Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 29 maart 2014

Spreuken, spreekwoorden en zegswijzen op de VROUWENZo helder (of zo schoon) als een brand: zeer zuiver en en schoon;  in het bijzonder van een vrouw of een meisje die er helder en glunderend uitziet en "zindelijk" gekleed is. Brand is hier gebruikt in de betekenis van zwaard, en is oorspronkelijk hetzelfde woord als brand voor brandend stuk hout. Zwaard, brand in de betekenis van de kling, het lemmer, en zou zo verwijzen naar het flikkeren van het staal in het zonlicht. Vergelijk met: brandhelder, brandnieuw en brandschoon.(1)


Die een appeltje kan schillen, zonder breken,
Mag een meisje zoenen, zonder spreken.(H)


Een meisken op den zang,
En een mesken op den klank
Hebben er veel bedrogen.(T)

't Is precies een spinnenkop
of
't Is precies een spinnewiel. (A)
                                                              Over een meisje dat niet goed kan stilzitten, veel bewegingen maakt
                                         
Een meisje op de kruk. (V.D.)       Een meisje dat altijd thuiszit. We vinden  het begrip kruk ook terug in sinte-mette op de kruk . (zie daar in deze blog)            

Dit is een meisje, waaraan O.L. Heer niets is vergeten. (W.D.)Verwijzing:

A. De Cock, "Spreekwoorden en Zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en volkszeden", , in: Volkskunde, tijdschrift  voor Nederlandse Folklore, 1897-98. (1)(nr. 52, p.15)

A = Land van Aalst.
H = Harrebomée, Spreekwoordenboek.
T = Tuerlinckx, Hagelands Idioticum.
V.D. =  van Dale Woordenboek.
W.D. = Waling Dykstra, Uit Frieslands Volksleven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten