Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zondag 4 maart 2012

Kaartenboek: "Landschap in Beweging" 't Grom / in gebruikstelling SINT-KATELIJNE-WAVER

Op 2 maart 2012 werd in het groentemuseum 't GROM
het digitale kaartenboek 'Landschap in beweging'    voorgesteld

Voorzitter Leopold MAES deed de verwelkoming en hield een lustrumbijdrage over het ontstaan van het museum.Zijn toespraak stond in het teken van het mosterdzaadje. Foto: H.F.E. VERMEIR
Hij schetste de voorgeschiedenis van het ontstaan van 't Grom en de ontwikkeling tot een volwaardig erkend museum.

Het eerste document voor het ontstaan van een tuinbouwmuseum, zoals het toen leefde, werd ondertekend door Willy Van Hoof en Harry Vermeir als vertenwoordigers van Erf en Heem.
Daarna begonnen moeilijke onderhandelingen, waarbij een aantal officiële instellingen zoals de Boudewijnstichting betrokken partij waren. Ir./arch. Serneels werd aangezocht om een ontwerp voor te stellen.
Het groeiproces verliep moeilijk.
Via de Koning Boudewijnstichting verkreeg Erf en  Heem in de campagne "Museum en samenleving" subsidies om te werken aan de opbouw  van een Bezoekerscentrum.
In 2000 werd door Erf en Heem een projectsubsidie voor de ontsluiting van roerend en immaterieel erfgoed voor de uitbouw van het Midzeel-Erfgoedcentrum voor Groenteteelt fase 1 aangevraagd.
In 2001 werd het een projectsubside voor "Bezoekers- en Erfgoedcentrum Midzeelhoeve " fase II.
Een eerste betaalde personeelsid werd in 2002 aangeworven voor "Het bezoekerscentrum Midzeelhoeve".

 Er werd in 2002 op voorstel van de conceptwerkgroep samen met  de gemeente de vzw Midzeelhoeven opgericht  die het domein voor 50 jaar in erfpacht gaf aan die vzw. Met Erf en Heem werd een convenant afgesloten over het gebruik van een tentoonstellingsruimte en over de zolder van Midzeelhoeve I en over een week-end "Waverlandse Voorjaarsgroente,", elk jaar opnieuw te organiseren in Midzeelhoeve I.
Ook met de vzw TOERISME werd een convenant afgesloten. Aldus vinden we de balie van die dienst in de inkomhal.

Hij schetste ook het ontstaan van de kaartenboek.

Erika T'JAECKX, conservator stelde de kaartenboek voor.
Foto: H.F.E. VERMEIR
In 2011 startte men met "Landschap in Beweging". Kee Van den Eynde , enkele vrijwilligers en het ontwerpbureau Sien werkten er aan.

De onthulling door Burgemeester Eddy Vercammen en Leopold Maes. Foto: H.F.E. VERMEIR. Men ging uit van zeven kaarten die onze regio bestreken. Daarom werd gezocht naar groenteteelt of moestuinen. Op elke kaart kwamen vier verwijzingen, die bij aanraken worden uitgewerkt door een foto met tekst.


Het startscherm. Foto: H.F.E. VERMEIR


Op bovenstaande foto zien we zeven balonnetjes die verwijzen  naar de zeven kaarten die in de presentatie verwerkt zijn.
De data van die kaarten:
1. Braun & Hogenberg, 1574
2. Van Hanswijck, laatste kwart 16de eeuw(1578 ?), copie door Jan-Baptist de Noter
3. Ferraris, 1771-1778
4. Topografische kaart van België, 1892
5. idem, 1930
6. idem, 1960
7. idem, 1994.


Hier een prent van De Noter. Foto: H.F.E. VERMEIR
Het is een zicht vanaf de oever van de Dijle, met aan de overkant de stadsmuren en in de verte de Hanswijkkerk.
Op de voorgrond een moestuin en gebouwen. De plaats is te situeren ongeveer wat in in het "schoon Mechels" "den botaniek" noemt.

Een van de zeven kaarten.H.F.E. VERMEIR.

De interesse van de genodigden.Foto: H.F.E. VERMEIR.


Naast de Burgemeester zagen we de schepen Eric Janssens, Jan Van Asch en Hilde Van de Werf.
Ook de voorzitter van Erf en Heem Jan Segers, de voorzitter van de Erfgoedraad van Sint-Katelijne-Waver Harry Vermeir en de Waverse Heemkundige Staf Bleeckx waren aanwezig.

Erna was er een stemmige receptie.


Sfeerbeeld. Foto: H.F.E. VERMEIR.


Referentie:

Uit de toespraak van Leopold Maes : "Lustrumviering museum 02.03.2012".
Uit het persoonlijk archief  en documentatie van Harry Vermeir.
Info Erika  T'JAECKX, conservator.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten