Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

vrijdag 4 maart 2011

JUBELJAAR : 750 jaar kerk te Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Foto van Alfons Van Itterbeek of Alfons Leenders
Aan de eucharistieviering van 11uur30 ging een academsche zitting  vooraf in de kerk.
De genodigden werden ontvangen met orgelspel door Koen Van Damme, organist.
Daarna kwamen een aantal sprekers aan bod:
Ward Van Dyck als voorzitter van het kerkbestuur;
Eddy Vercammen de burgemeester van Sint-Katelijne-Waver;
Mario Baeck sprak over  "750 jaar kerk";
dit alles in aanwezigheid van Mgr. A.-J. Léonard, de aartsbisschop.


Burgemeester Eddy Vercammen aan het woord. Foto: H.F.E.Vermeir
De burgemeester had het over de voorbije restauratiewerken.
Hij meldde dat de kerk, het raadhuis, het H.-Hartbeeld, de pomp en de omheiningsmuur als beschermde monumenten bestaan sedert 2003.
De kerk had dringende onderhoudswerkzaamheden nodig en daarom besliste het college tot uitvoering op 28.02.2005.
Het betrof het vernieuwen van de dakgoot tussen de twee daken en aansluitend de dakgoot naar de achterzijde van de kerk. Tevens werd de dakgoot langs de linkerzijde gedeeltelijk vernieuwd, zowel als het houtwerk en het koper. Kostprijs € 60.843 met als toelage € 11.797.
Op 27.06.2005 werd het bestek voor de restauratie van het dakgeheel en reininiging van de gevels, goedgekeurd. Die goedkeuring kwam toe op 21.04.2008. De voorlopige kostprijs met ontwerpkosten en verrekening bedroeg € 609.229 waarvan 80  % gesubsidieerd  wordt voor 60 % door de Vlaamse Gemeenschap en voor 20 % door de provincie.
Aartsbisschop Léonard aan het woord tijdens de eucharistieviering, in  gezelschap van de priesters Peeters en Viskens, de voorafgaande pastoor. Pastoor Abts stond naas de aartsbisschop. Foto: H.F.E.Vermeir


Het werd een mooie viering opgeluisterd door het dameskoor 'Con Animo' en het gemengd koor Pastorale o.l.v. Maria Jacobs ; ook organist Koen Van Damme speelde tijdens de Pontificale Eucharistie.
Naast de burgemeester zagen we de schepenen, Eric Janssens, Jan Van Asch en Hilde Van de Werf. Ook Harry Vermeir, voorzitter van de Erfgoedraad   en Eddy Van Leuven, cultuurverantwoordelijke waren aanwezig.

Groepsfoto in de sacristie van de vier priesters celebranten en de misdienaars.Foto: H.F.E.Vermeir


Daarna wandelden de vele genodigden naar de Wintertuin van het Ursulinenklooster voor een ontmoeting met Mgr. A.-J. Léonard en voor de receptie, die door de gemeente werd aangeboden.

Pastoor Abts spreekt  Mgr. Léonard  en de aanwezigen toe. Foto: H.F.E.Vermeir

Geen opmerkingen:

Een reactie posten