Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

woensdag 19 augustus 2015

Zo leefden de MENSEN van Sint-Katelijne-Waver in 1953, ca. Deel IIDeze pagina berust op "Zo leeft Sint Katelijne Waver", geen vermelding van auteur, in: Zondagsvriend, magazine, nr. 28, 25 juni 1953, p.856 e.v.

Burgemeester Viktor Edward Van den Eynde

De secretaris met witte jas en de burgemeester met sigaartje. Toch een sociaal onderscheid.

In het magazine staat het volgende geschreven:
" Burgemeester J. Van den Eynde die als provinciaal raadslid  wel aanklopt waar het nodig is,  verheugt er zich over dat de rode autobus  toch op het kerkplein draait in zijn gemeente van ruim 2700 ha. waar de bevolking snel aangroeit en te wege is naar de 25.000 te gaan"
Dit laatste was een grote overdrijving, ze hadden nog niet eens 15.000 inwoners.
Op de foto komt de burgemeester enigszins hautain over en zijn secretaris werd op de foto in een underdogrol gedrongen. Hoewel zijn secretaris draagt ook een chic kostuum met das en die verdiende waarschijnlijk heel wat meer dan de burgemeester en bezat uiteindelijk bijna zoveel of meer macht dan de burgemeester.
Te midden tussen hen staat de PC van de jaren 1953 een schrijfmachine met een stofdeksel.

Over de burgemeester vonden we:
geboren te Mechelen op 22.03.1888
ambtelijke titel: eerste bureauchef N.M.B.S. (Belgische spoorwegen)
provincieraadslid
burgemeester van 1953 tot 1962
oud-strijder van 1914-1918
overleden te Duffel op 31.01.1962Boerke Schellens

" Boerke Schellens - 90 jaar - vonden we nog gehurkt in de serre. de grond was zijn trots... maar veel hoger behaalde hij triomfen. Hij is toch 70 jaar schutter en haalde heel wat vogels van de top. In de zomer trok hij per velo naar Duffel, Lier en Hooikt (Koningshooikt); hij ging tot Hoogstraten en in Holland om zijn schutterseer hoog te houden. Nu blijft hij dichtbij en vindt zijn verzet bij een aparte radio, waaruit hem niets ontsnapt, ook het moderne wijsje niet."


Lowies van 't Geleeg


" Lowies van 't Geleeg is een ander kras oudje. Dis is er 93 en gaat nog recht als een kaars. Nu nog heeft zij haar zeg over het huishouden en toen we ons klaar maakten voor een foto weigerde zij beslist in de zetel te gaan zitten.
'Ze zouden wel denken dat ik een ouwe ben.', lachte zij ons uit."

't Geleeg is de straat die uitkomt in de Berlaarbaan, bijna tegen Koningshooikt. Die baan loopt door de gemeente van Noord (grens Koningshooikt) naar Zuid (Mechelen).


Justine De Hertog

" In het dorp bij haar dochter vonden we Justine van den Hertog. Die 92-jarige zat daar nog een 'Wipke' te spelen mat de geestdrift van een jonge vrouw. Op de vraag of zij nog wat anders doen dan kaarten stak zij haar vinger vermanende op:
'Ik kan nog breien zonder bril; ik lees nog als de letters niet te klein zijn. En naar Wiezeke schrijf ik nog brieven als hij in Frankrijk zit.
Justine is inderdaad de grootmoe van Wiezeke De Hertog.
'Pijt', zegt Wieze, 'die is maar bang dat ik zal vallen in de Tour. En ze schrijft dan een lange brief."

Achter Justine zien we een Leuvense stoof met de 'moor' die meestal stond te 'zooien'.

Zooien: betekent dat de waterketel (moor) zachtjes stond te koken, zodanig dat er waterdamp uit ontsnapte.


Wieze De Hertog,
wielrenner." Wiezeke in de tour en winner van Luik -Bastenaken - Luik had alleen maar de gezonde lach als wij naar zijn verwachtingen vroegen. 'Rijen is plezant' lachte Wieze, maar met ons va en moe zou ikhet op het land toch ook gewoon worden, want voor hen wordt de doening met 5 koeien en een paard wel wat  te zwaar.'
  Al is vader De Hertog wel van geen klein gerucht vervaard, zomin als Wieze, die we een beste "Tour" wensen."

Wiezeke was niet veel van zeggen.
We zien hier de overgang op het land van het boerenbedrijf naar tuindersbedrijf. In 1951 begon men aan de veiling te metsen. Nu staan op de volle grond van de vroegere tuinbouwbedrijven paarden, over heel de huidige gemeente Sint-Katelijne-Waver. Tussendoor werd er hier en daar klei gewonnen om stenen om te bouwen te vormen. Boven was er in dit verband sprake over 't Geleeg. Met als gevolg hier en daar wat visvijvers in het landschap.

August Op de Beeck
de dirigent  van de St.-Catharinavrienden" Dan staan de St.-Catharinavrienden wel klaar voor een serenade. De vieren-veertigjarige August Op de Beeck, de muziekleider, neemt dan zijn mannen  wel speciaal onder handen en wie weet  sluit dr Luysterborgh(Voorzitter)van de Elzestraat  met de muzikanten van "Zucht naar Kunst" zich daarbij niet aan!"

Dit laatste was een gratuite uitspraak daar  het juist onder schepen dr Luysterborgh* leefde om de Elzestraat af te scheuren van de gemeente Sint-Katelijne-Waver, daar de bewoners zich onvoldoende aan bod voelden komen in de Katelijnse politiek van toen. Later zou dan de tegengestelde beweging volgen: de fusies van gemeenten van 1 januari 1977. En het jaar van het dorp 1978. Een mea culpa ... zonder resultaat.
Politiekers denken meestal in efficiëntie binnen de context van hun partij, maar niet op de eerste plaats voor de gemeenschap.

* Luijsterborgh of Luysterborgh is een naam die reeds in de 16-de eeuw voorkomt in Brabant.
   Het is een plaatsnaam. Een luisterrijke burcht.(?). Het domein Luysterborgh is gelegen  in het noorden van Beerse. Het gebied van 26 ha heeft als kenmerken, een kunstmatig vennetje en een gemengd bos: eik, beuk, grove den met een struiklaag van berk, lijsterbes en vuilboom.
Bron: Hilde Nijs, Genealogisch praatje: familienamen, in: "Nieuwbrief" , Hk "adriaen ghys", jg 13, nr. 47, september 2015, p.23.
Bij Verdam vinden we voor luyster/glans en voor borgh/ berg of burcht.


De affiche,  daarop kon elke gemeente iets specifiek programmeren.


Trouwens rond 1968 scheurden een aantal muzikanten van de St.-Catahrinavrienden af en trokken naar Pasbrug en het Noorden van Mechelen. Raar maar waar de muzikanten van St-Katelijne-Waver werden de Harmonie "De Verenigde St.-Katarinavrienden" vzw. Ze werden een  bloeiende vereniging met knappe dirigenten en muzikanten.


Om geld in de lade te brengen  werd in april 1981  een penning uitgegeven met erop de oude kerk, die er toen nog stond.

Binnen enkele dagen hier nog meer B.V., Lenteconcerten en Penning, in: "De Koerier", 29 april 1981.

Op 25 april 1981 werd door de Kon. Harmonie "De Verenigde St.-Katarinavrienden" een penning uitgegeven met de naam "100 Katrientjes". De penning werd aangeboden aan de prijs van 100 fr. (ca. € 2,50) . De op 5000 stuks uitgegeven penning was zeer vlug uitverkocht.
Op de achterzijde van de penning (zie boven) vinden we een afbeelding van Sint-Catharina, de patroonheilige van de kerk, en in de rand de tekst "Sancta Catharina in Wavria * Geldig 25-4-81 * 100 KATRIENTJES .
Op de voorzijde  een mooi zicht van de afgebroken St.-Catharinakerk. De opbrengst moest dienen om de opleiding van de talrijke jonge muzikanten te verzorgen.

Later gaf de Heemkundige Vereniging "Erf en Heem" ook een dergelijke penning uit.Frans Van Dessel,
de pompier"Frans Van Dessel, de filosoof, die reeds 46 jaar pompier (brandweerman) is en méér dan 30 jaar commandant, kreeg bekendheid als wagenmaker. Nu rust hij op lauweren, maar als het ergens brandt... of nog maar rookt dan is Frans er met zijn 20 kerels bij."

vervolgt, zie volgend aflevering hierna 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten