorp
- kameelbruin als de steppe -
uit Plocka,
kwam Dinska Bronska.
Haar hoofddoek was pruisisch-blauw
en haar haar vlas-geel;
ook waren haar ogen blauw
als fjord-water.
Zij rook naar knoflook en spar,
zij droeg laarzen
en ging zeer zwaar en gauw.
In het "Hotel Lapland" zat zij
bij een tafel aan het straat-raam
zij schreef een brief.
Een haarlok viel op haar rode kaak
en zij stak haar tong uit,
want zij schreef moeilijk die brief
en daaronder "Dinska Bronska", haar naam.
Ze stak ook de penstok in haar mond
en zocht met haar ogen langs het plafond.
Op het papier waren 'n inktvlek
en groot gestrompel van letters:
zij kocht het voor tien centiem
in de kruideniers-zaak
over het hotel.
Er was 'n beetje inkt aan heur kaak.

Promotie advertentie zoals ze door officieel agent Tréau De Coeli , agent van de Canadese regering, overal te lande in de kranten werd verspreid. (Uit: Gazette van Sint-Truiden, 16 april 1904.(4)

O, Dinska Bronska,
gij vertrekt naar Canada:
de verroeste stoomboot wacht langs de kaai.
Gij laast op een almanach
der "Red Star Line"
dat Canada groter appels,
o, hoger en geler koren heeft dan Plocka.
Het moet in Canada veel beter zijn!

O, Dinska Bronska,
met je zeer dikke vingers:
je schrijft zo moeilijk die brief.
Je ogen zoeken vliegen op het plafond.
"Moj Boze!"
Er zit 'n tranen-veeg,
o zo verdrietig,
van je blauwe ogen naar je mond.

O, Dinska Bronska!

Uit: Het Paviljoen(3)

Karel VAN DEN OEVER (Antwerpen 1879 - 1626)
Hij schreef naast hierboven vernoemde bundel nog: De Guezenstad, Kempische vertelsels en Oud-Antwerpse vertellingen. Voor bovenstaand gedicht verdiend hij de poëzieprijs van de stad Antwerpen die hij nooit kreeg. Toen was de culturele bovenlaag van Antwerpen Franstalig bourgeoisie en voor zulke "prietpraat" hadden die  mensen zeker geen interesse. En zo'n Vlaams boerke maakten ze zeker geen stadsdichter zoals nu zou kunnen.
Dit is één van de mooiste gedichten die ik ooit las.

" In de jaren 20 geraakte de Antwerpse dichter Karel van den Oever gefascineerd door al die vertrekkende landverhuizers. Hij liet twee prachtige stukjes poëzie na, waaronder het beroemde gedicht "Dinska Bronska", dat onze grootouders nog uit het hoofd hebben moeten leren (en ikzelf, Kado,  las het toen ook al met veel interesse) op de middelbare school. Beide gedichten vertolken schitterend het weemoedig afscheid van het oude land en de hoop en verwachtingen van het nieuwe, bitterzoete Canada." (5)

Eugeen VAN MIEGHEM (1875 -1930), Emigranten in de Montevideostraat, 1899, pastel, Stichting Van Mieghem. (7)


Hieronder een getuigenis van Emmanuel DE Bom (Antwerpen 1868 - Kalmthout1953).

" Er waren over de honderd, meest allen gebogen onder de last van pakken. Vooraan een man met een pet en een uniform, gewis een bediende van de transatlantieker, die hen van 't station naar de haven leidden, waar de boot op hen wachtte. Daarachter strompelden zij voort, mannen en vrouwen en kinderen, velen barrevoets, de mannen meestal met luid klinkende vernagelde waterlaarzen. de kleinste kinderen, in een sjaal gewikkeld, hingen vastgebonden, aan de rug van hun moeders of ouders. Het waren ganse gezinnen, meestal Polen en Duitsers van bij de Russische grens. De kerels waren het zwaarst geladen en stapten  kloek vooruit. Een lijdende trek lag op de vermagerde gelaten vrouwen. Knapen van vijf, zes jaar, aan de hand van een grotere, huppelden moeizaam mede , met slobberende broeken tot over hun hielen. Geen klank, geen enkel woord werd gehoord. De karavaan liep voorbij, als door een onzichtbare zweep gejaagd, altijd sneller, in de zwarte nacht vooruit.
   Er begonnen druppels te vallen; zij versnelden nog eens de pas.
   Erbarmelijke kruisgang! De regen gutste neer, aanhoudend, doordringend kil, verstijfde ledematen, doorstriemde het gezicht. En altijd, geen klank, geen woord uit de voortvliedende menigte, door die verlaten straten in de nacht.
    Van de grote stompe kerktoren vielen vijf zware slagen.
     Zij ijlden, als zielen in nood, hun ellendige have op hun schouders voortzeulend. Er waren er met koffers geladen, die niet voortkonden. Een jongen droeg een spade , een koffiekan en een vogel in een muit. Jonge meisjes gaven elkaar de hand. een van de mannen keerde zich nu en dan schielijk om, met een norse blik naar de achterblijvers, maar zei niets. Een enkele, een zeer oude, was wel honderd meter achteruit en schoof suffend langs de huizen voort, naar iets kijkend zonder gedachte.
   Ze waren eindelijk aan de Schelde, De massa stroomde de hangars binnen; de vlam van een toortslamp, rood flakkerend  en walmend in de stortregen, wees de boot aan; een enge houten plank was gelegd om hen aan boord te laten stijgen. Hier begonnen ze te spreken, te razen allen door elkaar, worstelend om de eerste te zijn; enige mannen, scharrelden hun volk samen: toen betraden zij het dek, waar zij, één voor één, in een donker hok, afdaalden en verdwenen." ca. 1900.

Uit: De Daad / Vlaamsche Oogst. S. van Looy, Amsterdam.(6)

Hierbij moeten we opmerken dat de landverhuizers voor ze aan boord gingen eerst een administratief en medisch onderzoek moesten ondergaan.

De Red Star Line nam maar een klein deel van de Europese migratie van toen voor haar rekening, waarbij het aandeel van de Belgen daarin  erg beperkt was. [Dit mag wel eens onderzocht worden| De meeste passagiers bleken uit Oost-Europa te komen,  waarbij de keuze voor Antwerpen als doorreishaven meestal op toeval berustte.(9)
Er viel wel wat te verdienen ( een aantal reizigers zochten voedsel en logement), maar niet iedereen was altijd opgezet met de passage van al die vreemdelingen die meestal niet erg rijk waren.(10)

Armoede, oorlog en discriminatie waren de voornaamste redenen waarom de landverhuizers hun land/streek/dorp verlieten.


LITERATUUR/


Rita JALON, John EVERAERT, Erwin  JOOS, e.a., Landverhuizers, Antwerpen als kruispunt van komen en gaan, Pandora, Gent, 2002, (1) p.37; (2)p.57, (4)p.55, (5)p.58), (7)p.21.
Frans LEYTENS, Nederlandsche BLOEMLEZING voor het Middelbaar Onderwijs, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1935, (3)p.142.
Julien MELON, Gouden Vruchten, Casterman, Doornik, 1914.(6)p.107.
Marc REYNEBEAU , Handelaars in emigratie, in: "De Standaard", 2.10.2013. (8)+(9)+(10) p.21.

maandag 23 september 2013

"Kinderspelen vroeger" - Wekelijks een gedicht of lied en een prent : Jacob CATS  " Kruip er door "Op deze prent zien we 15(?) personen zich cirkelvormig bewegen, mannen en vrouwen. Het begin zijn 2 mannen met hun armen omhoog; de anderen gaan er gebukt onder. Het zijn schijnbaar volwassenen. Ik herinner mij dat wij dat ook deden in onze kindertijd op school tijdens de speeltijd of bij de Chiro(jeugdbeweging).Herman TER BORGH
Zwolle  1638 - Enkhuizen voor 1677
Kinderen spelen "Kruip door"
Pen met bruine inkt, 9,5 x 24,5 cm.
Gesigneerde en gedateerd 27 I 1650
Rijksprentenkabinet, AmsterdamLestmaal quam ik in een velt
Daar een ijder was gestelt
Tot een uytgelate vrueght
Nae de wijze van de jeught;
's Jongelieden van het landt
Songen, sprongen, hand aan handt.
Ieder maakte groot geschal
Ieder was er even mal.

Jacob CATS, 1577 - 1660

 Uit: "Spieghel der Jonckheydt", door: V.E. Van Vriesland en J. Kok, Utrecht, 1962,  bij tekening 11.Laatsleden kwam ik in een veld
Waar iedereen uitgelaten was
zoals jongeren doen en zijn;
De jeugd op het land 
Zong en sprong , hand aan hand.
Iederen maakte veel lawaai
Iedereen was even gek.

Omzetting: kado 

donderdag 19 september 2013

MECHELEN gravure voor 1585


MECHELEN
Oude prent die Mechelen laat zien vanuit het noorden, toestand  ca. 1560.
De stadsomwalling met de stadspoorten is duidelijk zichtbaar.

Er staan drie teksten op gedrukt:

Bovenaan Midden: "Mechelen"
links: "St Peters Kirch" (situering Gerechtsstraat)
Werd in de protestantse periode afgebroken en vervangen door de barokkerk aan de Veemarkt "Sint-Petrus en Paulus".
midden: "St Romboldts Kirch."
Boven op de kerk een kraangebouw met rechts ernaast een gebouwtje. Men werkte schijnbaar nog aan de toren.
De kerk was nog niet de zetel van het Aarstbisdom, pas opgericht in 1559-1561 toen Antoine Perrenot de Granvelle werd benoemd.
Rechts vooraan tegen de stadsmuren,  maar er buiten, het begijnhof dat door de Mechelaars zelf werd verwoest(1577) uit schrik dat het als bolwerk zou dienen voor de protestanten.

We zien hier ook een buiten de muren een standerdmolen.
Links vooraan een riviertje: de Vrouwvliet (?).

Zou deze prent gemaakt zijn door een Duitse graveur of moest ze dienen voor de Duitse markt?


zondag 15 september 2013

Doordenker: Oorzaak van het falen van onze maatschappij. Een beter geschiedenisonderricht...Ik las toevallig een Duitse tekst die het "falen" of is het iets anders van onze maatschappij naar voor bracht:

"Ich war etwas verwirrt, wusste nicht genau was der Mann meinte:
 Wie bitte?
  Du verstehst.
  Du macht dir wahrscheinlich Gedanken, weil dir nach zwei tage  alles so normal vorkommt.
  Du möchtest dich widersetzen und weiss nicht wie und obwirklich.
  Menschen gewöhnen sich an vieles sehr schnell.
  Es kommt uns in unser zivilisieren Gesellschaft so vor, als würde alles zusammenbrechen, wenn irgendet  
  was  passiert, dass uns aus unseren gewonten Bahnen wirft. 
  Aber mensen können sich auch vieles einstellen.
  Von einen Tag auf anderen ist Krieg.
   Städte werden zerbomt, Angehörige sterben, jeden Tag muss man um sein Überleben kämpfen.

   Menschen nehmen das hin.


In ersten Moment sind sie verwirrt von den Umständen, im zweiten Moment sind sie verwirrt, weil ihnen alles gar nicht so schlimm vorkommt, und danach leben sie weiter, als wäre ihr ganzes Leben lang Krieg gewesen.
Am Kriegsende brauchen sie zwei Tage und dann fangen sie an alles wieder aufzubauwen.
Die mensliche Psyche is schon etwas."

OMZETTING in het Nederlands
" Ik was een beetje verward en wist zelfs bij benadering niet wat de man bedoelde.
   Hoe?
   Gij verstaat het.
    Jij maakt je waarschijnlijk bedenkingen, terwijl na twee dagen alles normaal  schijnt.
    Je hebt het recht om je te verzetten maar je weet niet hoe.
    Mensen worden aan vele dingen heel snel gewoon.

In onze geciviliseerde maatschappij lijkt het dat alles  in mekaar zakt wanneer ergens de gewone wegen worden verstoord. Mensen kunnen veel over hun kam laten gaan.
Van de één op de andere dag is het oorlog. Steden worden gebombardeerd, mensen sterven, iedere dag moet men strijden om te overleven.

Mensen  nemen dat waar.

In de aanvang zijn we verward van de omstandigheden, zelfs nog even daarna, omdat het op het eerste gezicht niet zo erg lijkt; daarna leven we verder, alsof het al de hele tijd oorlog was.
Twee dagen na het einde van de oorlog beginnen we alles terug op te bouwen.
De menselijke "psyche" is een op het eerste gezicht ondoorgrondelijk kluwen."

Omzetting in het Engels

I was a little confused and didn't understand by far what the man meant.
How?
You know.
You probably reflect, while after 2 dayseverything seems normal.
you have the right to resist, but probably don't know how.
People adjust to many things really quickly.

In our civilized society, it seems that everything caves in when somewhere the normal paths are disturbed. People seems to be able to accept a lot.
From one day to the next, we are at war. Cities get bombed, people die, every day people struggle to survive.

People accept this.

At the start, we are confused of the circomstances, even a while after the occurence, because at a first glance it doesn't seem so bad; afterwards we live on as if war was going forever.
Two days after the war we start rebuilding everything.
I seems that the human "psyche" is very difficult to unravel.

Omzetting in het Engels David L.

Wat gaan we er aan doen...

Wie wil deze tekst in het Frans vertalen?

Het   is de bedoeling onderzoek te doen naar het functioneren van de massa bij het ontstaan en evolueren van conflicten tot betreurenswaardige toestanden.
Geschiedenis onderricht is te veel gebaseerd op steeds opeenvolgende  perioden.
Men vergelijkt de data van te vergelijken gebeurtenissen te weinig.
Men zou de geschiedenis meer inzicht kunnen laten verwerven en naar voor brengen, niet in de eerste plaats object of gebeurtenisgericht, maar een ruimer gebeuren opzoeken en onderzoeken en dit in verschillende perioden, om daarna te vergelijken en om er parallelen in te zoeken. Het zoeken van de bron van het menselijk handelen of de ontstentenis daarvan.

Laat ons vertrekken van 3 conflicten in het verleden waarbij grote streken werden gedomineerd en uitgeroeid  door bepaalde heersers en bevolkingsgroepen:

Bijvoorbeeld:

Het ontstaan van de Romeinse Rijk en de overheersing van de volkeren
De Ottomaanse Sultans en de uitroeiïng van de Assyriers........
Het  Nazisme.

Laat ons ook een goed model zoeken waarin er naar gestreefd werd om de massa in goede banen  te sturen. Doe maar voorstellen...Het is de bedoeling de data van die verschillende items op een rij te zetten in functie van ons onderzoek.
De omschrijving van de feiten.
Wat gebeurde er?
Hoe kwam dat?
Wie lag daar aan de basis?
Wie had daar voordeel bij?
andere ....

Zien of er onder de verschillende modellen parallen zijn in het redeneren en doen.
Naar oplossingen zoeken in het goede/geslaagde model.

Oplossingen voorstellen.


Gedachten en reacties zijn welkom.
We maken er een assertieve tribune van.

woensdag 11 september 2013

Een gedicht / een lied per week: DRINKLIED


HET GOED BIER DAT MOET STERVEN ....
 
 komt van de side 2-dehands.

Ghy dronckaers principale
Minnaers van het goedt bier,
Een droefelijcke quale
Sal ick singhen hier.
Maeck van u potten scherven
Die dick sit op de banck.
Het goedt bier dat moet sterven
Want het wordt veel te cranck.                     De coren-coopers ghierigh
Ghaen proncken alsoo breedt,
Haer jonghe vrouwen cierigh
Gaen gheren fray ghecleedt,
Sy en willen niet derven
Haer schoon cieradigh blanck
Dus moet dat goedt bier sterven
Want het wordt veel te cranck.De molenaers sonder falen
Doen hem oock groot ghequel
Als sy de granen malen
Sy scheppen diep en wel,
Sy soeken goed en erven
Dus singh ick mijnen sanck:
Het goedt bier dat moet sterven
Want het wordt veel te cranck.


De brouwers seer hoochmoedigh
Sy drincken gheren wijn;
Het water overvloedigh
Putten haer knechten fijn
Daer mede sij bederven
En maecken 't sopken lanck
Dus moet dat goedt bier sterven
Want het wordt veel te cranck.
De schippers die het ons brenghen
en zijn oock niet zo slecht
Men moet sonder verlenghen
Betaelen en wel haer recht.
Sy soeken te verwerven
Schiploon naer haeren danck
Dus moet dat goedt bier sterven
Want het wordt veel te cranck.

De tappers zonder flouwen
Weten practijken siet
Sy konnen oock wel brouwen
Al zijn sy in 't ambacht niet.
Sy schrijven en sy kerven
Betaelt wordt hunnen ganck
Dus moet dat goedt bier sterven
Want het wordt veel te cranck.De prince hoe kan men prijsen
Die accidenten blouw
Imposten en accijsen
Sy maeck 't bier soo flouw
Ten zy deur goede conserven
Het goedt bier dat moet sterven
Want het wordt veel te cranck.

V. VERSTEGEN, "Marginalia bij geestelijke liedboekjes  uit de 17de eeuw", in: Miscellanea, J. Gessler, 1949, II, blz. 270.

Er was in de 17de eeuw een traditie  om liederen in gezelschap en ook om ze aan tafel te zingen. Zij handelen over goede vrouwen, de boeren, het leven op het land, de wijn en het "goed bier dat zal sterven".
In een boekje uit 1619 genaamd "Parnassus", dat is "Den Blijdenberg, staat het boven afgedrukte lied. Het is ondertekend met N.I.n de initialen van Nicolaas Janssens van Rosendaal Hij was koster en lid  van de rederijkerskamer "Het Wit Rosierken".(1)
In dit verband was er een laattijdig overblijfsel "De Mechelse liedertafel"(1970 ?) genoemd o.l.v. Urbain van Asch.Bron:

(1) "Een vrolijk tafelliedeken van het het goedt bier", in: Ons Heem, jg. 26, nr.6, 1972, p.259.