Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

woensdag 31 juli 2013

Heemkunde Gouw Antwerpen 50 jaar GOUWTIJDSCHRIFT "geëxcerpeerd"HKGA  bestaat in 2013 vijftig jaar vandaar het verschijnen van de laurierkrans op de voorkaft.

Het is de bedoeling dat ik van nu af de verschillende nummers excerpeer.

Redactie: Harry Vermeir, harry.vermeir@telenet.be

U kunt teksten bezorgen aan de redactie tegen de einddata :
nr. 1  : 15 februari
nr. 2  : 15 mei
nr. 3  : 15 augustus
nr. 4  :  01 november

Afkortingen:

HKGA: Heemkunde Gouw Antwerpen

Voor 2013

NUMMER EEN

- Ludo Helsen, Mijmeringen bij een overgang, p.1.(Ter inleiding)
- Karel van den Bossche, Hier op es ghemeine fame ende warachtige memare Ter molene en ter smesse, p.3.(Het gaat over de oude Schelde en de aanspraken er op door Vlaanderen en Brabant )
- Staf Bleeckx en Karel van den Bossche, Verrassend Nederlands: O - O met een knipoog, p.13.
- De redactie, Beklijvende vraag: De viering 'Vijftig jaar Heemkunde Gouw Antwerpen': een zwanenzang?, p.16.
- Stefan Crick, Jef Verckens en H.F.E. Vermeir, 4de Colloquium te Antwerpen op 24 november 2012: een discussie over het samenwerkingsverband van de provincie van het oude Hertogdom Brabant, p.17.
- Werkgroep Heemkundezondagen, Volksvermaak: een verhaal van ontwikkeling en verandering, p.21.
- René Beyst, Nieuws van de werkgroep Hertogdom Brabant, p.23.
- Viktor Van Dyck, Horum omnium fortissimi sunt Belgae" (Gallo-Romeinse toponiemen), dl 2, p.24.
- Ludo Helsen, POTGROND genoeg in Sint-Katelijne-Waver, cd-project met muzikale odes van plaatselijke musici aan hun dorp / stad, p.29.
- Hugo Lambrechts-Augustijns, PIN PEYEG OBE -kijk naar de berg, p.32.
- René Beyst, Succesvolle Provinciale Infodag Archeologie 2013 over "Merovingische Pioniers - Brabantse boeren", p.33.
- Patrick Anthoni, I.M. Leon Lembrechts, p.36.
- Stefan Crick, De tijdschriften geëxcerpeerd..., p.37 e.v.


NUMMER TWEE

- Ludo Helsen, Een vergeten verjaardag, p.1.(Ter inleiding)
Het gaat over de slag bij Woeringen op 5 juni 1288 en over de Gulden Sporenslag op 6 juni 1302.
- Werkgroep 50 jaar HKGA, De Kroniek van een koepelvereniging, dl.1, p.3.
- Staf Bleeckx en Karel van den Bossche, Verrassend Nederlands: Onv - Opz met een knipoog, p.13.
- De redactie, Beklijvende vraag: Horen heemkundige-vrijwilligers niet thuis in de kunsten- en cultureel erfgoedlandschap?, p.14.
- René Beyst en Harry F.E. Vermeir, Zeer geslaagde Gouwdag te Ravels, p.18.
- Hugo Lambrechts-Augustijns, Het vuur maken: de vuurslag en de tondeldoos, dl.1., p.22.
- René Beyst, Nieuws van de werkgroep Hertog Brabant, p.26.
- Tijl Vereenooghe, De individuele expert en de erfgoedorganisaties: een moeilijke LAT-relatie, p.28.
- Viktor Van Dyck, Horum omnium fortissimi sunt Belgae" (Gallo-Romeinse toponiemen), dl 2, p.29.
- Elke Op de Beeck, Horlogerie in Mechelen, een rijke geschiedenis,p.39.
- Ludo Helsen, Graag uw aandacht, over het erfgoed van het Ursulinenklooster te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, p.39.

NUMMER DRIE  

- Ludo Helsen, Hoe ver...?, p.1.(Ter inleiding)
Het gaat over traditie/overlevering en het uitzetten van wolven, daar wordt de draad van het verleden wel opgenomen, maar welk verleden.
- Marc Van de Cruys, 'De nieuwe gemeentelijke huisstijl' of de miskenning en teloorgang van 800 jaar erfgoed, p.3. (met logo's en wapenschilden)
- Staf Bleeckx en Harry F.E. Vermeir, Verrassend Nederlands: Ora - Ozi met een knipoog, p.10.
- Koen De Vlieger, Vrouwen met stijl, vier penseelprinsessen in Hingene, Tentoonstelling, Kasteel d'Ursel (Hingene), 22.09 - 24.11.2013.
- Jannie du Toit en Ludo Helsen, 4.12.2013 : 100 jaar dr. J. Weyns - 50 jaar Heemkunde Gouw Antwerpen, p.14.
- Hugo Lambrechts-Augustijns, De Bourgondische vuurslag, dl.2., p.20.
- René Beyst, Eerste  realisatie binnenkort voorgesteld in Hoogstraten: boek 'De Groote Oorlog' in het klein, Met ons gaat alles goed, p.24.
- Roeland Verhaert, Het Gemeentelijk Documentatiecentrumm van Ranst online: een voorbeeld om te volgen, p.26. Het gaat over ICT en het werken o.a. op basis van artikelen.
- Karel van den Bossche, René Beyst en Harry F.E. Vermeir, Heemkundezondagen "Feesten" 2013, verslag, p.33.
- dr. Karel Van Nieuwenhuyse, prof., Familiegeschiedenis in het Vlaamse secundaire geschiedenisonderwijs: positie, troeven en valkuilen, p.43.
- Harry F.E. Vermeir, De aardbei, symboliek, p.49.

NUMMER VIER

- Vanwege redactie en raad van bestuur wensen voor 2014. p.1.
-  Ludo Helsen, De Gouw?, p.2.(Ter inleiding)
- Te boek gesteld: Hartelijkst van huis tot huis, brieven van Jozef Weyns, www.ter.speelbergen.be , p.3.
- Godfried Kwanten, Leven en betekenis van dr. Jozef Weyns, p..4.
- Ludo Helsen,  Inleiding: Hartelijkst van huis tot huis, p.8.
- René Beyst, Viering honderste geboortedag van Dr. Jozef Weyns, p.10.
- Staf Bleeckx en H.F.E. Vermeir,  Van paai tot patjakker, verrassend Nederlands, p.12.
- Adriaan Linters,  Zout in de erfgoedpap, p.13.
- René Beyst, Dag van de Brabantse volkscultuur: "De Grooten Oorlog", p.17.
- Victor Van Dyck, "Industriële  toponiemen": steenbakkerijen, dl. I, p.21.
- Hugo Lambrechts-Augustijns, De Bourgondische vuurslag, dl.3, p.26.
-Te boek gesteld: Poldergrond, verslag René Beyst, p.31.
- Stefan Crick, De tijdschriften geëxcerpeerd: terug van weggeweest, p.33-48.


Voor 2014

NUMMER EEN

- Ludo Helsen, Van harteroerselen tot de essentie..., ten geleide, p.1.
- Harry F.E. Vermeir, Viering 100 jaar geboorte J. Weyns en 50 jaar HKGA: optreden van Jannie du Toit, p.3.
- Werkgroep 50 jaar HKGA, De kroniek van een koepelvereniging, dl. 2, dossier geschiedenis, p.6.
- René Beyst, Meer kringen sturen vertegenwoordigers naar de kwartiervergaderingen, Gouwwerking, p.12.
- Staf Bleeckx en Harry F.E. Vermeir, Van pat tot pin, Verrassend Nederlands, p.15.
- Ludo Helsen, Een nieuw logo voor de provincie, logo's, p.16.
- Johan Eeckelaert, Erfgoed in de bedrijfswereld, Erfgoed, p.18.
- Viktor Van Dyck, Industriële toponiemen: steenbakkerijen, dl. 2, toponymie, p.23.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen,  De Bourgondische vuurslag in de gilden en verenigingen, dl. 4, Iconografie, p.33.
- Joke Bungeneers, Het nieuwe erfgoedsubsidiebeleid van de provincie Antwerpen, Projectsubsidie, p.37.
- René Beyst, Jozef Verckens, Harry F.E.Vermeir, ASV en Gouwdag 2014,  Gouwwerking, p.40.
- René Beyst, Heemkring Aartselaar geeft het goede voorbeeld: schenking van eeuwenoud perkament (500 jaar), Vrijwilligers in de frontlijn, p.47.
- Ludo Helsen, 800 jaar Wiekvorst, lokale geschiedenis, p.49.
- I.M. , Marcel Bollen (1923 - 2013) en Mon Vermeiren (1933-2013), p.53.
- Stefan Crick, De tijdschriften geëxcerpeerd: terug van weggeweest, p.54-50.

NUMMER TWEE

- Ludo Helsen, Zij en wij en ons en hen, ten geleide, p.1.
- Harry F.E. Vermeir, De valk, p.2.
- Kempens Landschap vzw, Kempens Landschap valt dubbel in de prijzen in Wenen, p.12.
- Staf Bleeckx en Harry F.E. Vermeir, Van pin tot pon, Verrassend Nederlands, p.13.
- René Beyst, Wie kent dit gebruiksvoorwerp?, p.14.
- Adriaan Linters, Erfgoed en erfgoed is twee... of meer?, p.15.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen,  De Chinese devotieprent en de Paters van Scheut, Iconografie, p.22.
- René Beyst, Heemkundige Kring "Heymissen" vierde 25-jarig bestaan, Hemiksem, p.24.
- Werkgroep HKGA, Elementen die bijdroegen tot de heemkundezondagen, p.25.
- Hendrik Vandeginste, Karel Govaerts en Harry F.E. Vermeir, Arme zielen, rijk verleden, omgang met armoede en marginaliteit doorheen de tijden,  Heemdag HKVL op 4 oktober 2014, p.27.
- Karel Govaerts, Rijksweldadigheidskolonies: "Toen 'arm zijn' nog een misdrijf was..", p.29.
- Marc Van den Cloot, De familienamenkwestie, p.30.
- Jozef Verckens, Heemhuis Scilla gerenoveerd en feestelijk ingehuldigd, Schilde, p.33.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen,  De patroonheilige van de heemkundigen op de rooster gelegd,devoties, p.34.
- Vic Werrebroeck, Jubileum 50-jaar Heemkring "Jan Vleminck", Wijnegem, p.38.
- Gaston Van Bulck, Twee miserieberichtjes uit de beginperiode van de Red Star Line, geschiedenis, p.45.
- Stefan Crick, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.48-52.

NUMMER DRIE

- Ludo Helsen, Geen donderslag bij heldere hemel, ten geleide, p.1.
- Harry F.E. Vermeir, Adam en Eva, symboliek, p.2.
- Gerrit Van Landegem, Jan Durnez en Harry F.E. Vermeir, Het moordlied van Cruybeke, p.12.
- Staf Bleeckx en Harry F.E. Vermeir, Van pon tot prim, Verrassend Nederlands, p.17.
- Robby Goovaerts, Heemkring "Het Molenijzer" bijna een halve eeuw jong, p.18.
- Rudi Leys, WOI door de ogen van soldaat Emiel Gijsemans, p.20.
- René Beyst, Luc Van Geel, Peter Hertogs en H.F.E. Vermeir, Heemkundezondagen 2014 - De Groote Ooorlog (WOI), p.23.
- Jan Durnez en H.F.E. Vermeir, Gaston Durnez in de bloemetjes gezet,  p.28.
- Marcel Kocken, Het meoten niet altijd koperdieven zijn!, p.31.
- Persmededeling, Europese Campagne voor Industrieel en Technisch Erfgoed, p.33.
- Stefan Crick, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.35-40.

NUMMER VIER 

- Redactie en RvB HKGA, Kerst- en Nieuwjaarswensen,met wenskaart uit 1940, p.1.
- Chantal Cooreman, Oorkonde "Koninklijk", Brussel, 1.09.2014, p.2.
- Ludo Helsen, De vele facetten van de Heemkunde, ten geleide, p.3.
- Ludo Helsen, Is geen nieuws goed nieuws?, ook over Midden-Brabant, p.4.
- René Beyst, Geslaagde heemdag van HKVL te Merksplas, Landdag, p.6.
- Staf Bleeckx en Harry F.E. Vermeir, Van prinsemarij tot raggen, Verrassend Nederlands, p.9.
- Gaston Van Camp, Alternatief Kerkstverhaal, p.10.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, Traditie is het fruit aan de Heemkundige boom, p.15.
- Lia Somers, 70 jaar Heemkunde Merksem, Heemkundige vereniging in de kijker, p.19.
- Fons Dierckx, Jozef Weynseremerk 2014 voor Karel van den Bossche, met wederwoord Heemkundige in de belangstelling, p.24.
- Leo Spaepen, De grand tour van François J. Van Ertborn (1774-1776), dl.1, p.29.
- Mieke Mermans, Annelies Nagels en Natalie Gielen, Harry F.E. Vermeir, The weather was good - Bart Van Dijck,  kunst: folkore en traditie, p.33.
- Stefan Crick, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.36 -40.

2015  Eerste jaargang in kleur


NUMMER EEN

- Ludo Helsen, Heeft erfgoed grenzen?, ten geleide, p.1.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, De 'Heilige' zondagsrust, p.2.
- René Beyst, Verslag van de vier kwartiervergaderingen, Gouwwerking, p.11.
- Harry F.E. Vermeir, De ark, symboliek, p.15.
- Herman Van Reusel en Harry F.E. Vermeir, 40 jaar Heemkring "De linde" Olen, Heemkundige             vereniging in de kijker, p.22.
-Stefaan Crick, Een nieuwe grafsteen voor Charlotte Bourbon, derde echtgenote van Willem van          Oranje, Funerair erfgoed, p.26.
- Dienst Cultuur en Erfgoed provincie Antwerpen, Beiaardier Luc Rombouts ontvangt Provinciale Prijs,heemkundigen en aanverwanten in de belangstelling, p.29.
- Leo Spaepen, De grand tour van François J. Van Ertborn (1774-1776), dl.2, p.31.
- Staf Bleeckx, René De Valck en Harry F.E. Vermeir, Wie kent dit voorwerp, Goed om weten, p.39.
- Stefan Crick, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.40-44.

NUMMER TWEE  

- Ludo Helsen, Anders en slechter!, ten geleide, p.1.
- René Beyst, Eduard De Preter, Jan Geudens en Herman Meeus, Verslag statutaire algemene vergadering en gouwdag 14.03.2015 te Wommelgem, gouwwerking, p.2.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, Het heemkundig autobiografisch geheugen, p.6.
- Staf Bleeckx en Harry F.E. Vermeir, Van riggeling tot ruwaan, Verrassend Nederlands, p.12.
- Luc Van Geel, Viering gouden jubileum, HK 't hoefyser te Rijmenam, heemkundige vereniging in de kijker, p.13.
- Frank Lescouhier, De heemkundige kring Adriaan Ghys werd 30 jaar geleden in Vosselaar opgericht, Heemkundige vereniging in de kijker, p.17.
-Stefaan Crick, Het obiit van Theresia Maria van Susteren (1721-1742), Funerair erfgoed, p.19.
- Henri Vanoppen, De geschiedenis van het erfrecht in Brabant (dl.1), Geschiedenis, p.23.
- Jan Geudens, Ludo Helsen, Fons Dierickx  en Harry F.E. Vermeir, Eremerken voor Eduard Smits en Jozef Verckens, heemkundigen in de belangstelling, p.28.
- Leo Spaepen, De grand tour van François J. Van Ertborn (1774-1776), dl.3(einde), p.29.
- Veerle Meul e.a., Duurzame en innovatieve erfgoedloods krijgt maximale steun van Vlaanderen,  provincie Antwerpen en Campus Vesta, persbericht, p.38.
- I.M.: Jef Verckens (1948-2015) en Roger Verslype (1938-2015), p. 39/40.
- Stefan Crick, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.40-44.


NUMMER DRIE

- Ludo Helsen, Werken aan een collectief geheugen!, ten geleide, p.1.
- René Beyst, Dubbeltentoonstelling in de Kring voor Heemkunde Edegem, p.2.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, Onze Geschied- en Heemkundige Schatten, p.3.
- Staf Bleeckx, Van sabreren tot schrikkelen, Verrassend Nederlands, p.6.
- Rob Bartholomees, De artikelendatabank is er, p.7.
- Diverse auteurs, Verslag van de Heemkundezondagen in juni: "De kracht van de Heemkunde", p.14.
- Johan Vencken, Reuzen in Vlaanderen, p.22.
- Henri Vanoppen, De geschiedenis van het erfrecht in Brabant (dl.II), Geschiedenis, p.23.
- Luc Van den Brande en Harry F.E.Vermeir, Gaston Feremansprijs op 11 juli uitgereikt te Mechelen      aan levenskunstenaar en beiaardier Jo Haazen, p.32.
- Persbericht, Project Kempense Klaprozen wint cultuurprijs, Provincie Antwerpen, 2015, p.35.
- Harry F.E. Vermeir, Symboliek: Wolf/ Wolvin /Lupus/ Lupa/ Weerwolf, van Wodan tot Roodkapje, dl. I, p.36.

NUMMER VIER

- Redactie, Een zalig Kerstfeest en een Vruchtbaar Heemkundejaar 2016, p.1.
- Ludo Helsen, Hoe mag zwarte Piet er uitzien?, ten geleide, p.2.
- Werner Alix, De Doedelzak, p.3.
- Staf Bleeckx, Van schobbering tot smachtlap, Verrassend Nederlands, p.6.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, Heemkunde en het landschap, p.8.
- Gaston Van Bulck,  een bijna vergeten midwintergebruik: De "buitensluit" op Sint-Thomasdag (21 december), p.13.
- André Brees, Goud voor "De drie rozen", Heemkundige Vereniging in de kijker, p.19.
- W.H.K. "De Kaeck", 50 jaar Wommelgemse Heemkundige Kring "De Kaeck", Heemkundige Vereniging in de kijker, p.23.
- Harry F.E. Vermeir, Symboliek: Wolf/ Wolvin /Lupus/ Lupa/ Weerwolf, van Wodan tot Roodkapje, dl. II, p.30.
- Stefan Crick, werden de graven met historisch belang reeds in uw gemeente geïnventariseerd?, p.40.
- Gil Tack en Rita Dries, Turnhout in de ban van de reuzen, p.42.
- Stefan Crick, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.45-48.

2016 

NUMMER EEN 

- Ludo Helsen, Mijmerend over de Kelten, ten geleide, p.1.
- Karel van den Bossche, Het Molenmuseum 1975-5015, p.2-7.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, De functie van onbekende voorwerpen, dl. I, p.8-13.
- Staf Bleeckx, Van smakbord tot Stopenblaren, Verrassend Nederlands, p.13.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, De duur van het leven, p.15-17.
- Hans Medart, Mechelen Mekka voor stamboomonderzoekers, p.17.
- Harry Vermeir, De kalender in de loop der tijden, p.18-19.
- Kempens Landschap,  Wortel- en Merksplas-kolonie van sociaal experiment tot kandidaat      UNESCO werelderfgoed, p.20-24.
- Heemkunde Vlaanderen, Verenigingsarchief gezocht en gevonden, p.25.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, Herman Hesse en geschiedenis, p.26.
- Bob Chabot,  Heemkundige Erfgoedvereniging "Scot" viert voorbode 50ste verjaardag met vernieuwde BeeldBankSchoten, p.26-29.
- Flor Van Hooimissen, Van babysitter tot vedette, gevleugelde omschrijvingen, p.30.
- vzw Speelbergen-Heem-Dr. J. Weyns, Boeken van en over Dr. Jozef Weyns, p.31.
- Studium Generale vzw, Belangrijke wetenschappelijke oorlogsbibliotheek te koop, p.31.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, Een fles wijn van 75 cl, p.32.
- Stefan Crick, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.33-36.

NUMMER TWEE

Ludo Helsen, In de woestijn!, ten geleide, p.1.
- Karel van den Bossche, Molenrecht in het  Graafschap Vlaanderen, dl. 1,  p.2-12.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, Symboliek van de roos, p.13-24.
- Jan Geudens, Willy De Vos en Harry Vermeir, Verslag statutaire algemene vergadering en gouwdag te        Rijmenam, p.25-27.
- Staf Bleeckx, Van stoppelweduwe tot triem, Verrassend Nederlands, p.28.
- Sabina Meeus, Aanvraag subsidie Erfgoedprojecten/Heemprojecten, p.29-30.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, Het apenstaartje van Ray Tomlinson, p.32.
- Ludo Helsen, Kloek Herentals, laat uw musketten ronken!, p.31-34.
- Alfons Vekemans, Gouden jubileum Putse Heemkring, p.35-39.
- Patrick Anthoni, 50 jaar Scilla, p.41-42.
- Jan Geudens en Harry Vermeir, Twee eremerken toegekend: Luc Vangeel en Mario Baeck, p.43-46.
- Griet Limet, Schapenbegrazing in de kolonies van Wortel en Merksplas, Kempens Landschap, p.47-50.
Stefan Crick, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.51-56.

NUMMER DRIE

Ludo Helsen, HAMLET act 2, scene 2, page 8 , ten geleide, p.1.
- Karel van den Bossche, Molenrecht in het  Graafschap Vlaanderen, dl. 2,  p.2-4.
Ludo Helsen, Armoedebestrijding in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, p.5-8.
  Harry F.E. Vermeir, illustraties en bijschriften.
- Staf Bleeckx, Van trimeer tot verbruien, Verrassend Nederlands, p.9.
- René Beyst en Harry Vermeir, Verslag Heemkundezondagen in juni (2016), p.11-16.
- Eddy Hertogs, 40 jaar Heemkundige Kring,  p.17-20.
- Fons Raeijmaekers,  40 jaar Heemkundekring "Amalia van Solms" Baarle-Hertog-Nassau, p.21-22.
- Hendrik Vandeginste, Verenigingsarchief, gezocht en gevonden, p.23-25.
- Bert Verbeke,  Sint-Jobse Heemkundige Kring "Het Goor" weldra 50 jaar actief, p.26-28.
- Willy Van Hoof,  Een Missiepreek uit 1835 in St.-Katelijne-Waver, p.29-30.
- Harry F.E. Vermeir, Historische situering (bij voorgaande item), p.30.
- René Beyst, Een "herontdekt" verhaal over een merkwaardig grafzerkfragment: Johannes Bal, monnik van de voormalige abdij van Hemiksem, p.30-33.
- Peter Verstappen, "Werkgroep Actieve Heemkunde"/ OPROEP VOOR EXTRA LEDEN EN AANVRAGEN TOT ERKENNING, p.34.
Stefan Crick, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.35-40.

NUMMER VIER 

- Redactie en Raad van Bestuur, een Zalig Kerstfeest en Vruchtbaar Heemkundejaar 2017!, p.1.
- Ludo Helsen, Is de geschiedenis het relaas van mislukte pogingen?, ten geleide, p.2.
- Arie Hölscher, Kerstmis 1944, Herinneringen te Kapellen-Hoogboom in 1944-45, p.3-12.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, Onze heemkundige tradities en relieken versus deze van onze buren met buitenlandse roots, p.13-17.
- Staf Bleeckx, Van verceelhout tot vollard, Verrassend Nederlands, p.18.
- Els Oostvogels, Rik Röttger en Bas Vanderveken, De Kempense Heuvelrug, p.19-23.
- René Beyst, Heemkunde gouw Antwerpen wil sterkere waardering voor haar heemkundige voortrekkers, p.24.
- Harry F.E. Vermeir, De luit, p.25-30.
- Ludo Helsen, Meer dan ooit....leven onze talen, p.31-32.
- Redactie, Witte raaf gezocht voor het excerperen van tijdschriften van de HK verenigingen, p.32.
- Jan Ooostvogels, De Vlierbes Beerse - Vlimmeren stelde zijn brouwers tentoon, p.33.
- René Beyst, Speech tijdens viering 80 jaar Sint-Jobse Heemkundige Kring "Het Goor", p.34-35.
-Peter Verstappen, Werkgroep Actieve Heemkunde. Aanvragen tot erkenning., p.36.
- Eddy Van Leuven, Opmerkelijke vondst in Sint-Katelijne-Waver: zwierve er Neanderthalers op de "Katelijnse" toendra?, p.37-39.
Stefan Crick, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.40-44.


2017

NUMMER EEN

Ludo Helsen, Normen en waarden? , ten geleide, p.1.
- Provincie Antwerpen, Erfgoedprijs 2017 zoekt heldin in erfgoed, Provincie Antwerpen persbericht, p.2.
- Arie Hölscher, Kerstmis 1944, Herinneringen te Kapellen-Hoogboom in 1944-45, dl.2, p.3-9.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, Serendipiteit en Heemkunde, p.10-14.
- HKGA en de voormalige Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde Antwerpen, Van Bedreigd Erfgoed tot Gered Erfgoed in de Provincie Antwerpen, Studiedag,p.15.
- Staf Bleeckx, Van vollaard tot welser, Verrassend Nederlands, p.16.
- Gaston Van Bulck, Drankmisbruik en drankverslaving in enkele negentiende-eeuwse Antwerpse volksverhalen, p.17-24.
- Stefan Crick, Er is geen wapen zonder kleur!, p.25-27.
- Harry F.E. Vermeir, vzw Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, p.28-29.
- HKGA, Gouwdag 2017 te Edegem: Edegem vroeger en nu, p.30-31.
- Werkgroep Heemkundige Waardering en Gouwtijdingen, Medewerkers gezocht, p.32.
- Bart Vermylen, voor Regionaal Landschap Rivierenland, Laatste autochtone zwarte populier van de Provincie Antwerpen, p.32-36.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, Het menselijk heemkundig microbioom, p.36.
- René Beyst, Wil men alle erfgoed voortaan in een tablet stoppen? , p.37-38.
- Karel Eyckmans, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.38-44.

NUMMER TWEE 

Ludo Helsen,  Waar wij allemaal mee bezig zijn! , ten geleide, p.1.
- Werkgroep "actieve heemkunde", Medewerkers gezocht, p.2.
- Herman Janssen, Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse grens, (versperringen, muren, hekwerken, in de wereld...), p.2-7.
- Paul De Win, de Voormalige provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde en de Koninklijke Koepelvereniging Heemkunde Gouw Antwerpen, Van Bedreigd Erfgoed tot Gered erfgoed in de Provincie Antwerpen, p.8-11.
- Staf Bleeckx en Harry F.E. Vermeir, Van welsteren tot zwirrelen, Verrassend Nederlands, p.12.
- Willy Van Hoof, Stafkaarten: hoe het Belgenland voor de GPS-tijd werd opgemeten, p.14.
- René Beyst en Harry F.E. Vermeir, Voorstelling en vooropening Heemkundezondagen en tentoonstelling "Haard en Heem", p.16.
- Thomas vander Noot, Het eerste Nederlandsche kookboek, Brussel, ca. 1510,p.17.
- René Beyst, Eremerk Honoris Causa 2017: Kring voor Heemkunde Edegem vzw, p.17-19.
- Jan Geudens, Laudatio Harry F.E.VERMEIR,ondervoorzitter van de Koninklijke koepelvereniging Heemkunde Gouw Antwerpen: eremerk Deken Jozef Van Herck, p.20-21.
- Hugo Lambrechts-Augustijnen, De Johannesbroodboom en het karaat, p.22-23.
- Bart Vermeylen en RLRL, Klein bouwkundig erfgoed, p.24-25.
- Eddy Weyn, Toekenning van het Heemhart: Mevr. Josée Ravignot, p.26.
- Jan Geudens, Heemkunde Gouw Antwerpen 6 mei 2017 te Edegem: ASV en Gouwdag, p.26-30.
- G. Woudstra, Attentiestenen verwijzen naar verdwenen erfgoed, p.31.
- Jacques Buermans, Kennismaking met vzw "Grafzerkje", p.32-33.
Karel Eyckmans, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.34-40.

NUMMER DRIE

Ludo Helsen,  Waar wij allemaal mee bezig zijn! , ten geleide, p.1.
- Werkgroep "actieve heemkunde", Medewerkers gezocht, p.2.
- Harry F.E. Vermeir, Brueghel: Drank en voeding, Vet en Mager: moralisering... in de uitbeelding van spreekwoorden en situatie over eten en drinken, p.3-11.
- Paul De Win, Rechtsarcheologisch patrimonium. Van bedreigd naar gered erfgoed?, p.12-15.
- René Beyst, Bedreigd erfgoed, gered erfgoed, p.15-16.
- Paul Janssens, Het kasteelleven van weleer, p.17-19.
- Johan Dambruyne, Bedreigd bedrijfserfgoed in de provincie Antwerpen. Het standpunt van het Rijksarchief inzake de collectie Agfa-Gevaert, p.19-22.
- Werkgroep "Actieve Heemkunde", Hernieuwing kenteken "Actief Heemmuseum / Documentatiecentrum", p.22.
- Marc Mees, Relieken in de grond: meer vragen dan antwoorden bij de vondst van relieken in de sint-Romboutskathedraal van Mechelen, p.23-26.
- Willy Van Hoof, Een Vlaams - Hollandse nederzetting in Denemarken (ca. 1520), p.27-29.
- Edward Hertogs, Verzamelalbums Choclade Jacques. Goede herinneringen aan mijn jeugd., p.30-33.
- Het centrum voor de studie van Land en Volk van de Kempen, 52ste algemeen-Kempisch congres, p.34.
- René Beyst, Nieuwe heemharten uitgereikt, p.35-36.
- Ludo Helsen, Brueghel in Polen, p.37.
-René Beyst en Harry F.E. Vermeir, Verslag van de Heemkundezondagen in juni 2017, p.38-46.
- Redactie, Heemkundige Vereniging in de Kijker. Publiceer over uw vereniging in dit tijdschrift, p.42.
Karel Eyckmans, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.42-48.

NUMMER VIER 

- " Zalig Kerstfeest / Een Vruchtbaar en Gezond levensjaar 2018!", wensen, p.01.
Ludo Helsen,  Een nieuw Bokrijk?! , ten geleide, p.2.
- Redactie,  Karel Van den Bossche overleden?. p.3.
- Werkgroep "actieve heemkunde", Medewerkers gezocht, p.3.
Harry F.E. Vermeir, "Coppertijt", over feestende melaatsen op basis van een ets van Claes Jansz VISSCHER en de Lazernij van Rumst,  p.4-9.
- Gregory Vercauteren, Het "gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid". Wat betekent dit voor uw erfgoedvereniging?, p.10/11.
- Werkgroep "actieve heemkunde", Aanvragen tot erkenning van een "Actief Heemkundig Museum" of een "Actief Heemkundig Documentatiecentrum", p.12.
- Lodewijk Weyns, Ouroboros, p.13/14.
- Raad van Bestuur, Jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap voor 2018 / Hernieuwing van het abonnement "Gouwtijdschrift", p.15.
- Lodewijk Weyns,  Verdwazing in Bokrijk, p.11/12.
- Lodewijk Weyns, "Bokrijk revisited", p.20.
- Patrick Anthoni, "Uit het leven gegrepen",p.21.
- Harry F.E. Vermeir, "Het vroor en het sneeuwde en het miek er zo koud", p.22.
- Francis Stijnen en Koen Broucke, De Slag van Turnhout in 1789, p.23-25.
- Ludo Helsen, De Amerikanisering van Vlaanderen en de vervlaamsing van Amerika, p.26-28.
- Philippe De Backer, Restauratie gebouwen Beddermolen te Westerlo, p.28-30.
- Peter Verstappen en A. Goossens, Archeologische prospectie ... Wommelgem: Van Tichelenlei, p.31-33.
Redactie, Heemkundige Vereniging in de Kijker. Publiceer over uw vereniging in dit tijdschrift, p.33.
Karel Eyckmans, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.34-40.

2018


NUMMER EEN (verscheen 30 maart)

Ludo Helsen,  Onze taal is van ons allemaal , ten geleide, p.1.

- René Beyst, Karel van den Bossche overleden, p.2.
- Jan Geudens, Afscheid van Frans Goris, p.4.
Harry F.E. Vermeir, Dwaas / Nar /Gek / Sotscop / Joker,  p.5-8. ('t vervolgt)
- Willy Van Hoof, De kadasterkaart van Popp, p.9-11.
- ASV, Gouwdag 2018 Kapellen, HKGA/ HK 'Hoghescote' Kapellen, p.12/13.
Hugo Lambrechts-Augustijnen, De Vlamingen in het oosten,, p.14/16.
Hugo Lambrechts-Augustijnen, De Vlamingen en de Canarische eilanden, p.16/18.
- J.P. Poortman, De Belgen in Nederlands-Indië, p. 19/20.
- Willy De Vos, Waterwegen tussen Leuven en Mechelen in beeld, p.21-23.
Philippe De Backer, Hingene: paviljoen 'De Notelaer', p.24-25.
- Thomas Van Driessche, De bouwgeschiedenis van 'De Notelaer', p.25/26.
Hugo Lambrechts-Augustijnen, Nieuws uit: "De Drie Rozen", 's-Gravenwezel, p.27.
Patrick Anthoni, Heemharten bij Scilla,p.28.
- René Beyst, Een bijzonder bezoek, p.29.
- Jef Vingerhoets, Nederlandse wiskundigen in de zestiende en vroege zeventiende eeuw, p.30-33.
- René Beyst, De welverdiende heemharten uitgereikt te Meerhout, p.34.
- Jos Sterckx en Lutgart Wilms, HK Meerhouts Patrimonium: een terugblik op 37 jaar lokale geschiedenis, p.35-38.
- E.S. , Succesvol Belgisch-Nederlands historisch volkskundig topcongres over de Kempische Geschiedenis te Herentals, p.39-41.
Karel Eyckmans, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.42-48.

NUMMER TWEE (verscheen 30 juni)

Ludo Helsen,  Vind ook eens een positief attest uit!, ten geleide, p.1.
- Ludo Helsen, De lange Geschiedenis van het Bernarduscentrum en het bisschopshuis in het kort, p.2/3.
Harry F.E. Vermeir, Dwaas / Nar /Gek / Sotscop / Joker,  p.4-9.
- André De Vleeshouwer, Privacy voor erfgoedverenigingen, p.10-15.
- Jan Geudens, Harry F.E. Vermeir, e.a., Verslag Statutaire Algemene Vergadering en Gouwdag op 22 april 2018 te Kapellen, p.16-17.
- André De Vleeshouwer, Laudatio van André voor Raymond Roelands, p.20.
- Ludo Helsen, Harry Vermeir, Jan Geudens, Ward De preter en René Beyst, Honoris Causa Raymond Roelands, p.21.
- Raymond Roelands,HOOGBOOM - KAPELLEN, na de grenscorrectie van 1.01.1983 waren er op het grondgebied van Kapellen twee heemkringen, p.22-27.
- Sarah Verbeeck, Kamp C, Huize Bockstal Vorselaar Zonnige Kempen, p.28/29.
- Cox Lise, Steyaert Rita, en Philippe De Backer, Vlemincksite / Wijnegemhof te Wijngegem, p.30/31.
- Rechtzetting: Heemharten, p.32.
Staf Bleeckx, Waarom hebben wijnflessen een inhoud van 75 cl.?, p. 32.
- Poldermuseum, Polderheem: Maarten Melsen en de Grote Oorlog, kunst tijdens WO I, p.33-37.
Karel Eyckmans, De tijdschriften van de verenigingen geëxcerpeerd, p.38-44.Geen opmerkingen:

Een reactie posten