Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

maandag 27 april 2015

Sint-Katelijne-Waver: Zusters Ursulinen brengen hun Erfgoed onder in Stichting van Openbaar Nut (27.04.2015)****SON Stichting van Openbaar Nut
bestaande uit

een Raad van Bestuur
- vzw Zusters Ursulinen van OLV-Waver
- vzw Kempens Landscha^p
- vzw aartsbisdom Mechelen-Brussel

een Raad van de Site 
met de partners van het domein
de zusters Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver
het Ursulineninstituut, SUI
vzw Wintertuin
vzw Borgerstein 
de gemeente Sint-Katelijne-Waver
Deze raad kan praktische problemen die zich voordoen aankaarten bij de RvB.

DE ONDERTEKENING

Op 24 april 2015 ondertekenden de zusters Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver de oprichting van de nieuwe Stichting. Deze stichting van Openbaar Nut (SON) neemt voortaan de verantwoordelijkheid over het domein aan de Bosstraat 9 in OLV-Waver op zich en waakt over de eenheid ervan.

Vanaf 1841 groeide het Ursulineninstituut uit tot een baken in OLV-Waver.
Bijna 175 jaar na de oprichting besloten de zusters Ursulinen, met de inbreng van expertise vanuit Kempens Landschap, het Ursulineninstituut over te dragen aan een Stichting van Openbaar Nut (SON).
De stichting zal het domein als koepelorganisatie beheren en zorgt ervoor dat de traditie van de Ursulinen gerespecteerd wordt .Inga Verhaert, gedeputeerde. Foto: eigendom Kempens landschap.

EENHEID IN EEN STERK PARTNERSCHAP

Covoorzitter en gedeputeerde Inga Verhaert debiteerde het volgende:
"De nieuwe stichting versterkt de eenheid van het domein en behartigt de gezamenlijke belangen van verschillende partners die er wonen en werken. Zo zal de SON mee haar licht laten schijnen over gemeenschappelijke thema's zoals mobiliteit, overkoepelende beheerplannen of brandveiligheid."
Daarentegen zal de stichting zich niet inlaten met de afzonderlijke werking van de partners, en geeft ze hen de verantwoordelijkheid over hun respectievelijke delen van het domein.
Inga Verhaert vult aan:
"Een belangrijke partner is natuurlijk het Sint-Ursula-instituut, een dynamische school die al sinds haar ontstaan leren in een 'leerrijke' omgeving hoog in het vaandel voert. Daarnaast biedt het domein ook onderdak aan de cryptezaal (onder de kerk) als cultuurhuis van de gemeente, aan de congregatie van de zusters Ursulinen zelf, alsook aan tientallen senioren die huize St.Angela bewonen. Velen kennen het domein vooral van hun bezoek aan de prachtige art nouveau wintertuin en het alom aanwezige rijke erfgoed waar vzw wintertuin zich over ontfermt. 
De dynamiek van elk van deze partners moeten behouden want dit is de beste garantie voor een duurzaam behoud en groei van het domein, met SON als slot op de deur en garantie op behoud van de eenheid."

Emmy Vermeulen, algemeen overste van de congregatie van de Ursulinen in de Oratorium zaal na de plechtigheid. Foto: H.F.E. VermeirDE INBRENG EN EXPERTISE VAN HET KEMPENS LANDSCHAP

Samen met de zusters Ursulinen en de verschillende betrokken partners, de schol SUI en de vzw Wintertuin,  op de site, werkte vzw Kempens Landschap als advies verlenende instantie mee aan het uitstippelen van een nieuwe toekomst voor het volledig Urselineninstituut. Dit traject startte in 2000. Covoorzitter en gedeputeerde Peter Bellens:
"Onze vereniging zorgt naast de veiligstelling van landschappen door middel van aankoop ook via de inbreng van expertise voor een beter toekomst. Het Ursulineninstituut is een indrukwekkend geheel van ca. 10 hectare dat cultuur, natuur, vroeger ook landbouw, toerisme, onderwijs, devotie, ouderenzorg en zo vele andere komen hier samen en maken integraal deel uit van de complexiteit van het domein en dus ook van onze opdracht."

Muzikale intermezzi, viool Veronique DE RAEDEMAEKER (19 jaar) oud-leerlinge van SUI en piano Anastasia KOZHYSHKOLOKRAINU, Oekraiïnse. Ze speelden werk van Piazzola, Wieniawski (Faust fantasie) en Debussy (Beau soir). Foto: H.F.E. Vermeir


Vzw Kempens Landschap nam de handschoen op om de zusters Ursulinen bij te staan in hun zoektocht naar een toekomst voor het ganse domein. In 2011 werd hiervoor een eerste masterplan opgesteld. In de loop der jaren werd dit plan aangepast en verfijnd.
Peer Bellens licht verder toe:
"Dankzij het Europese project Heritage Recycled (HERE) dat tussen 2011 en 2014 liep, konden we deze uitdaging aangaan. De oprichting van SON is een belangrijk ijkpunt voor het Ursulineninstituut, maar zeker niet het  eindpunt van onze opdracht en samenwerking. Samen met de betrokken partners kijken we alvast de volgende 175 jaar met veel enthousiasme tegemoet."

Philippe Debacker, directeur van het Kempens Landschap voor de goedbevolkte zaal. Foto: H.F.E. VermeirINFO
 De data van vzw Kempens Landschap
 Philippe De Backer
 T 015 22 82 30, M 0478 44 83 86
 Philippe Debacker@kempenslandschap.beVerwijzing:

Uit persbericht van Kempens Landschap van 27.04.2015
en eigen gegevens

Eén van de "zitterkens" uit de oratoriumzaal. Eik trotseert de eeuwen. Foto: H.F.E. Vermeir


Geen opmerkingen:

Een reactie posten