Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

maandag 2 mei 2011

ERFGOEDDAGEN april/mei

Het thema van deze dagen, die feitelijke reeds begonnen op vrijdag 29 april tot maandag 2 mei 2011, was ARMOE TROEF!
Thema dat in concurrentie ging met 1   mei, de dag van de viering van de ARBEID.
De zegswijze verwijst naar grote armoede, wie de troef heeft in het kaarspel heeft veel kans op winst. Hier is het bovengenoemde een vorm van eufemisme.

Het begon te Sint-Amands in het Molenmuseum:Vooropening van de tentoonstelling "De molen in arm Vlaanderen"  op vrijdag 29 april om 19u30. 

Karel van den Bossche aan het woord in zijn museum. Foto:  H.F.E. VERMEIRKarel van den Bossche voerde het woord over het thema van de erfgoeddag en gaf uitleg bij de tentoonstelling die hij opbouwde .


De oorkonde van het Cultureel Patrimonium werd uitgereikt aan de St-Sebastiaansgilde van St.-Amands. Foto: H.F.E.VERMEIR
               Links op de foto, burgemeester Freddy Saerens, de hoofdman met braque en in het midden Karel van den Bossche.


Data: 052 33 22 58   www.molenmuseum.be        info@molenmuseum.be             

 Op zaterdag zou het druk worden.
Heist-op/den-Berg: vooropening tentoonstelling op 30 april om 16 uur van schilder Evert Larock in het kader van ARMOE TROEF in Cultuurcentrum Zwaneberg. De tentoonstelling loopt van 1 mei tot 22 mei 2011. Vrije toegang.

Inleiding van de tentoonstelling. Foto: H.F.E.VERMEIR


De inleiding werd verzorgd door Vic Van Moer, de biograaf.(zie foto,  de spreker)
 Luc Herteleer, de archivaris van de gemeente, deed de inleiding  en burgemeester Luc Vleugels, tevens schepen van Cultuur opende de tentoonstelling.
In de achtergrond zien we de twee voornoemden.

 Evert  LAROCK (1865-1901)   die leed aan tbc verbleeft twee jaar te Heist (Stationstraat) maar  het grootste deel van zijn leven bracht hij door in Kapellen-op-den-Bos.

 De schilder verbeeldde  het harde leven op den buiten: de eenvoudige boerderijtjes, de armoedige interieurs en mensen, de akkers en de tuinen. Uit financiële noodzaak schilderde hij leden van rijke families.

Hij gaf in vele schilderijen de armoede een gezicht. Hijzelf zat vaak financieel aan de grond.

Het lezen van de krant. Foto: H.F.E. VERMEIR


De tentoonstelling toont naast werken van Larock ook beeldmateriaal over armoede te Heist-op-den-Berg.

Data: info@zwaneberg.be

Op zondag 1 mei waren  er te Mechelen op verschilende plaatsen  activiteiten:

de LAMOTSITE, op de eerste verdieping:

Kantclub ETTERJEFKE
Tentoonstelling: Ware lace - een koninklijke redeinsoperatie voor Belgische kantwerksters?

De presentatie van de publikaties over Kant en War lace w.o. de publicatie van I.M.J. TONNOEYR, " Erfgoeddag 1 mei 2011: Armoe Troef!"(over War lace) in: Gouwtijdschrift HK Gouw Antwerpen, nr. 1, jg. 48, p.8-15. Foto: H.F.E. VERMEIR
Kant is een luweproduck, maar de arbeidsomstandigheden van de kantwerksters waren vaak penibel. Toen in  WOI de afzetmogelijken slonken, startte koningin Elisabeth een promotiecampagne voor Belgische kant. Kunstenaars ontwierpen patronen vol nationale symboliek die de kantwerksters verwerkten tot prachtige geschenken voor de geallieerden. Etterjefke gaf meer uitleg over die reddingsoperatie.

Voorbeeld van War lace, was op de Erfgoeddag op de stand te zien. Eigendom Museum Hof van Busleyden. Foto: H.F.E. VERMEIR


Er werd ook kans gegeven aan kinderen om te leren klossen. Zie daarvoor bij de kantclub Etterjefke, link hier rechts boven.

Spoorwegmuseum DE MIJLPAAL


Een wat moeilijke foto van de stand van De Mijlpaal.

Mechelen is nauw verbonden  met de geschiedenis van de Belgische spoorwegen: de eerste spoorlijn op het vaste land liep tussen Brussel en Mechelen. Het ontstaan en de ontwikkeling van de spoorwegen hadden een enorme impact op de stad, vooral op sociaal en economisch gebied.
Het spoorwegmuseum De Mijlpaal bevindt zich op het terrein  van 't Arsenaal, de Centrale Werkplaatsen van de NMBS, waar de trienen worden hersteld en onderhouden. Het museum dateert al van 1835 en is dus zelf getuige geweest van de ontwikkeling van het spoor. Op dit ogenblik gesloten omdat men het gebouw zal verplaatsen begin 2012.

Stadsarchief MECHELEN

De stand van het stadsarchief Mechelen over Vondelingen en Wezen. Foto: H.F.E. VERMEIR
 Was je lot bij voorbaat gedoemd als je het leven startte in het portaal van een kerk of een herberg? En wat gebeurde er wanneer je ouders te arm waren om voor je te zorgen?
Het stadsarchief tracht de levensloop van de 'Mechelse vondelingen en arme kinderen' te reconstrueren.Er werd vooral materiaal gepresenteerd over vondelingen en wezen.


Het register van de vondelingen(detail) met de twee samenvoedelen van een hand waarvan één diende voor het te vondeling leggen.Foto H.F.E. Vermeir

Er waren nog een heel deel andere  standen en activiteiten.

Foto: H.F.E. VERMEIR
In de stad Mechelen: één voorbeeld:

AARTSBISSCHOPPELIJK ARCHIEF in MECHELEN


Hier een sfeerbeeld van de uitenzetting van diocesaan archivaris Gerrit Vanden Bosch in de gang voor het bisschoppelijk archief. Hij gaf een goed gedocumenteerde uiteenzetting over hoe de kerk omging met armoede gezien vanuit hun visie om in de hemel te komen.Daarbij speelden sermoenen van prdikanten en initiatieven voor goede werken of aanpak van de armoede een grote rol.

Men kon ook een bezoek brengen aan het gemoderniseerde archief.

Info: archiv@diomb.be


Foto: H.F.E. VERMEIR
Een register  van erfelijke goederen  van 'de kiste' van het Groot Begijnhof te Mechelen, buiten de muren, uit 1502, handgeschreven.
DEZE ACTIVITEIT KRIJGT EEN EERVOLE VERMELDING VOOR DE FRISSE EN TOCH DEGELIJKE AANPAK OP HET NIVEAU VAN DE BEZOEKER..
Referenties:

Erfgoedbrochure ARMOE TROEF, Mechleen en de Mechelse regio, 1 mei 2011.
Folder: De schilder Evert Larock, Leven en Werk, Cultuurcentrum Zwaneberg, Heist-o/d-Berg, 2011.
Karel van den Bossche, "De molen in Arm Vlaanderen", in: Molinodialoog, Nieuwsbrief voor "de vriendenkring van het Molenmuseum", Sint-Amands, Voorjaar 2011.
I.M.J. TONNOEYR, " Erfgoeddag 1 mei 2011: Armoe Troef!"(over War lace) in: Gouwtijdschrift HK Gouw Antwerpen, nr. 1, jg. 48, p.8-15


                                

Geen opmerkingen:

Een reactie posten