Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 2 juni 2012

JUNI de maand waarin de ZOMER begint


 IN OPBOUW

J U N I              ZOMERMAAND 


Het "juniblad" , uit Zonnewijzer, Utrecht, 1940, p.205.


Omschrijving van de naam:(1)

JUNIUS  is de naam naar Juno, Jovis' vrouw.
De Romeinen verklaarden ze ook tot de maand van de Juniores, de jongeren, daar mei dit is van de Majores.
Anderen beweren dat de maandnaam moet afgeleid worden van consul Lucius Junius Brutus ( - 508 v. Chr.).


Midsummermonath noemde ze bij de Angel-Saksers naar het Midzomerfeest dat in die maand viel.
Bij de oude Saksers was het Wedemanoth  dat weidemaand betekende. Het vee werd in die maand naar de weide gedreven.
De Saksers  noemde ze ook "eerste zoete maand" of "eerste maand van de scheepvaart".
Bij Karel de Grote ( ca. 800) was het Brachmanoth (brachen is ploegen). Ook Braakmaand geheten omdat men de akkers braak legde .
Er waren nog andere varianten:
Weddermaand (onweersmaand) of "gewitter" zoals het in het Duits klinkt.
Andere benamingen: Wormenmaand (naar de insecten), Dool-, Zomer-,Rozen-, Sinksen-, Lange dagenmaand.

Très riches heures
en de ASTROLOGIE 

Gebroeders van Limburg, Les Très Riches Heures van de Hertog van Berry, de maand juni, Chantilly, Musée Condé, besteld in 1410..


Luchtig geklede boeren, de mannen in blauw, wit en rood en de vrouwen in het blauw. De mannen zijn eensgezind aan het werk met de zeis, de vrouwen verzamelen het hooi met een hark. De illustratie is zeer gedetailleerd en toont duidelijke kleurverschillen tussen het gemaaide en nog niet gemaaide gras en het al verkleurende opgetaste hooi.
De scène speelt zich af nabij de Parijse residentie van de hertog, het  Hotel de Nesle, op de linkeroever van de Seine, tegenover het Louvre, ongeveer op de plek waar nu het Institut de France is. Rechts op de afbeelding staat de Sainte-Chapelle, een kapel op het Ile de la Cité. Links daarnaast is het oude kasteel afgebeeld dat door de koningen van Frankrijk werd bewoond tot Karel V het hof verplaatste naar het Louvre.
Geheel links is een poort in de stadsmuur zichtbaar, die leidt naar de rivier waar een bootje langs vaart. Op deze plek bevindt zich momenteel het ruiterstandbeeld  van Hendrik IV, bij de Pont  Neuf.
In het hemelgewelf bovenaan is centraal de zonnegod Helios in zijn zonnewagen uitgebeeld, met links van hem het sterrenbeeld  Tweelingen  en rechts Kreeft.

De Tweelingen: periode  in de astrologie : 21 mei - 21 juni

Deze prachtige tekening stelt de TWEELINGEN voor in al hun glorie.(3)(p.138)

Men kan in de TWEELINGEN twee gelijkaardige wezens  of een zelfde wezen in twee personen zien.
Zij stellen zich wel eens naïef op bij de verwezenlijking van hun verlangens.
Zij zijn nieuwsgierig en verkiezen het avontuur boven veiligheid. Zij zijn soms onverzadigbaar.
Zij delen met de Maagd hun aangetrokken zijn tot Mercurius als planeet.

Dan nog een doordenkertje van Dante:
"Bij de mens ontwikkelt een gedachte steeds uit een andere gedachte,
ze verwijdert zich aldus van haar doel, omdat ze het  elan van de aanvankelijke gedachte verzwakt..."

Dante, La Divinia Comédia, "La Purgatoire", zang V.


Uiterlijk voorkomen:

Juni dat is de maand van de kermissen, kijk maar eens naar de Sinksenfoor van Antwerpen.
Juni is de maand waarin op vele studies met veel zweet en tranen een kroon op het werk wordt gezet,
en waar van de "examinandi" wordt verwacht dat zij een groot menselijk tekort "machtswellust" laten varen.


Weerspreuken:

Lent noordenwind aan juni de hand
zo waait hij koren in het land.

of

Men vreest niet als de gerst zich strijkt,
want hij dan de boer het meest verrijkt.

Hiervoor gaat het goed

Juni nat en koud
meest den hele jare ellende brouwt.

Als 't koud en nat in juni is,
dan is het gans het jaar ook mis.

Juni weer,
December weer.

De dagen zijn het langst.

Springliedje:

MOEDER IK HEB ZO'N LIEVE JONGEN

Moeder, ik heb zo'n lieve jongen,
Mag hij niet eens bovenkomen?
Nee, Griet, zanik niet,
Boven komen mag hij niet;
De eerste zoen die ik hem gaf,
Viel hij van de trappen af,
Van de trappen op de stoep,
Midden in de paardenpoep.(2)


Referenties:

 Solange DE MAILLY NESLE, L'Astrologie, l'histoire, les symboles, les signes, Fernand Nathan,1981.(3)
Kees SPIERINGS, "Kinderen spelen het jaar vol", in:  Zonnewijzer, Utrecht, 1940, p.352.(2)
Adolf ULENS, De tijd in de Folklore, Brecht, 1931.(1)

(4)  Den grooten Brugschen comptoir-almanach, 1757 (met lijst van de staat van het hof van Koning Charles Alexander, van de stallen en de keuken tot de raad van state).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten