Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

dinsdag 19 mei 2015

Mechelen: gerenoveerde Sint-Pieter en Pauluskerk plechtig geopend**Zicht op het gerenoveerde koor. Foto: eigendom H.F.E. VERMEIR


Op maandag 18 mei  2015 om 19 uur werd de voormalige jezuïetenkerk Sint-Pieter en Paulus na renovatie terug opengesteld voor de gelovigen en de niet-gelovigen die belangstelling hebben voor cultuur. De inleidingen waren van minister-president Bourgeois en van burgemeester Somers.
Ook de voorzitter van de kerkfabriek Sint-Pieter( voor St.-Pieter-en-Paulus en Libertus) Paul van der Poorten voerde het woord. Hieronder vind je zijn toespraak:

"Vandaag wordt onze kerk opnieuw geopend: ze is na zovele jaren terug toonbaar. Je zult dit horen (het herstelde uurwerk met slag) en je zult het zien.

Kerk, in het Frans église. Eglise is een verbastering van een Grieks woord ecclesia en dat betekent vergadering van het volk. zoals we zien is er hier  inderdaad een talrijke volksvergadering aanwezig - de kerk is overladen vol.

Ik wens jullie allemaal namens de kerkfabriek van harte welkom. Graag een welkom aan mijnheer Bourgeois, minister president van Vlaanderen, aan burgemeester Somers, aan monseigneur Lemmens, hulpbisschop, aan de schepenen van de stad  en aan ... ons allen.
Paul van der Poorten aan het woord. Foto eigendom van H.F.E.VERMEIR
De laatste twee jaren is hier heel wat gebeurt en dat willen we vanavond vieren.

 Er zal geen kalk meer van de zoldering vallen, niet als ik spreek, niet als de minister spreekt, niet als onze burgemeester het woord neemt. We kunnen hier terug rustig bijeenkomen en gaan zitten om te vieren, om naar concerten te luisteren, om te bezinnen (te 'bekomen' zeggen ze in Mechelen).

De kerk werd zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld, opnieuw geplafonneerd waar nodig, geschilderd en gerestaureerd. De verlichting is reeds gedeeltelijk aangepast, de geluidsinstallatie is vernieuwd, de verwarming aangepast, het oude uurwerk loopt, tikt terug de tijd. Zo zal de bezoeker weten hoe laat het is. Grapje.

Dat alles kostte zeer veel geld en de expertise van vele stille werkers. 
Daarom graag een woord van dank, namens de kerkfabriek en namens alle Mechelaars, die een juweeltje rijker zijn geworden. Dit blijkt goed besteed belastinggeld.

Dank u Vlaamse gemeenschap: het is allemaal begonnen toen de heer Bourgeois op 20 december 2011 naar deze kerk kwam en het charter ondertekende dat de start van de vernieuwing van de vijf Mechelse historische kerken mogelijk maakte. 
Dank ook aan de stad Mechelen. 
Dank aan de bekwame aannemer, 
de tijdelijke handelsvennootschap Groep Monument en die bestaat uit Monument Vandekerckhove en Altritempi (Italiaans; andere tijden - oude tijden en nieuwe tijden). 
Meer specifiek Ellen Baeten en haar team en Dimitri Coppens en zijn team. 
Dank ook aan het architectenbureau Arter met Jochen en Ketels. 
Dank aan Mark Debatty, projectarchitect 
en Elke Denissen van het agentschap Onroerend Erfgoed, aan Micèle Eeman.
Dank aan de talloze ambachtslui, specialisten en schoonmakers.
Dank aan de mensen van Sint-Pieter en Libertus,
dank allemaal voor de hardnekkige inzet en het mooie resultaat.
Dank aan Gaby Andries, de vorige voorzitter van de kerkfabriek die dit dossier mede op gang trok.


Optreden van het barokensemble Ardalus met o.a. muziek van Vivaldi en Telemann. Foto eigendom van H.F.E.VERMEIR

En op dit ogenblik missen we enkele harde en toegewijde werkers, zaliger gedachtenis.
We gedenken dankbaar Roger Dom en Cois Michiels, pastoor Gilbert Verbruggen, Miel Meuleman... We missen ze steeds opnieuw, ook om hun vriendelijkheid.

De werken zijn nagenoeg voltooid. Toch staan er nog wel wat op het programma:

* voor eind mei is het houtwerk aan de biechtstoelen hersteld.
* de schilderijen zal al 'ingetaped' maar we moeten nog enkele jaren wachten voor ze één na één, hier in    de kerk gerestaureerd zullen worden.
* er komen akoestische gordijnen aan de vensters en de verlichting wordt verder afgewerkt. Er komen      eveneens aangepaste concertstoelen en het orgel wordt gerestaureerd.
* en dan hebben we nog de crypte, laatste rustplaats van vele paters Jezuïeten.

Zover zijn we al. En wat doen we met zulke mooie kerk?

De toeristen zullen graag komen en kijken. We denken er trouwens aan om in de toekomst ook onze prachtige sacristie en het Petruslokaal open te stellen voor bezoek onder begeleiding van een gids.
Maar een kerk is meer en wil meer blijven betekenen voor de mensen.

Gedurende de volgende jaren zal ze openstaan voor misvieringen voor de gelovigen uit de verschillende kerken, kerken die op hun beurt gerestaureerd worden en voor onze broers en zussen, de Chaldeeuwse christenen. Het zal een sfeervolle locatie zijn voor huwelijken en begrafenissen. Ook voor concerten, zoals jullie vanavond er al één kunnen beleven van Ardalus.

En nog meer...
Vroeger was de kerk een vergaderplaats, een plaats van vrede (het kerkasiel, weten jullie nog), een plaats waar mensen mekaar ontmoeten, communiceerden (in beide betekenissen van het woord), tot rust kwamen, elkaar motiveerden in hun streven naar solidariteit en hulp organiseerden voor wie het minder goed had. Moge dit hier opnieuw, in een moderne vorm mogelijk zijn.

En we beginnen daar al mee op zondag 7 juni om 10u30 met een plechtige eucharistieviering.
Jullie zijn hierop allen uitgenodigd. "


Gedenkplaat van de renovatie. Foto: eigendom H.F.E. VERMEIRBij de openstelling werden nog opgemerkt, Patrick De Greef, vz van de Monumentencommissie van Mechelen en Harry F.E. Vermeir , vz van de sector Erfgoed van de provincie Antwerpen.
Op het einde van de avond was er een verzorgde uitgebreide receptie waarop de meer dan 350 aanwezigen hun herinneringen uit de goede oude tijd (over zo'n 50 jaar geleden) van de parochie konden ophalen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten