Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zondag 11 oktober 2015

thales WETENSCHAPPEN grieken ONTDEKKINGEN gesprek met Gilles


IN OPBOUW

De Grieken leenden van de Egyptenaren
en volmaakten door hun helder denken.
De Grieken geloofden dat er een vaste orde in de natuur heerste.

"De Egyptenaren waren vooral in bezit van empirische kennis van bepaalde figuurrelaties, meer in het bijzonder omtrent driehoeken en rechthoeken. Zo wisten de Egyptenaren bv. dat het vierkant van de hypotenusa gelijk is aan de som van de vierkanten van de rechthoekszijden, maar ze wisten dit alleen voor het bepaalde geval, wanneer deze zijden tot elkaar in de verhouding 3, 4, en 5 stonden; 5 x 5 was dus gelijk aan 3 x 3 + 4 x 4."(1)(p.1468)

(2)(p.1469)


De Grieken gingen op zoek naar het algemeen toepasbare.

De Egyptenaren wisten dat het vierkant van de basis van een rechthoekige driehoek gelijk is aan de som van de vierkanten van de twee andere zijden als de zijden in een verhouding 3:4:5 tot elkaar staan.
De Grieken  leverden dit bewijs voor alle rechthoekige driehoeken.

Wetenschap in een herkenbare vorm

De persoon die hier in de frontlijn stond was:
de Ioniër Thales van Milete, aan de Westkust van Klein-Azië, die leefde van ca. 624-545 v. Chr.

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/thales-van-milete-en-de-zonsverduistering/


De traditie wil dat Thales een zeer schrander man was, en dat hij deze schranderheid niet alleen in zijn gedachten over de wereld, maar ook in de politiek en in de handel aan de dag legde.
Hij ontwierp een systeem van federatief bestuur voor de steden van Ionië en als zoutkoopman verwierf hij groot fortuin, dat hij nog vergrootte door het monopolie, dat hij op de olijfmarkt bezat.
Hij bezocht Mesopotamië en Egypte, in Mesopotamië leerde hij de zogenoemde  Saronische cyclus kennen, dat zijn de intervallen van 18 jaar en 11 dagen, tussen de eclipsen van de zon, zoals de Babylonische astronomen vaststelden. Thales voorspelde de zonsverduistering  van 28 mei 585 v.Chr. Hierdoor groeide de overtuiging  dat een systematische waarneming van de natuur nodig was. De verdere prestaties van Thales  liggen op het vlak van de geometrie. Hij wist te generaliseren en werd de vader van de abstracte meetkunde.

Hij ontdekte:

  • dat de cirkel door de middellijn in twee wordt gedeeld;
  • dat de hoeken aan de basis van de gelijkbenige driehoek aan elkaar gelijk zijn;
  • dat er bij insnijding van twee rechte lijnen gelijke, t.o. elkaar liggende hoeken ontstaan;
  • dat de som van de hoeken van een driehoekgelijk gelijk aan twee rechte hoeken is;
  • en dat twee driehoek met gelijke hoeken evenredige zijden hebben.


Hij kon:


  • de afstand van een schip tot de kust vaststellen;
  • de hoogte van een piramide bereken, door de lengte van haar schaduw te vergelijken met fe schaduw van een voorwerp, waarvan de hoogte bekend was.

Hij was de eerste, die het constante te midden van alle veranderingen in de natuur zocht.
Thales is daarom de vader van de wetenschap.Bibliografie/

Charles SINGER, "De Grieken en hun wetenschappelijke ontdekkingen", in: Nieuwe Geïllustreerde Wereldgeschiedenis",  door Jan ROMEIN, J. SUYS, A. ROMEIN - VERSCHOOR en H.J. SMEDING, Amsterdam, 1929.(1)+(2)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten