Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

maandag 28 oktober 2013

Characteristics of self-actualizers / Op zoek naar geluk, evenwicht, zelfverwezenlijking

CHARACTERISTICS OR SELF - ACTUALIZERS

KENMERKEN  van ZELFVERWEZENLIJKING


* Perceive reality efficiently and are able to tolerate uncertainty

Op een efficiënt wijze naar de werkelijkheid, laat onzekerheid toe

* Accept themselves and others for what they are

Het aanvaarden van zichzelf en de anderen zoals ze zijn

* Spontaneous in thought and behavior

Wees spontaan in gedachten en gedrag

* Problem-centered rather than self-centered

Wees meer probleem-gericht dan ik-gericht

* Have a good sense of humor

Humor is goed en relativeert

* Highly creative

Een hoge vorm van creativiteit

* Resistant to enculturation(1), although not purposely unconventional

Zich niet laten inpakken door een bepaalde cultuur op bepaalde  levenswijzen; maar wees daarom niet onvoorwaardelijk onconventioneel

* Concerned for the welfare of mankind

Bezig met het welzijn van de mensheid

*Capable of deep appreciation of the basic experiences of life

In staat zijn tot waardering  van de basiservaringen van het leven

* Establish deep, satisfying interpersonal relations with a few, rather than many people

Het ontwikkelen van genoegdoende interpersoonlijke relaties,  liever met enkele mensen dan met veel

* Able to look at life from een objective viewpoint

In staat zijn om naar het leven te kijken vanuit  een objectief of onbevooroordeeld  standpunt
Eerste prentje: "Ik probeer alle sonates van Beethoven te leren spelen."
Tweede prentje: "Gee... Indien je ze allemaal kunt spelen  welk voordeel heb je dan?"BEHAVIORS LEADING TO SELF-ACTUALIZATION

GEDRAG DAT LEIDT TOT ZELF-VERWEZENLIJKING


* Experience life as a child does, with full absorption an concentration

Ervaar het leven als een kind, vol concentratie en bewuste of onbewuste opname vanhetgeen zich rondom afspeelt

* Try something new  rather than sticking to secure en safe ways

Probeer liever nieuwe dingen dan zekerheid of vast uitgetekende wegen

* Listen to your own feelings in avaluating experiences rather than the voice of tradition or authority or majority

Luister voor de waardering van uw ervaringen liever naar eigen gevoelens dan naar de stemmen van traditie, gezag of meerderheid

* Be honest, avoid pretenses or "game playing"

Wees eerlijk, vermijd voorwendsels of uiterlijk vertoon

* Be prepared to be  unpopular if your views don't coïncide with those of most people

Wees er op voorbereid om niet geliefd te zijn wanneer je ideeën hebt die niet samenvallen met deze van de meeste mensen

* Assume responsibility

Neem uw verantwoordelijkheid op

*  Work hard at whatever you decide to do

Wat je ook wenst te ondernemen, werk daar hard aan

* Try to identify your defenses and have the courage to give them up

Probeer uw verdediging duidelijk te formuleren en heb de moed er een eind aan te maken.


*******************************

Paraphrased with modifications from Maslow (1954, 1967


Derde prentje: " Ik win daar niets mee!"
Vierde prentje: "Wat is het nut om iets te doen wanneer je er geen voordeel aan hebt?"


Woorduitleg:

Enculturatie is het proces waarbij cultuurkenmerken worden overgedragen van een samenleving of sociale omgeving naar een individu. Het is een socialisatieproces dat zich afspeelt binnen de cultuur waarin men is geboren. Dit in tegenstelling tot acculturatie waarbij een groep juist sprake elementen van een vreemde cultuur overneemt.(1) http://www.encyclo.nl/begrip/enculturatie

Bibliogafie:

Ernest R. HILGARD, Richard C. ATKINSON and Rita L. ATKINSON,  Introduction to PSYCHOLOGIE, New York, 1975, 6th edition, p.393 (text), p.363, p.265.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten