Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 5 november 2016

lied/ gedicht per maand: "Tot den afgunstigen LESER" van Azevedo, 1947.

UIT:
Titel:      Korte chronycke van vele gedenckweerdige geschiedenissen: soo in de principaele steden van het hertoghdom van Brabant als in de stadt en provincie van Mechelen, Volume 1
Korte chronycke van vele gedenckweerdige geschiedenissen: soo in de principaele steden van het hertoghdom van Brabant als in de stadt en provincie van Mechelen
Auteur:               Gerardus Dominicus Azevedo Coutinho y Bernal

Uitgever:              J. Jacobs, 1747
Uitgegeven:          in Leuven

Om het leesbaarder te maken  voor de leek de tekst in modern lettertype:

TOT DEN AFGUNSTIGEN

              L E S E R

Seght eens hoe het kan geschieden
   Dat men ieder sal voldoen;
d' Een die sal u soo gebieden,
   d'Ander wilt op syn fatsoen:
d'Een wat krommer, d'een wat rechter,
   d'Een wilt leegh, en d'ander hoogh:
d'Een wat beter, d'ander slechter,
   d'Een wat nat, en d'ander droogh.
't Gaet met lesen als met eten,
   Ieder spreckt naar synen mondt:
k' Soud den Kock wel willen weten,
   Die 't eenieder passen kondt.
Ieder wilt sijn vonnis wysen,
   Dit te suer, en dat te soet:
En dat d'een sal wonder prijsen.
   Stoot een ander met den voet.
Veel die liever Fabels lesen,
    Als de waerheyt, die baert nydt.
Het gaet nu, gelyck voor desen,
   Momus vindt sijn werck altijdt.


Momus: god der spotternij; spotter.


De titelpagina:Geen opmerkingen:

Een reactie posten