Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

vrijdag 27 juli 2012

"Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen" eindelijk de 21ste eeuw binnengetreden...
Het bestuur, versie 2011:

Bekijk de foto in het laatst uitgegeven tijdschrift.

Zittend op de eerste rij: Marcel Kocken, Raphaël De Smedt, Herwig De Lannoy (Voorzitter), François Van der Jeugd;
tweede rij: Jean Paul Peeters, Axel Vaeck, Bart Stroobants, Jan Meutermans;
derde rij: Willy Van de Vijver, Jeroen Van der Auwera.
(ontbreekt op de foto: Heidi De Nijn). Foto: Luc Perdieus. (1)

Op de foto staan tien mannen. Er is EEN vrouw in het bestuur.
Wanneer we de foto beter bekijken stellen we vast dat het een kleurenfoto is met vijf mannen met een das en vijf zonder das. Ze zijn op de goede weg om er wat minder stijf bij te staan of te zitten.
Er is schijnbaar toch enige vooruitgang om een moderner en opener bestuur te voeren. Maar het bestuur staat wel open om vrouwen op te nemen.


Laat ons eens een kijkje nemen in dat waarin ze schijnbaar het sterkst waren/zijn de uitgave van de "Handelingen".
En of daar enige evolutie is te bespeuren.

Deze handelingen dateren uit 1949
en zijn het 53-ste boekdeel.
We zien er een dubbelganger van de Nederlandse titel, een Franse;
even groot als de Nederlandstalige .
Het secretariaat: 137, Koningin Astridlaan.
Kan. R. Tambuyser was voorzitter.
Vooraan is een lijst van zes pagina's met de werkende leden en 13 aangesloten instellingen.
Het is een  grijze kaft zoals die in die tijd moest ogen en binnenin heel wat zwart/wit platen.

We vinden er tien wetenschapelijke teksten waarvan één in het Frans.
De Franse tekst van J. Lefèvre, "Le grand Conseil de Malines sous Albert et Isabella" (1598-1621) . Er was helemaal geen blokje waarin de tekst in het Nederlands werd geduid.


Het ontvangstbewijs van lidmaatschap:

Ontvangstbewijs van het Lidmaatschap (75 franken) van J. Torfs (bibliothecaris) betaald aan L. Caers, schatbewaarder in 1950.(2)


We hebben het hier waarschijnlijk te maken met J. Torfs de latere hoofdbibliothecaris die de stadsbibliotheek nieuwe impulsen zou bezorgen. Het lidmaatschap was behoorlijk hoog. Het bewijsje was versierd met een kroon die verwees naar Koninklijk.(voor verenigingen die 50 jaar bestaan)

Deze handelingen dateren uit 1970
en zijn het 74-ste boekdeel.
De Franstalige benaming van de kring is heel wat kleiner dan in 1949.
Het secretariaat bleef:137, Koningin Astridlaan

H. Joosen was voorzitter.
Vooraan is een lijst met 10 blz. met leden en en 25 aangesloten instellingen. Een stevige toename door de strekking van de voorzitter.

Het bleef een wat grijze afstandelijke kaft waarbij het zegel van de Mechelen verkleind werd en grafisch is weergegeven.

We vinden er achttien wetenschappelijke teksten waarvan er vijf Franstalig zijn. Weer zonder enige vorm van duiding in het Nederlands. Nog altijd "pour les Flamands la même chose."

Handelingen van 1996. 100-ste boekdeel, Mechelen 1997

Het formaat bleef hetzelfde, maar de kaft werd wat minder grijs.
Het gaat hier om het 100-ste boekdeel.
Aloïs Jans was voorzitter . Het secretariaat was bij Paul Delbaere.

Vooraan een lijst met 16 blz. leden en 45 instellingen die lid zijn waren. We zien een stevige toename i.v.m. 1970.
We noteren zeven wetenschappelijke teksten waarvan één in 't Frans, nl. over Kardinaal Suenens.
Het Mechelse zegel werd nogmaals hertekend en werd nogmaals kleiner.

En dan nu de VERNIEUWING:De "Handelingen" deel 115, Mechelen, 2011, afl. 1.
Daarnaast is er nog een aflevering 2.
en van Erik VAN MINGROOT, "Over de oudste Schriftelijke getuigenissen (870-1008/25) uit de ontstaansgeschiedenis van de stad Mechelen", in: Studia et Documentata Mechliensia,  dl. 10, Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, Mechelen 2011.

Eindelijk is het zover een nieuw lay-out, andere kleuren, kleurenfoto's en het zegel in de kaft verwerkt.
Het Frans is eindelijk van de kaft verdwenen.
Herwig De Lannoy is voorzitter.
In aflevering 1, staat de ledenlijst achteraan  en bevat 11 blz. voor de leden (personen) en vermeldt 35 instellingen die lid zijn. 't Zijn er 10 minder dan voorgaande; is dit het gevolg van de vernederlandsing of de iets kleinere tekst?
De inhoudstafel staat vooraan en vermeldt vier wetenschappelijke teksten in het Nederlands .
In aflevering 2 staan een antal toespraken t.g.v. het 125-jarig bestaan.
Er is ook een biografische lijst van 125 jaar bestuursleden.

De vereniging is duidelijk de goede weg op.
Nu nog wat meer openheid naar niet rechtstreeks geschiedkundig academisch  geschoolden en onderwerpen die regionaal aansluiten en  vrouwen die  deelnemen aan het bestuur en het wordt één van de dynamische  verenigingen van de stad.

Kijk ook bij januari 2011 in deze blog voor een vroeger bericht over deze kring.


Referenties:

Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, Mechelen 2011, dl. 115, aflevering 2, p.29.(1)
Uit eigen documentatie.(2)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten