Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 24 maart 2018

* Terugblik op de KERKFABRIEKEN * St.-AugustinusKerken zijn publiekrechtelijke instellingen die met de gemeente en de provincie te maken hebben.

De kerkfabriek staat in voor het materiële beheer van het kerkgebouw, de aanwerving en de betaling van personeel ervoor (koster, organist en onderhoudspersoneel) en de organisatie van de eredienst die in het kerkgebouw plaatsvindt.

V.B.:  Inkomstenen uitgaven van begrafenissen worden geboekt op de kerkfabriek, niet de verplaatsingskosten voor ziekenbezoek.

De kerkfabriek is een gevolg van het Concordaat van Napoleon, die op die manier de godsdiensten (katholieke, orthodoxe en protestantse) enigszins schadeloos stelde voor de confiscaties die het gevolg waren van de Franse Revolutie (1789), maar in onze gewesten aanving in 1795 door de Franse bezetting.

St.-Augustinus, Clemenceaustr. , St.-Katelijne-Waver 2000. Foto:  © H.F.E. VERMEIR 
"Zicht op het dorp van de Elzestraat. De kerk is een ontwerp van arch. H. Meyns van  Mechelen en aanbesteed op 24 december 1887 voor 110.700 franken door aannemer Van Obbergen uit Mechelen. De eerstesteenlegging gebeurde op 28 april 1888 door mgr. Goossens en de wijding op 17 augustus 1889, door de intussen Kardinaal geworden Goossens."De kerk als dominerend gebouw in de dorpsgemeenschap.

Het lidmaatschap van de kerkfabriek was vroeger een erefunctie.
De leden werden gekozen uit de notabelen van de parochie.
De kerkfabriek van een parochie met minder dan vijfduizend inwoners telt vijf leden, met meer negen.
De kandidaturen worden om de drie jaar opgevraagd langs "Kerk en Leven", 't parochieblad.
De pastoor zetelt van ambtswege.
De burgemeester of zijn plaatsvervanger kan deelnemen aan een bestuursvergadering.
Lid zijn van de kerkfabriek vereist bekwaamheid en verantwoordelijkheid.
Er is een vademecum met de rechten en plichten.
De boekhouding gaat over de begroting, de rekening en facturen van gedane kosten.
De begroting wordt voorgedragen bij de gemeente. Ook de provincie heeft een vinger in de pap.
De rekening dient opgemaakt tegen 15 april en de begroting tegen 15 augustus.
De kerk behoort tot het culturele erfgoed en kan niet vervreemd worden.
De kerken zijn eigendom van de katholieke gemeenschap daar de bouw van een kerk kon door schenkingen van rijke gelovigen maar ook door de inbreng met geld en werk van de gewone gelovigen.

Eén gemeentelijke  kerkfabriek breekt de band met de kerkgemeenschap ...


Bron: 

Hendrik van de Poel, Sint-Katelijne-Waver in oude prentkaarten, Zaltbommel, Nederland, 1972, nr.55.
Mark Van de Voorde, Geen oudemannenhuis meer, in: "Kerk en Leven", 8 januari 2003, p.13.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten