Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

donderdag 1 maart 2018

* * Geheime codes en getallen : bij Grieken, Romeinen...

IN OPBOUW

POLYBIUS , Grieks militair en historicus.     22 eeuwen geleden

matrix

Sedert het computertijdperk begon zijn we ons des te meer bewust geworden van allerlei codes (0/1) en een veelheid aan wachtwoorden die onze data moeten beschermen en ons de indruk moeten geven dat deze wachtwoorden ons uitermate goed beschermen. Niets is minder waar. Er waren in de loop der eeuwen vele matrixen, bij Grieken en Romeinen,  in WO I en II verstuurde men vele gecodeerde boodschappen en probeerde men mekaar af te snoepen. Dat lukte aanvankelijk moeilijk, later gemakkelijk. Men ontwierp Siemens snelschrijvers die gecodeerde berichten stuurden van de ene militaire eenheid naar de andere.
Nu hebben we nog een stap verder gezet en er kwam "tabula rasa". Alle andere systemen werden de computercode opgeslorpt.
In de wereld waarin we nu leven vormen codes de sleutels tot onze huizen, auto's, computers, mobiele telefoons, e-post en bankrekeningen. Het is alsof we in een magisch sprookje(?) leven  waarin we met een 'Sesam open u", rotsen openen en deuren openen.

Soorten
 Een ethische code, een esthetische code, een erecode of een kledingcode, ze verschaffen helderheid en richtlijnen. Een geheime code wordt gebruikt om de betekenis van een boodschap  geheim te houden voor iemand die niet over dezelfde code beschikt


Misschien kunnen jullie al eens proberen met bovenstaande matrix de onderstaande getallenreeks te ontcijferen.

12 53 34 54 15 43 51 12 11 15 53 34 44 54 32 51 21 53 23 14 

Het hierboven afgebeelde voorbeeld kon ontcijferd worden volgens het Polybiusvierkant hierboven.
Het is een gezegde van Scipio Africanus. De wreedaardige romein die de Carthagers afslachtte.

FORTUNE FAVORS THE BOLD

Het geluk is aan de dapperen. 

GRIEKEN en ROMEINEN

Polybus had in de 2de eeuw voor Chr. geprobeerd de Griekse stadstaten te verenigen om weerstand te bieden aan de Romeinen. Zij werden overwonnen en meegevoerd, ook Polybus, naar Rome. Hij was formeel gevangene en gijzelaar van Scipio Africanus, maar in feite nam hij volwaardig deel aan het Romeinse leven.

De boven afgedrukte matrix van Polybus  daarvoor had men 10 fakkels nodig.
De partij die een boodschap wil doorgeven, stelt twee reeksen van vjif fakkels op die duidelijk van elkaar gescheiden zijn en voor de ontvangende partij goed waarneembaar zijn. Wanneer de fakkels niet worden gebruikt, worden ze aan het zicht onttrokken.

Ontcijfer :
de boodschap van Cato de Oudere aan de Romeinse senaat:

31  11  34  54  32  11  22  51  44  54  21  51 

15  54  54  51  34  23  45 


41  51  44  54  34  53  45  51  41


CARTHAGE MUST BE VTTERLY DESTROYED

Carthago moet met de grond worden gelijkgemaakt.

Machtswellust van het niveau vaneen aantal  huidige machthebbers in de wereld.
Kijk maar naar de wedervarens van Syrië..

Caesar Julius ondernam in 55 voor Chr. een expeditie naar Engeland, nadat hij bijna heel Gallië op een brutale wijze had veroverd.  In zijn Bello Gallico (Verslagen van de Gallische oorlog) lezen we dat hij toen ze Engeland binnendrongen  als eerst Romein voet op Britse wal zette. Volgens zijn boek werk riep hij volgende legendarische tekst, hier gecodeerd.

OHDS, IHOORZ VROGLHUV, BRX ZLVK WR EHWUDB

BRXU DJOH WR WKH HQHPB. L, IRU PB SDUW,

ZLOO SHUIRUP PB GXWB WR WKH FRPPRQZHDOWK

DQG PB JHQHUDO

LEAP, FELLOW SOLDIERS, VNLESS YOU WISH TO BETRAY YOUR EAGLE
TO THE ENENMY. I, FOR MY PART,
WILL PERFORM MY DUTY TO THE COMMENWEALTH AND MY GENERAL.

Caesar sprak al heel goed Engels!

Spring, mijn medestrijders, tenzij jullie het vaandel aan de vijand willen verliezen.
Ook ikzelf zal mijn plicht jegens het rijk en het leger trouw vervullen.

Die plicht zou er in bestaan zijn heerszucht te bevredigen en daarvoor  mochten er vele duizenden slachtoffers vallen. De adelaar was het embleem van het Romeinse Rijk en stond op een standaard.


Oorspronkelijk was de tekst niet gecodeerd.
Hierboven werd de zogenaamde Caesarcode gebruikt.
Elke lette die een afgesproken aantal plaatsen (bijvoorbeeld drie) verder in het alfabet staat.
De A wordt dan bijvoorbeeld geschreven als D, de B als E, enzovoort.
Omgekeerd wordt bij het ontcijferen D gelezen als A en E als B.
Voor het weergeven van de X, Y en Z wordt weer bij het begin van het alfabet aangehaakt, zodat A de codeletter is van X, B van Y, en C van Z.

BRON/

Pierre BERLOQUIN, Geheime Codes en Getallen, Libero, 2012.Geen opmerkingen:

Een reactie posten