Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zondag 15 januari 2012

Consciencejaar 2012 geopend te Schilde met een Academische Zitting

De gemeente Schilde nam het voortouw.

Op 14.01.2012 werd de Herdenking van het 200ste jaar na de geboorte van Hendrik Conscience, nl. 03.12.1812 op plechtige wijze door een overrompelend aantal mensen bijgewoond.

De inleidende brochure bij de Academische Zitting.
We zien Hendrik in profiel met naast hem zijn geroemde vlotte pen.

Hendrik werd geboren als zoon van een Fransman en een Vlaamse moeder.
Hij werd geboren te Antwerpen in de Pompstraat [gedenkplaat] als derde der 8 kinderen [waarvan er 6 jong overleden]  uit  Pierre Conscience, timmerman bij de Franse marine, later winkelier, en van Cornelie Balieu, weversdochter uit Brecht. Reeds van bij zijn geboorte had hij een zwakke gezondheid.  Door zelfstudie werkte hij zich op en werd hulponderwijzer.

Wij waren toen  in de Franse Tijd (1795-1815). Het was de periode dat  het Frans overal werd opgedrongen  als administratieve en onderwijs taal. Het beginnende België (1830) zou daar een vervolg aan breien.


Het programma van de avond zag er als volgt uit:Met Gaston Durnez koos het organiserend comité de juiste persoon om het thema met de nodige discretie en met de juiste humor te verwoorden. Zijn toespraak kan men lezen in: Gouwtijdschrift van Heemkunde Gouw Antwerpen, nr. 1 / 2012, dat verschijnt einde van de maand maart 2012.
Te bestellen bij 
Karel van den Bossche, Voorzitter HKGA
info@molenmuseum.be .
Prijs: los nr. 5 euro+ verzendingskosten.

Gaston Durnez aan het spreekgestoelte. Foto: H.F.E. VERMEIR

Ook mevrouw de Burgemeester Yolande Avontroodt, die optrad als gastvrouw, wist een aantal wederwaardigheden van de schrijver en de persoonlijkheid van Hendrik Conscience goed te duiden.

Even terzijde:
" Het boek 'De loteling' verscheen op 13 juni 1850 en Hendrik Conscience draagt het op aan de toenmalige burgemeester van Schilde en schrijft als voorwoord: 'Den heere Evarist Van Cauwenberghs, burgemeester der gemeente Schilde, ten bewyze myner byzondere achting en vriendschap opgedragen.' "(1)
Conscience verbleef verschillende korte perioden te Schilde.

Het logo van de Marnixring DE LOTELING. Foto: H.F.E. VERMEIR
 Kijken bij de foto van Gaston Durnez, hierboven, rechtsonder.


En dan was het het ogenblik om het CONSCIENCEJAAR  voor OPEN te verklaren.

Staf Van den Eynde, voorzitter Marnixring De Loteling, verklaarde de tentoonstelling voor open, kende 3 erepenningen toe en deed bloemen aan een aantal dames schenken.
Links vooraan zien we de buste van Hendrik Conscience, met in de achtergrond een blik op zijn bibliotheek.

Daarna volgde een heel druk bijgewoonde receptie in het Museum "Albert Van Dyck" voor ca. 600 genodigden.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Marnixring "De Loteling" en de Gilde van "Baas Gansendonck" namen het initiatief voor jubileumjaar.
Ook het gemeentebestuur van Schilde krijgt een dikke pluim.

De Vlaamse overheid liet tot nu niets van zich horen en was op de Academische zitting ook  niet zichtbaar aanwezig.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Woord van de redactie:
 De auteur van deze tekst en de eigenaar van dit blog roept de onderstaande houtsnede uit tot het logo
van het CONSCIENCEJAAR 2012

Jan Frans Cantré, "Blauwvoet en Leeuw", in: Vlaanderen, volkskundig leesboek voor de lagere scholen, P. Noordhoff N.V., Groningen, 1931, voorkaft.
We zien op de prent de Blauwvoet , die door Albrecht Rodenbach werd bezongen in "Het Lied der Vlaamse zonen".
De Leeuw die voor Vlaanderen staat, maar ook getrouw het grafmonument van Hendrik Conscience bewaakt op het erekerkhof 't Schoonselhof in Hoboken.
We eren hiermede ook Jan Frans Cantré die met zijn hart en houtsneden bij Vlaanderen was
en ook Peter Benoit die de enig mooie Conscience cantate componeerde(op tekst van V.A. dela Montagne). “Gij zult uw vaderland beminnen en zijne taal en zijnen roem”


Referentie:

Zie de voorkaft van de brochure helemaal bovenaan. Geen vermelding van de samensteller, wel een contactverwijzing: Roland Doclo en Hugo Pas.(1)
Rob. DE GRAVE, Conscience, Leuven, 1633. Gedrukt op 60.000 ex. bij de eerste editie.
"Rob. de Grave" in: De Belleman, Davidsfonds,Leuven, 1934 - III - nr. 1, p.3.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten