Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 18 februari 2017

* * * MAART kalender

Uit: " Van Nieuwjaarsavond tot Oudejaarsavond",  Gust Müller, Goede Pers, Averbode, s.d., p.32.

Benamingen/Begin

Genoemd naar de Romeinse oorlogsgod Mars.
Aldus volgens de Oud-Romeinse kalender, de eerst maand van het jaar.
Volgens de Juliaanse, de derde maand van het jaar met 31 dagen.
Latijn Martius, Frans mars, Spaans marzo, Portugees Março,
Italiaans marzo, Duits März, Iers Marta.

Andere benamingen:
St.-Jozefsmaand (feest 19 maart),
Guldenmaand (O.-L.-Vrouwboodschap, 25 maart)
Vastenmand,
Lentemaand (21 maart),
Voorjaarsmaand, Zaaimaand, Dondermaand, Dorremaand, Kalvermaand, Lentemaand.

Dorremaand
Onze voorouders wijdden deze maand aan de god Thor of Donar, de dondergod, en noemden ze Thor- of Dondermaand vermoedelijk wegens het lenteonweer. In Dorremaand is Dorre waarschijnlijk de verbasterde vorm van Thor. Toch brengen sommigen de naam i.v.m. de dorre vasten of de dorheid van de natuur in die periode.

Gulden maand,
dit wegens het gulden mysterie van O.-L.-Vrouw-Boodschap (25 maart)

Lentemaand
Karel de Grote (ca. 800 n.c.) gaf aan maart de naam van Lenzin- of lengizinmanoth. "De g in het woord Lengizin  werd in verband gebracht met het woord lente, met lengte.
De oude Friezen noemde ze de forjier-moanne of voorjaarsmaand, wat ook lentemaand betekent.Horoskoop

- vissen (19 februari - 21 maart)
- ram (21 maart - 19 april)

In getijdenboeken

Les Très Riches Heures du Duc de Berry (De Zeer Rijke Uren van de Hertog van Berry) is een rijk geïllumineerd getijdenboek, besteld rond 410 door Jan van Berry en grotendeels vervaardigd door de befaamde miniatuurschilders de gebroeders van Limburg. Het manuscritp bevindt zich in het Musée Condé, dat is ondergebracht in het kasteel van Chantilly. Karel kon niet lang genieten van zijn nieuwe bezit: hij overleed kinderloos in 1490. Zijn bezittingen gingen over in handen van zijn neef Fillibert de Schone. Toen ook deze kinderloos overleed (1504), viel het manuscript toe aan zijn weduwe, Margaretha van Oostenrij. Zij was landvoogdes van de Nederlanden en, zoals blijkt uit een inventarisatie van bezittingen uit 1523, liet zij een aantal manuscripten, waaronder de Très Riches Heures, overbrengen naar Mechelen. Na het overlijden van Margaretha in 1530 kwam het boek in handen van Jean Ruffaut, thesaurier en betaalmeester van de Duitse keizer Karel V. Ruffaut was een van de executeurs van Margaretha's testament

Maart
Deze afbeelding toont het werk op het veld tegen de achtergrond van het kasteel van Lusignan, een van de bezittingen van de hertog, zoals die ook in andere afbeeldingen van de kalender worden getoond.
Rechtsboven het kasteel zweeft de fee Mélusine, de beschermvrouwe van het kasteel. Linksboven kijken een schaapherder en zijn hond naar een kudde schapen; drie boeren werken in een wijngaard. De velden worden onder meer gescheiden door een monument met de titel 'Montjoie', verwijzend naar de ontmoeting van de wijzen uit het oosten. Op de voorgrond is een boer aan het ploegen achter twee ossen, een rood-gekleurd, de andere zwart. De afbeelding van de ploeg is tot in detail uitgevoerd.
In het hemelgewelf bovenaan is centraal de zonnegod Helios in zijn zonnewagen uitgebeeld, met links van hem het sterrenbeeld 'vissen' en rechts 'ram'.

Weerspreuken

Maart moet zijn "twaalf zomerse dagen" geven. Een heel deel weerspreuken zeggen dat droog, winderig weder in maart een goede lente aankondigt. Hoewel het weer van maart is eerder onvoorspelbaar... voor de doorsnee mens. Men spreekt wel algemeen van "maartse buien" en "aprilse grillen"..

- Maart guur, volle schuur.

- Nooit maart zo goed,
   of hij sneeuwt een volle hoed.

- Koude in maart,
  wordt een lente te paard,
  en zaait vruchten in den haard.

- Een droge maart
   is een goede zomer waard.

- Maart met een langen staart
  brengt later spek en pensen aan de haard.

- Stof in maart, is goud( of geld) waard.

- Als maerte es droeghe sonder reghen,
  Dat dinct den lieden wesen goet;
  Noyt was ghepresen martse vloet,
  Maer men prijst warmen sonneschijn.  (OudeRymalmanak, XVe eeuw)
Een winderige dag in maart. Gravure van George Cruikshank als illustratie in The "Comic Almanak" for 1835, uitgegeven door Charles Tilt, Bibliopolist, fleet Street, Britisch Museum, BL. C 58 C7.

- Met maartse sneeuw de was gedaan
   drijft alle vlekken naar de maan.

- Maartse sneeuw doet aan de akkervelden wee.

Maarts sneeuwwater bederft niet en wordt daarom, zegt men, als wijwater gebruikt.
Het is ook dienstig tegen brandwonden.

- Voor oude lieden heeft meert
    kwaed hair in zijnen steert.

- Maart heeft venijn in zijnen steert.

Gebruik

Half maart telde in het volksleven, daar vroeger bij de boeren de verhuis gebeurde
en de knechten en meiden verhuurden zich.

Poezie

Waar zit jij, speelsche Maartsche kind,
in 't dolste van den jongen wind,
de wolken met hun buien
vol knorrigheid, zoo welgezind
tegen ons op te ruien?

Christoffel (1)(p.8)

MAART

Ik kwam met mijn hart in de Lente gegaan,
ik zag er noch bloesem noch rijzeren staan,
geen vogel drinken,
geen dauwen zinken,
geen bron van den wind aan het huiveren slaan...
Ik wacht nog altijd naar 't geritsel der blaân.

Ik kwam met mijn hart naar Lente. Ik tast:
de boomen schilferen dood aan hun bast...
Nauw groenen weiden,
de botten beiden,
de Winter houdt lucht en takken nog vast...
Wie weet of het zaad in de gronden al wast?

Ik zie nog geen bloesem, geen rijzeren staan...
Mijn hoop luistert lang naar het licht en de blaân.
De winden rijzen,
de vlagen deizen
voor nieuwe die plots opzweepen slaan:
o Lente,o Lente, zijt gij vergaan?

M. Brauns (2)(p.8)

blaân: bladeren
deizen: terug wijken
beiden: wachten
rijzeren: hier takken die nog niet schieten, groeien.
Bronnenmateriaal/

H. BAUWERAERTS, L. MONDEN en J. VAN LAER, "Dit nieuwe seizoe LENTE", Lannoo, Tielt, 1946, p.8. (1) en (2)
Gust MÜLLER, "Van Nieuwjaarsochtend tot Oudejaarsavond", Goede Pers, Averbode, s.d. p. 32.
Adolf ULENS, "De tijd in de folklore",  oudheidkundige kring Essen, 1931,  p.60.
André VER ELST, "Folkloristische tijdspiegel voor België", Brussel, s.d., p.138.
Wikipedia, voor de info over het getijdenboek Duc de Berry.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten