Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

woensdag 23 oktober 2013

HERITA (onroerend erfgoed) congresseert in het Memoriaal/Museum DOSSIN te Mechelen / hitlerErfgoedplein 2013 19 oktober, Museum Dossin Mechelen 
Voormalige Dossinkazerne. Nu woonkazerne en bewaarster van het Mechels archief.Links in de verte zien we de Begijnhofkerk en rechts de woonblokken van Amelinckx uit de jaren 1970. Foto: Harry F.E. Vermeir
Hier werden de mensen die op transsport naar Duitsland moesten samengedreven. Bij hun aankomst werden de bezittingen in de afdeling Aufnamhme doorzocht. Vooral Joden, maar ook andere groepen uit de maatschappij zoals zigeuners werden slachtoffer. Aan de Dossinkazernz werden de gedetineerden in beestenwagens gestopt en aldus met de trein des doods vervoerd naar Auschwitz - Birkenau.


Voorzitter Kristl STRUBBE, voormalig schepen te Mechelen, mocht een tachtigtal aanwezigen verwelkomen in het nieuwe gebouw van het Memorial, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.

Barbara STRUYS  beet de spits af met haar voorstelling over  de UITdatabank. Foto: Harry F.E. Vermeir

Daarna werd de hoofdschotel voorgesteld door Els Hofkens, afdelingshoofd erfgoedbeleid van het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed.
Els aan het woord.

Hier iets over Hoofdstuk 4:  INVENTARISSEN:
 - uitbreiding en vaststelling naar alle inventarissen; criteria voor opnemen en schrappen; openbaar onderzoek; toegang; gegevens vastgesteld inventaris; zorgplicht administratieve overheden; advies van Onroerend Erfgoed en Onroerenderfgoedgemeente  door verwijderen uit vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed of houtig beplantingen met erfgoedwaarde; informatieplicht in akten van overdracht zakelijke rechten.

Hoofdstuk 12: OVERGANGSBEPALINGEN
* wat beschermd is, blijft beschermd met aangepaste rechtsgevolgen conform nieuwe regelgeving;
*wat goedgekeurd of beslist is, blijft goedgekeurd of beslist:
* lopende procedures worden afgerond onder oude regeling;
* aangeduide ankerplaatsen worden beschouwd als een vaststelling van de lanschapsatlas en als onroerende erfgoed plannen;
* vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed blijft vastgesteld zonder zorgplicht.


Over de vrijwilligers erfgoedverenigingen is geen sprake.

Verder was er een broodjeslunch op de vierde verdieping  en was er nog een toelichting over de Vlaamse Erfgoedkluis, die € 15.000.000 ter lening voorstelt om te komen tot het openstellen van monumenten.


Daarna konden de deelnemers nog een bezoek brengen aan het Memoriaal en Museum.
Eén foto uit de tentoonstelling:Afbeelding uit de tentoonstelling over het Kampleven.
Ik krijg de foto niet gedraaid. Maar de tekst is duidelijker.Op het gelijkvloers was er ook nog een beklijvende tentoonstelling met beelden/beeldengroepen van Nat NEUJEAN (°1923)

Ik wil hier ook nog een ACROSTICHON  publiceren over HITLER.

H ooggeachte heer moordenaar
I nternationale leugenaar
T iran van de moderne tijd
L afaard die uw volk misleidt
E eerloze die niets ontziet
R otzak, waarom sterft ge niet.

Het komt voor in een tekst van Jan Neckers , Oorlogsherinneringen, in: "De kerjeuze Mècheleir", Oud-Mechelen, nr. 57, nr. 4, 2009, p.12.  Ik vermeld hieronder wat Jan ook op die pagina in deze context nog over zijn vader Jan schreef.
 " De harde Duitse maatregelen maken dat mijn vader lid wordt van het verzet. (1943)...
 Eén van zijn verzetsdaden wordt gepleegd met krijt. Hij schrijft het volgende gedicht (ik weet niet of hij    het zelf gemaakt heeft) op de binnenkant  van de deuren van de cafés waar hij af en toe komt (de Beurs aan de Markt, de Wilson in de Befferstraat, de Hanekeef in de Keizerstraat). (Zie boven)
Geen grote poëzie, maar als een collaborateur het signaleert is het voldoende voor een paar maanden amigo, wie weet zelfs een reisje naar Breendonk."

Bibliografie:

Bezoekersgids,Brugge, Kazerne Dossin en Herman Van Goethem, 2012.
De kerjeuze Mècheleir, Oud-Mechelen, nr. 4, nr. 57, 2009.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten