Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zondag 8 januari 2017

Sint-Adrianus met" twee paar schoenen onder één bed..."Een tijd geleden werd mijn aandacht getrokken door een oud krantenbericht (waarschijnlijk uit het interbellum, tussen WO I en WO II) in mijn documentenarchief.

Memling , Drieluik van Adriaan Reins, linker paneel met erop de geharnaste Sint-Adriaan met aambeeld, zwaard en leeuw, 1480.

" H. Adrianus, martelaar, die vooral in het Oosten algemeen vereerd wordt, doch in vroegere eeuwen ook in de westerse landen gekend was, getuige daarvan de talrijke familienamen als Adriaens, Adriaensen alsmede de voornamen Arie, Ariaan en anderen.
  De rolle van het Mechels kordewagenaarsambacht (kruiwagen) legde, voor bepaalde tekortkomingen aan de statuten, een bedevaart op naar Sint-Adriaens, te Geraardsbergen, waar de overblijfselen van deze heilige  tijdens de XIIde eeuw gebracht werden.
  Dat Sint-Adriaan eens een zeer gekende heilige was, wordt bewezen door een zegswijze welke in gans Vlaanderen voorkomt, als een omschrijving van het huwelijk: (is dat wel zo ...)

Het klooster van sint-Adriaan
waar twee paar schoenen onder één bed staan.

 De eerste regel is ten andere ook de titel van  een alom bekend volksliedje.
 De zegswijze vond haar oorsprong in het verhaal van de marteling van de heilige en een legende er rond geweven, waarin Sint-Adriaan en zijn echtgenote als een toonbeeld van huwelijkstrouw en liefde worden voorgesteld."

Het feest van de heilige zou neergezet zijn op 5 maart of 8 september maar is niet vermeld in het overzicht van de feestdagen van alle heiligen in de missalen van de 20ste eeuw.

Ik vond ook nog een weerspreuk die 5 maart dateert:

Op Sint-Adriaan laat de hagel geen grassprietje staan.

Over de heilige:

Hij was een heidense hoofdman die zich bekeerde bij het zien van de standvastigheid van een aantal christenen,die hij naar de martelplaats begeleidde. Daarop werd ook hij gemarteld doordat men zijn benen met ijzeren staven op een aambeeld stuksloeg, waarna zijn hand werd afgehouwen.

De relieken van St.-Adrianus worden bewaard te Geraardsbergen.
De kathedraal van Tours bezit een reliekenborstbeeld van deze heilige, uit het begin van de 14de eeuw.
Zijn attributen zijn het aambeeld,  het zwaard en de leeuw.
Het aambeeld verwijst naar het marteltuig; het zwaard  naar de krijgsmansstaat en de leeuw naar zijn dapperheid.
Hij is één van de pestheiligen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten