Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 31 maart 2018

EASTER PASEN "De grote passie" Dürer
Albrecht Dürer, De Grote Passie, één van de 12 houtgravures(prent drie), ca. 1497-1511.
Albrecht Dürer, De Grote Passie, één van de 12 houtgravures(prent zes), ca. 1497-1511.


Albrecht Dürer, De Grote Passie, één van de 12 houtgravures(prent acht), ca. 1497-1511.

DE ZEVEN KRUISWOORDEN
Dit wordtvan oudsher beschouwd als de volgorde van de zeven 'kruiswoorden' (de woorden die Jezus aan het kruis sprak), zoals ze inde evangeliën staan opgetekend.

'Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.'  (Lc 23:34)
'Voorwaar, ik zeg u: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.' (Lc 23:43)
'Vrouw, zie daar uw zoon'...'Zie daar uw moeder.' (Joh 19:26-27)
'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij  Mij verlaten?'(Mt 27:46; Mc 15:14)
'Ik heb dorst!'(Joh 19:28)
'Het is volbracht!'(Joh 19:30)
'Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.'(Lc 23:46)


Albrecht Dürer, De Grote Passie, één van de 12 houtgravures(prent twaalf), ca. 1497-1511.

Het lege graf
In het Johannesevangelie vinden we daar meer over.Slechts één vrouw, Maria Magdalena, komt naar het graf, in de vroege ochtend wanneer het nog donkeris  en om redenen die niet worden uitgelegd. Ze merkt dat de steen is teruggerold en rent naar Petrus en 'de door Jezus beminde leerling', om te vertellen dat het lijk is weggehaald (Joh 20:1-2). Zoals gewoonlijk reageert Petrus Enthousiast en onstuimig en hij gaat als eerste het graf in.
Later richtten zich de engelen tot Maria, maar met als gevolg dat zij niet begrijpt wat met Jezus gebeurde. (Joh 20:13). Ze keert zich om  en staat tegenover Jezus (Mt 28:9-10). Eerst ziet ze hem aan voor een tuinman - mogelijk een verwijzing naar het denkbeeld van het nieuwe Eden. Als ze hem tenslotte herkent, verbiedt Jezus haar hem vast te houden, omdat hij 'nog niet was opgestegen naar zijn Vader'.
Zijn volgelingen zullen niet langer genieten van het gezelschap van hun aardse meester: van nu af aan wordt hun contact met hem geestelijk en niet afhankelijk van zijn lichamelijke aanwezigheid.(Joh 20:17).


Nota's over het werk/
Dürer begon "De grote Passie" bij het einde van zijn grote reeks over "De Apocalyps".
Uit de reeks van "De grote Passie" waren voor 1500 reeds zeven houtsneden af.. Deze werden afzonderlijk verkocht tot 1510. In 1511 publiceerde Dürer de 12 gravures en verkocht ze in boekvorm, met een Latijnse tekst van Benedictus Chelidonius, die op de achterzijde van elke prent was afgedrukt.
Hij beëindigde toen "Het leven van Maria" en herwerkte "De Apocalyps".

De 12 gravures / ca. 1497-1511

01. De titelpagina: De Bespotting van Christus
02. Het Laatste Avondmaal
03. Christus op de Olijfberg
04. De Judaskus, 1510.
05. De Geseling
06. Ecce Homo : Ziehier de Mens
07. De Kruisdraging
08. De Kruisiging
09. De Kruisafneming
10. De Bewening
11. De Nederdaling in het Voorgeborchte
12. De Opstanding /Verrijzenis


Bron/
Agnew's and David Tunick (Inc.), Fine prints from Six Centuries, New York, 2003, nr.27.
J.R. Porter, De Bijbel,  Librero, 2007,p.208.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten