Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

dinsdag 3 maart 2015

SINT-KATELIJNE-WAVER groeide uit het Waverwoud**


Het moderne logo van 2003 ontworpen door de toenmalige gemeentesecretaris Hilde Marien.
Het nieuwe gemeentehuis met de rode tomaat.
SINT-KATELIJNE-WAVER groeide uit het Waverwoud

Deze gemeente ontleende haar naam aan het Waverwoud, dat zich uitstrekte  van de Schelde tot de Kempen, van Baasrode tot de Kleine Nete. Volgens de geschiedkundigen zou "Waver" betekenen: moerasachtige zompige grond of bewoonde plaats in een bos.

De ontstane dorpen in de 13-de eeuw waren aldus: Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Sint-Katelijne-Waver en Sint-Niklaas-Waver(Putte). De namen verwijzen naar de expansies, de invloed van het Christendom in die periode. De nederzettingen waren waarschijnlijk ouder.
"Midzele" en "Be(r)moorter" verwijzen naar Frankische nederzettingen.
In de 12de eeuw  bezaten de Berthouts grotendeels het ommeland  bestaande uit hoeven, schansen en heerlijkheden in en rond het Waverwoud. Hun talrijke kroost werd hierbij van het nodige areaal voorzien.

Geleidelijk wordt het Waverwoud in cultuur gebracht en nam de bevolking toe.
In 1293 was er op het grondgebied  van Sint-Katelijne-Waver een parochie, een bidplaats toegewijd aan de heilige Katarina, een pastoor.
In 1260 werd voor de parochie O.L. -Vrouw-Waver een kerk gebouwd in laat Romaanse stijl.
Sint-Katelijne-Waver was een gedeelte van Duffel, het geheel werd het "Land van Duffel" genoemd, bestaande uit Hoogheid, Voogdij, Perwijs en Arkel. Deze laatste vier behoorden  ook tot het "Land van Mechelen"
, dat deel uitmaakte van het hertogdom Brabant.
De Vrouwvliet en de huidige Boerenkrijgstraat vormden de grens tussen het "Land van Mechelen" en de "Heerlijkheid Mechelen", die in de Middeleeuwen behoorde tot het prinsbisdom Luik.
De akte van "Midzelen" (1428) ging uit van de schepenen van Duffel-Perwijs en van sint-Katelijne-Waver als één schepenkorps. Pas in 1572 worden de schepenbanken, een afzonderlijk Sint-Katelijne-Waver, gescheiden.


In 1490 werd aan de Pas (Pasbrug nu) op de Vrouwvliet (toen een drukbevaren waterloop) een blokhuis gebouwd, één van de steunpunten van de vooruitgeschoven versterkingen van Mechelen.
In 1585 bouwden de Spanjaarden schansen op de Vrouwvliet aan de "Duffelse Pas" en op de Nieuwendijk. In dit grensland hadden de bewoners te lijden van doortrekkende troepen.
De historie van Jan Kadodder illustreert hoe de bevolking in vertwijfeling zich te weer stelde tegen opeisingen en brandschattingen. Op 3 maart 1648 nam Jan Kadodder het met een aantal boeren  op tegen een regiment krijgsvolk uit Lorreinen op het grondgebied van huidige Kauwendael, toen Sint-Katelijne-Waver.
Op het einde van de achttiende eeuw, tijdens de Franse  overheersing (1795), worden Duffel en Sint-Katelijne-Waver twee totaal zelfstandige gemeenten.
Tijdens de Boerenkrijg streden de katelijnaars  in de compagnie van Duffel en verdedigden het steunpunt Duffel.

Bij het begin van  WO I boden het fort Midzelen en vooral de veldschansen Dorpveld en Bosbeek heftig weerstand in de periode van 28.09. - 02.10.2014 . Daardoor maakten ze het mogelijk dat het Belgisch veldleger uit Antwerpen ontsnappen naar de IJzer....

De geschiedenis eindigt nooit...

Verwijzing:

"Gazet van Mechelen", 30 juli 1981. Geen vermelding van auteur.


enkele kenmerken:

arrondissement Mechelen, provincie Antwerpen
deelgemeenten: Onze-Lieve-Vrouw-Waver & Sint-Katelijne-Waver
wooneenheden: Elzestraat, Katelijne (katelaane), Waver en Pasbrug-Nieuwendijk

Sint-Katelijne-Waver 2860

waver = onvaste moerasgrond
Katelijne, naar Sint-Catherina

men spreekt van een Katelijnenaar; Katelijne
spotnaam: Jan Kadodder
woondorp; vroeger landbouw- en steenbakkerijen, volle grond tuinbouw en groenteteelt,  nu vooral handel in groenten en fruit; Europese tuinbouwveiling Belorta
hoogte: grotendeels vlak, 8 à 15 meter,
grond: zandleem op klei
grenzen: de westgrens wordt gevormd door de Nete en Duffel,
              de noordgrens: Lier en Putte,
             de oostgrens: Putte
             de zuidgrens: Bonheiden en Mechelen
doorsneden door de spoorlijn Antwerpen-Brussen  en heeft ten zijden de R-6, de ring Mechelen-noord.
grootte: 2078 ha
inwoners: ca. 15.000
NMBS-station


Onze-Lieve-Vrouw-Waver 2861 

waver = onvaste moerasgrond

men spreekt van een  Waveraar; Wavers
spotnaam: hovaardige Waveraar.
woondorp: landbouw, groenteteelt, nu vooral residentieel en rusthuisverblijf.
hoogte: 8 à 25 meter.
grootte: 1530 ha
inwoners ca. 4700

Geen opmerkingen:

Een reactie posten