Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zondag 28 januari 2018

1933 .... "De mens in wording" J. BRONOWSKI Leo SZILARDHet boek:

"De mens in wording" van J. BRONOWSKI

oorspronkelijke titel: The ascent of man,
uitgegeven door Scienze Horizons Inc. 1973
uitgegeven door W. Gaade b.v., Amerongen,1978
ISBN 90 6017 827 0
Hier wordt overgenomen van p. 368-374.

" Leo SZILARD was een Hongaar en had in Duitsland gestudeerd. In 1929 publiceerde hij een belangrijk, baanbrekend artikel over de informatie-theorie: de relatie tussen kennis, natuur en mens. Szilard wist toen al zeker dat Hitler aan de macht zou komen en dat oorlog onvermijdelijk was.  Hij had altijd twee koffers klaar staan in zijn kamer en in 1933 heeft hij ze gesloten en vertrok ermee naar Engeland."

" Hij logeerde in het Strand Palace Hotel ... Op een wandeling naar Bart's Hospital moest hij op Southampton Row wachten voor een rood stoplicht. ... voordat het licht op groen sprong, bedacht hij dit: als je een atoom met een neutron raakt en het breekt in tweeën dan heb je een kettingreactie. Hij maakte een omschrijving voor een patent met het woord "kettingreactie". Het werd verleend in 1934."

" Hij droeg het patent over aan de Britse Admiraliteit die ervoor zorgde dat het pas na de oorlog werd gepubliceerd."

"De oorlog zelf leek onvermijdelijk. Hitler en de kernfysica rukten gelijk op,... In 1939 vroeg Szilard per brief aan Joliot Curie of hij de publicatie kon tegenhouden. ..."
 " Roosevelt stierf, juist op de dag dat Szilard hem een memorandum toezond. Hij wilde dat de bom eerst voor een internationaal publiek, ook voor de Japanners, zou worden gedemonstreerd zodat Japan de kracht van het nieuwe wapen zou inzien en zou capituleren voor dat duizenden mensenlevens verloren gingen."
"De eerste atoombom viel op Hiroshima in Japan op 6 augustus 1645, 's morgens om 8u15. ..."

De wetenschap voor schut gezet...

"Er zitten twee kanten aan het menselijk dilemma.
De ene is de overtuiging dat het doel de middelen heiligt. Die druk-op-de-knop-filosofie, die opzettelijke minachting voor het menselijk leed, is het monster dat de oorlogsmachine bestuurt.
De andere kant is het verraad aan de menselijke geest, de onderwerping van de geest aan het dogma, dat een natie, een beschaving deformeert tot een regime spoken - gehoorzame, gefolterde spoken.."
...
" We moeten genezen van onze honger naar absolute kennis en macht. We moeten de afstand overbruggen tussen kadaverorde en menswaardig optreden. We moeten de mensen tot mens  maken."


Pieter van der Heyden | Zottenkermis, Pieter van der Heyden, weduwe Hieronymus Cock, 1570 - 1601 | Een groot aantal narren dansen en springen. Ze ‘zottenbollen’.
Louis Lebeer schrijft deze gravure toe aan Pieter Bruegel de Oude , maar waarvan de burijngravure wel gemaakt is door bovengenoemde.[1]
[1] Louis LEBEER, “Catalogue raisonné des estampes de Bruegel l’ancien », Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, 1969, p.19/20 en 87-89.


HISTORISCHE REFERENTIE

30.01.1933 / President Hindenburg benoemt op aanraden van Franz von Papen Adolf Hitler tot rijkskanselier. Von Papen wordt vicekanselier, en ook verder zitten er voornamelijk niet-NSDAP-leden op de sleutelposities.
27.02.1933 / Het Rijksdaggebouw gaat in vlammen op. Als dader wordt de Nederlander Marinus van der Lubbe aangewezen. De regering-Hitler maakt van de gelegenheid gebruik om verregaande maatregelen tegen de communisten te nemen. Zie: Rijksdagbrand.
28.02.1933 / Deze maatregelen van de nazi-regering, die een eind zullen maken aan vele vrijheden in het Duitse Rijk, treden in werking.
05.03.1933 / De verkiezingen voor de Rijksdag leveren een overwinning op voor de NSDAP, die 288 van de 647 zetels behaalt. Omdat de zetels van de communistische KPD niet worden meegeteld, is dit zelfs een absolute meerderheid.[waarschijnlijk gemanipuleerde verkiezingen]
21.03.1933 / Het eerste concentratiekamp Dachau voor politieke gevangenen is gebruiksklaar.
23.03.1933 / De nieuwe Rijksdag stemt in met de machtigingswet van 1933 (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich), waarmee de parlementaire bevoegdheden aan Hitler worden overgedragen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/1933


Wie de cultuur manipuleert, centraliseert en ze afhankelijk maakt van de financiën van boven, van de regerende partij, is bezig de maatschappij aan het manipuleren en beoogt daarmee een ander politiek doel.
Van zo'n centralisatie wordt de maatschappij niet beter, maar wel  een aantal 'rabiate' kapitalisten en 'misplaatste' politiekers.

De politiek probeert in Vlaanderen op cultuur gebied de mensen tot nummers te maken, door financiële bevoogding en ondermijning van diversiteit....

De toekomst van de mens is diversiteit en creativiteit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten