Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

woensdag 7 mei 2014

De "Groote Oorlog": het verlies aan mensenlevens en goederen tijdens WO I

De oorlog 1914-1918 was een wereldramp.
De wijze waarop machthebbers omgingen met mensenlevens om hun economische belangen veilig te stellen was misdadig. Ik stel voor dat men de standbeelden of straatnamen van deze machthebbers en een aantal hogere officieren verwijdert en ze postuum veroordeelt. Bovendien slaagden zij er in om een aantal soldaten die hysterische werden in de loopgraven te doen fusilleren....

Bewapening Duitsland en Frankrijk. Uit: Punch, in: zie onderaan (1)


Een zachtaardig voorbeeld uit: "In Flanders Fields Museum, getuigen van de Grote Oorlog", vertaalgids van citaten, Ieper, 1998, p.5.
"In hun goed verwarmde kantoren werken de generaals erg eenvoudige plannen uit: de artillerie bestookt de Duitse loopgraven tot ze leeg zijn, de genie blaast de versperringen op, de infanterie voert een bajonetaanval uit. Jammer genoeg doken er op het terrein een paar hindernissen op die niet op de kaart van de generaals te zien waren. Het resultaat is dat er doden en gewonden zijn gevallen, maar dat niemand onze loopgraven heeft verlaten. Met mijn compagnie begon ik toen met een plan wat minder snel is dan dat van de generaals, maar dat wel wérkt. We zullende Duitsers naderen door loopgraven aan te leggen."
Oorlogsdagboek, Maurice Laurentin, Luitenant van het 77ste infanterieregiment, bos van Herenthage, 19 december 1914.

VERLIES AAN MENSENLEVENS

Mobilisatie

In het geheel werden 68.822.463 manschappen gemobiliseerd, door de betrokken mogendheden.
Rusland stond aan de spits met 15.700.000 manschappen;
Duitsland met 13.125.000 manschappen;
Oostenrijk-Hongarije met 9.000.000 manschappen;
Frankrijk met 7.935.000 manschappen;
Engeland met 5.704.000    "                 ;
Italië met 5.615.000 manschappen;
De V.S.A. met 4.272.000  "          ;
Turkije met 1.6000.0000 manschappen;
Indië met 1.440.000 manschappen; (Groot-Brittannië bezette toen dat gebied)
Japan met 800.000  manschappen, enz...

Begin:
de Triple Alliantie bestaande uit Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië
kwam te staan tegenover
de Triple Entente bestaande uit Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland.


Als we deze cijfers wat in context zetten dan werden er door Duitsland en bondgenoten de volgende manschappen ingezet:
Duitsland  :                 13.125.000
Oostenrijk-Hongarije:   9.000.000
Italië :                           5.000.000
Turkije:                         1.600.000
Japan:                              800.000
Dus in het totaal           29.525.000 manschappen
De Roemenen en de Italianen deden een groot deel van de oorlog mede met de Duitsers tot ze de nederlaag van de Duitsers in Stalingrad vaststelden. Ook nog enkele andere volkeren verleenden hand- en spandiensten wegens oorlogsomstandigheden.En de geallieerden:
Frankrijk :                       7.935.000
Engeland:                         5.704.000
Russen:                          15.700.000
V.S.A.                             4.272.000
Indië                                 1.440.000
Dus in het totaal:              35.051.000 manschappen
Ook Canadezen, Ieren, Polen en Australiërs, e.a. deden een forse inspanning voor de geallieerden.
Vanaf 1917 waren de geallieerden in het overwicht daar toen de V.S. mee in de oorlog ging.
De V.S. zag het spook van de Communisten opdoemen en was waarschijnlijk daardoor beter gemotiveerd om deel te nemen aan de oorlog. In 1917 werd de tsaar in Rusland afgezet door de Communisten en in Oostenrijk-Hongarije ging de keizer ook ten onder aan meutes en opstanden die waarschijnlijk beïnvloed waren door Communisten.

Inzet van de verschillende landen

Deze landen telden samen 966 miljoen inwoners
d.w.z. dat 14 percent van de mannelijke bevolking en 7 procent van de totale bevolking werd gemobiliseerd.
De percentage van land tot land verschilde soms aanzienlijk.
In Frankrijk werd 59,4 procent van de mannelijke bevolking onder de wapens geroepen;
in Duitsland 64,9
in Oostenrijk 55,4
in Italië 46,3
in Engeland 39,3
in de V.S.A 13,2
en in België 15,5 procent van de mannelijke bevolking.De sluizen van de haven van Nieuwpoort in  december 1917.De Vlaamse kust was voor de Duitse oorlogsvoering van groot belang, daar van hieruit de U-boten aanvallen in het kanaal uitvoerden. Groot-Brittannië probeerde door lucht- en marineaanvallen dit steunpunt tevergeefs uit te schakelen.

Menselijke verliezen

Duitsland verloor 2 miljoen mensen  d.w.z. doden of vermisten, t.t.z. 9,8 percent van de mannelijke bevolking. Rusland 1.700.000..
Oostenrijk-Hongarije 1.542.000 of 9,5 percent;
Frankrijk 1.400.000  of 10,5 percent;
Roemenië 11 percent;
Italië 750.000 of 6,2 percent:
Engeland 744.000 of 5,1 percent;
België 1,7 percent;
V.S.A.  0,2 percent.

Ca. 20 miljoen doden...

Hierbij moeten nog de burgerlijke slachtoffers geteld worden, en dan nog de miljoenen verminkten en mensenwrakken.

OORLOGSKOSTEN
Naar een schatting in 1919  door stafoversten in het Amerikaanse leger gedaan, beliepen de gezamenlijke oorlogsuitgaven meer dan 1.000 miljard goudfrank. Frankrijk gaf meer dan 300 miljard uit. Engeland 203 miljard, de V.S.A. 152 miljard en Italië 65 miljard.

Voor België wordt het volgende gesuggereerd:

Vernietiging van landbouw areaal en industriële uitrusting.(2)

Verwijzing:

Foto: "Unser Jahrhundert im Bild", im Bertelsmann Lesering, Güterloh, 1964, p.207.
Prent: (1) : in: "Tijdstroom 3, door R. Maes, J. Parrein en J. Van Der Hoeven, Deurne/Antwerpen, 1972, p.125.
Tekst:
Joriz Prim, "Handboek der Algemene Geschiedenis", dl. II, De Procure , Brussel, s.d., p.319/320.
(2) Agnes Claeys, G. De Corte, e.a., Onze industriële samenleving tussen gisteren en morgen , 1900-2000, Antwerpen/Amsterdam, 1985, p.27.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten