Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

woensdag 11 september 2013

Een gedicht / een lied per week: DRINKLIED


HET GOED BIER DAT MOET STERVEN ....
 
 komt van de side 2-dehands.

Ghy dronckaers principale
Minnaers van het goedt bier,
Een droefelijcke quale
Sal ick singhen hier.
Maeck van u potten scherven
Die dick sit op de banck.
Het goedt bier dat moet sterven
Want het wordt veel te cranck.                     De coren-coopers ghierigh
Ghaen proncken alsoo breedt,
Haer jonghe vrouwen cierigh
Gaen gheren fray ghecleedt,
Sy en willen niet derven
Haer schoon cieradigh blanck
Dus moet dat goedt bier sterven
Want het wordt veel te cranck.De molenaers sonder falen
Doen hem oock groot ghequel
Als sy de granen malen
Sy scheppen diep en wel,
Sy soeken goed en erven
Dus singh ick mijnen sanck:
Het goedt bier dat moet sterven
Want het wordt veel te cranck.


De brouwers seer hoochmoedigh
Sy drincken gheren wijn;
Het water overvloedigh
Putten haer knechten fijn
Daer mede sij bederven
En maecken 't sopken lanck
Dus moet dat goedt bier sterven
Want het wordt veel te cranck.
De schippers die het ons brenghen
en zijn oock niet zo slecht
Men moet sonder verlenghen
Betaelen en wel haer recht.
Sy soeken te verwerven
Schiploon naer haeren danck
Dus moet dat goedt bier sterven
Want het wordt veel te cranck.

De tappers zonder flouwen
Weten practijken siet
Sy konnen oock wel brouwen
Al zijn sy in 't ambacht niet.
Sy schrijven en sy kerven
Betaelt wordt hunnen ganck
Dus moet dat goedt bier sterven
Want het wordt veel te cranck.De prince hoe kan men prijsen
Die accidenten blouw
Imposten en accijsen
Sy maeck 't bier soo flouw
Ten zy deur goede conserven
Het goedt bier dat moet sterven
Want het wordt veel te cranck.

V. VERSTEGEN, "Marginalia bij geestelijke liedboekjes  uit de 17de eeuw", in: Miscellanea, J. Gessler, 1949, II, blz. 270.

Er was in de 17de eeuw een traditie  om liederen in gezelschap en ook om ze aan tafel te zingen. Zij handelen over goede vrouwen, de boeren, het leven op het land, de wijn en het "goed bier dat zal sterven".
In een boekje uit 1619 genaamd "Parnassus", dat is "Den Blijdenberg, staat het boven afgedrukte lied. Het is ondertekend met N.I.n de initialen van Nicolaas Janssens van Rosendaal Hij was koster en lid  van de rederijkerskamer "Het Wit Rosierken".(1)
In dit verband was er een laattijdig overblijfsel "De Mechelse liedertafel"(1970 ?) genoemd o.l.v. Urbain van Asch.Bron:

(1) "Een vrolijk tafelliedeken van het het goedt bier", in: Ons Heem, jg. 26, nr.6, 1972, p.259.Geen opmerkingen:

Een reactie posten